Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bqgw5Phu4RtT+G7sOG7hOG7seG7kuG7tkLhu4Thu5nhu6g14buE4bue4buS4bu24buE4bug4buUIOG7hCI14buE4bu2ICrhu7Dhu4Thu4rhu4rhu4Thu7I/4bu24buo4buE4buiTOG7hOG7oE4i4buE4buq4buw4bukIOG7hH0gT+G7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4buE4buiS+G7uOG6ui/hu6pH4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe21QS+G7nuG7guG6vMOJxrDhu7Hhurjhu4Qt4buE4buZ4buq4buO4bu04buE4buoQHvhu4R74buq4buU4bu24buE4bu24buS4bu24buo4buE4buiS+G7uOG7hOG7oCjhu7Dhu4RdJuG7tuG7qOG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6o64buE4bue4buS4bu24buE4bui4buqIOG6o1Xhu7bhu4RdJuG7tuG7qOG7hOG7nOG7juG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7qsOZ4buE4bugTOG7tuG7quG7hOG7nOG7jCLhu4Thu6JM4buEIltV4bu24buEXSrhu7bhu6hE4buEIuG7qijhu7Dhu4Thu6jhu7BL4bu24buEfSBL4buE4bqhw5Phu4RtT+G7sOG7hOG7seG7kuG7tuG7hMOJbU/hu7Dhu4Thu5HDkuG7tuG7qEThu4TGsCBP4bu24buo4buE4buxW1bhurjhu4Thu6DDk+G7hMOh4buW4bu24buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7nE3hu4Thu6Lhu7jhu7bhu4Thu7bhu6g14buE4bue4buS4bu24buE4bug4buUIOG7hCI14buEe+G7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4Thu7bhu6jhu6rDmeG7hOG7tiAq4buw4buE4buiTOG7hOG7sj/hu7bhu6jhu4Thu6JA4buE4buo4buwTOG7hCJbVuG7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4buE4buiS+G7uMSQ4buE4buDw5rhu7bhu4Thu7ZL4bqjROG7hOG7tuG7qDXhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Qi4bu4TeG7tuG7hOG6ocOT4buE4bugw5Phu4Thu6Dhu5Qg4buEIjXhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7iuG7iuG7hOG7sj/hu7bhu6jhu4Thu7YgKuG7sOG7hOG7okxE4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu6BA4buE4buiQOG7hEhG4buE4buyP+G7tuG7qOG7hOG7tiAq4buw4buE4buiTOG7hOG7ouG7quG7ruG7tuG7qkThu4TDjeG7iuG7hOG7sj/hu7bhu6jhu4Thu7YgKuG7sOG7hOG7okzhu4QiW+G7jOG7tMSQ4buE4bq/4buu4bu24buq4buEfSDhu5Lhu7bhu4Thu7Qs4buw4buE4buyP+G7tuG7qOG7hOG7okzhu4Thu6Lhu6rhu67hu7bhu6rhu4RdSyDhu4TDoTLhu4Thu7YgKuG7sOG7hMOd4buq4bu4T+G7tuG7qOG7hEfEqOG7hCLhu6pM4bu24buoROG7hCJbN+G7hOG7ouG7quG7sOG7hHvhu6rhu6zhu4Thu6Dhu5Qg4buEIjXhu4Thu7LDk+G7sOG7hMONRi3DjEbhu4QiW+G7sOG7pCDhu4Thu6A/4bu24buoQ+G7hOG7sj/hu7bhu6jhu4Thu6JM4buEIlvhu4zhu7Thu4QiWzfhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4R74buq4bus4buE4bug4buUIOG7hCI14buE4buyw5Phu7Dhu4RHRi1Hw4zhu4QiW+G7sOG7pCDhu4Thu6A/4bu24buoL+G7hOG7sj/hu7bhu6gv4bu2w5Lhu7TEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7g+G7kuG6o+G7hOG7sk3hu4Thu7bhu6jhu6rDmeG7hOG7tEvhu7bhu6jhu4Thu7JO4buw4buE4buq4buw4bukIOG7hH0gT+G7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4buE4buiS+G7uOG7hMOhTeG7hDvhu7bhu4Thu6BW4bu24buq4buE4bui4buq4bu44buE4buiTOG7ouG7hOG7qjrhu4Thu57hu5Lhu7bhu4TDoU7hu7bhu4Thu6Aj4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4buiQOG7hOG7oOG7mCLhu4RdT+G7tuG7hOG6oSDhu5giROG7hF0m4bu24buo4buE4buc4buO4bu24buo4buE4bu24buo4buqw5nhu4Thu6Lhu6pN4buw4buE4buyNSHhu7Dhu4QiW1Xhu7bhu4RdKuG7tuG7qMSQ4buE4buZxJDhu7HEkG3hurove+G6vA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nổ lực vì những cánh rừng

Nổ lực vì những cánh rừng
2010-05-17 12:20:06

(QT) - Theo giới thiệu của đồng chí Giám đốc, tôi đến Xí nghiệp sản xuất lâm nghiệp I, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải để gặp anh Nguyễn Nam Tiến, người vừa được bình chọn cá nhân...

Triệu Phong: Triển khai sản xuất hè-thu 2010

Triệu Phong: Triển khai sản xuất hè-thu 2010
2010-05-16 20:23:46

(QT) - Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010 và triển khai sản xuất hè thu 2010.

Thâm canh lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng

Thâm canh lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng
2010-05-16 02:31:31

(QT) - Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa sẽ giảm đáng kể sức lao động và chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian sinh trưởng của lúa và đạt năng suất cao. Ở...

Một vụ sản xuất đông - xuân thắng lợi

Một vụ sản xuất đông - xuân thắng lợi
2010-05-14 11:21:00

(QT) - Vụ đông - xuân 2009 – 2010 được xem là một vụ sản xuất bất lợi trên khắp địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng nặng nề của hai cơn bão, lũ số 9 và số 10 cuối năm...

Triệu Phong: Hơn 15 ha nuôi tôm bị dịch bệnh

Triệu Phong: Hơn 15 ha nuôi tôm bị dịch bệnh
2010-05-14 09:55:03

(QT) - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 15 ha nuôi tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, tập trung ở các xã Triệu...

Làm giàu trên vùng đất khó

Làm giàu trên vùng đất khó
2010-05-12 09:23:23

(QT) - Là nông dân duy nhất của huyện Đakrông (Quảng Trị) được giải thưởng “Sao Thần nông năm 2009” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, mô hình kinh tế vườn rừng kết hợp buôn...

Học láng giềng gần

Học láng giềng gần
2010-05-12 09:22:52

(QT) - Lâu nay, để mở mang phát triển đất nước chúng ta thường cử cán bộ, các nhà khoa học đi học tập ở các nước có nền kinh tế, khoa học công nghệ phát triển trên thế giới,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết