Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbsSR4bqww4DEqMO1feG7n+G6qsO1w43huq5yQsO1eOG6vOG6sMO14bqx4buKSkLEgsO1w6NK4bq8dsO14buYxanhu5TDtXfhu45CxILDteG7inHDjcO1w43huq7hurDhuqrDtUjDtT9DcELEgsO14bqv4bufbS/huq7hu5FubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw40/eeG7n3fhu49ua1rhurBCxILEqcSRfWzDtS3DtcSR4bqww4DEqMO1feG7n+G6qsO14buK4bufw7XEqErhu5Thu7lCw7Xhu6/hurzDtcON4bquckLDtXjhurzhurDDteG7kOG6sMOAdsO14bqx4buKSkLEgsO1w6NK4bq8dsO14buYxanhu5TDtXfhu45CxILDteG7kHDDtXjDk+G7n8O14buQcEPDteG7iMOVw7V3TULEgsO14buKccONw7V24bqu4bqwQUrDtcON4bqu4bqw4bqqw7XEqOG7iuG7uULDtXhyQ8O14bqj4bquS8O1PsWp4bqqw7XEqOG6rkrhur52w7XDjErhu6lCw7V4ckPDtT9DcELEgsO14bqv4bufw7V2TuG7n8O1xJHhurDDgMSow7V94buf4bqq4buJw7Xhu5Thu7lKw7V24bupSsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XEqOG7oeG6sMO1d+G6sOG6okLDteG7kOG6sMOAdsO1QnDhu5TEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j259xIJw4buUw7Xhu5Ev4bud4buJw7XEqOG7inLDteG6qEbhurDDtXbFqUrDteG6rsOJ4bqww7V2TuG7n8O1w43huq5EQsSCw7Xhu5DhurDhu7lCw7Xhu5DDgcO1w43huq5yQsO1w5JCxILDtXZO4bufw7XEkeG6sMOAxKjDtX3hu5/huqrDtcSo4buKw5Phu4R2w7Xhu5DhurDDgHbDteG6seG7ikpCxILDtcOjSuG6vHbDteG7mMWp4buUw7V34buOQsSCw7Xhu5Bww7V4w5Phu5/DteG7kHBDw7Xhu4jDlcO1d01CxILDteG7inHDjcO1duG6ruG6sEFKw7XDjeG6ruG6sOG6qsO1xKjhu4rhu7lCw7V4ckPDteG6o+G6rkvDtT7FqeG6qsO1xKjhuq5K4bq+dsO1w4xK4bupQsO1eHJDw7U/Q3BCxILDteG6r+G7n8O1dk7hu5/DtcSR4bqww4DEqMO1feG7n+G6quG7icO1QsSCw5NG4bqww7XDjeG6ruG7ocSow7VCxILhurpCw7Xhu67hur7DtX3EgkNx4bqww7XEguG6sOG7n0PDtcSR4bqww4DEqMO1feG7n+G6qsO1PuG7ucO14bqx4bqu4bq0w7XhurHhuq5Kw7U/w7pCxILDtULhu7lKw7Xhu4rhurjDrMO14oCcxJHhurDDgMSow7V94buf4bqqw7V2RMO1eOG7qeG7lMO1eE7DtXZ0QsO1dsOSw7XDjeG6ruG7ocONw7Xhuqjhu5bDteG7kHDDteG7r8O6QsSCw7V24bquw5JCxILDteG6qOG6tHbhuq7DteG7iMOVw7V44bqgw7Xhuqzhuq7hu6VCxILDtXjhurRC4bquw7V24bquTsO1w4xK4buUw4FCw7V2TuG7n8O1xJHhurDDgMSow7V94buf4bqqw7V44bq84bqww7Xhu5Dhu4ThurDDteG6ruG7n+G6sMO1w4xK4bupQsO1eHJDw7U/Q3BCxILDteG6r+G7n8O14buQcMO14bqx4buKw5NGQsSCw7Xhuq/hu5/hu4/EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDteG7n+G6qMSo4buF4buPxJHhurB5xKjDtX3hu5/huqrDtcON4bqu4bufQsO1d0PhurDDteG6seG7ikpCxILDtcOjSkN2w7Xhu5jhu5/hu5TDtXdKQsSCw7Xhu4rhu5/DjcO1w43huq7hurDhuqrDtUPDtT9D4bufQsSCw7Xhuq/hu5/DteG6ruG6sELhuq7DteG7n0Lhuq7DteG7keG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5Xhu5Xhu5Hhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu4/huq7EqMSow43DrC8vekJ54buS4buILcON4bquQ8SoQy3EqHfEqXrhu593QsSp4buQQi/hu5LGocahw7Qv4bq3w43huqhD4bufd3l3L3pCxIJK4bqu4buQL+G7k8O04buR4bubX8O04budX8O04buRL+G6o+G6ruG7n8SoX33EgkNCX8SR4bqweUJf4buufSZf4buTxKnhuqbDjcSC4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/Gocahw7Thu48vbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j259xILDk0bhurDDtcON4bqu4buhxKjDtULEguG6ukLDteG7ruG6vsO1fcSCQ3HhurDDtcSC4bqw4bufQ8O1xJHhurDDgMSow7V94buf4bqqw7U+4bu5w7XhurHhuq7hurTDteG6seG6rkrDtT/DukLEgsSpw7VSQuG6rsOsw7XhurHhurBBQsO14bqxSsawQm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu48/Q3HEqMO1eOG6vkLEgsO1QkThurDDtcSo4buK4bu5QsO1dk7hu5/DtcON4bqu4bq24bufw7XhurHhu4pKQsSCw7XDo0rhurx2w7V4c8O14buYxanhuqrDtcON4bquceG6qsO1duG6rk7DtcOMSuG7lMOBQsO1xJHhurDDgMSow7V94buf4bqqw7V44bq84bqww7Xhu5Dhu4ThurDDtcOMSuG7qULDtXhyQ8O1P0NwQsSCw7Xhuq/hu5/hu4nDteG7kOG6sMO1w43huq5x4bqqw7XhuqhK4burxKjDtcON4bqu4buhw43DtcOMSuG6vHbDtcSoQcO14buQcMO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6ruG6oMO14bqocOG6qsO1xKjhuq7hu5/hu5TDtXjhu4DhurDDtXjDk0d2w7V24bquTsO1w4xK4buUw4FCw7V2TuG7n8O1xJHhurDDgMSow7V94buf4bqqw7V44bq84bqww7Xhu5Dhu4ThurDDtcOMSuG7qULDtXhyQ8O1QnDhu5Thu4/EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu4/EkeG6sMOAxKjDtX3hu5/huqrDtcON4bquckLDtXjhurzhurDDteG7kHDDteG7lOG7uUrDtXbhu6lKw7XhurHhu4pKQsSCw7XDo0rhurx2w7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXjhuqDDtcSo4buh4bqww7V34bqw4bqiQsO1duG7oXbDteG6rnBC4bquw7V44bq+QsSCw7XEqMOT4buCQsSCw7XEqOG7juKAneG7icO1xKjhuq7hurpCxILDtXbhu6FDw7V2TuG7n8O14buu4bq+w7V9xIJDceG6sMO1xILhurDhu59Dw7V34butQsO14bqoRuG6sMO14buvcMO1P8O6QsSCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqj4bquw5Phu4JCxILDteG6seG6rnJDbS/DjW4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Thu hút và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thu hút và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
2017-07-28 06:43:51

(QT) - Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng...

Nghĩa tình và trách nhiệm thiêng liêng

Nghĩa tình và trách nhiệm thiêng liêng
2017-07-27 06:58:34

QĐND - Hôm nay (27-7), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (TB-LS). Đây là dịp để toàn dân tộc phát huy truyền thống, đạo lý “uống...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết