Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4)

18/04/2023 21:27 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Từ ngày 21 - 23/4/2023, tại TP. Đông Hà, Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” với sự tham gia của gần 400 đại biểu của 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng như cả nước...