Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai

16/10/2023 10:09 GMT+7 Thanh Trúc - Lê An - Hà Trang

QTO - Năm 2023, trước dự báo tình hình thiên tai có thể diễn biến phức tạp, các ngành chức năng, các địa phương cũng như người dân đã sẵn sàng các phướng án ứng phó để hạn chế thấp nhất các thiệt hại.