Nhiều công trình nước sạch xuống cấp

13/05/2023 08:56 GMT+7 Lê An - Lê Trường - Trần Tuyền

QTO - Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều công trình nước sạch được đầu tư xây dựng để phục vụ sinhh hoạt của người dân. Vậy nhưng, không ít công trình đã xuống cấp, hư hỏng không thể sử dụng được…