Ngư dân gặp khó vì Cửa Tùng bị bồi lấp

19/05/2023 06:37 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Thời gian gần đây, tình trạng bồi lấp luồng lạch Cửa Tùng ngày càng nghiêm trọng. Thực trạng này gây nhiều khó khăn cho ngư dân trong ra khơi khai thác thủy sản.