Cần có phương án bảo vệ di tích Cảng quân sự Đông Hà

10/11/2023 06:42 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Di tích Cảng quân sự Đông Hà, ở Phường 2, TP. Đông Hà hiện đã xuống cấp nghiêm trọng,  nhếch nhác. Trong khi chờ đợi các quy trình, thủ tục để thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo, di tích này cần có phương án bảo vệ...