Bờ sông Sê Pôn sạt lở nặng

04/12/2023 09:52 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Sông Sê Pôn đi qua 7 xã, thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa hiện có nhiều đoạn bị sạt lở nặng gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.