Bãi xử lý rác thải Đông Hà quá tải

21/03/2023 06:22 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường - Phương Trang

QTO - Hiện nay, bãi xử lý rác thải TP. Đông Hà đã tiếp nhận lượng rác thải hằng ngày vượt công suất thiết kế. Nếu không tính toán phương án thì đến cuối năm 2023, Đông Hà sẽ đứng trước nguy cơ rác thải sinh hoạt không có điểm chôn lấp, xử lý.