Niềm vui “Mừng lúa mới” của đồng bào Pa Kô

11/02/2024 09:02 GMT+7 Lê Trường

QTO - Trong đời sống tâm linh của đồng bào Pa Kô không thể thiếu nghi lễ cúng “Mừng lúa mới” bởi theo quan niệm của bà con, nghi lễ này sẽ mang lại cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc.