Ứng dụng công nghệ lái tự động trên tàu cá

07/11/2023 06:36 GMT+7 Thanh Trúc - Lê An

QTO - Ứng dụng công nghệ lái tự động trên tàu cá đem lại nhiều tiện tích như giảm sức người trong điều khiển, giảm thời gian di chuyển đến ngư trường, rút ngắn thời gian cho mỗi chuyển biển...