Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu quốc tế

29/05/2023 13:38 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Thời gian qua, các lực lượng chức năng tại 2 Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại đây, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước.