Sớm ngăn chặn tình trạng đầu độc cây thông

09/08/2023 07:15 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện tình trạng đầu độc cây thông, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, doanh nghiệp. Thực tế này cần sớm được các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý.