Ngăn lửa, giữ rừng mùa nắng nóng

23/05/2023 05:52 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Tỉnh Quảng Trị hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch phát triển rừng là 285.878 ha, chiếm 60,8% diện tích toàn tỉnh; độ che phủ rừng đạt 49,9%. Để bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng, nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng đã được triển khai.