Hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ 100 triệu”

03/10/2023 07:29 GMT+7 Lê Trường

QTO - Mô hình “Câu lạc bộ 100 triệu” là ý tưởng được Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa triển khai từ năm 2010. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 77 hội viên là các hộ gia đình trồng sắn tiêu biểu trong vùng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt.