Giữ rừng ngập mặn ở cù lao Bắc Phước

08/06/2023 06:17 GMT+7 Ạnh Quân - Lê Trường

QTO - Hơn 10 năm trước, những cây bần chua bắt đầu bén rễ ở cù lao Bắc Phước, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong. Rừng ngập mặn ở Bắc Phước đang đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mở ra hướng đi mới cho cộng đồng địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, môi trường bền vững.