Chợ Đông Hà vắng khách, tiểu thương khó khăn chồng chất

28/11/2023 06:42 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Tại chợ Đông Hà hiện nay, số lô quầy tạm ngừng hoạt động, đóng cửa, trả mặt bằng kinh doanh do vắng khách, buôn bán ế ẩm ngày càng tăng. Thực tế này đặt ra rất nhiều khó khăn cho tiểu thương đang kinh doanh cũng như Ban quản lý chợ.