Cần gấp rút hoàn thiện hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay

15/05/2023 08:45 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Cửa khẩu La Lay được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, đến nay việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây vẫn còn manh mún, chắp vá và chậm trễ, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.