Kích cầu du lịch phát triển

09/05/2023 06:44 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Để kích cầu du lịch Quảng Trị phát triển, hiện nay các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch, cơ sở hạ tầng để thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.