Thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba

25/09/2023 10:34 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Tháng 9/1973, Chủ tịch Fidel Castro - vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất - đặt chân đến vùng giải phóng Quảng Trị. Chuyến thăm này đã trở thành biểu tượng cao đẹp, thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba.