Đại tướng Đoàn Khuê - Người nặng lòng với quê hương

25/10/2023 13:57 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Đại tướng Đoàn Khuê là người con của Quảng Trị, một vị tướng tài ba của QĐND Việt Nam. Suốt quá trình hoạt động cách mạng, dù công việc hết sức bận rộn nhưng Đại tướng luôn hướng về  quê hương với tình cảm sâu nặng.