Bao giờ xử lý việc phá rừng phòng hộ chiếm đất ở Linh Trường?

14/09/2023 07:48 GMT+7 Lê Trường

QTO - Trên diện tích 6,32 ha rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý, Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phát hiện một gia đình đã lấn chiếm để trồng keo tràm từ năm 2008. Mặc dù, đơn vị đã báo cáo với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan, tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa được giải quyết.