Cập nhật:  GMT+7
c559xecb4x111a9xce33xf951x13f0cx10dccx11e03xdc02xX7xf646x12283x138fexcd3dxe943xeedbxX5x12980xXaxd162x14280xca95x13c0fxX1xX3x14040xXdxX15xX1x13073xX3xd642x11a61xX15xX3x10779xe014xX23xX3xX1x1385cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xd1a7xX3x1457fxXdxX6xX3xX1exXdx11e76xXdxX3xXexX1xd9f4x135a7xX15xX34xX3xX32xcf69xX3xXexX1xdc76x13abfxXexX3xXexX1xXdx12c83xX49xX3xX15xX1xXdxX3xX13xXdxe765xXexX3x14846xX6xX32xX3xX5xX1fxX15xX3xXexX1x10723xX3xX2xX22xX3xX15x11c0cxX32xX3x1175cxX23xX6fxX2xX0xe85bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1286dxX10xX6x14133xXaxX12x1270cx103dfxXcx12c47x145b3xX3x101e6xX3xX83x121f4xX32xX3xX15xX6xd209xX3xX6fx10d13xX74x14cc4xX74xX6fxX23xX6fxX2x149a4xX3xX1xX49xX97xX59xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexdb33xX3xX4xX1xX66xX4xX3xd77dxX1xX6xXdxX3xX32x1112bxX4xX3xfaa5xX1exXdxX3axXdxX3xXexX1xX3fxX40xX15xX34xX3xX32xX45xX3xXexX1xX49xX4axXexX3xXexX1xXdxX50xX49xX3xX15xX1xXdxX3xX13xXdxX59xXexX3xX5cxX6xX32x146ffxX3xX1xX49xX97xX59xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX5xX1fxX15xX3xXexX1xX66xX3xX2xX22xX3xX15xX6cxX32xX3xX6fxX23xX6fxX2xd3ccxX0xX74xXbxX12xX0xXexX6xcd24xX5xX10xX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX32xX6x12b20xX34xXdxX15xX1cxX6fxXbx1184bxX3xX6xX49xXexdd48xXaxX12xX0xXexX127xX12xX0xXexX86xX12xX0xXdxX32xX34xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX74xX74xX4xX112xX11axX6xX133xf577xX49xX6xX15xX34xXexX127xXdxX112x13908xX15xX74xX86xX10xX7xXbcxXexX133xXbxX74xX15xX10xf304xX7xX74xX6fxX2xX2xd341xX74xX9cx136b0xX86xX23xX2x12ec1xX9axX22xX2xX172xXexX2xX9ax102c5xX2xX6fxX16bxX5xX2xX112xe972xXbxX34xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX86xX12xX0xX74xXexX127xX12xX0xXexX127xX12xX0xXexX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd46xX133xX86xX97xXaxX12xX83xX27xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xX32xX3xX34xXdxX6xX3xX1exXdxX3axXdxX3xXexX1xX3fxX40xX15xX34xX3xX32xX45xX3xXexX1xX49xX4axXexX3xXexX1xXdxX50xX49xX3xX15xX1xXdxX3xX13xXdxX59xXexX3xX5cxX6xX32xX3xXexXc2xXdxX3xX1xX49xX97xX59xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xfc93x13f44xX15xX1xX1cxX3xX5cxX112xXcxX0xX74xXbxX12xX0xX74xXexX86xX12xX0xX74xXexX127xX12xX0xX74xXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX133xX86xX97xXaxX12xXcxX1xX6xX32xX3xX34xXdxX6xX3xX34xXdxX3axXdxX3xXexX1xX3fxX40xX15xX34xX3xX32xX45xX3xXexX1xX49xX4axXexX3xX5xX1fxX15xX3xX15x1186exX97xX3xX4x126d2xX3xX34xX1fxX15xX3xX22xX23xX23xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xd267xXc2xXdxX3xX86xXdxX59xX15xX3xX4xX1xX133xX3xX9axX6fxX3xX263x13847xX15xX3xX158xef0dxX3xXexX127xX3fxd7a8xX15xX34xX3xX1xX27xX4xX3xXexX1xX49x14311xX4xX3xX22xX3xX4xf5daxXbxX3xX1xX27xX4xX3xX32xX1fxX32xX3xX15xX133xX15xXa2xX3xXexXdxcb4cxX49xX3xX1xX27xX4xX3xX158xX24cxX3xXexX127xX49xX15xX34xX3xX1xX27xX4xX3xX4xX274xX3xX7xX40xX3xXexX127xd6a5xX15xX3xX263xX278xX6xX3xX11axX24cxX15xX3xXexX133xX24cxX15xX3xX1xX49xX97xX59xX15xX112xX3xXcxX1xX10xX133xX3xX11axX6xX15xX3xXexXb5xX3xX4xX1xX66xX4xXa2xX3xX11axX2bcxX15xX3xX4xXc2xX15xX1xX3xX4xcb43xX4xX3xX4xX1xfe02xX3xX263xd085xX3xX14fxX49xX10xX15xX3xXexX1xX49xX288xX4xX3xX15xX1xX3fxX3xX5xd662xX15xX34xX3xXex11f73xX3xX1xX24cxX133xX3xX158xX2f7xX3xXexX127xX49xX97xX2f7xX15xX3xXexX1x1204exX15xX34xXa2xX3xX158xdd7bxX3xX263x13da9xXbxX3xX14fxX49xX2bcxX3xX1xX3fxX274xX15xX34xXa2xX3xX263xX28exXexX3xX15xX3fxfe30xX4x14c7cxX3xXexd2ecxX15xX1xX3xX4xX3axX32xX3xX86xX24cxX15xX1xX3xX4xX1xX133xX3xX1a5xX2efxX4xX3xX83xf51axX3xXbcx1242fxX15xX1xX3xX97xX2bcxX49xXa2xX3xX32xX2efxXdxX3xXexX127xX3fxX27dxX15xX34xXa2xX3xX34xXdxX6xX3xX263xX342xX15xX1x14290xX3xX15xX1xXdxX2f7xX49xX3xXexX2efxX4xX3xXbxX1x12ebdxX32xX3xX263x10d7dxX3xX1xX3fxX33dxX15xX34xX3xX263xX50xX15xX3xXexX127xX49xX97xX2f7xX15xX3xXexX3axXdxX3xXexX1xX92xX15xX34xX3xX263xXdxX59xXbxX3x12573xX3xX15xX34xX1xX14xX6xX3xX158xX2f7xX3xXbxX1xX309xX15xX34xXa2xX3xX4xX1xX320xX15xX34xX3xe942xX8cxX13xfee0x11442xX1f9xX3xX2xX172xX33fxX3xX11axX3axX133xX3xX158xX59xX3xX32xX92xXdxX3xXexX127xX3fxX27dxX15xX34xX3xX7xX320xX15xX34xX33fxX3xX7xX30exX3xX1xX358xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX6xX49xX3xXexX1xXdxX2bcxX15xX3xXexX6xXdxX33fxX3xX32xX274xX3xX3fxX33dxX4xX3xX158xX2f7xX3xX32xX288xXexX3xXexX1xX50xX3xX34xXdxX33dxXdxX3xXexX3fxX274xXdxX3xX263xX329xXbxX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX133xX86xX97xXaxX12xX3c4xX2efxX4xX3xXexX2efxX4xX3xXbxX1xX386xX32xX3xX32xX45xX3xXexX1xX49xX4axXexX3xX263xX3fx103e8xX4xX3xX4xX2efxX4xX3xX10xX32xX3xXexX1xX2a0xX3xX1xXdxX59xX15xX3xX32xX288xXexX3xX4xX2efxX4xX1xX3xXexX127xX133xX15xX34xX3xX7xX2efxX15xX34xXa2xX3xX15xX34xe6f9xX97xX3xXexX1xX274xX3xX7xX133xX15xX34xX3xXbcxX1xX92xX15xX34xX3xXbcx11bd0xX32xX3xXbxX1xX1fxX15xX3xX7xX2efxX15xX34xX3xXexXc2xX133xXa2xX3xX263xX288xX4xX3xX263xX2efxX133xX112xX3xXcxX1xX92xX15xX34xX3xX14fxX49xX6xX3xXc5xX1exXdxX3axXdxX3xXexX1xX3fxX40xX15xX34xX3xX32xX45xX3xXexX1xX49xX4axXexX3xXexX1xXdxX50xX49xX3xX15xX1xXdxX3xX13xXdxX59xXexX3xX5cxX6xX32xXedxXa2xX3xX1xX49xX97xX59xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexXdxX50xXbxX3xXexe0efxX4xX3xXbcxX1xX49xX97xX50xX15xX3xXbcxX1xX35bxX4xX1xX3xX4xc7a9xX15xX34xX3xX15xX1xX3fxX3xXbcxX278xXbxX3xXexX1xX27dxXdxX3xXbxX1xX2efxXexX3xX1xXdxX59xX15xXa2xX3xX11axX358xXdxX3xX86xX3fxe8b1xX15xX34xX3xX15xX1x10096xX15xX34xX3xX10xX32xX3xX4xX250xX3xX15xX6cxX15xX34xX3xXbcxX1xXdxX50xX49xX3xXexX127xX133xX15xX34xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX158xX30exX4xX3xX1xX288xXdxX3xX1xX27xX6xX112xX3xXcx106d4xX3xX263xX250xXa2xX3xXexX1x11f9bxX4xX3xX263xX386xX97xX3xXbxX1xX133xX15xX34xX3xXexX127xX24cxX133xX3xX1xX27xX4xX3xXexX4axXbxX3xX158xX24cxX3xX7xX2efxX15xX34xX3xXexX2efxX4xX3xX32xX45xX3xXexX1xX49xX4axXexX3xX40xX3xX4xX2efxX4xX3xX263xX274xX15xX3xX158xX278xX3xXexX127xX3fxX27dxX15xX34xX3xX1xX27xX4xXa2xX3xX34xX250xXbxX3xXbxX1xX1fxX15xX3xX15xX479xX15xX34xX3xX4xX6xX133xX3xX4xX1xX28exXexX3xX5xX3fxX44fxX15xX34xX3xX34xXdxX2efxX133xX3xX86xX4f2xX4xX3xX32xX288xXexX3xX4xX2efxX4xX1xX3xXexX133xX24cxX15xX3xX86xXdxX59xX15xX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX133xX86xX97xXaxX12xX5cxX1xX52bxX15xX34xX3xXexX2efxX4xX3xXbxX1xX386xX32xX3xX263xXc2xXexX3xX34xXdxX3axXdxX3xX4xX6xX133xX3xX7xf04dxX3xX263xX3fxX44fxX4xX3xX1xX49xX97xX59xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX5xX30exX6xX3xX4xX1xX27xX15xX3xXexX1xX6xX32xX3xX86xX30exX3xXc5xX1exXdxX3axXdxX3xXexX1xX3fxX40xX15xX34xX3xX32xX45xX3xXexX1xX49xX4axXexX3xXexX1xXdxX50xX49xX3xX15xX1xXdxX3xX13xXdxX59xXexX3xX5cxX6xX32xXedxX3xXex14cf1xX15xX1xX3xX8axX49xX3axX15xX34xX3xXcxX127xX278xX3xX263xX3fxX44fxX4xX3xXexXb5xX3xX4xX1xX66xX4xX3xXexX127xX133xX15xX34xX3xXexX1xX27dxXdxX3xX34xXdxX6xX15xX3xXexX33dxXdxX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX133xX86xX97xXaxX12xX5cxX34xX49xX97x12b94xX15xX3xXcxX127xX6xX15xX34xX0xX74xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khai mạc Giải Bóng bàn năm 2021-2022

Khai mạc Giải Bóng bàn năm 2021-2022
2021-04-20 10:11:28

QTO - Sáng nay 20/4/2021, tại TP.Đông Hà, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022 tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn nằm trong Chương trình...

Về thăm “đất thiêng” Phú Thọ

Về thăm “đất thiêng” Phú Thọ
2021-04-20 05:44:27

QTO - Đất Tổ, một vùng đất từ lâu nổi tiếng với “rừng cọ đồi chè”, với những đặc sản, địa danh như bưởi Đoan Hùng, hồng Hạc, cá Anh Vũ, Việt Trì “thành phố...

Ngược dòng Đakrông săn Karmái

Ngược dòng Đakrông săn Karmái
2021-04-17 06:00:51

QTO - Cuối xuân đầu hạ, khi cái nắng hanh hao phủ khắp núi rừng sông suối cũng chính là lúc Karmái (cá mát) vào mùa sinh sản. Đây là một đặc sản của vùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết