Cập nhật:  GMT+7
4718x9139xae46xe0f9xa6bdx9b19x697exaf6ex6ab3xX7x9b0exdb1cxbc1ex7926x829fx9fb7xX5xc656xXax6ab0xXaxXcxc13cx7aadx7b8exXexX3x9d43x53adxXaxX3x49ccxbf5cxX3x9f8dx9800xXexX3xXexcde2x9e97xXdxX3xX4xa3a4xX6xX3xc28axXdx9450xXdxX3xX7xX1x5780xbd8fx8754xXdxd45fxX0x480exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd38xX10xX6x99b9xXaxX12x4ef8xXcx7b31xc887xd822xX3xcf5bxX3x756fxX6xX15xX3xX21x6eb1xXexX3xc9c9xX1xXdxX4xX6xX2exX35xX3x6eabx5303xX3xXex949ex9970xX69xX2ex62d2xX3xXexX27xX4xX3xXbxX1x5709xX21xX3xXexX1xa855xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX1ax651axX35xX3xX4dxXdx9f3axX69xX3xXexX26x8002xX3x87e9xX1xa0ecxX4xX3xb71fxX15xX16xX3xX1exb167xX6xX3xX26xX6xX3xX21xX96xXexX3xX4xb521xX69xX2exX3xX4xX1xc497xX69xX2exX3xXexX88xXdxX3xX52xX1xX1fxX3xX1xX27xXexX3x6e6exa910xX4xX1xX3xX58xc52fxX69xX3xXbfxX1xX68xX15xX3xX69xX1xX1bxX3xXcxd34bx4a50xX4axX60x72e1xX3xX50x9e08x9bb5xX3x939ex8d41xX3xXdcxb2bfxX69xX3xXcxd0a7xX69xX54xX3xX1exX30xXdxX3xX4xX27xXdxX3xXexce42xX69xX3xXcxX15xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX3xXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX35xX4dxX16xXaxX12xXdcxd84bxX3xXbfxXc0xX4xX1xX3xX4xb907xX3xX21xX5dxXexX3xX4xX1xXafxXexX3xX4dxX27xX69xX2exX3xX4dxX68xXbxX3xX4xX2bxX6xX3xXexX27xX4xX3xXbxX1xX78xX21xX3xXdaxX11cxX69xX2exX3xX21xX6xX3xX69xX1xX1fxX3xX1xX27xXexX3xX70xX3xXbfxX1xXdxX3xX37xb402xXdxX3xX4x92e3xX69xX1xX3xX4xXc5xX15xX3xX4xX1xX15xX16x5553xX69xX3xX4xX1xae50xX3x7fd0xX35xX6xX16xX3xc23cxX15xX6xX69xX1xX3xX69xX1xX1fxX3xX1xX27xXexX3xXbfxXc0xX4xX1xX3xX1exX30xXdxX3xX21xX5dxXexX3xX37xX11cxX69xX2exX3xX21xX6xX3xX5xX15xXa9xX69xX3xX5xX78xX69xX3xXbfxX1xX15xX68xXexX3xX1axXc5xX15xX3xX1axX11cxX70xX3xX5xX22xX69xX2exX3xX5x5152xX3xXexX1xX10xX35xX3xX4dxXddxXdxX3xX69xX1x6eb6xX69xX2exX3xX7xXdxX69xX1xX3xX1exXdxXf1xX69xX3xX1axX6xX69xX2exX3xXexX1xX10xX35xX3xX1xb232xX4xX3xX69x4d67xXdxX3xX1axXc5xX16xXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX37xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX26xX2exXdxX69x94ffxd239xXbxX16bxX3xX6xX15xXexX35xXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX35xX4dxX16xXaxX12xX0xXdxX21xX2exX3xX6xX5xXexX9xXaxX52xX1x81b6xX3xa0dfxX16xXf1xX69xX3xX50xX1exX6xXdxX3xXcxX15xX16xX17xXexX54xX70xX3xX4axX35xX1fxX69xX2exX3x71e2xX15xXc5xX69xX3xX50xX1exX6xXdxX3xXcxX26xXe4xX69xX3xX94xX1xX6cxX1daxX69xX2exX54xX3xXexX26xX35xX69xX2exX3xX1exX114xX3xXcxX15xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX3xX56xX3xX4dxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f9xX3bxX3bxX36xX36xX36xXd3xXexX1xX6xX69xX1xX69xXdxX10xX69xXd3xX4xX35xX21xXd3xX1exX69xX3bxXd2xXdxX4xXexX15xX26xX10xX7xX1faxba3fxX2x5df5x4d8cxX3bxX60xX35xX69xX2exX99xX35xX69xX2exX3bxX2xX2xX29bxX29exX2xX29dxX3bxX7xX1xX35xX36xX37xXdxX39x8e36xX4dxXd3x50bcxXbxX2exXaxX3bxX12xX52xX1xX229xX3xX22bxX16xXf1xX69xX3xX50xX1exX6xXdxX3xXcxX15xX16xX17xXexX54xX70xX3xX4axX35xX1fxX69xX2exX3xX243xX15xXc5xX69xX3xX50xX1exX6xXdxX3xXcxX26xXe4xX69xX3xX94xX1xX6cxX1daxX69xX2exX54xX3xXexX26xX35xX69xX2exX3xX1exX114xX3xXcxX15xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX3xX56xX3xc246xX69xX1xX1f9xX3xX4axXd3xX94xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX26xX12xX0xX3bxXexX6xX37xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX35xX4dxX16xXaxX12xXd6xX1d6xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX164xX69xX3xXexX26xX114xX3xX69xXf1xX69xX3xX4xXe0xX69xX2exX3xXexX1xb7fbxX69xX2exX3xXbfxX1xXdxX3xX4xX27xX4xX3xXexX1xX1fxX69xX1xX3xX1exXdxXf1xX69xX3xX4xX2bxX6xX3xX5xX30xXbxX3xXbxX1xX158xXdxX3xX1axX154xXdxX3xX21xX22xXexX3xX1exX30xXdxX3xX37xX1fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX154xXdxX3xX4xb71dxX69xX2exX3xX5xX1fxX3xX1axX5dxX4xX3xXexX1xX35xX88xXdxX3xX4xbb23xX3xX1axXdxaa5fxX69xX3xX1exX1fxX3xX69xX1xX1bdxX69xX2exX3xX7x4a4cxX3xX4xX154xX3xX5xXdxXf1xX69xX3xXexdc48xX4xX3xX16bxX158xX16xX3xX26xX6xX3xXexX26xX35xX69xX2exX3xX69xX1xX1fxX3xX1xX27xXexX70xX3xX1xac6dxX3xX5xX5dxX3xX170xX15xX27xX3xXbfxX1xX7dxX3xX37x9731xX3xX78xX69xX3xX1ex93bfxX3xX7xX3b1xX3xX21xX68xXexX3xXexX3e4xX4xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX69xX2exX6cx82c1xXdxX3xX4dxXdxX8dxX69xX3xX1exXdxXf1xX69xX3xX69xX3a0xXdxX3xXexXdxX17xX69xX2exX3xXcxX26xXe4xX69xX3xX94xX1xX6cxX1daxX69xX2exXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX35xX4dxX16xXaxX12xXd6xX22xXexX3xXexX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX7xX1xX35xX36xX37xXdxX39xX3xX4dxXe4xX69xX3xX1axX6cxX6dxX4xX3xX5xX5dxXexX3xXexX26xXe4xX69xX70xX3xX1exX30xXdxX3xX69xX1xX1bdxX69xX2exX3xX7xX3b1xX3xX2exX6xX69xX1xX3xX2exX1xX3d6xXexX3xX1axX154xX3xXbfxa41fxX70xX3xX69xX1xX1bdxX69xX2exX3xXc5xX21xX3xX21xX6cxX15xX3xX69xX1xa3f4xX21xX3xX1xX88xX3xX37xX164xX3xX69xX2exX6cxX3ffxXdxX3xXbfxX1xX27xX4xX3xX78xX69xX3xX7xX6xX15xX3xX5xX30xXbxX3xX21xX1fxX69xX3xX69xX1xX15xX69xX2exX3xX26xX3b1xX4xX3xX26x51cexXd3xX3xX52xX1xX6cxX69xX2exX3xX37xXf1xX69xX3xX4xX88xX69xX1xX3xX1axX11cxX3xX4x85ffxX69xX2exX3xX4xX11cxX3xX37xXdxX17xXexX3xX37xX6xX35xX3xX69xcce7xX3xX5xX3b1xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX69xX2exX6cxX3ffxXdxX3xX69xX2exX1xX164xX3xX7x7188xX3xX1axX3a4xX3xXbfxX1xX350xX69xX2exX3xX1axXc0xX69xX1xX3xX21x6ab2xX69xX1xX3xXexX26xXf1xX69xX3xX7xXc5xX69xX3xXbfxX1xX68xX15xX70xX3xX37xXdxX17xXexX3xX37xX6xX35xX3xX69xX4e6xXdxX3xX69xXdxX3eaxX21xX3xX4xX2bxX6xX3xX4dxXdxX8dxX69xX3xX1exXdxXf1xX69xX3xX37xXc0xX3xX37xX1bxX3xX170xX15xXf1xX69xXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX35xX4dxX16xXaxX12x9830xX1fxX3xX1axX88xX35xX3xX4dxXdxX8dxX69xX3xX1axbbecxX69xX2exX3xXexX1xX3ffxXdxX3xX5xX1fxX3xXexX27xX4xX3xX2exXdxX158xX3xXbfxXc0xX4xX1xX3xX37xX158xX69xX70xX3xX5xX88xXdxX3xX1exX9exX6xX3xXexX1xX6xX21xX3xX2exXdxX6xX3xX21xX5dxXexX3xX1exX6xXdxX3xXexX26xX35xX69xX2exX3xX1exX114xX3xXbfxXc0xX4xX1xX70xX3xX4xX11cxX3xXexX1xX3a4xX3xXexX1xX68xX16xX3xX94xX1xX96xX4xX3xX99xX15xX16xX3xX1axX229xX3xX1axXe4xX15xX3xXexX6cxX3xX4xXa9xX69xX2exX3xX7xX7dxX4xX3xX4xX1xX35xX3xX1axX7dxX6xX3xX4xX35xX69xX3xXexX1xX7dxX3xX1xX6xXdxX3xX69xX1xXdxX3eaxX15xX3xX1axX17xX69xX3xXexX1xX17xX3xX69xX1fxX35xXd3xX3xXcxX9exX3xX4xX27xX4xX1xX3xX4xX1fxXdxX3xX1axX22xXexX70xX3xX7xX96xXbxX3xX16bxX17xXbxX3xXexX50dxX69xX1xX3xX1xX15xX154xX69xX2exX3xX1exX1fxX3xXexX1xX27xX35xX3xX2exX4bfxX3xX69xXafxXexX3xXexX1xX96xXexX3xX1axX3eaxX15xX3xX1axX6cxX6dxX4xX3xX4xX1xXe0xX21xX3xX4xX1xXafxXexX3xXbfx95a0xX3xX5xX6cxX4bfxX69xX2exXd3xX3x7bdfxX22xX4xX3xX37xXdxX164xXexX3xX5xX1fxX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXbfxXc0xX4xX1xX3xXexX26xX35xX69xX2exX3xXbfxXc0xX4xX1xX3xX21xX6xX69xX2exX3xX1axX17xX69xX3xX4xX1xX35xX3xXbfxX1xX27xX69xX3xX2exXdxX158xX3xX7xX3b1xX3xX37xX68xXexX3xX69xX2exX3ffxX3xXexX1xXafxX3xX1exXc0xX70xX3xXbfxX1xXdxX3xX1axX6cxX6dxX4xX3xXexX1xX6cxX114xX69xX2exX3xXexX1xX7dxX4xX3xX69xX1xX1bdxX69xX2exX3xXexX26xX3e4xX4xX1xX3xX1axX35xX88xX69xX3xX69xX3a0xXdxX3xXexXdxX17xX69xX2exX3xX4xX2bxX6xX3xX7xXc5xX69xX3xXbfxX1xX68xX15xX3xXexX1xX17xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX69xX1xX6cxX3xX60xX5xX10xX35xXbxX6xXexX26xX6xX70xX3xXdcxXddxX3xXcxX96xX4xX3xXcxX1xXdxXf1xX69xX70xX3xX4axX88xX4xX3xX4xX1xXdxX3eaxX15xX70xX3xX243xX15xX6xX7xXdxX21xX35xX4dxX35xX70xX3xX4axX6xX21xX5xX10xXexXd3xXd3xXd3xX3xX1exX1fxX3xX21xX5dxXexX3xXbxX1xXdxXf1xX69xX3xX37xX158xX69xX3xX26xX68xXexX3xX21xX30xXdxX3xX5xX88xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xXc5xX15xX3xX4xX1xX15xX16xX164xX69xX3xX4xX3a0xX3xXexX3e4xX4xX1xX3xX170xX15xX10xX69xX3xXexX1xX15xX5dxX4xX1f9xX3xXdaxX88xX4xX1xX3xXcxX15xX16xX17xXexX3xX1exX1fxX3xX37xX158xX16xX3xX4xX1xXafxX3xX5xX38exX69xX3xXd3xX3xX60xX27xX4xX3xX4dxXdxX8dxX69xX3xX1exXdxXf1xX69xX3xXexX26xX92xX3xX69xX1xX6cxX3xX99xXdxX8dxX21xX3xXd2xX1xX6cxX1daxX69xX2exX70xX3xX52xX1xX229xX3xX22bxX16xXf1xX69xX70xX3xX4axX35xX1fxX69xX2exX3xX243xX15xXc5xX69xX70xX3xX94xX1xX158xX3xX52xX1xX6cxX70xX3xXcxX1xXdxXf1xX69xX3xXcxX1xX6xX69xX1xX70xX3xX60xX1xX10xX69xX4xX35xX3xX1axX3eaxX15xX3xX4dxXdxX8dxX69xX3xX4xX1xX96xX4xX3xXexX6xX16xX3xX37xXf1xX69xX3xX4xX88xX69xX1xX3xX4dxX1fxX69xX3xX4dxXdxX8dxX69xX3xX1exXdxXf1xX69xX3xX2exX88xX35xX3xX4xX5dxXdxX3xX52xX58x64a1xXcxX3xXdcxXdxX164xXexX3xc01fxX69xX1xX70xX3xX52xX58xX80cxXcxX3xX60xXa9xX69xX2exX3xX52xXdxX69xX1xX70xX3xX60xX27xXexX3xXcxX6cxX3ffxX69xX2exXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX35xX4dxX16xXaxX12xXd6xX5dxXexX3xX5xXe4xX69xX3xX69xX1bdxX6xX70xX3xX69xX1xX1bdxX69xX2exX3xXexX1xX1fxX69xX1xX3xX1exXdxXf1xX69xX3xX5xX1fxX21xX3xX69xXf1xX69xX3xX60xX1xXdxX4xX6xX2exX35xX3xX1axX229xX3xX4xX1xX35xX3xXexX1xX68xX16xX3xXexX1xX27xXdxX3xX1axX5dxX3xX5xX6xX35xX3xX1axX5dxX69xX2exX3xX69xX2exX1xX164xX3xXexX1xX15x7896xXexX3xX69xX2exX1xXdxXf1xX21xX3xXexXafxX4xX3xX1exX1fxX3xXbfxX1xX158xX3xX69xXe0xX69xX2exX3xX7xX27xX69xX2exX3xXexX88xX35xX3xX4xX2bxX6xX3xX21xX50dxX69xX1xX70xX3xX1xX7dxX6xX3xX1x6299xX69xX3xX21xX5dxXexX3xXexX1xX17xX3xX1xX164xX3xXbfxX17xX3xXexX1xX9exX6xX3xXexX26xX92xX3xXexX26xX15xX69xX2exX3xX1axXe4xX16xX3xX69xXe0xX69xX2exX3xX1axX5dxX69xX2exX3xX4xX2bxX6xX3xX5xX1fxX69xX2exX3xXbfxXc0xX4xX1xX3xXexX1xX1fxX69xX1xX3xXbxX1xX154xXd3xX3xX4axX35xX1fxX69xX2exX3xX94xXdxX21xX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

M.U đoạt Siêu cúp lần thứ 20

M.U đoạt Siêu cúp lần thứ 20
2013-08-12 05:28:51

(TNO) - Ngôi sao người Hà Lan góp công lớn trong cả 2 bàn thắng giúp M.U đánh bại Wigan 2-0, tối qua trên sân Wembley, để đoạt cúp Community Shield (Siêu cúp Anh) lần thứ 20...

Triệu phú xuất chiêu

Triệu phú xuất chiêu
2013-08-12 05:28:41

(TNO) - Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Bordeaux, Monaco đã chính thức lên tiếng thách thức các đội bóng hàng đầu ở Ligue 1.

Thời trang Việt Nam - Về đâu những giấc mơ?

Thời trang Việt Nam - Về đâu những giấc mơ?
2013-08-11 15:04:19

(SGGP) - Sau một thời gian nở rộ các cuộc thi nhan sắc, thi tìm kiếm người mẫu, hiện nay lại tiếp tục nở rộ các cuộc thi thiết kế thời trang. Rất nhiều cuộc thi diễn ra nhưng...

Căn nhà của những gã lang thang (*)

Căn nhà của những gã lang thang (*)
2013-08-11 15:02:52

(QT) - Năm thứ mười hai kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về nơi nghìn trùng, một nhóm văn nghệ sĩ ở thành phố Huế đã là sửa sang nơi sống một thời của người nhạc sĩ tài danh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết