Cập nhật:  GMT+7
cf3bx1394dx11bf9xe16dx14269xe0cfx14fabx15263xf160xX7x10dccx13d7bx12e92x13127xd538x102b1xX5x10581xXax147b6xXcx15c0bx11f1cxfc3exfe56xX3x1046bxe25fx14183x1537axX3x149aaxf15axX3xX4x144e2xX3xXexX1x11ee7x11befxX3xX4xX1x11145xX17xX3xXexX1x134e6x1184axX17x13f77xX0x117f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf188xX10xX6x162baxXaxX12x1284bxXcxXcxf073x14efexX3x14ac1xX3x10618xX3x126d5xX14xd992xXdxX3xXex12f3exXbxX3xX4xX1xXdx162c1xX14xX3x10543xX1axX63x1541cxX3xXexX1xX26xX27xX3xXexXdxX60xX17xX3xf477x144e6xdeeexX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x1314dx12d80xX17xX1xX3xX33xXdxX6xX3xX17xX1xX5axXbxX3xX47xX6xX17xX1xX3xX7x15093xX4xX1xX3xX4xX1xX2bxX17xX3xXexX1xX30xX31xX17xX33xX3xX4x1518cxX6xX3xX72x13a73xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3x159bax11be7xX3x10a7cxX1x1521dxX17xX33xX3xXexX1xX16xX3xX4xd0fbxX17xX33xX3xX4xX90xX4xX3xX72x136ecxX17xX33xX3xX72xXa5xXdxX3xXexX5axXbxX3xX5xX14xX15x13378xX17xX3xX17xX1x10d96xX27xX3xX4xX1xX14x1599axX17xX3xX54xd771xX3xX4xX1xX74xX3xXexf0ebxX5axX17xX3xX72xX2bxX14xX3xXb6x14f0dxXdxX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xf931xXbbxX17xX33xX3xXcxXdxX27xX74xXf2xX3x15f1exX3xX5xX30xd0d7xXexX3xXexXf2xX5axX17xX3xXexX1x10c01xX3xXexX30xX3xX54x10391xX17xX33xX3xX7cxX3x13ac5x116c0xfe0cxX3x12457xX6xX27xX10xX7xX3xX1bx13265xX3xX47xXdx1169bxX17xX3xXf2xX6xX3xXb6xXb7xX74xX3xXexee2bxXdxX3xX17xX6xX15xX3x122e5xX1axX63x147f8xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX74xX47xX15xXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX7cxX7dxX17xX1xX3xX54xXebxX3xX4xX1xX2bxX17xX3xXexX1xX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xf4cdxX3xX10exX3xX27xe145xX4xX3xX4xX90xX3xX4xX1xded6xX17xX3xXexXf2xX74xX17xX33xX3xXexXf2xX5axX17xX3xX72xX2bxX14xX3xXexX1xX183xX17xX33xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3x1219fxXb7xX74xX3xX2xX1ax14ac5xX3xXb6xXb7xX3xX4xX1x14d03xX3xX17xX33xXcdxXdxX3xX17xX33xX74xXb7xXdxX3xX17xX1xX7dxX17xX3xX4xX90xX4xX3xX72xXcdxX17xX33xX3xX72xXa5xXdxX3xXexX5axXbxX3xX5xX14xX15xXdcxX17xX14cxX3xXcx10306xX17xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX7cxX7dxX17xX1xX66xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX72xX6xX17xX33xX3xX4xX22xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX2bxX17xX3xXexX1xX30xX31xX17xX33xX3xX5xXb7xX3xXexXdxX60xX17xX3xXb6xXdcxX3xX44xe464xX14xX3x10f33x13236xX17xX33xX3xX4axX17xX33xX1xX1b5xX3xX1xe867xXexX3xXb6xfd89xX17xX33xX3xX54xX122xX17xX33xX4exX66xX3xX1xX5axX14xX3xXb6xXdcxX3xXexXf2xX90xXdxX3xf7dbxXdxX17xX1xX3xXcxXc4xX17xX33xX3xX4axXb6x133f7xX17xX3xX4xX236xX17xX3xX72xX6xX17xX33xX3xXexX5axXbxX3xXf2xXdxX26xX17xX33xX3xX1xXcdxXdxX3xXbxX1x1226dxX4xX4exX14cxX3xX103xX22xX3xX5xXb7xX3xX4xX1xX30xX6xX3xXb9xX16xX3xX1xX5axX14xX3xXb6xXdcxX3xXbxX1xX122xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX44xXdxX60xX17xX3xX4xX227xX17xX33xX3xXb6xX259xX17xX3xX4xX1xX30xX6xX3xX54xX7dxX17xX1xX3xXbxX1xX275xX4xX3xX1xX74xXb7xX17xX3xXexX74xXb7xX17xX3xX47xXc4xX3xX6xX17xX1xX3xXb6xX259xX17xX3xXexX1xX6xX27xX3xX33xXdxX6xX3xXexX5axXbxX3xX5xX14xX15xXdcxX17xX3xX4xX1xX14xX17xX33xX3xX4xXc4xX17xX33xX3xX4xX90xX4xX3xX72xXcdxX17xX33xX3xX72xXa5xXdxX14cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX74xX47xX15xXaxX12xX226xXc4xX3xXb6xX5axX15xX66xX3xXexXf2xX30xXfbxX4xX3xX7x1400bxX3x14f93xX14xX6xX17xX3xXexX18bxX27xX3xX33xXdxXfbxXdxX3xXexXf2xX14xX15xX60xX17xX3xXexX1xXbbxX17xX33xX3xXb6xX60xX3xX17xX1xX223xX17xX33xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX2bxX17xX3xXexX1xX30xX31xX17xX33xX3xX4xXa1xX6xX3xX72xXa5xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX66xX3xX44xX1a8xX1exX3xX24dxXdxX14xXf2xX6xX3xX5xX73xXdxX3xXexf3acxX3xXf2xX6xX3xX54xX7dxX17xX1xX3xXexX1xX122xX17xX14cxX3x125c7xX17xX33xX3xX17xX22xXdx11e03xX3x122d5xXcxXbbxXdxX3xX4xX227xX17xX33xX3xXb9xX1xXbbxX17xX33xX3xX31dxX14xX90xX3xX5xX74xX3xX17xX33xX73xXdxX3xXb6xX60xX3xX4xX90xX4xX3xX4xX1xX2bxX17xX3xXexX1xX30xX31xX17xX33xX3xX4xXa1xX6xX3xX72xXa5xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX14cxX3xede2xX1xX1b5xX3xX4xX22xX3xX54xX90xX74xX3xX4xX1xX1e0xX3xX1xX31xXdxX3xX31dxX14xX6xX17xX3xX17xX33xX73xXdxX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xX1xd176xX17xX33xX3xXexXbbxXdxX3xX27xXb7xX3xXexX1xXbbxXdxX14cxX3xX44xXbbxX27xX3xX17xX6xX15xX3xX4axX63xX1axX63xX4exX66xX3xX44xX223xX14xX3xX226xX227xX17xX33xX3xX72x139d4xX3xXbxX1xX122xXdxX3xX10exX3xX5xX73xXdxX3xXb9xX1xX90xX4xX1xX3xX7xX73xX17xX3xXb6xXb7xX3xXb9xX1xXbbxX17xX33xX3xXexX1xX16xX3xXf2xX6xX3xX7xX18bxX17xX3xXexX5axXbxX3xX5xX14xX15xXdcxX17xX3xX72xX30xX112xX4xX14cxX3xXcxX1xX10xX74xX3xX17xX1xX223xX17xX33xX3xX33xX7dxX3xXexXbbxXdxX3xX54xXdxX232xXexX66xX3xX44xX223xX14xX3xX226xX227xX17xX33xX3xXb9xX1xX22xX3xX4xX22xX3xXexX1xX16xX3xXf2xX6xX3xX7xX18bxX17xX3xX10exX3xXexXf2xX5axX17xX3xX72xX2bxX14xX3xX7xX183xXbxX3xXexXfbxXdxX3xX4xXa1xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX14cxX3xX1exXfbxXdxX3xX7xX142xX3xX4x104daxX14xX3xXexX1xXa1xX3xX4xX236xX17xX3xX5xX73xXdxX66xX3xXexX2bxXexX3xX4xX122xX3xX72xX60xX14xX3xX56xX17xX3xXb6xXb7xX3xX7xff7exX17xX3xX7xXb7xX17xX33xX3xX4xX1xX74xX3xXexXf2xX5axX17xX3xX33x1413bxXbxX3xX19xX1bxX1cxX3xX103xXbbxX17xX33xX3xXcxXdxX27xX74xXf2x15049xX14cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX74xX47xX15xXaxX12xX3d5xX1xXdxX6xX3xX7x14f8exX3xXb6xX60xX3xX27xXb7xX17xX3xXexXf2xX7dxX17xX1xX3xX47xXdxX137xX17xX3xXb9xX1xX90xX3xX27x14539xX3xX17xX1xX73xXexX3xX4xXa1xX6xX3xX3d5xXbbxX17xX33xX3xXbxX1xX30xX112xX17xX33xX3xXexXf2xX74xX17xX33xX3xXexXf2xX5axX17xX3xXexX1xX183xX17xX33xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1a8xXb7xX74xX3xX2xX1axX1aexX66xX3xX44xX1a8xX1exX3xX24dxXdxX14xXf2xX6xX3xXexX1xdc55xX17xX33xX3xXexX1xX183xX17xX3xX17xX22xXdxX3xXf2xXe1xX17xX33xX3xXb6xXebxX3xXexXf2xX1e0xX3xX4xXa1xX6xX3xX3d5xXbbxX17xX33xX3xd94cxX1xX30xX112xX17xX33xX3xX4xX22xX3xXb6xX2bxX17xX3xX72xX60xX3xXexXf2xX74xX17xX33xX3xXexXf2xX5axX17xX3xX72xX2bxX14xX3xX17xXb7xX15xX14cxX3xX386xX17xX33xX3xX17xX22xXdxX38dxX3xX38fxX3d5xXbbxX17xX33xX3xX598xX1xX30xX112xX17xX33xX3xX72xX90xX3xXexXdxX60xX17xX3xXb6xXdcxX3xXexX2bxX17xX3xX4xXbbxX17xX33xX3xX17xX1xX30xX17xX33xX3xX5xX73xXdxX3xX72xX90xX3xX31dxX14xX90xX3x12accxX6xX3xXb6xXfbxXdxX3xX4xX4edxXbxX3xXexXdxX60xX17xX3xX72xX73xX74xX14cxX3xX226xX74xX3xX72xX22xX66xX3xX3d5xXbbxX17xX33xX3xX598xX1xX30xX112xX17xX33xX3xXb9xX1xXbbxX17xX33xX3xX1xe5bfxX3xXexXf2xX112xX3xX17xX1xXdxX60xX14xX3xX4xX1xX74xX3xX72xXcdxX17xX33xX3xX72xXa5xXdxX3xX72xX30xX112xX4xX14cxX3xX103xXdxX60xX14xX3xX17xXb7xX15xX3xXb9xX1xXbbxX17xX33xX3xX72xX3f9xX17xX33xX3xXb6xXfbxXdxX3xX15xX26xX14xX3xX4xX4b9xX14xX3xX4xXa1xX6xX3xXexXbbxXdxX3xXb9xX1xXdxX3xXexXbbxXdxX3xX5xX14xXbbxX17xX3xX27xX14xX142xX17xX3xX3d5xXbbxX17xX33xX3xX598xX1xX30xX112xX17xX33xX3xX4xX1xX31xXdxX3xX4xX6xX74xX3xX1xX31xX17xX3xX72xX16xX3xXex12f92xX17xX33xX3xX7xX11cxX4xX3xXexX2bxX17xX3xX4xXbbxX17xX33xX3xX4xX1xX74xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX14cxX3xX1fxX1xX30xX17xX33xX3xX3d5xXbbxX17xX33xX3xX598xX1xX30xX112xX17xX33xX3xXexX1xXdxX3xX72xX2bxX14xX3xXb9xX1xXbbxX17xX33xX3xX17xX1xX30xX3xdc52xX3xX27xX14xX142xX17xX3xX4xX227xX17xX33xX3xX5xXb7xX3xX47xX74xX3xX72xXa5xXdxX3xX1xX7dxX17xX1xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1a8xXb7xX74xX3xX4xX1xX31xXdxX3xXbxX1xX236xX17xX33xX3xX17xX33xX31bxX3xXb9xX1xX90xX3xXexX1xX2bxXbxX38fxX14cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX74xX47xX15xXaxX12xXcxXf2xX122xX3xX5xX534xXdxX3xX4xX1xX74xX3xX4xX18bxX14xX3xX1xX376xXdxX3xX4xXa1xX6xX3xX27xXa5xXexX3xXbxX1xX22xX17xX33xX3xXb6xXdxX26xX17xX38dxX3xX3d5xX90xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX26xX17xX3xX33xXdxX6xX3xX54xX22xX17xX33xX3xX72xX90xX3xXexXf2xX74xX17xX33xX3xX17xX30xXfbxX4xX3xX4xX1xX74xX3xXf2xXe1xX17xX33xX3xXexX1xXb7xX17xX1xX3xX4xXbbxX17xX33xX3xX72xX232xX17xX3xXexX1xX534xXdxX3xX72xXdxX16xX27xX3xX1xXdxXdcxX17xX3xXexX73xXdxX3xX4xXa1xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX5xXb7xX3xX47xX74xX3xX4xX90xX4xX3xX72xX142xXdxX3xXexX1xXa1xX3xXexXf2xX74xX17xX33xX3xX54xX122xX17xX33xX3xX7cxX3xXexX31bxX3xX7xX14xX15xX3xX15xX232xX14xX3xX5xXb7xX3xX4xX1xX1e0xX17xX1x107e0xX3xX44xX1a8xX1exX3xX24dxXdxX14xXf2xX6xX3xX5xX5axXbxX3xXexX11cxX4xX3xXbxX1xX122xX17xX3xX11cxX17xX33xX14cxX3xX386xX17xX33xX3xX17xX22xXdxX38dxX3xX38fxXcxXbbxXdxX3xXb9xX1xXbbxX17xX33xX3xX1xX60xX3xX4xX1xX74xX3xXf2xXe1xX17xX33xX3xX4xX90xX4xX3xX72xX142xXdxX3xXexX1xXa1xX3xX4xXa1xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX72xX6xX17xX33xX3xX7xX14xX15xX3xX15xX232xX14xX14cxX3xX3d5xX90xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX26xX17xX3xX33xXdxX6xX3xX1exX1fxX3xX17xX33xXcdxXdxX3xX10exX3xX17xX1xXb7xX3xXexX1xX7dxX3xX5xXb7xX27xX3xX7xX6xX74xX3xX4xX22xX3xXexX1xX16xX3xX17xX183xX27xX3xX72xX30xX112xX4xX3xXexX1xX31bxX4xX3xX5xX31bxX4xX3xX4xX90xX4xX3xX72xXa5xXdxX3xX54xX22xX17xX33xX3xX17xX1xX30xX3xXexX1xX232xX3xX17xXb7xX74xX14cxX3xX3d5xX236xX17xX3xX4xX1xX3f9xX17xX33xX3xXexXbbxXdxX3xX10exX3xX72xX18bxX15xX66xX3xX4xX1xX3f9xX17xX33xX3xXexXbbxXdxX3xX54xXdxX232xXexX3xXf2xfc5exX3xX1xX31xX17xX3xXb6xX60xX3xX72xX142xXdxX3xXexX1xXa1xX3xX4xXa1xX6xX3xX27xX7dxX17xX1xX3xX27xX73xX17xX1xX3xX1xX6xX15xX3xX15xX232xX14xX4fexX14cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX74xX47xX15xXaxX12xX1fxX12cxX19xdce7x14719xX1fxX3xf376xX44xX386x157eexX0xX35xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Barcelona vô địch Champions League 2014-2015

Barcelona vô địch Champions League 2014-2015
2015-06-07 14:27:01

(TTO) - Rạng sáng 7-6, Barcelona đã xuất sắc đánh bại Juventus 3-1 trong trận chung kết tại Berlin (Đức) để đăng quang ngôi vô địch Champions League mùa giải 2014-2015.

Serena Williams vô địch Roland Garros 2015

Serena Williams vô địch Roland Garros 2015
2015-06-07 14:20:52

(TTO) - Tối 6-6, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã đánh bại tay vợt người CH Czech, Lucie Safarova (hạt giống số 13) 6-3, 6-7, 6-2 trong trận chung kết để giành chức vô...

Triển lãm tranh khắc gỗ Việt Nam tại Nhật Bản

Triển lãm tranh khắc gỗ Việt Nam tại Nhật Bản
2015-06-07 13:52:12

(NDĐT) - Triển lãm "Tranh khắc gỗ Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại" đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP Tô-ki-ô (Nhật Bản) từ ngày 7 đến 16-6 trưng bày...

Làng cổ Phước Tích có thêm cây di sản

Làng cổ Phước Tích có thêm cây di sản
2015-06-07 13:50:33

(TT) - Cây thị cổ thụ hơn 500 tuổi của làng Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được công nhận cây di sản Việt Nam.

U-23 VN nỗ lực hồi phục thể lực

U-23 VN nỗ lực hồi phục thể lực
2015-06-06 10:39:46

(TT) - Hôm qua (5-6), tuyển U-23 VN đã tận dụng một ngày nghỉ bằng liệu pháp massage (buổi trưa) và tập gym (buổi chiều) để hồi phục thể lực cho cầu thủ cũng như cho những ca...

“Châu chấu” Thái Lan đá ngã xe!

“Châu chấu” Thái Lan đá ngã xe!
2015-06-06 10:39:20

(TT) - Bóng bàn nữ là môn chủ nhà Singapore hết sức tự tin là sẽ lấy sạch HCV tại SEA Games 28 bởi họ có át chủ bài tầm cỡ: Feng Tianwei đang đứng hạng tư trong bảng xếp hạng...

Xem SEA Games “đã” như... quyền anh triệu đô

Xem SEA Games “đã” như... quyền anh triệu đô
2015-06-06 10:39:00

(TT) - Bên cạnh các cuộc so tài kịch tính, ban tổ chức SEA Games 28 còn mang đến sự hứng khởi cho người hâm mộ bằng những cách điều hành trận đấu sôi động và thú vị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết