Cập nhật:  GMT+7
5941x12d50xcc1bxa3bcxc8d0xd01axba0dx1034bxd933xX7xeb0fx7983x10960xe41fxa8f9x82dexX5x85d2xXaxe308xXcx1267fxXdx8713x8de3xX3xX5xc993x6cc1xX3x12b74x1026exX17xX3xe0d8x8925x10013xX3xXex7f15xX3xX5xXdx7e0exb30fxX3x1055dxX2bx11f02xX3xea47x921cxX3xb5e5x89e0x5a21xX17xc816xX3xd610xX6xX23xX3xXcxX14xX26x9036xX17xX38xX3xX3axX6xX0x1071dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x6ab6xXaxX12x12332xXcx1275cxca00x11f2fxX3xafc4xX3xX3axd49cxX17xX38xX3xX2x899fx11f3dxX23xX3xXexd53fxXdxX3x1052exX1exX35xX3xXexX36xX17xX38xX3xc2fbxX2bxX1exX17xX38xX3xX5fxX38xX1axXdxX23xX3xX73xda7cxX3xXcxX1x12600xX17xX38xX3xXexXdxX17xX3xX31xX36xX3xXcxX14xX2bx11070xX32xX17xX3xXexX1xX8dxX17xX38xX3xXbxX1x1029cxXdxX3xX1xa14dxXbxX3xX31xa94dxXdxX3x10440xX73xX5fx739fxX3xXex6cffxX17xX1xX3xX7cxX2bxX1exX17xX38xX3xX5fxX38xX1axXdxX3xXexbd5bxX3xX4xX1xd88axX4xX3x11062xX1xX6xXdxX3xX1bxX70xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX3xX31xX36xX3xXexX14xX26xX17xX38xX3xX1dxX36xX9bxX3xXexX26xX3xX5xXdxX2axX2bxX3xX31xXafxXdxX3xX4xX1xfeaexX3xX21xX32xX3x9c80xX3xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX3xX23xX3xXcxX14xX26xX41xX17xX38xX3xX3axX6xX3xX4xX104xX6xX3x6aa8xXdxX2axXexX3xX5fxX6xX1bxX3xX63xX3xX5fxX1x651dxX17xX38xX3xX1dxf872xX17xX38xX3xX4xX1xXccxX17xX38xX3xX5x65faxX4xX1xX3xX7x127ddxX3xX31xX36xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX2fx9479xX6bxX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX14xX38xXdxX17xd8faxdff9xXbxcb2axX3xX6xX2bxXexX35xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX35xX5axX9bxXaxX12xX0xXdxX1bxX38xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX3xX5xXdxX2axX2bxX3xX109xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX23xX3xXcxX14xX26xX41xX17xX38xX3xX3axX6xX3xX4xX104xX6xX3xX124xXdxX2axXexX3xX5fxX6xX1bxX63xX3xX5fxX1xX131xX17xX38xX3xX1dxX136xX17xX38xX3xX4xX1xXccxX17xX38xX3xX5xX141xX4xX1xX3xX7xX146xX3xX31xX36xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX2fxX152xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16cxX48xX48xc725xX209xX209xX6bxXexX1xX6xX17xX1xX17xXdxX10xX17xX6bxX4xX35xX1bxX6bxX31xX17xX48xc1f9xXdxX4xXexX2bxX14xX10xX7xX16dx10118xX2xd9f5xX227xX6cxX48x85baxXdxX17xX1xd319xX5fxX38xX2bxX9bxX10xXexX48xXexX14xXdxX10xX17xX5xX6xX1bxX6bxe031xXbxX38xXaxX48xX12xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xXexX1xX2bxX3xX1x12909xXexX3xX21xX8dxX17xX38xX3xX21xX1exX35xX3xX4xX66xX17xX3xX1dxX89xX23xX3xX4xX1xXdx123abxX17xX3xX7x6070xX3xX31xX36xX3xX17xX38xX26xX41xXdxX3xX5ax723bxX17xX3xX21xX26exX17xX3xX16fxX10xX1bxX0xXdxX1bxX38xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX3xX5xXdxX2axX2bxX3xX109xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX23xX3xXcxX14xX26xX41xX17xX38xX3xX3axX6xX3xX4xX104xX6xX3xX124xXdxX2axXexX3xX5fxX6xX1bxX63xX3xX5fxX1xX131xX17xX38xX3xX1dxX136xX17xX38xX3xX4xX1xXccxX17xX38xX3xX5xX141xX4xX1xX3xX7xX146xX3xX31xX36xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX2fxX152xX3xX16dxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16cxX48xX48xX209xX209xX209xX6bxXexX1xX6xX17xX1xX17xXdxX10xX17xX6bxX4xX35xX1bxX6bxX31xX17xX48xX21exXdxX4xXexX2bxX14xX10xX7xX16dxX227xX2xX229xX227xX6cxX48xX22dxXdxX17xX1xX231xX5fxX38xX2bxX9bxX10xXexX48xXexX14xXdxX10xX17xX5xX6xX1bxX2xX6bxX242xXbxX38xXaxX48xX12xX73xX89xX3xc3ecxXexX5xX6xX7xX3xXexX1xX26exX3xX38xXdxXafxXdxX3xX5axX35xX3xX17xX1xX36xX3xX21xX141xX6xX3xX5xX2fxX3xX17xX38xX26xX41xXdxX3xX73xXb8xX3xX1dxXdx9a6bxX17xX3xX7xX35xX70xX17xX23xX3xX16fxX2bx61d0xXexX3xX1dxX1exX17xX3xX17xb7a1xX1bxX3xX2x6888xX16dxX6cxX3xX5xX36xX3xX1bxX89xXexX3xXexX36xXdxX3xX5xXdxX2axX2bxX3xX31xX8dxX3xX38xXdxX66xX23xX3xX38xa781xXbxX3xXexX1xX36exX1bxX3xX31xX36xX35xX3xX1dxX89xX3xX1xX22xX3xX7x7900xX3xX4xX1xXccxX17xX38xX3xX1bxXdxX17xX1xX3xX4xX1xX104xX3xX2dxX2bxX9bxX32xX17xX3xX4xX104xX6xX3xX124xXdxX2axXexX3xX5fxX6xX1bxX3xX21xXa7xXdxX3xX31xXafxXdxX3xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX23xX3xXcxX14xX26xX41xX17xX38xX3xX3axX6xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX14xX12xX0xX48xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX35xX5axX9bxXaxX12xXcxX70xXdxX3xX1dxX2bxXc8xXdxX3xXcfxX1xX6xXdxX3xX1bxX70xX4xX23xX3xX73xX89xX3xXcxX1xX8dxX17xX38xX3xXexXdxX17xX3xX31xX36xX3xXcxX14xX2bxX9bxX32xX17xX3xXexX1xX8dxX17xX38xX3xXexX14xX6xX35xX3xXexf777xX17xX38xX3xXexX35xX36xX17xX3xX1dxX89xX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX23xX3xXexX14xX6xX17xX1xX23xX3xX1exX17xX1xX3xX31xX36xX3xXexX26xX3xX5xXdxX2axX2bxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX23xX3xXcxX14xX26xX41xX17xX38xX3xX3axX6xX3xX21xX6xX17xX38xX3xX21xX26xXabxX4xX3xXexX14xX26xX17xX38xX3xX1dxX36xX9bxX3xX4xX1xX35xX3xXexXb8xX17xX1xX3xX7cxX2bxX1exX17xX38xX3xX5fxX38xX1axXdxX23xX3xX17xX1xX136xX1bxX3xX38xXdxXafxXdxX3xXexX1xXdxX2axX2bxX3xX21xX26exX17xX3xX17xX38xX26xX41xXdxX3xX5axX27exX17xX3xX17xX1xX131xX17xX38xX3xX1dxX136xX17xX38xX3xX4xX1xXccxX17xX38xX3xX5xX141xX4xX1xX3xX7xX146xX3xX31xX36xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX2fxX3xX4xX1xXccxX17xX38xX3xX1bxXdxX17xX1xX3xX4xX1xX104xX3xX2dxX2bxX9bxX32xX17xX3xX4xX104xX6xX3xX124xXdxX2axXexX3xX5fxX6xX1bxX3xX21xXa7xXdxX3xX31xXafxXdxX3xX2dxX2bxb929xX17xX3xX21xX1exX35xX3xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX23xX3xXcxX14xX26xX41xX17xX38xX3xX3axX6xX3xXexX14xX36exX17xX3xX1dxXdxX16xX17xX3xa49bxX8dxX17xX38xX3xX6bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX35xX5axX9bxXaxX12x9dc8xX2bxX89xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xXexX70xXdxX3xX73xX1exX35xX3xXexX36xX17xX38xX3xX7cxX2bxX1exX17xX38xX3xX5fxX38xX1axXdxX3xX7xa52bxX3xXcfx118e8xX35xX3xX5axX36xXdxX3xX21xX26exX17xX3xX1xX26exXexX3xX17xX38xX36xX9bxX3xb3d1xX6bxX6cxX6bxX16dxX227xX2xX229xX6bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX35xX5axX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXcfxX26exX3xX1xX35xX70xX4xX1xX23xX3xX17xX38xX36xX9bxX3xX16dxX6bxX6cxX23xX3xX73xX89xX3xXcxX1xX8dxX17xX38xX3xXexXdxX17xX3xX31xX36xX3xXcxX14xX2bxX9bxX32xX17xX3xXexX1xX8dxX17xX38xX3xXexXdxX26exXbxX3xXexea98xX4xX3xXexXc8xX3xX4xX1xXccxX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX3xX31xX36xX3xXexX14xX26xX17xX38xX3xX1dxX36xX9bxX3xXexX26xX3xX5xXdxX2axX2bxX3xX31xXafxXdxX3xX4xX1xX104xX3xX21xX32xX3xX109xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX23xX3xXcxX14xX26xX41xX17xX38xX3xX3axX6xX3xX4xX104xX6xX3xX124xXdxX2axXexX3xX5fxX6xX1bxX3xX63xX3xX5fxX1xX131xX17xX38xX3xX1dxX136xX17xX38xX3xX4xX1xXccxX17xX38xX3xX5xX141xX4xX1xX3xX7xX146xX3xX31xX36xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX2fxX152xX3xXexX70xXdxX3xX5fxX1xX36xX3xXexX14xX26xX17xX38xX3xX1dxX36xX9bxX3xX34xX1exXdxX3xX21xX89xXdxX3xX34xX35xX36xX17xX38xX3xX3axX6xX3x6a12xX3xX1xX2bxX9bxX2axX17xX3xX21xX1exX35xX3x12e61xX2fxX3xX3axX3b5xX17xX23xX3xX7cxX2bxX1exX17xX38xX3xX5fxX38xX1axXdxX6bxX3xXcxXdxX17xX23xX3xX1exX17xX1xX16cxX3xX34xXdxX16xX17xX3xX569xac60xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vương nắng dã quỳ

Vương nắng dã quỳ
2023-09-23 14:51:00

QTO - Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa...

Nhớ về cha !

Nhớ về cha !
2023-09-23 14:50:00

Tuổi thơ của cha trôi qua bên dòng Linh Giang êm đềm nhưng trăm bề thiếu thốn. Dưới nếp nhà tranh xiêu vẹo, cha đã lớn lên trong cơ hàn, đói rét, nhọc nhằn cùng những bữa cháo...

Nghiên cứu văn hóa Chăm tại xứ Quảng

Nghiên cứu văn hóa Chăm tại xứ Quảng
2014-07-02 02:28:47

(TNO) - Lần đầu tiên tại Quảng Nam và Đà Nẵng có đợt nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn quy mô lớn về văn hóa phi vật thể của người Chăm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực bảo...

Murray và Djokovic thẳng tiến ở Wimbledon 2014

Murray và Djokovic thẳng tiến ở Wimbledon 2014
2014-07-02 02:28:24

(TNO) - Những cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống trong ngày thi đấu của vòng 4 giải Wimbledon 2014 diễn ra đêm qua và rạng sang qua (1.7, giờ VN). Tuy nhiên, tay vợt 'con cưng'...

Việt Nam - Myanmar: Quà ra mắt?

Việt Nam - Myanmar: Quà ra mắt?
2014-07-02 02:28:00

(SGGP) - Đúng vào khoảng nghỉ của VCK World Cup 2014, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể chuyển hướng sang xem trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Myanmar. Có thể chất lượng...

Brazil gắn kết và phân hóa vì bóng đá

Brazil gắn kết và phân hóa vì bóng đá
2014-07-02 02:27:46

(SGGP) - Một cuộc khảo sát quy mô lớn vừa cho kết quả: 75% CĐV Brazil đến sân xem đội nhà thi đấu là đàn ông, 67% là người da trắng và 90% thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Chỉ...

Xiếc Long An ra Hà Nội

Xiếc Long An ra Hà Nội
2014-07-01 02:30:06

TT - Sau trận mưa rất lớn, những tưởng khán giả Hà Nội sẽ ngại đến xem nghệ sĩ xiếc Long An biểu diễn trong đêm 28-6. Vậy mà rạp bạt với hơn 900 chỗ được đặt ở sân vận động...

Xác định top 3 “Project Runway Vietnam 2014”

Xác định top 3 “Project Runway Vietnam 2014”
2014-07-01 02:29:14

(TNO) - Kết thúc tập 8, phát sóng tối 29.6, chương trình Project Runway Vietnam - Nhà thiết kế thời trang Việt Nam 2014 đã tìm ra 3 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong đêm...

Mô hình chuẩn của cầu thủ bản địa

Mô hình chuẩn của cầu thủ bản địa
2014-07-01 02:28:44

(SGGP) - Xuyên suốt hơn 10 năm qua, khi mà nhiều địa phương ở bóng đá ĐBSCL luôn bị thiếu hụt phần nền tảng đào tạo và luôn phải chi nhiều tiền ở mỗi đầu mùa nhằm gia cố lực...

“Cháo” thể lực

“Cháo” thể lực
2014-07-01 02:28:31

(SGGP) - Một trong những lý do quan trọng nhất mà VFF đưa một HLV người Nhật đến dẫn dắt đội tuyển VN là muốn học tư duy người Nhật. Buổi tập của đội tuyển trên sân B.Bình...

Kei tiếp tục gánh gồng cho hy vọng châu Á

Kei tiếp tục gánh gồng cho hy vọng châu Á
2014-07-01 02:28:13

(SGGP) - World Cup 2014, không có bất cứ đại biểu châu Á nào có thể lọt được vào vòng sau, vòng đấu loại trực tiếp – với làng thể thao châu Á nói chung và với làng bóng châu Á...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết