Cập nhật:  GMT+7
abdfx11201x134c4x14552x11425x13b03x125b4x1133exbd21xX7xe566x1000ex10891xc30axf598xbfa2xX5x13083xXaxc756xXcx14210xXdx12a6dx103c2xX3xX5x119d3xdedaxX3x115bfxX17xX1xX3xf3edx11ce6xX17xbb9bxX3x12b7dxfab0xe747xX17xX3xd82exX3xX1bxX22xX17xX24xX3x12d4exX1dxX17xX24xX0x103f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce34xX10xX6xb409xXaxX12xfeecxX3xc48exX24xea5cxb50fxX3xX1xb375xXdxX3xX1bxX22xX17xX24xX3xX26xX27xX28xX17xX3xX4xX1xf454xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxe7acxX17xX3xX4x14258xX17xX24xX3xX17xX1xX28xX17xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf77xX63xX49xX51xXaxX12xXcxXcxX3xX2bxX3xX4exX24xX50xX51xX3xX2x117ebxX2bxX2xf385xX3xX88xX6xX17xX3xXexcbd4xX3xX4xX1xd096xX4xX3xX4x1389axX4xX3xX17xX24xX50xX51xX3xX5xf119xX3xX5xf45fxX17xX3xXcxf364xe77exX46x1118fxX21xX3x149ebxX1axX3xd2f5xX1xX6xXdxX3xX1bxf521xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xc7c1xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX27xX28xX17xX3xX4exX1xX28xX1bxX3xXcxX1xb520xX17xX3xX2bxX3xX1bxX22xX17xX24xX3xX32xX1dxX17xX24xX3x10a6axX27xX6xX17xX24xX3x105e1xXdxX17xX1x10906xXbcxX3xX32xb917xX17xX3xX49xc1cexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX4xfbcexX3xXbexX1x12d63xX3xXex10900xX4xX1xX3x13d49xX88xX4ex148c2xX3xXcxXbbxXbcxX46xXbexX21xX3x11301xX6dxX3xX46xX63xX50xX17xX24xX3xfa0fxX27xX28xX17xX9cxX3xX5xX1axX17xX1xX3xXc1xXcaxX63xX3xX4xXabxX4xX3xbb61xX6xX17xX3xX17xX24xX50xX17xX1xX3xXfexX50xX3xX14xcc7fxXexX3xXc1xX71xX17xX24xX3xXc1xX63xX50xX17xX3xXfexXdxX6dxX17xX9cxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX6dxX17xX3xXcxXbbxXbcxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX63xX49xX51xXaxX12xX0xXexX6xX14axX5xX10xX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX14xX24xXdxX17xd454xb9e3xXbxX26xX3xX6xX27xXexX63xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX1bxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xff16xX1bxX6xX24xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXax12f80xXaxX3xX14axX63xX14xX49xX10xX14xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX51xXbxX10xX14xX5xXdxX17xXc4xX9xXaxXaxX3xX63xX17xX4xX5xXdxX4xXc4xX9xXaxX14xX10xXexX27xX14xX17xX3xX7xX1xX63xc0cdxX1c2xX1bxX6xX24xX10xfa4dxXexX1xXdxX7xXbcxX7xX14xX4x132cexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX37xX37xXdxX1bxX6xX24xX10xX7xX2xXbcxXexX27xX63xXdxXexX14xX10xXbcxXfexX17xX37xXexXdxX6xX17xX51xX63xX17xX37xX1c2xX1bxX6xX24xX10xeab9xXdxX10xX206xXbcxX6xX7xXbxX26x10c2exXcxX1xX27xX1bxX14axX17xX6xXdxX5xX1c2xX125xX9xe573xae7fxe433xX25bxX25cxX25cxXaxX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX49xX12xX32xX63xX50xX17xX3xXfexXdxX6dxX17xX9cxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX6dxX17xX3xXexX1xX6xX1bxX3xXf8xX27xX6xX17xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX1dxX17xX1xX3xXd7xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX27xX28xX17xX3xX4exX1xX28xX1bxX3xXcxX1xXe9xX17xX3xX2bxX3xX1bxX22xX17xX24xX3xX32xX1dxX17xX24xX3xXf8xX27xX6xX17xX24xX3xXfexXdxX17xX1xX102xX3xX2bxX3x102ffxX17xX1xX1a2xX3xX21xXdxX17xX1xX3xX32xXa7xX4xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX14xX12xX0xX37xXexX6xX14axX5xX10xX12xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xXc1xe919x14a22xX4xX3xXexX1xX16xX3xX1xXdx14190xX17xX3xXfexXb7xXdxX3xX1xe58cxX17xX3xX1a3xX1d8xX1d8xX3xX1dxX17xX1xX3xXfexX50xX3xX4xXabxX4xX3xX14axX1dxX17xX24xX3xXexX14x14919xX4xX1xX3xXc1xX2fcxX2fdxX4xX3xXexX14xX2fcxX17xX24xX3xX14axX50xX51xX3xXexXcaxXdxX3xX4xX71xX17xX24xX3xXfexXdxX6dxX17xX3xX12exX6xX1bxX3x1109cxX30exX17xX9cxX3xX4xX71xX17xX24xX3xXfexXdxX6dxX17xX3xXbexX1xXdxX3xX12exd287xX17xX24xX3xXfexX50xX3xXc1xX2fcxbdc8xX17xX24xX3xX32x10392xX17xX24xX3x1217exX1x111dbxXdxX3xXfexXb7xXdxX3xX17xX54xXdxX3xX49xX27xX17xX24xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xb9a0xX17xX1a2xX3xX32xX1dxX17xX24xX3xXbexX54xX17xX24xX3xX7xX1dxX17xX3xX244xX4exX3xX2bxX3xX17xX1xda58xX17xX24xX3xXexX14xX6xX17xX24xX3xX7x139ccxX3xXfexX50xX17xX24xX3xXfexX50xX3xXcxXbbxXbcxX46xXbexX21xX3xX2bxX3xXexXdxbb32xX1bxX3xX17xX360xX17xX24xX9cxX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX14xXdxX16xX17xXbcxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX7x1234exX3xXc4x10aa7xX63xX3xX49xX50xXdxX3xXc1xX106xX17xX3xX1xX106xXexX3xX17xX24xX50xX51xX3xX2xX1d8xX2bxX1a3xXbcxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX63xX49xX51xXaxX12xXd7xX4exX24xX50xX51xX3xX1xX54xXdxX3xX1bxX22xX17xX24xX3xX26xX27xX28xX17xX102xX3xX49xX63xX3xX32xX63xX50xX17xX3xXc4xX1x11c4axXdxX3xX49xX63xX6xX17xX1xX3xX17xX24xX1xXdxX306xXbxX3xXcxXbbxX3xXbexX38fxX17xX3xXcxX1xX30exX3xXexXa3xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xXc1xX1axX3xXexX1xX27xX3xX1x116afxXexX3xX1xX30exX17xX3xX2xXbcxX1d8xX1d8xX1d8xX3xXc1xX63xX50xX17xX3xXfexXdxX6dxX17xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX6dxX17xX3xXexX1xX27xX54xX4xX3xX4xXabxX4xX3xXc4xX1xX27xX3xX4xX71xX17xX24xX3xX17xX24xX1xXdxX306xXbxX3xXfexX50xX3xXc4xX1xX27xX3xX4xX1xX106xX3xX26xX27xX158xXexX3xXexX14xX6dxX17xX3xXc1xX11exX6xX3xX14axX50xX17xX3xXcxXbbxX3xXbexX38fxX17xX3xXcxX1xX30exX3xXexX1xX6xX1bxX3xX24xXdxX6xXbcxX3xX125xX11exXbxX3xX17xX50xX51xX9cxX3xX32xX63xX50xX17xX3xXc4xX1xX438xXdxX3xXc1xX1axX3xXexX14xX6xX63xX3xX1a3xX25axX3xX7xX27xX158xXexX3xX1xb73dxX4xX3xX14axXa3xX17xX24xX3xX20cxX1bx11121xXdxX3xX7xX27xX158xXexX3xX2xX3xXexX14xXdxX306xX27xX3xXc1xX36exX17xX24xX215xX3xXfexX50xX3xX1a3xX1d8xX3xX26xX10xX3xXc1xXcaxXbxX3xX4xX1xX63xX3xX4xXabxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX6dxX17xX3xXfexX2fcxX2fdxXexX3xXc4xX1xX117xX3xX1xX4f5xX4xX3xXex122f5xXbxX9cxX3xX1xX4f5xX4xX3xX17xX24xX1xX3c8xX9cxX3xX1xX4f5xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX24xX1x10005xX63xX3xX1xXdxX106xX27xX3xX1xX4f5xX4xXbcxX3xX32xX36exX17xX24xX3xXexX1xX369xXdxX3xXexX14xX6xX63xX3xX25axX1d8xX1d8xX3xXfexX3ebxX3xX26xX10xX3xXexX106xXexX3xX4xX1xX63xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX6dxX17xX3xX4xX71xX17xX24xX3xX17xX1xX28xX17xX3xXfexX3c8xX3xXf8xX27xX6dxX3xX360xX17xX3xXexX106xXexX9cxX3xX1bxX4ffxXdxX3xXfexX3ebxX3xXexX14xX11exX3xX24xXdxXabxX3xX2xX1d8xX1d8xXbcxX1d8xX1d8xX1d8xX3xXc1xX36exX17xX24xX3xXexX22xX3xX137xX27xd1dfxX3xX1xX4ffxX3xXexX14xX2fdxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX6dxX17xXbcxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX63xX49xX51xXaxX12xX32xea05xXbexX3xXcxX122xfa4ex11270xX4exX3xX2bxX3xXcxX46x118a9xX5ffxX3xXcx14a02x14a09xX4exd38fxX0xX37xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hạn chế đặt tiền trong lễ hội

Hạn chế đặt tiền trong lễ hội
2012-01-19 08:54:22

TT - Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng đồng tiền hợp lý trong hoạt động văn hóa, lễ hội,...

Những “Ô vuông nắng” ăn tết Việt

Những “Ô vuông nắng” ăn tết Việt
2012-01-19 08:53:59

TT - Ô vuông nắng - sau hai mươi năm là chủ đề triển lãm hội họa của nhóm 13 họa sĩ người Nga, khai mạc lúc 10 giờ ngày 19-1 (kéo dài đến ngày 31-1) tại Bảo tàng Mỹ thuật...

Những lời chúc tết ra Bắc vào Nam

Những lời chúc tết ra Bắc vào Nam
2012-01-19 08:52:34

(TNO) - Qua chương trình, “Lời chúc vàng cho sức khỏe vàng”, hàng ngàn lời chúc chứa chan tình cảm của những người con đã được nhãn hàng Ensure Gold in thành những tấm thiệp...

Giao lưu văn nghệ “Chào Xuân 2012”

Giao lưu văn nghệ “Chào Xuân 2012”
2012-01-19 08:49:37

(QT) - Chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930- 2012) và Xuân Nhâm Thìn 2012, tối qua 18/1/2012, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với các...

Hội hoa xuân 2012 đã sẵn sàng

Hội hoa xuân 2012 đã sẵn sàng
2012-01-18 03:46:41

(SGGP) - Hơn 1.000 CB-CNV Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TPHCM (gọi tắt là Công ty Công viên cây xanh) và 600 nghệ nhân miệt mài làm việc bất kể ngày đêm suốt 1...

“Tết siêu tiết kiệm”

“Tết siêu tiết kiệm”
2012-01-18 03:45:27

(TNO) - Tết đến, giá cả các mặt hàng tăng mạnh trong khi kinh tế gia đình eo hẹp, hai vợ chồng Thái Hà (Huyền Lizzie) và Trung Nghĩa (Đới Anh Quân) quyết định ăn tết siêu tiết kiệm.

Tái hiện tết truyền thống

Tái hiện tết truyền thống
2012-01-18 03:45:05

(TNO) - Tại khu vực Công viên 29.3 (Đà Nẵng), một không gian tết truyền thống được tái hiện, với rất nhiều chương trình lễ hội mới mẻ. “Không gian văn hóa dân tộc” là chương...

10 ngôi sao hứa hẹn thắp sáng CAN 2012

10 ngôi sao hứa hẹn thắp sáng CAN 2012
2012-01-18 03:44:23

(VnExpress) - Giải vô địch châu Phi sắp khởi tranh ngày 21/1 này ở Gabon và Guinea Xích Đạo hứa hẹn là sân khấu để những cầu thủ từ siêu sao cỡ Drogba hay ít được biết tới cỡ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết