Cập nhật:  GMT+7
ba3bx13326x1102axc4a6xd234x11e88x12df1xf983x10124xX7x12995x13535xd4fdx11cdcx123e9x137eexX5x102e3xXaxfcfaxXcxX1x102e9xX3xcdf2xXdxbf05xd63fxX3xXexX1x1252cxX4xX1xX3x136a3xX1axd0acxX3xX6xX1axX3xXex10fedxc19dxX1ax11291xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX2ax11508xXexX3xX17xdf8dxXdxX3xXex117cbxX1axX1xX3xX1xX3exX1axX1xX3xcad6xX3axXdxX0xf1fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd795xX10xX6xcfe0xXaxX12xd3a9xeb44xX1xXdxX1axX1xXbxX1xde67x10399xX17xX1axe745xX3xebc6xX3x113d1x12080xX3x123b2x11bfcxX1axX3xX1xe7c4xX6xX2dxX3xXcxX1x10ed6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xX2bxX3x12c66xX68xX3xX5x1059cxX4xX1xX3xd233xX6xX1axX3xX1xX2bxX1axX1xX3xX17xX74xX1axX3xX90xdc2fxX1axX3xc7b2xd2c8xXa1x11756xX4bxX70xX73xX5axXcxXcxX88x112fcxX6exXcxX73xX3xX17xce7dxX3xXexfff6xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX1xX2axX36xXexX3xd427xX71xX1axX24xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX1axX24xX3xX6xX1axX3xXexX2axX2bxX1axX2dxX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX2axX36xXexX3xX17xX3axXdxX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xX90xX19xX1axX1xX3xX61x131b5xX73x1231dxX88xX6exX2xXa2xX3xXexd7adxX2axX1axX24xX3xXexX3exX1axX1xX3xX1xX3exX1axX1xX3xX47xX3axXdxX69xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxdd91xXaxX12xX0xXdxX47xX24xX3xX7xX104xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX69xX90xX6xX2axf5fexX68xX6xX1axX24xXexX104xXdxX69xX17xX1axX4bxX5dxX10xX7x12645xXexX2axXbxX4bxX1axX10x1256axX7xX4bxf33exX2x10c53xXa1xX4bxX158xddc3xX5dxX156xX2xX158xXa1xXa4xX158x11e38xXexX2xX164xX156x12a75xX2xX156xX5xX2xX69xcffaxXbxX24xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxX129xXaxX12xXcxXb5xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX4x127c7xX4xX3xX1xX2axX36xXexX3xXc1xX71xX1axX24xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX104xX2axX1axX24xX3xXexX3exX1axX1xX3xX1xX3exX1axX1xX3xX47xX3axXdxX3xX90xX9exX2axX3xXc1xX9exX47xX3xX4xX194xX4xX3xX1xX15xX3axX1axX24xX3xX5dxe4fdxX1axX3xXbxX1xc03cxX1axX24xX2dxX3xX4xX1xf628xX1axX24xX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xXexX104x12eabxX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1x10d8cxX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX1axX24xX3xX6xX1axX3xXexX2axX2bxX1axX2dxX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX2axX36xXexX2dxX3xX14cxXdxX7exX47xX3xX7xX2axX194xXexX3xX1xXdxX19xX68xX3xX13dxX68xX9exX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xX61xXfbxX73xXfdxX88xX6exX2xXa2xX69xX3xee55xX1axX1xX3xX47xXdxX1axX1xX3xX1xba3exX6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxX129xXaxX12xXcxX1x117f4xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xf519xX24xX1xX8cxX3xX13dxX68xX129x11fc3xXexX3xX7xX1ddxX3xX2xX156xX15cxX4bxX260x10a66xX6exX61xf18cxX3xX1axX24xX2bxX129xX3xX2xX2xX4bxX2xX169xX4bxX156xX169xX156xX2xX3xX4xbc93xX6xX3xX61xX1xX1exX1axX1xX3xXbxX1xX289xX3xX90xX6xX1axX3xX1xX2bxX1axX1xX3xX273xX68xX129xX3xXc1xX8cxX1axX1xX3xXexX36xX47xX3xXexX1xd88dxXdxX3x11ecdxXcxX1xX1exX4xX1xX3xX22xX1axX24xX3xX6xX1axX3xXexX2axX2bxX1axX2dxX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX2axX36xXexX2dxX3xX14cxXdxX7exX47xX3xX7xX2axX194xXexX3xX1xXdxX19xX68xX3xX13dxX68xX9exX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xX61xXfbxX73xXfdxX88xX6exX2xXa2xf10cxe8adxX3xX1xX15xX3axX1axX24xX3xX5dxX1d1xX1axX3xX7xX1ddxX3xX156xX158xX6exX5axX88xX4bxX70xXcxdb05xXcx11bd6xX3xX1axX24xX2bxX129xX3xX156xX169xX4bxXa2xX4bxX156xX169xX156xX2xX3xX4xX289xX6xX3xX70xX6xX1axX3xXcxX68xX129xX1e8xX1axX3xX24xXdxX194xX2axX3xXcxX104xX68xX1axX24xX3xX15xf19dxX1axX24xX3xX17xXb2xX3xX17xXdxX19xX4xX3xXc1x10443xX129xX3xX47xX36xX1axX1xX3xXexX68xX129xX1e8xX1axX3xXexX104xX68xX129xXb2xX1axX3xXbxX1xX1d6xX1axX24xX2dxX3xX4xX1xX1ddxX1axX24xX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xX61xXfbxX73xXfdxX88xX6exX2xXa2xX3xX17xX2bxX3xXbxX1xX194xXexX3xXexX104xXdxX7exX1axX3xX14cxXdxX1axX1xX3xXexX268xX6ex12c6cxc561xX3xX1xX71xXdxX3xXexX104xX2axX1axX24xX3xXexX104xX36xX1axX24xX3xXexX1xX194xXdxX3xX90xX3exX1axX1xX3xXexX1xX15xX2aexX1axX24xX3xX47xX3axXdxX2dxX3xX70xX71xX3xX73xX74xX1axX3xX1xX78xX6xX2dxX3xXcxX1xX7exX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xX2bxX3xX88xX68xX3xX5xX8cxX4xX1xX3xXc1xXb2xX3xX1axX24xX1xX8cxX3xX4xX194xX4xX3x1004cxe503xX3xX73xX74xX1axX3xX1xX78xX6xX2dxX3xXcxX1xX7exX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xX2bxX3xX88xX68xX3xX5xX8cxX4xX1xX4bxX3ddxX3dexX3xX73xX74xX1axX3xX1xX78xX6xX3xX17xX2bxX3xXcxX1xX7exX3xXexX1xX6xX2axX4bxX3ddxX3dexX3xX73xX74xX1axX3xX1xX78xX6xX2dxX3xXcxX1x1382axX1axX24xX3xXexXdxX1axX2dxX3xXcxX1xX7exX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xX2bxX3xX88xX68xX3xX5xX8cxX4xX1xX3xX4xX1x111d5xX3xXc1xX36xX2axX2dxX3xX1xX15xX3axX1axX24xX3xX5dxX1d1xX1axX3xX1xX19xX3xXexX1xX1ddxX1axX24xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX422xX1axX24xX3xX4xX71xX1axX24xX3xXexX36xXdxX3xXc1xX8cxX6xX3xXbxX1xX15xX335xX1axX24xf1aexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxX129xXaxX12xXcxXb5xX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX1xX258xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1axX24xX1xXdxX1e8xX47xX3xXex13ff8xX4xX3xX4xX194xX4xX3xX13dxX68xX129xX3xXc1xX8cxX1axX1xX3xX14cxX1xXdxX3xXexXb5xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX4xX194xX4xX3xX1xX2axX36xXexX3xXc1xX71xX1axX24xX3xX4xX289xX6xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1xX10xX2axX3xX1xX15xX3axX1axX24xX3xX5dxX1d1xX1axX3xX7xX1ddxX3xXa1xX15cxX164xX156xX4bxX5axX88xX6exX70xX73xX5axXcxXcxX88xXacxX3xX1axX24xX2bxX129xX3xX2xX15cxX4bxX2xX169xX4bxX156xX169xX156xX2xX3xX4xX289xX6xX3xX70xX71xX3xX73xX74xX1axX3xX1xX78xX6xX2dxX3xXcxX1xX7exX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xX2bxX3xX88xX68xX3xX5xX8cxX4xX1xX3xX1xX15xX3axX1axX24xX3xX5dxX1d1xX1axX3xXexX36xX47xX3xXexX1xX2aexXdxX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexX1xX258xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX260xX24xX1xX8cxX3xX13dxX68xX129xX268xXexX3xX7xX1ddxX3xX2xX156xX15cxX4bxX260xX273xX6exX61xX276xX3xX1axX24xX2bxX129xX3xX2xX2xX4bxX2xX169xX4bxX156xX169xX156xX2xX3xX4xX289xX6xX3xX61xX1xX1exX1axX1xX3xXbxX1xX289xX3xXexX104xX2axX1axX24xX3xX1xX2axX36xXexX3xXc1xX71xX1axX24xX3xX17xX74xX1axX3xX1xX78xX6xX2dxX3xXexX1xX7exX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xX2bxX3xX5dxX68xX3xX5xX8cxX4xX1xX69xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxX129xXaxX12xe15dxf835xX1axX24xX3xXexX1xX2aexXdxX2dxX3xX5xX5d4xX1axX24xX3xX24xX1x13336xXbxX2dxX3xXexX104xXdxX7exX1axX3xX14cxX1xX6xXdxX3xXexXb5xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX4xX194xX4xX3xX1xX2axX36xXexX3xXc1xX71xX1axX24xX3xX17xXb2xX3xXc1xX342xX129xX3xX47xX36xX1axX1xX3xX4xX422xX1axX24xX3xXexX194xX4xX3xXexX1xX422xX1axX24xX3xXexXdxX1axX2dxX3xXexX68xX129xX1e8xX1axX3xXexX104xX68xX129xXb2xX1axX2dxX3xXbxX1xXb5xX3xX90xXdxX268xX1axX3xX4xX194xX4xX3xXexX2bxXdxX3xX5xXdxX19xX68xX3xX17xXb2xX3xXbxX1xX1d6xX1axX24xX2dxX3xX4xX1xX1ddxX1axX24xX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xX61xXfbxX73xXfdxX88xX6exX2xXa2xX3xX17xX2bxX3xXbxX1xX194xXexX3xXexX104xXdxX7exX1axX3xX14cxXdxX1axX1xX3xXexX268xX6exX388xX389xX3xX1xX71xXdxX3xXexX104xX2axX1axX24xX3xXexX104xX36xX1axX24xX3xXexX1xX194xXdxX3xX90xX3exX1axX1xX3xXexX1xX15xX2aexX1axX24xX3xX47xX3axXdxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX194xX4xX3xXc1xX1ddxXdxX3xXexX15xd989xX1axX24xX3xX1axX24xX15xX2aexXdxX3xXc1xX23fxX4xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX2dxX3xX1axX24xX2axX2bxXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xX2bxX3xXexX104xX1e8xX1axX3xX14cxX1xX422xX1axX24xX3xX24xXdxX6xX1axX3xX47xX36xX1axX24xX3xXexX1xX10xX2axX3xX4xX194xX4xX3xX1axX71xXdxX3xX5dxX68xX1axX24xX3xXexX36xXdxX3xX1xX15xX3axX1axX24xX3xX5dxX1d1xX1axX3xX7xX1ddxX3xX156xX158xX6exX5axX88xX4bxX70xXcxX308xXcxX30axX3xX1axX24xX2bxX129xX3xX156xX169xX4bxXa2xX4bxX156xX169xX156xX2xX3xX4xX289xX6xX3xX70xX6xX1axX3xXcxX68xX129xX1e8xX1axX3xX24xXdxX194xX2axX3xXcxX104xX68xX1axX24xX3xX15xX335xX1axX24xX69xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxX129xXaxX12xX70xX1e8xX1axX3xX4xX36xX1axX1xX3xXc1xX78xX2dxX3xXc1xXb5xXdxX3xX47xX3axXdxX3xX1xX3exX1axX1xX3xXexX1xX22xX4xX2dxX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX2axX36xXexX2dxX3xXbxX1xX194xXexX3xX1xX68xX129xX3xX7xX258xX3xX7xX194xX1axX24xX3xXexX36xX2axX2dxX3xXc1xX9exX47xX3xX90xX9exX2axX3xX6xX1axX3xXexX2axX2bxX1axX3xXexX104xX2axX1axX24xX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexXb5xX3xX4xX1xX22xX4xX3xXbxX1xc49axX4xX3xX17xX7d2xX3xX7xX194xX4xX1xX2dxX3xX90xX194xX2axX3xXexX36xXdxX3xX4xX194xX4xX3xXc1xXdxX7exX47xX3xXbxX1xX7d2xX4xX3xX17xX7d2xX3xX5xX68xc598xX1axX3xX4xX1xX68xX129xX7exX1axX2dxX3xX5xX15xX68xX3xXc1xX71xX1axX24xX3xX4xX289xX6xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX69xX3xX5d3xX342xX129xX3xX47xX36xX1axX1xX3xX1xX2axX36xXexX3xXc1xX71xX1axX24xX3xX4xX68xX1axX24xX3xX22xX1axX24xX3xX7xX9exX1axX3xXbxX1xX342xX47xX2dxX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xX17xX7d2xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1xX10xX2axX3xX1xX3exX1axX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xXexX104xX258xX4xX3xXexX68xX129xX268xX1axX2dxX3xXexX74xX1axX24xX3xX4xX15xX2aexX1axX24xX3xX22xX1axX24xX3xX5dxX7d2xX1axX24xX3xX4xX422xX1axX24xX3xX1axX24xX1xX19xX3xXexX1xX422xX1axX24xX3xXexXdxX1axX2dxX3xX4xX1xX68xX129xX7exX1axX3xXc1xXb5xXdxX3xX7xX1ddxX3xXbxX1xX7d2xX4xX3xX17xX7d2xX3xX1axX24xX15xX2aexXdxX3xX7xed3bxX3xX5dxX7d2xX1axX24xX69xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxX129xXaxX12xX73xXdxX19xX4xX3xXexXb5xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX4xX194xX4xX3xX1xX2axX36xXexX3xXc1xX71xX1axX24xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX104xX2axX1axX24xX3xXexX3exX1axX1xX3xX1xX3exX1axX1xX3xX47xX3axXdxX3xX90xX9exX2axX3xXc1xX9exX47xX3xX4xX194xX4xX3xX1xX15xX3axX1axX24xX3xX5dxX1d1xX1axX3xXbxX1xX1d6xX1axX24xX2dxX3xX4xX1xX1ddxX1axX24xX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xXexX104xX1e8xX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX1f2xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX1axX24xX3xX6xX1axX3xXexX2axX2bxX1axX2dxX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX2axX36xXexX2dxX3xX14cxXdxX7exX47xX3xX7xX2axX194xXexX3xX1xXdxX19xX68xX3xX13dxX68xX9exX3xX5dxX8cxX4xX1xX3xX61xXfbxX73xXfdxX88xX6exX2xXa2xX2dxX3xXc1xX5d4xX1axX24xX3xXexX1xX2aexXdxX3xXc1xX194xXbxX3xX22xX1axX24xX3xX1axX1xX68xX3xX4xX1f2xX68xX3xXexXdxX268xXbxX3xX4xe3cdxX1axX3xXexX1xX422xX1axX24xX3xXexXdxX1axX2dxX3xXexX104xXdxX3xXexX1xX22xX4xX3xX17xX2bxX3xX1x103a7xX3xXexX104xX6b8xX3xX17xXdxX19xX4xX3xX1xX23fxX4xX3xXexX99exXbxX3xX4xX289xX6xX3xX1axX24xX15xX2aexXdxX3xX5dxX7f9xX1axX69xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX2axX5dxX129xXaxX12x132c0xX5d3xX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bạc trắng miền cỏ lau

Bạc trắng miền cỏ lau
2021-10-05 15:44:18

QTO - Lặng lẽ trên những triền đồi hun hút gió, loài hoa trắng mong manh, bình dị ấy từng ngày kiên cường đương đầu với rét mướt của mùa đông để dâng cho...

Nỗi nhớ ngày mùa

Nỗi nhớ ngày mùa
2021-09-29 08:50:36

QTO - Bây giờ cuộc sống của nhiều người đã gắn với phố thị, với nhịp điệu sôi động, hối hả của phố phường nhưng vẫn không thể quên những năm tháng sống nơi...

Lũ đầu mùa

Lũ đầu mùa
2021-09-28 06:28:17

QTO - Mới tháng 8 âm lịch, trời đã trút những trận mưa nặng hạt xuống cánh đồng lúa quê tôi còn chưa kịp gặt. Ngót cả tuần nay, ngày nắng, cứ chiều về là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết