Cập nhật: 02/08/2016 01:53 GMT+7
17e6x1d65x8ccex45edxa0b9xac9dx27abx1f2bx520exX7xa4baxaedbx30c2x5a9fx3508xac54xX5x923dxXax96adxXcxX1x7f87xX3xX7xXdx7ffbxX1xX3xX2x7816xX3xXex4a77x6f82xXdxX3xXcxX20x8b36x7e5dxXexX3x99c0xX19xX1xX3x77dfx8573x930dxXexX3x954exXdxb60dxXdxX3x2d9axX33x5f8ax313exXdxX3xX2ex80dcxXbxX3x2817xXdx329fxX19xX0xa31bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9db6xX10xX6x3b77xXaxX12xXcxXcx9b4bxX3x9079xX3x23f4xX20x5416xX4xX3xXexX1xXdxX3xX56xX2fxX6xX3xX1x9facxX20xX3xX42xX35xX19xX3xX7x44a0xX4xX3xa136xXdx5d09xXexX3xXexX2fxad94xX19xX3xX4x8dd9xX20xX3x43ecx36bbxX2x4d7fxX3x7ca6x813axX6xX3xX4x1ff7xX19xX33xX3xX42x20cexX3xb807xX3xX33xXdxX35xXdxX3xXbxX1x54d8xX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX35xX19xX1x94b1xX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xXexX82xXdxX3xX19x72e2xX19xX33xX3xX8exX82xX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX42xXdxX44xX19x7d2axX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax4050xX6x4c54xX33xXdxX19x8ff6xX89xXbx8495xX3xX6xX20xXexX2fxXaxX12xX0xXexXedxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1c1dxX2fxX59xX26xXaxX12xX0xXdxXebxX33xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2xX1dxX3xXexX20xX21xXdxX3xXcxX20xX26xX27xXexX3xX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX42xXdxX44xX19xX3xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xXd8xX19xX10xbb77xXd8xXexX20xX2fxXdxXexXedxX10xXd8xX8exX19xX47xXexXexX2fxX47xXdxX47xX7xX8cxX89xX8cxX47xX89xX8axX2xX8cxX47xX8ax5738xX47xX8axX2xX47xX19xX33xX20xX2fxXdxX60xX59xX10xXbxX60xX6xX19xX1xX60x9150xXbxX33xX60xX2x6d42x8229xX8axX8axX9axX2xX8axX9axX1dxXd8xX19bxXbxX33xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXedxX12xX0xXexXedxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX56xX2fxX6xX3xX1xX70xX20xX3xX38xX33xX93xX3x9a4bxX1xX3ax2de5xX19xX33xX3x3ed5xX6xX19xX3xXexXedxX6xX2fxX3xX33xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX35xX19xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xXcxXedxX86xX19xX3xXcxX1x20a5xX3xXcxX1xX20xX3xX38xX33xa2bcxX19xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXedxX12xX0xX47xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12x6b1exXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX42xXdxX44xX19xX3xXexX1xX20xX64xX4xX3xX8ex3d55xX3xX38xX33xX20xX26x6e12xX19xX3xXcxX1xX211xX3xXcxX20xX26xX27xXexX3xX2axX19xX1xX3x3a3fxXcxX1e3xXd8xX56xX62x9415x7ec7xXd8xX3xXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xXc3xXebxX3xX2xX1dxX1dxX1a1xX3xX19xX82xX26xX3x9970xX1xX93xX19xX33xX3xX4xX1x8405xX3xX42xX64xX4xX3xX5xX64xX3xX5x2f6axXdxX3xXexX1xX27xX3xX8exX25dxX3xX42xXdxX44xX20xX3xX4xX35xXebxX3xX8exX82xX3xX299xX1xX35xX3xX19xXc3xX19xX33xX3xXexX30xX2fxX3xX59x55e7xX19xX33xX3xXexXedxX3ax8a60xX4xX3xX98xX19xX33xX3xX299xX15xX19xX1xX3xXebxX82xX3xX4x42a5xX19xX3xX4x93a3xX3xX1x5dd1xX19xX1xX3xXexX1xX44xX3xX299xX1xX2cfxX3xX2exX3fxXbxX3xX8exX2d6xXdxX3xX4xX1xXdxX25dxX20xX3xX4xX6xX2fxX3xX2xXb2xX1a1xX1a0xXebxXb2xX3xX19x61f1xX19xX33xX3x40c1xX8cxX299xX33xX3xX4x649fxX19xX33xX3xX7xX98xX3xX2exX2fxX3xX9axX3xX8exX2e6xX19xX33xX3xX5xX86xX19xX3xX5xX3axX2abxXexX3xX5xX82xX3xX188xX8cxX60xX8cxX89xX60xX188xX188xXd8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX242xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX35xX19xX1xX3xXexX1xX20xX64xX4xX3xX8exX25dxX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxXedxX86xX19xX3xXcxX1xX211xX3xXcxX1xX20xX3xX38xX33xX219xX19xX3xX274xX7xXdxX19xX1xX3xX8exXdx577dxX19xX3xXexX30xXdxX3xXcxX1xXa3xX26xX3x820cx7a39xX27bxXd8xX3xa004xX219xX26xX3xX5xX82xX3xX299xX27xXexX3xaa92xX20xX35xX3xXf4xbad4xX19xX33xX3xX2exX2cfxX19xX33xX3xX59xX82xX19xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX93xX3xX33xX2cfxXdxX3xX4xX2eaxX3xX33xX3axX1e6xX19xX33xX3xXebxX313xXexX3xX299xX1xX35xX3xX2cfxXdxXb2xX3xX5xX98xXdxX3xX19xX2eaxXdxX3xX4xX1xX20xX26xX7dxX19xX3xXexX1xX93xX19xX33xX3xXebxXdxX19xX1xX3xX8exX82xX3xXbxX1xX2fxX19xX33xX3xXexX1xX2cfxXdxX3xXex61b2xX3xXexXdxX19xXd8xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXebxX6xXedxX33xXdxX19xXf1xX89xXbxXf4xX3xX6xX20xXexX2fxXaxX12xX0xXexXedxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX0xXdxXebxX33xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2xX1dxX3xXexX20xX21xXdxX3xXcxX20xX26xX27xXexX3xX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX42xXdxX44xX19xX3xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xXd8xX19xX10xX16axXd8xXexX20xX2fxXdxXexXedxX10xXd8xX8exX19xX47xXexXexX2fxX47xXdxX47xX7xX8cxX89xX8cxX47xX89xX8axX2xX8cxX47xX8axX188xX47xX8axX2xX47xX19xX33xX20xX2fxXdxX60xX59xX10xXbxX60xXexX6xXdxX60xX19xX6xX19xX33xX60xX19bxXbxX33xX60xX2xX1a0xX1a1xX8axX8axX9axX2xX8axX9axX1dxXd8xX19bxXbxX33xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXedxX12xX0xXexXedxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX38xX33xX20xX26xX263xX19xX3xX27axXdxX19xX1xX3xX2axX19xX1xX3xX19xX1xX70xX19xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xXexX82xXdxX3xX19xXc3xX19xX33xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXedxX12xX0xX47xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX242xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xXexX82xXdxX3xX19xXc3xX19xX33xX3xX2exX3axX2abxX4xX3xXexXedxX6xX2fxX3xX4xX1xX2fxX3xX38xX33xX20xX26xX263xX19xX3xX27axXdxX19xX1xX3xX2axX19xX1xXb2xX3xX4xX93xX3xX33xX2cfxXdxX3xX56xX82xX3xX38xX64xXdxX3xX1xXdxX7dxX19xX3xX2exX6xX19xX33xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX98xX19xX33xX3xXexX30xXdxX3x50f5xX4xXb2xX3xX4xX2eaxX3xXexXdxX27xXexX3xXebxXa3xX4xX3xXebx616exX6xX3xX2exX3axX1e6xX19xX33xX3xX2exX30xXdxX3xX2exX313xX4xX3xX7xX78xX4xXd8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX1a0xX8axX3xX19xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xXexX1xX6xXebxX3xX33xXdxX6xX3xX8exX2e6xX19xX33xX3xX4xX1xX20xX19xX33xX3xX299xX27xXexX3xX56xX2fxX6xX3xX1xX70xX20xX3xX42xX35xX19xX3xX7xX78xX4xX3xX7bxXdxX7dxXexX3xXexX2fxX82xX19xX3xX4xX86xX20xX3xXexX30xXdxX3xX299xX1xX20xX3xX19xX33xX1xX2a1xX3xX59xX3ax52a7xX19xX33xX3xX3a3xX86xXebxX3xX3a3xX1e6xX19xX3xX274xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX56xX2eaxX6xX27bxX3xX42xX78xXexX3xX2exX86xX20xX3xXexX8fxX3xX19xX33xX82xX26xX3xX2xX60xX188xXd8xX3xX3a8xX397xXebxX3xX4xX1xX20xX19xX33xX3xX299xX27xXexX3xXexXedxX6xX2fxX3xX8exX3axX1e6xX19xX33xX3xXebxXdxX7dxX19xX3xX59xXdxX263xX19xX3xXedxX6xX3xX5xX5d9xX4xX3xX89xX8axX33xX3xX19xX33xX82xX26xX3xX1a1xX60xX188xXb2xX3xXexXedxX20xX26xX25dxX19xX3xX1xX2edxX19xX1xX3xXexXedxX40fxX4xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexXedxX397xX19xX3xX7bxXcxX7bxX2xXd8xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXebxX6xXedxX33xXdxX19xXf1xX89xXbxXf4xX3xX6xX20xXexX2fxXaxX12xX0xXexXedxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX0xXdxXebxX33xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2xX1dxX3xXexX20xX21xXdxX3xXcxX20xX26xX27xXexX3xX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX42xXdxX44xX19xX3xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xXd8xX19xX10xX16axXd8xXexX20xX2fxXdxXexXedxX10xXd8xX8exX19xX47xXexXexX2fxX47xXdxX47xX7xX8cxX89xX8cxX47xX89xX8axX2xX8cxX47xX8axX188xX47xX8axX2xX47xX19xX33xX20xX26xX10xX19xX60xXexX1xXdxX60xXexX20xX26xX10xXexX60xX6xX19xX1xX60xX19bxXbxX33xX60xX2xX1a0xX1a1xX8axX8axX9axX2xX8axX2xX89xXd8xX19bxXbxX33xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXedxX12xX0xXexXedxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2fxX59xX26xXaxX12xX242xXdxX35xXdxX3xX38xX33xX3axX3bxXdxX3xX2exX3fxXbxX3xX42xXdxX44xX19xX3xXexX1xX20xX64xX4xX3xX8exX25dxX3xX38xX33xX20xX26xX263xX19xX3xXcxX1xX211xX3xXcxX20xX26xX27xXexX3xX2axX19xX1xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXedxX12xX0xX47xXexX6xX42xX5xX10xX12x463cxX2axX38xX56xX3xX2axX38xX56xX3xX60xX3x9dddxX19xX1xXf1xX3x8f9fxXd8xX1ea


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

Khát vọng Đông Nam Á

Khát vọng Đông Nam Á
2016-08-01 09:09:14

(SGGP) - Trừ Thái Lan - quốc gia luôn dẫn đầu khu vực ở môn thể thao nữ hoàng trong hầu hết các kỳ SEA Games - không có VĐV đạt chuẩn, đồng thời không giành được suất ưu tiên...

CLB TPHCM sớm lên V-League

CLB TPHCM sớm lên V-League
2016-08-01 09:08:06

(SGGP) - Không nằm ngoài nhận định ban đầu, cuộc đua thăng hạng mùa bóng 2016 đã sớm ngã ngũ vào hôm qua sau khi thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã cán đích trước 3 vòng đấu dù chỉ...

Quyền anh nữ: Adams muốn tạo nên lịch sử

Quyền anh nữ: Adams muốn tạo nên lịch sử
2016-08-01 09:07:40

(SGGP) - Trong khi trong môn quyền Anh nam, sẽ còn có nhiều vấn đề “tranh tối, tranh sáng” quanh việc các VĐV nghiệp dư thích nghi như thế nào trước sự xuất hiện của các tay...

Quần vợt nữ: Hingis bỏ nội dung đôi nam nữ

Quần vợt nữ: Hingis bỏ nội dung đôi nam nữ
2016-08-01 09:04:42

(SGGP) - Với việc Roger Federer buộc phải rút lui khỏi Olympic Rio 2016 để dưỡng ca chấn thương đầu gối, Martina Hingis đã tan mộng thắng HCV ở nội dung đôi nam nữ tại Thế vận...

Djokovic đứng trước danh hiệu Masters thứ 30

Djokovic đứng trước danh hiệu Masters thứ 30
2016-08-01 09:00:35

(SGGPO).- Novak Djokovic đang đứng trước một cột mốc khác của lịch sử. Với chiến thắng có điểm số 6/3, 6/3 trước Gael Monfils (Pháp), tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết