Cập nhật: 08/09/2009 10:00 GMT+7
5ac7xbcd3xc158x7c74x5f0bxdaf0x95b5xd3acx8039xX7x72a3xe324xb60bx9608x5de2xe8c1xX5x8f33xXax9da6xXcxX1xa46fx7741xX1xX3xXbxX1x8f45xX3xX4x9fd3xX16xa663xX3xe3c0x798axX7xXex5b42xX6xX5xXdxX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3x83b5xa778xX16xX1xX0x693bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87ecxX10xX6xc1a5xXaxX12x7d06x9273xX16xb2d8xcf99xXbxX26xX10xX7xX7xbdd2xX3x771axX3x7b58x9228xX23xX3xc794x5f4fxX16xX20xX3xeafcx7f1axXbxX3xX5xX23xX16xX20xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX7xX6xX23xX3xX4x5fdcxX16xX3x8c99xcaa5xX6x75e4xX3xX4x9375xX16xX20xX3xX5exXdxebc1xX16xX3xXexX26xX23xX16xX20xX3xXexd841xX79xX3xX50xX6xX16xX1xX3xX79xX7axeb75xXexX3xX5xX15xX3xX16xX1xe2aexX16xX20xX3xX1xX33xX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX5exb13exX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xe797xX10xX26xXexX1xX7cxX3xX22xX23xX7xXexX26xX6xX5xXdxX6xX7cxX3x7468xX23xX6xX3xX1bxX16xX20xX3xX63x9740xX16xX1xX3xX4x665fxX6xX3xbfaaxd665xX4xX3xX20xXdxX1exX3xa8cexX85xX3xX46xb7d8xX15xX16xX20xX3x9eb6xX23xX6xX16xX20xX3xXcxX1xXdx6e87xX16x8405xX3x7edfxX16xX1xX3xX4xX1xd0b0xXbxX3xX32x6afaxX16xX20xX3xX79xe2b9xc009xX3x6355xXdxX63xXeaxX16xX3xdbfax92c0x9448xXfaxX0xX37xXbxX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX79xX6xX26xX20xXdxX16x9a93xa620xXbxX50xX3xX6xX23xXexXeaxXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX79xX20xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX131x9e86xX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5axX5bxX23xX3xX5ex77e8xX16xX20xX3xX63xX64xXbxX3xX7xX6xX23xX3xX4xX76xX16xX3xX79xX7axX6xXfaxX3xX10exX1xX33xX16xX3xXex7696xX3xX4xX7fxX16xX20xX3xX5exXdxX85xX16xX3xc412xXdxX16xX20xX3xXbbxX6xX26xX63xXfaxXaxX3xbd9exXdxX49xXexX1xX9xXaxbd7axX151xX116xXaxX3xX32xXeaxX26xX49xX10xX26xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX37xX37xX192xX192xX192xXfaxX5exX16xX10xX50xXbxX26xX10xX7xX7xXfaxX16xX10xXexX37xea07xXdxX5xX10xX7xX37xba2exX23xX32x96b5xX10xX4xXexX37x9670xb13bxX37xX22xX2xX37xX1d5xX1d5xX37xX1d5xX1c7xX37xXbxX10xX26xXexX1xd061xXfaxX1d0xXbxX20xXaxX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX5axX5bxX23xX3xX5exX5fxX16xX20xX3xX63xX64xXbxX3xXexX26xX85xX16xX3xX32xX5bxX23xX3xXexX26xa217xXdxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX32xXdx68cfxX16xX3xX7xX6xX23xX3xX4xX76xX16xX3xX79xX7axX6xXfaxX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xX37xXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX79xX6xX26xX20xXdxX16xX130xX131xXbxX50xX3xX6xX23xXexXeaxXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX79xX20xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX131xbb62xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX192xXdxX49xXexX1xX9xXaxX199xX151xX116xXaxX3xX32xXeaxX26xX49xX10xX26xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX37xX37xX192xX192xX192xXfaxX5exX16xX10xX50xXbxX26xX10xX7xX7xXfaxX16xX10xXexX37xX1c7xXdxX5xX10xX7xX37xX1cdxX23xX32xX1d0xX10xX4xXexX37xX1d5xX1d6xX37xX22xX2xX37xX1d5xX1d5xX37xX1d5xX1c7xX37xXbxX10xX26xXexX1xX131xXfaxX1d0xXbxX20xXaxX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12x6c31xXdfxXexX3xX20x9895xX4xX3xX10cxX85xX16xX3xX32xX33xX16xX1xX3xX16xX1xX33xX16xX3xXexX17axX3xX4xX7fxX16xX20xX3xX5exXdxX85xX16xX3xX186xXdxX16xX20xX3xXbbxX6xX26xX63xXfaxX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xX37xXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX79xX6xX26xX20xXdxX16xX130xX131xXbxX50xX3xX6xX23xXexXeaxXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX79xX20xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX131xX151xX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2f6xXdfxXexX3xX20xX2fbxX4xX3xX4xX7fxX16xX20xX3xX5exXdxX85xX16xX3xX186xXdxX16xX20xX3xXbbxX6xX26xX63xXfaxXaxX3xX192xXdxX49xXexX1xX9xXaxX199xX151xX116xXaxX3xX32xXeaxX26xX49xX10xX26xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX37xX37xX192xX192xX192xXfaxX5exX16xX10xX50xXbxX26xX10xX7xX7xXfaxX16xX10xXexX37xX1c7xXdxX5xX10xX7xX37xX1cdxX23xX32xX1d0xX10xX4xXexX37xX1d5xX1d6xX37xX22xX2xX37xX1d5xX1d5xX37xX1d5xX1c7xX37xXbxX10xX26xXexX1xdb64xXfaxX1d0xXbxX20xXaxX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX5axX7fxX16xX20xX3xX5exXdxX85xX16xX3xX186xXdxX16xX20xX3xXbbxX6xX26xX63xX3xX50xX6xX16xX1xX3xX79xX7axX99xXexXfaxX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xX37xXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX79xX6xX26xX20xXdxX16xX130xX131xXbxX50xX3xX6xX23xXexXeaxXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX79xX20xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX131xX3e5xX1d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX192xXdxX49xXexX1xX9xXaxX199xX151xX116xXaxX3xX32xXeaxX26xX49xX10xX26xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX37xX37xX192xX192xX192xXfaxX5exX16xX10xX50xXbxX26xX10xX7xX7xXfaxX16xX10xXexX37xX1c7xXdxX5xX10xX7xX37xX1cdxX23xX32xX1d0xX10xX4xXexX37xX1d5xX1d6xX37xX22xX2xX37xX1d5xX1d5xX37xX1d5xX1c7xX37xXbxX10xX26xXexX1xX2xXfaxX2xXfaxX1d0xXbxX20xXaxX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX186xX1xX23xX3xXbxX1xX1bxX3xXdexXdxX3xX32xXdfxX3xX5ex9243xX16xX20xX3xX16xX20xX7axX218xXdxX3xX7xX6xX23xX3xX4xX76xX16xX3xX79xX7axX6xX3xXexX1xX10bxX16xX20xX3xX115xXfaxX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xX37xXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX79xX6xX26xX20xXdxX16xX130xX131xXbxX50xX3xX6xX23xXexXeaxXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX79xX20xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX131xX27dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4dxc424xX3xX1xX23xX10cxXafxX16xX3xX1exXeaxX3xX16xX1xX7axX3xXexX26xXeaxX16xX20xX3xX4xX1xX23xX10cxXf8xX16xX3xX4xdbb3xX3xXexXd6xX4xX1xXfaxXaxX3xX192xXdxX49xXexX1xX9xXaxX199xX151xX116xXaxX3xX32xXeaxX26xX49xX10xX26xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX37xX37xX192xX192xX192xXfaxX5exX16xX10xX50xXbxX26xX10xX7xX7xXfaxX16xX10xXexX37xX1c7xXdxX5xX10xX7xX37xX1cdxX23xX32xX1d0xX10xX4xXexX37xX1d5xX1d6xX37xX22xX2xX37xX1d5xX1d5xX37xX1d5xX1c7xX37xXbxX10xX26xXexX1xX199xXfaxX1d0xXbxX20xXaxX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX5axX8fxX10cxX3xX4xX1bxXdxX3xXbxX1xXdbxX3xX79xX218xX3xXexX26xXeaxX16xX20xX3xX7xX7axX76xX16xX20xX3xX63xX1xX2fbxXdxX7cxX3xX63xX1xXdx99aaxX16xX3xX63xX1xX23xX16xX20xX3xX4xX1exX16xX1xX3xX1xX23xX10cxXafxX16xX3xX1xX1exXeaxX3xX16xX1xX7axX3xXexX26xXeaxX16xX20xX3xX4xX1xX23xX10cxXf8xX16xX3xX4xX57axX3xXexXd6xX4xX1xXfaxX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xX37xXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX79xX6xX26xX20xXdxX16xX130xX131xXbxX50xX3xX6xX23xXexXeaxXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX79xX20xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX131xX151xX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX192xXdxX49xXexX1xX9xXaxX199xX151xX116xXaxX3xX32xXeaxX26xX49xX10xX26xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX37xX37xX192xX192xX192xXfaxX5exX16xX10xX50xXbxX26xX10xX7xX7xXfaxX16xX10xXexX37xX1c7xXdxX5xX10xX7xX37xX1cdxX23xX32xX1d0xX10xX4xXexX37xX1d5xX1d6xX37xX22xX2xX37xX1d5xX1d5xX37xX1d5xX1c7xX37xXbxX10xX26xXexX1xX1d5xXfaxX1d0xXbxX20xXaxX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX49xX12xX5axX8fxX10cxX3xX4xX5bxX23xX3xX32xX4eexX4xX3xXcdxX23xX6xX3xX7xX7fxX16xX20xX3xX16xX106xX79xX3xX20xXdxXa1xX6xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxXfaxX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX26xX12xX0xX37xXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xXeaxX49xX10cxXaxX12xXe6xX85xX3xX46xXeaxX15xX16xX20xX3xXefxX23xX6xX16xX20xX3xXcxX1xXdxXf8xX16xX0xX37xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023
2023-03-22 09:31:00

VOV.VN - Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq đêm nay, rạng sáng mai sẽ là trận đấu đầu tiên của đội bóng trẻ Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Troussier mà khán giả có cơ hội...

Robben lo ngại về một cuộc tháo chạy ở Chelsea

Robben lo ngại về một cuộc tháo chạy ở Chelsea
2009-09-07 11:38:57

(VnExpress) - Ngôi sao đội tuyển Hà Lan nhìn vào tương lai của đội bóng cũ một khi phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA, bằng đôi mắt đầy bi quan. Chelsea hiện tại đối...

Maradona nhận lỗi sau thảm bại trước Brazil

Maradona nhận lỗi sau thảm bại trước Brazil
2009-09-07 11:38:32

(VnExpress) - HLV của đội tuyển Argentina nhận hết tội về mình, sau khi đội nhà dễ dàng để thua 1-3 khi tiếp đại kình địch, ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Gerrard nói đỡ cho Rooney

Gerrard nói đỡ cho Rooney
2009-09-07 11:37:29

(VnExpress) - Tiền vệ đội tuyển Anh mới tiết lộ về cuộc nói chuyện với Wayne Rooney, liên quan đến tình huống ngã gây tranh cãi đem lại quả penalty, trong trận giao hữu gặp...

Ra mắt CLB Khuyến nhạc Cung văn hóa Lao động

Ra mắt CLB Khuyến nhạc Cung văn hóa Lao động
2009-09-07 10:36:58

(TTO) - Sáng 6-9, CLB Khuyến nhạc đã chính thức ra mắt tại hội trường Cung văn hóa Lao động TP.HCM. Theo chủ nhiệm Nguyễn Thúy Hằng, CLB hiện có những lớp khuyến nhạc như...

Hướng tới kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng

Hướng tới kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng
2009-09-07 10:36:38

(TTO) - Tin từ văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết: tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Hàm Rồng (3 và 4-4-1965 - 3 và 4-4-2010) theo nghi thức lễ hội...

Khi hip hop “tỏ tình” với giao hưởng

Khi hip hop “tỏ tình” với giao hưởng
2009-09-07 10:36:03

(TPO) - Chung kết quốc gia Bước nhảy Xì-tin 2009 tối 5/9 tại TPHCM, tám nhóm bắt buộc nhảy theo nền Bản giao hưởng số 5 của Beethoven, Hồ Thiên Nga (Tchaikovsky), Bản sonata...

Hoạn Thư ghen không như nhiều người thường nghĩ

Hoạn Thư ghen không như nhiều người thường nghĩ
2009-09-06 16:49:46

(QT) - Lâu nay, nhiều người vẫn dùng hình ảnh Hoạn Thư - một nhân vật mang nhiều nét điển hình trong thế giới Truyện Kiều của Nguyễn Du - để chỉ những phụ nữ hoặc là mắc bệnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết