Cập nhật: 12/08/2014 07:54 GMT+7
6744x6f7dx867exf5b1xb4dax8385xd89dxed97xa502xX7x9940xd270xef51xe5f0xad67xb735xX5xba29xXaxb6aexXcxX1xad7cxXdxX3xc50dxX6xf9faxX3xXexX1xb9b8xX1ax702exX3xXexe61cx10c7exX1axX3x68b5x8f6cxc48exX3xXexXdxc6ebxX1axX3xeb11xX3xad99xXdxc04dxXdxX3x94d3xef6ex76a5xX39xX3x82b5x78baxX1axX20xX3xa06axX6xb284xX3x10da1xX0xd826xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa808xX10xX6xe75axXaxX12xc373xXcxXcx11181x80b8xX3xX38xX3xX56xX3dxX43xX3xX2x9369xX38xd65dx8553xX3xX27xe87fxXdxX3xX37xX38xX2x7c56xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX27xadc6xX3xX27xX15xX3x8ebbx6a2dxXdxX3x6af0xX1xXdxX5xXdxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX39xX38xX69xX3xX30xX3xX5x10390x8580xXexX3xXexX23xX24xX1axX3xXexX1x10a44xX3xX39xX3xX86xX34xX1axX20xX3x10c39xX3xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX1axX20xX3xX41xX6xX43xX3xX45xX38xX3xf873xfe6dxXbxX3xX56xX6xX7xX7xX6xX1axX6xX5xX3xXb0x70b0xX5xfb8dxXdxX6xX1xX3xX27xX9cxX9dxX4xX3xXexc0eaxX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX30xX3xXb0xX23xX29xX1axX10xXdxd3bdxX3xX3cxa3f5xea2fxX3xX4x98a8xX1axX20xX3xX5x1078dxX3xX4xX1xXdxf90fxX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX27xX28xX29xX3xXexXdxX2dxX1axX3xX4x105b9xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX116xX3xXexX23x9e4axX3xaa23xXa7xX3xXc8xX1xea8bxX6xX3x10100xXfexX1axX20xX3xX30xX3xX20xXdxX34xXdxX3xX27xa338xX29xX3xX1axXfexXf6xX3xX7xX6xX29xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX9cxX9dxXexX3xXexX23xX24xX1axXf2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xX0xXexX6xX86xX5xX10xX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX43xX6xX23xX20xXdxX1axfe82xX39xXbxX129xX3xX6xX29xXexXd6xXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX43xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x7eebxXdxX59xXexX1xX9xXaxb572xb866xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX39xX75xX6bxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX180xX47xX47xX86xX6xXd6x111a2xX29xX6xX1axX20xXexX23xXdxXf2xX131xX1axX47xXbxXd6xX23xXexX6xX5xX7xX47xX69xX47xXcxX23xX29xXd6xX1axX20xX1c7xX29xX6xX1axX20xX1xXdxX10xXbxX47xX4xX56xX5x7936xXbxX43xcc3dxX23xXf2xf28fxXbxX20xXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5cxX15xXd6xX3xX27x10693xX60xX3xX27xX81xX3xX4x10687xX3xX4xX1xXdxX103xX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX27xX28xX29xX3xXexXdxX2dxX1axX3xX30xX3xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX1axX20xX3xX41xX6xX43xX3xX45xXf2xX3xa7d3xX1axX1xX180xX3xXb0xX23xX29xX1axX10xXdxX3xXcxXdxX43xX10xX7xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX6xX86xX5xX10xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xX56xX6xXdxX3xX86xXfexX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX4xX116xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX116xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX27xX9cxX9dxX4xX3xX20xX1xXdxX3xX59xXd6xX3xX4xX3dxX1axX20xX3xX4xX116xX6xX3xXc8xX1xX10xX1axX23xXd6xXbxX3xX131xXfexX3xX8axXdxX1axX7xX10xX23xX43xX7xXd6xXd6xXexX7xX23xXdxXf2xX3xXc8xX1xXdxX103xX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xXexX23xX9cx10695xX4xX3xX8axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX20xXdxXc9xXbxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX10xXd6xX3xX5xX2dxX1axX3xX131xb631xX3xXexX23xb7e8xX3xXexX1xXa7xX3xX1xX6xXdxX3xX131xX2f0xXdxX3x85ccxX3xX27xXdxea74xX43xX6cxX3xX27x9c62xX1axX20xX3xXexX1x106c1xXdxX3xX5xXfexX43xX3xX7x8fb3xX1axX20xX3xX5xX87xXdxX3xX1xXf6xX3xX131x8a4cxX1axX20xX3xX4xX223xX3xX43x101fexXexX3xX30xX3xX131xb1dexX1axX20xX3xX86xX15xX1axX3xXd8xX103xXexXf2xX3xXcxX23xX9cxX2f0xX4xX3xX27xX223xX6cxX3xX30xX3xX1axX20xXfexXf6xX3xX23xX6xX3xX1c7xX29xXf5xX1axX3xX86xX34xX1axX20xX3xc241xX6cxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX27xX9cxX9dxX4xX3xX27xX15xX1axX1xX3xX20xXdxX15xX3xX43xX87xX1axX1xX3xX1x79f2xX1axX3xX27xX81xX3xX27xX32cxX3xXexX1xX29xX6xX3xf8c9xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xX39xX38xX328xXf2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xe5cfxX12exX3xX4xX1xXdxX103xX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX1axX1xX9cxX1axX20xX3xX56xX18xc8cfxX3xX27xX6fxXdxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xf124xX6xX7xXd6xX43xX3xX8axXd6xX86xXbxX23xX6xX7xX10xX23xXexX3xX131xba7axX1axX3xXd8xX1xX3dxX1axX20xX3xXexX1x90e1xX4xX3xX7xX416xX3xX1xXfexXdxX3xX5xX359xX1axX20xX3xX131xX2f0xXdxX3xX43xXfexX1axX3xXexX23xa4ffxX1axX1xX3xX59xXdxf90bxX1axX3xX4xX116xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX34bxX4xX3xXexX23xX359xX3xX131xXfexX3xXd8xX1x9aa1xX1axX20xX3xX27xX316xX1axX1xX3xX27xX6fxXdxX3xX86xX223xX1axX20xX3xX4xX116xX6xX3xX3dxX1axX20xX3xX4xX223xX3xXexX1xX32cxX3xX20xX1xXdxX3xX27xX9cxX9dxX4xX3xX1axX1xXdx8cf5xX29xX3xX86xXfexX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX1xX3a4xX1axX3xX1ax9974xX6xXf2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xdd08xX1axX20xX3xX3f9xX6xX7xXd6xX43xX3xX8axXd6xX86xXbxX23xX6xX7xX10xX23xXexX3xX1axX223xXdxX3xX131xX2f0xXdxX3xXb0xX23xX29xX1axX10xXdxX3xXcxXdxX43xX10xX7xX180xX3xXaxXcxX3dxXdxX3xX1axX20xX1x7c63xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4xX223xX3xXexX1xX32cxX3xXexX1xXdxX3xX27xX13exX29xX3xXexX33fxXexX3xX1xX3a4xX1axX3xX131xXfexX3xX4xX223xX3xX43xX6fxXexX3xX4xX1xXdxX103xX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX27xX24xX43xX3xXexX23xX9cxX2f0xX4xX3xX8axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xXf2xX3x101a0xX3xXexX23xX24xX1axX3xX1axXfexXf6xX6cxX3xX4xX1xXc9xX1axX20xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX33fxX3xX20xX1exX1axX20xX3xXexX29xX1axX20xX3xX1axX1xXdxX47axX29xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX116xX3xX131xX2f0xXdxX3xX43xf89bxX4xX3xX27xX31axX4xX1xX3xXexX1x826exX3xX1axX20xX1xXdx72cexX43xX3xX131xXfexXd6xX3xX7xXf5xX1axXaxXf2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xX526xX3xX43xX6fxXexX3xXexX23xX24xX1axX3xX27xX13exX29xX3xXd8xX1xX15xX4xX6cxX3xX27xX6fxXdxX3xX37xX38xX2xX75xX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xX27xX81xX3xX20xXdxXfexX1axX1xX3xX4xX1xXdxX103xX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xXexX1xXa7xX3xX39xX3xX5xXdxX2dxX1axX3xXexXdxX103xXbxX3xX7xX6xX29xX3xXd8xX1xXdxX3xX59xX435xX3xX59xXfexX1axX20xX3xX27xX15xX3xX86xX87xXdxX3xX3cxX3dxX1axX20xX3xXcxXdxX43xXd6xX23xX3xX328xX38xX2xX3xX1axX1xX337xX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX24xXbxX3xX4xX3dxX1axX20xX3xX4xX116xX6xX3xX384xX29xX1axX20xX3xXcxX1xX29xX6cxX3xX27xX6fxXdxX3xXexX23xX9cxX30xX1axX20xX3xX41xX6xX1axX59xX6xX3xb7cexXf6xX6xX19fxX3xX632xXd6xX3xX131xXfexX3xX3b2xXf6xXd6xX3xXcxX29xX1axXf2xX3xXc8xX1xXdxX103xX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX1axXfexXf6xX3xX20xXdxXc9xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX116xX3xXexX23xX127xX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xX4xX116xX1axX20xX3xX4xX33fxX3xX131xX48cxX1axX20xX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1axX20xX3dxXdxX3xX27xX28xX29xX3xX86xX34xX1axX20xX3xX384xX3xX131xX2f0xXdxX3xdb17xX3xX27xXdxX32cxX43xX3xX7xX6xX29xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX9cxX9dxXexX3xXexX23xX24xX1axXf2xX3x7ffbxX29xX6xX1axX3xXexX23xX34bxX1axX20xX3xX1xX3a4xX1axX6cxX3xX1axX1xX48cxX1axX20xX3xX20xX42fxX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xXexX1xX32cxX3xX1xXdxX56cxX1axX3xXexX87xXdxX3xX20xXdxX34xXdxX3xX4xX1xXd6xX3xXexX1xX13exXf6xX3xX1xX34bxX3xX27xX6xX1axX20xX3xX5xXfexX3xX43xX6fxXexX3xXa7xX1axX20xX3xX4xX566xX3xX131xXdxX2dxX1axX3xX1axX353xX1axX20xX3xXd8xb232xX3xX4xX1xXd6xX3xX1axX20xX3dxXdxX3xX131xX3dxX3xX27xX316xX4xX1xXf2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xX3d3xX12exX3xX131xX24xXf6xX6cxX3xX56xX18xX3eaxX3xX37xX38xX2xX75xX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xX32xX10xX23xX59xX3x9985xX10xXdxX7xX10xX3xX131xX40bxX1axX3xX4xX1xX9cxX6xX3xX1xXfexXdxX3xX5xX359xX1axX20xX3xX131xX2f0xXdxX3xX4xX1xXdxX103xX1axX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX4xX116xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX34bxX4xX3xXexX23xX359xX3xXd8xX1xXdxX3xX1axX223xXdxX180xX3xXaxXcxX3dxXdxX3xXd8xX1xX3dxX1axX20xX3xX1axX20xX1xX4d7xX3xX23xb651xX1axX20xX3xXexX23xX24xX1axX3xX27xX13exX29xX3xX1axXfexXf6xX3xX5xXfexX3xX43xXfexX1axX3xXexX23xX42fxX1axX1xX3xX59xXdxX435xX1axX3xXexX33fxXexX3xX1axX1xX13exXexX3xX4xX116xX6xX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xXexX87xXdxX3xX20xXdxX34xXdxX3xX27xX13exX29xX3xX1ax10b54xX43xX3xX1axX6xXf6xXf2xX3xXcxX23xXd6xX1axX20xX3xX1xXdxX56cxXbxX3xX2xX6cxX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xXexX1xXdxX3xX27xX13exX29xX3xXd8xX1xX15xX3xX4xX1xX24xX43xX3xX131xXfexX3xX4xX223xX3xX4xX3a4xX3xX1xX6fxXdxX3xXexX1xX32cxX3xX1xXdxX56cxX1axX3xX5xX33fxXdxX3xX27xX15xX3xXexX13exX1axX3xX4xX3dxX1axX20xX3xX1axX1xX9cxX1axX20xX3xX131xXdxX56cxX4xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX116xX3xXexX23xXdxX32cxX1axX3xXd8xX1xX6xXdxX3xX86xX223xX1axX20xX3xX4xX1xX24xX43xX3xX27xX81xX3xXd8xX1xXdxX103xX1axX3xX4xX1xXc9xX1axX20xX3xXexX3dxXdxX3xXd8xX1xX3dxX1axX20xX3xXexX1xX416xX4xX3xX1xXdxX56cxX1axX3xX27xX9cxX9dxX4xX3xX710xX3xX27xX331xX3xX1axXfexXf6xXf2xX3xX56xXdxX56cxXbxX3xX1xX6xXdxX6cxX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xX27xX81xX3xXexX1xXdxX3xX27xX13exX29xX3xXd8xX1xX15xX3xX1xX3a4xX1axX6cxX3xXexX29xXf6xX3xX131xX24xXf6xX6cxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX116xX3xX4xXf9xX1axX20xX3xX27xX81xX3xX5xX81xX1axX20xX3xXbxX1xX31axX3xX1c7xX29xX15xX3xX1axX1xXdxX47axX29xX3xX4xX3a4xX3xX1xX6fxXdxX3xX20xX1xXdxX3xX86xXfexX1axXf2xXf2xXf2xXaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xXb0xX34xX1axX20xX3xX129xX103xXbxX3xX1xX87xX1axX20xX3xXexX87xX43xX3xXexX1xX337xXdxX3xX86xX34xX1axX20xX3xX384xX3xX180xX3xX2xXf2xX3xX3b2xXf6xX6xX1axX43xX6xX23xX3xX5cxX699xX3xX27xXdxX32cxX43xX60xXf2xX3xX39xXf2xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5cxX328xX3xX27xXdxX32cxX43xX60xXf2xX3xX328xXf2xX3xX18xXfexXd6xX3xX5cxX2xX3xX27xXdxX32cxX43xX60xXf2xX3xX1a6xXf2xX3xX8axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX5cxX2xX3xX27xXdxX32cxX43xX60xXf2xX3xX1a7xXf2xX3xX3cxX3dxX1axX20xX3xXcxXdxX43xXd6xX23xX3xX5cxX3xX69xX3xX27xXdxX32cxX43xX60xXf2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXd6xX59xXf6xXaxX12xX56xXf2xX3d3xX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Công diễn vở múa đương đại “Con tạo xoay”

Công diễn vở múa đương đại “Con tạo xoay”
2014-08-12 07:53:32

(TNO) - Vở múa đương đạiCon tạo xoay của Đoàn nghệ thuật Khám Phá, được cầm trịch bởi nghệ sĩ Tuyết Minh (thạc sĩ, giám khảo chương trình Thử thách cùng bước nhảy - PV), vừa có...

One Direction thắng lớn tại Teen Choice Award

One Direction thắng lớn tại Teen Choice Award
2014-08-12 07:53:08

(TNO) - Nhóm nhạc đình đám nước Mỹ One Direction đã giành được đến 9 giải thưởng trong buổi lễ trao giải thường niên vừa được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ).

TPHCM khẳng định ưu thế

TPHCM khẳng định ưu thế
2014-08-11 06:27:28

(SGGP) - Trong 10 bộ huy chương của nội dung đơn nam, đơn nữ 5 lứa tuổi U10, U12, U14, U16, U18, đoàn VĐV TPHCM giành được 4 HCV nhờ công của Lê Thảo Hân (U10 nữ), Sĩ Bội Ngọc...

Venus bất ngờ loại Serena ở bán kết Rogers Cup

Venus bất ngờ loại Serena ở bán kết Rogers Cup
2014-08-11 06:27:03

(TTO) - Rạng sáng 10-8, tay vợt hạng 26 thế giới Venus Williams đã đánh bại người em đang xếp hạng nhất thế giới Serena Williams 6-7, 6-2, 6-3 để giành quyền vào chung kết Giải...

Kết nối cộng đồng - Về với mẹ

Kết nối cộng đồng - Về với mẹ
2014-08-11 06:26:29

(SGGP) - Quỹ Vì trẻ em khuyết tật phối hợp với các hiệp hội tổ chức giới thiệu dự án Kết nối cộng đồng - Về với mẹ trong mùa Vu Lan 2014.

Phát động sáng tác ca khúc về biển đảo

Phát động sáng tác ca khúc về biển đảo
2014-08-11 06:26:02

(TNO) - Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận vừa phát động cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và bảo vệ chủ quyền biển, nhằm phát hiện khả năng sáng tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết