Cập nhật: 10/03/2016 00:28 GMT+7
f61dx108d1x18c36x15b8ex14fbex12630x17df8x10368x102d4xX7x166f5x15cf2x12eb7x108e9x110b5x14d04xX5x121acxXax18deax128c8xX10x11a46xX10x17f0fxX6x103c8xX3x13fd3x13ee2xX6xX15xXdxX6xX3xX15x171d9xXexX3xXexX1x16b2cxX17xX1xX3xXexX1x12725xXexX3x1286bxX28xX3xX4xX1x10dccxX17x14bf9xX3xXex12891xX3x1358ax15fb0xX17xX38xX3x163a5xX1x109c3x153baxX0x148bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a03xX10xX6xX3dxXaxX12x17444xX13x169b8xX5ex1833bx1827bx15761x13bc0x1463fxX3x16789x16dbaxX3xX42xX1x12d2bxX17xX38xX3xX1x13664xX3x11df7xX6xX3xX1cxX6xX15xXdxX6xX3xX13xX1xX6xX15xX6xXbx12bbaxX31xX6x1463exX3x121f1x14b44xX4xX3x172cexXdx14346xXexX3xX7xX6x1227exX3xX31x1250bxX3xX5xX23xX17xX3xX4xX23xX17xX3xX31xX70xX3xX1bxX38x149a2xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX6bxX17xX38xX3xXexX15x12750xX45xX3xX5exX15xXdxX38xX81xX15xX3xX66xXdx11722xXdxXexX15xX81xX31xX3xX5cxX66xXdxXbcxXdxXexX15xX81xX31xX3xX1x16e1bxX17xX3xX1x18a9fxX3xX31x10d42xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3xXexX15xX72xXd5xX4xX84xX3xX7xX6xX91xX3xX86xf860xX3xX4xX1xX91x1113ex10c0cxX17xX3xX7xX6xX17xX38xX3xXf0x1305bxX91xX3xX1cxX6xX7xX1xX6xX62xX84xX3xX17xX1xX72xX17xX38xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3x136e4xXdxX5xX5xXdxX6xXbcxX7xX3xX31x17ca4xX17xX3xXexX1xXf1xX3xX1xXdxX8cxX17xX3xXbcx10615xX17xX1xX3xX5xX28xX3xXbcx11581xXexX3xX4xX81xX17xX3xX17xX38xX72x101c8xXdxX3xX86x11a6dxXf0xX3xX4xX6bxX17xX38xX3xX8ax15151xX17xX38xX3xX42xX1xXdxX3xXbcxXdxXfaxX91xX3xXex1352axX3xX15xX148xX17xX38xX3xX1cxX6xX7xX1xX6xX3xX86xXa3xX3xX15xX23xXexX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXexX1xX2exXexX3xX31xX28xX3xX4xX1xX36xX17xX38xX3xXexX3bxX3xX42xX1xX6bxX17xX38xX3xX44xXexX3xX3dxX3exX17xX38xX3xX42xX1xX44xX3xXexX15xX81xX17xX38xX3xX8axX91x17b43xXdxX3xX1x149b0xXbxX3xX8ax182ffxX81xX3xXexX91xXf0xXfaxX17xX3xX8ax152dexX3xX4xX6bxX3xX42xX1xX6bxX17xX38xX3xX31xX72x183d7xXexX3x14fb8xX91xX6xX3xX86xX72xX1baxX4xX3xX42x1169exX3x1447ex17ec3xXexX3xX17xX38xX1xXdxX8cxXbcxX3xX3dxX81xXbxXdxX17xX38xX3xXex17b71xXdxX3x19360xX91xX7xXexX15xX6xX5xXdxX6xX17xX3xX61xXbxX10xX17xX3x13b10x1783fxX2x16012xX63xX0xXexX6xX8axX5xX10xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxXbcxX6xX15xX38xXdxX17xX19xX1efxXbxX1c9xX3xX6xX91xXexX81xXaxX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxXbcxX38xX3xX8axX81xX15xX3dxX10xX15xX9xXaxX1f0xXaxX3xX17xX6xXbcxX10xX9xXaxXdxXbcxX6xX38xX10xX60xX1xX81xXexX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x1330axXdxX3dxXexX1xX9xXaxfd6bx155a3xX1f0xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19xX47xX47xX244xX244xX244xX63xX7xX38xX38xXbxX63xX81xX15xX38xX63xX31xX17xX47xX3dxX6xXexX6xXdxXbcxX6xX38xX10xX7xX47xX81xX15xXdxX38xXdxX17xX6xX5xX47xX1efxX1f0xX2xX1f2xX47xX1f0x1222bxX47xXdxXbcxX6xX38xX10xX7xX1f2xX2x17e5exX1efxX1f0xX24bx15a4fxX13xX10xX15xX10xX17xX6xX64xX112xXdxX5xX5xXdxX6xXbcxX7xX63x1774cxXbxX38xXaxX47xX12xX0xX47xXexX3dxX12xX0xX47xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXbxX12xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3xX112xXdxX5xX5xXdxX6xXbcxX7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX3dxX12xX0xX47xXexX15xX12xX0xX47xXexX6xX8axX5xX10xX12xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3xX17xX1xX2exX17xX3xX86x125e3xX17xX1xX3xX15xX23xXexX3xXexX1x12ee6xX17xX38xX3xXexX1x159c0xX17xX3xX31xX70xX3xXexX15xX72xX13bxX17xX38xX3xX1xX1baxXbxX3xX7x11735xX3xX3dxX94xX17xX38xX3xX3dxX81xXbxXdxX17xX38xX3xX4x1744fxX6xX3xXexX6xXf0xX3xX31xX1baxXexX3xX17x1274cxX3xX1c9xXdxX17xX1xX3xX86xXcexXbxX3xX17xX38xX72xX13bxXdxX3x15886xX38xX6xX3xX7xX6xX91xX3xX42xX1xXdxX3xX7x12357xX3xX42xXdxX8cxX17xX3xX17xX28xXf0xX3xXexX15x17238xX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXbcxX131xXexX3xX4x1491exX3xX7xX1adxX4xX3xXexX15xXfaxX17xX3xXexX81xX28xX17xX3xX4xX13fxX91xX19xX3xX1bxXcxX6bxXdxX3xX17xX38xX1x178caxX3xXbxX1xX13fxX17xX3xX5xXd5xX17xX3xX17xX38xX72xX13bxXdxX3xXexX6xX3xX17xX38xX1dcxX4xX3xX17xX1xXdxXfaxX17xX3xX31xX28xX3xX8axX2f2xX3xX7xX1adxX4xX3xX8axX35axXdxX3xX1cxX6xX15xXdxX6xX84xX3xX17xX1xX72xX17xX38xX3xX4xX67xX17xX38xX3xX5xX367xX4xX3xX86xXebxX84xX3xX17xX1xXdxX70xX91xX3xX17xX38xX72xX13bxXdxX3xX5xX1dcxXdxX3xX4xX156xXbcxX3xXexX1xX23xXf0xX3xX1xX1dcxX17xX1xX3xXbxX1xX367xX4xX3xX31xX129xX3xX4xX6bxX3xX23xXf0xX3xX15xX23xXexX3xX17xX38xX6xXf0xX3xXexX1xX2fcxX17xX38xX84xX3xX15xX23xXexX3xX4xX1x10831xX17xX3xXexX1xX2exXexX3xX31xX28xX3xX4xX1xX36xX17xX38xX3xXexX3bxX3xX17xX1xXdxX70xX91xX3xX3dxX3exX17xX38xX3xX42xX1xX44xX3xX42xX1xXdxX3xXexX1x17ecbxX6xX3xX17xX1xX2exX17xX3xX31xX70xX3xX17xX1xX32fxX17xX38xX3xX38xX129xX3xXbcxX28xX3xX4xX6bxX3xX23xXf0xX3xX86xXa3xX3xX5xX28xXbcxX84xX3xX31xX70xX3xX17xX1xX32fxX17xX38xX3xX38xX129xX3xXbcxX28xX3xX4xX6bxX3xX23xXf0xX3xX86xXa3xX3xX7xX6xX81xX3xX5xXa3xX17xX38xX3xX31xX28xX3xX42xX1xX6bxX17xX38xX3xX86xXf1xX3x1807cxX63xX3x10a0dxX6bxX3xX23xXf0xX3xX5xX91xX6bxX17xX3xX4xX1xX36xX17xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX17xX38xX3xX42xX1xX44xX3xXexX15xX81xX17xX38xX3xXexX23xXexX3xX4xX156xX3xXbcxX19fxXdxX3xX31xXdxX8cxX4xX3xXbcxX28xX3xX4xX6bxX3xX23xXf0xX3xX86xXa3xX3xX5xX28xXbcxX63xX3x17a70xX28xX3xX5xX13fxX17xX3xX17xX28xXf0xX84xX3xX4xX3exX17xX38xX3xX42xX1xX6bxX17xX38xX3xX4xXebxX3xX42xX1xX1a3xX4xX3xX8axXdxX8cxXexX45xX63xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d21xX81xX3dxXf0xXaxX12x10271xX1xXdxX3xX86xX72xX1baxX4xX3xX1xX3bxXdxX84xX3xX5xXdxX8cxX91xX3xX31xX94xX3xX8axXfaxX3xX8axX1adxXdxX3xX17xX28xXf0xX3xX31xX28xX3xX1a3xX17xX3xXbxX1xX1dcxXexX3xX4xX1xX302xX4xX3xX4xX1xX302xX17xX3xX7xff53xX3xX17xX1xX302xXbcxX3xX31xX28xX81xX3xX1cxX6xX7xX1xX6xX3xX4xXebxX3xX38xX40dxXf0xX3xXexX19bxX17xX3xX1xX1dcxXdxX3xX4xX1xX81xX3xX1bdxX91xX13fxX17xX3xX31xX1baxXexX3xX17xXebxXdxX3xX4xX1xX91xX17xX38xX3xX1xX6xXf0xX3xX42xX1xX6bxX17xX38xX84xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3xX4xX1xX81xX3xX8axXdx18034xXexX19xX3xX1bxXcxX6bxXdxX3xX42xX1xX6bxX17xX38xX3xX5xX81xX3xX5xX302xX17xX38xX3xX31xX70xX3xX86xXdxX70xX91xX3xX86xXebxX63xX3xXcxX6bxXdxX3xX17xX38xX1xX384xX84xX3xX31xX11cxX17xX3xX4xXd2xX17xX3xX17xX1xXdxX70xX91xX3xX17xX38xX6bxXdxX3xX7xX6xX81xX3xXexX91xXf0xX8cxXexX3xX31xX13bxXdxX3xXexX15xX81xX17xX38xX3xXbcxX6bxX17xX3xXexX1xXf1xX3xXexX1xX6xX81xX3xX17xX28xXf0xX63xX3xX48bxXebxX3xX15xX23xXexX3xX17xX1xXdxX70xX91xX3xX17xX38xX72xX13bxXdxX3xX4xX1xfac3xXdxX3xX1bdxX91xX13fxX17xX3xX31xX1baxXexX3xX31xX28xX3xX4xX3exX17xX38xX3xX4xXebxX3xX15xX23xXexX3xX17xX1xXdxX70xX91xX3xX17xX1xX40dxX17xX3xX4xX1a3xX4xX1xX3xX42xX1xX1a3xX4xX3xX17xX1xX6xX91xX45xX63xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX503xX81xX3dxXf0xXaxX12xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3xXbcxXd5xXdxX3xX31xX436xX6xX3xX86xX1a3xX17xX1xX3xX8axX1dcxXdxX3xX4xX6bxX3xX8axX1dcxX17xX3xXexX1xX40dxX17xX3xX48bxX6xX15xX81xX5xXdxX17xX10xX3xX112xX81x13791xX17xXdxX6xX4xX42xXdxX3x1230axX47xX24bxX84xX3xX1f2xX47xX24cxX3xXexX15xX81xX17xX38xX3xXbcxX131xXexX3xX7xX34dxX3xX42xXdxX8cxX17xX3xX38xXdxX6xX81xX3xX1xX32fxX91xX3x167bfxX3xX8axXdxXf1xX91xX3xX3dxXdx103cbxX17xX3xX1bdxX91xX156xX17xX38xX3xX8axX1a3xX3xX4xX1xX81xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX86xX81xX1dcxX17xX3xX86xX13fxX91xX3xXbcxX67xX6xX3xX38xXdxX156xXdxX3xX503xX302xX4xX3xX1cx15a2fxX3xX17x155a1xXbcxX3xX17xX6xXf0xX3xXexX1dcxXdxX3xX1cxX6xX3dxXdxX7xX81xX17xX3xX13xX1bdxX91xX6xX15xX10xX3xX5exX6xX15xX3dxX10xX17xX63xX3x121b9xX40dxXf0xX3xX4xX3exX17xX38xX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xX5xX28xX3xXexX15xX2exX17xX3xX86xX23xX91xX3xX86xX13fxX91xX3xXexXdxXfaxX17xX3xX4xX323xX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3xX42xXf1xX3xXexX436xX3xX42xX1xXdxX3xX4xX6bxX3xX86xXf1xX3xXexX1xX91xX6xX3xX1dfxX17xX38xX10xX5xXdxX1bdxX91xX10xX3xX509xX10xX15xX8axX10xX15xX3xXexX1dcxXdxX3xX4xX1xX91xX17xX38xX3xX42xX58fxXexX3xX1dfxX91xX7xXexX15xX6xX5xXdxX6xX17xX3xX61xXbxX10xX17xX63xX3xX48bxX6bxX3xX86xXa3xX3xX5xXfaxX17xX3xX5xX2f2xX4xX1xX3xX7xX540xX3xX1bdxX91xX6xXf0xX3xX5xX1dcxXdxX3xXexX1xXdxX3xX86xX23xX91xX3xX4xX1xX44xX17xX1xX3xXexX1xX36xX4xX3xX35axX3x142a5xX17xX3dxXdxX6xX17xX3xX112xX10xX5xX5xX7xX3xX7xX540xX3xX42xX1xX6xXdxX3xX3dxXdxX6b9xX17xX3xX17xX38xX6xXf0xX3xXexX15xX81xX17xX38xX3xXexX91xX13fxX17xX3xX17xX28xXf0xX63xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX503xX81xX3dxXf0xXaxX12xX1bxXcxX6bxXdxX3xX7xX540xX3xX8axX72xXd5xX4xX3xX15xX6xX3xX7xX40dxX17xX3xX86xX23xX91xX3xX31xX28xX3xX86xX72xX60axX17xX38xX3xX86xX13fxX91xX3xX31xXd5xXdxX3xX7xX6xX3xXbcxX1dcxX4xX3xX17xXebxX17xX38xX3xX8axX3bxX17xX38xX63xX3xX4cfxX28xX3xX4xX1xX367xX17xX38xX3xXexX6xX3xX1xXa3xXf0xX3xX4xX1xX13bxX3xX1c9xX10xXbcxX3xX86xXdxX70xX91xX3xX38xX129xX3xX7xX540xX3xX1c9xX156xXf0xX3xX15xX6xX63xX3xX48bxX1xX81xX3xX86xX58fxX17xX3xX17xX38xX28xXf0xX3xX1xX6bxXbcxX3xX17xX6xXf0xX84xX3xXexX6bxXdxX3xX31xX11cxX17xX3xX86xX6xX17xX38xX3xX4xX1xX6e8xXbcxX3xX4xX1x18a26xX3xX5xX91xXf0xX8cxX17xX3xXexX2exXbxX84xX3xX4xX1xX72xX6xX3xXexX436xX17xX38xX3xX8axX3bxX3xX5x14e8axX3xXbcxX131xXexX3xX8axX91xX19bxXdxX3xXexX2exXbxX3xX17xX28xX81xX45xX84xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX3xX4xX1xX81xX3xX8axXdxX58fxXexX63xX3xX70axX63xX56xX38xX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023
2023-03-22 09:31:00

VOV.VN - Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq đêm nay, rạng sáng mai sẽ là trận đấu đầu tiên của đội bóng trẻ Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Troussier mà khán giả có cơ hội...

Việt Nam thua Hàn Quốc 0 - 4

Việt Nam thua Hàn Quốc 0 - 4
2016-03-10 00:28:41

(SGGPO).-Tối 9-3 (theo giờ Việt Nam), trên sân Nagai (Osaka, Nhật Bản) tuyển Việt Nam để thua 0 - 4 trước Hàn Quốc, ở lượt trận cuối của Vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic...

Phim Việt và dấu ấn nghệ sĩ nữ

Phim Việt và dấu ấn nghệ sĩ nữ
2016-03-09 00:19:53

(SGGP) - Không hẹn mà gặp, hàng loạt những nghệ sĩ nữ tên tuổi: Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Mai Thu Huyền, Thanh Thúy... hay lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Nguyễn...

Diego Costa bị PSG “bóc mẻ”

Diego Costa bị PSG “bóc mẻ”
2016-03-09 00:18:26

(SGGP) - Ngay trước trận lượt về vòng 1/16 trên sân Stamford Bridge, tiền đạo chủ lực của Chelsea là Diego Costa đã bị các cầu thủ PSG “bóc mẻ” về lối chơi.Diego Costa gây hấn...

Masha bị treo vợt vì doping

Masha bị treo vợt vì doping
2016-03-09 00:18:07

(SGGPO).- Báo chí thế giới vừa đồng loạt loan đi tin chấn động làng quần vợt, “búp bê tóc vàng Nga” Maria Sharapova đã bị ITF treo vợt vì sử dụng chất kích thích ở Australian...

Ngọc Hải được giảm án trước thời hạn

Ngọc Hải được giảm án trước thời hạn
2016-03-09 00:17:49

(SGGP) - Vừa qua, trung vệ Quế Ngọc Hải và CLB SLNA đã gởi đơn lên Ban kỷ luật VFF nhằm xin giảm nhẹ án phạt để có thể trở lại sân cỏ tại vòng 4 V-League 2016, ngay sau khi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết