Cập nhật:  GMT+7
f356x13d77x15a84x18d37x152fbx14757x115bcx15bacx116f1xX7x1474cx1875ax1685cx12564x12eddx14bf5xX5x17294xXax116eex14d11xX10xX6xX5xX3x13392x1554exX3x14d1dxf3b4x1498dx16c5dxX3xX4x11ae9x14bcbxX3xX4x1890axX6xX3xf60ax116f0xX3xXbxX1x1716dxff41xX3xX18xXdx10191xXexX3xX4xX1x14fe2xX2ex16ec8xX3xXex11aefxX4xX0xf44cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16976xX10xX6x145f7xXaxX12xfb36xXcx1276fx174c5x18460xX3x17b99xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX22xX3cxXexX3xX5x17ce5xX2exX3xX2ex11af4xX6xX3xX4xX1x103bexX3xXexX1xX21x126ebxX3x16e7ax16d7axX74x127ccxXexX3xXexX2dxX22xX3xX4xX1x16040xX2exX39xX3xX5x11158xXdxX3xX22x15e70xXdxX3xX1xX29xX2exX1xX3xXexX1x15493xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4xX3x11aacxX1xXdxX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX2dxX2exX3xX28x1615fxX3x14981xX19xX4xX1xX3x17607xX1xX6xX22xXbxXdxX6fxX2exX7xX3x1446exX10xX6xX39xX77xX10xX3xX28xX29xX3xXbcx12df4xX3xXbcx1569dxX3xX4x14ad5xX4xX3xXc1x1281dx13fdcxX3xX4x16545xX3xX1x16b9axX2exX1xX3xX28xXdxX3xXacxX1xXbaxX2exX39xX3xXbcx170d5xX2exX39xX3xX22xf68axX4xX3xXex17a20xX6fxX2exX39xX3xXexXfex124d4xX2exX3xX18xXdcxX2exX3xXacxX79xXexX3xX39x1443exXbxX3x147f3xX6xX74xX10xXfexX2exX3x11f1fxX77xX2exXdxX4xX1xX3xX28x15da5xX6xX3xX76xX77xX6xf68exX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX22xX6xXfexX39xXdxX2ex1413dx17e77xXbx12c0exX3xX6xX77xXexX6fxXaxX12xX0xXexXfexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xX0xXdxX22xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX3fxX3fxXexX1xX10xXexX1xX6xX6fxX129xXexX1xX6xX2exX1xX2exXdxX10xX2exX129xX4xX6fxX22xX129xX28xX2exX3fx17f89xXdxX4xXexX77xXfexX10xX7xX143x1667dxX2x16df4xX1a0x14a46xX3fxX2exX39xX1xXdx158d8xX143xX1a0xX2exX10x169cdxX3fxXcxXfexX77xX6fxX2exX39xX1aaxX143xX1a0xX56xX39xX1xXdxX3fxX1exX1dxX197xX129xfcfaxXbxX39xXaxX3fxX12xX13xX10xX6xX5xX3xX54xXdcxX6fxX3xXexXfex14d2axX2exX39xX58xX3xX39xX111xXbxX3xX114xX6xX74xX10xXfexX2exX3xXexXfexX6fxX2exX39xX3xXexXfexX105xX2exX3xX18xXdcxX2exX3xXacxX79xXexX3xX5x140dcx145aexXexX3xXbcxXdxX3xXc1xX1xX6xX22xXbxXdxX6fxX2exX7xX3xXcbxX10xX6xX39xX77xX10xX3xXexX87xXdxX3xX114xX10xXfexX2exX6xX18xX10xX77xX3xX5axX3x16e84xX2exX1xX142xX3xX1exX1dxX197xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXfexX12xX0xX3fxXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xXcxXfexX6xX2exX39xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX37xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXbcxXd6xX3xXfexX6xX3xXexX1xXbaxX2exX39xX3xX18xXdcxX6fxX3xX28x13ffdxX3xXdcxX2exX3xXbxX1xX87xXexX3xXbcxXe4xX2exX39xX3xX4xX25xX6xX3xX22xX3cxXexX3xXbxX1xX66xX2exX3x121adxXe1xXe0xX3xX28exX6xX2exXexXdxX6xX39xX6fxX3xX114xX10xXfexX2exX6xX18xX10xX77xX3xX7xX6xX77xX3xX7xXfaxX3xX4xX82xX3xX2exX1xX1d4xX22xX3xX28xXe7xX6fxX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX66xX77xX3xXexX1xX37xX3xX114xX6xX74xX10xXfexX2exX3xX11bxX77xX2exXdxX4xX1xX3xXexXfexX6fxX2exX39xX3xXexXfexX105xX2exX3xX18xXdcxX2exX3xXacxX79xXexX3xX5xX1f8xX1f9xXexX3xXbcxXdxX3xXc1xX1xX6xX22xXbxXdxX6fxX2exX7xX3xXcbxX10xX6xX39xX77xX10xX129xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xXcxX1xX10xX6fxX3xXbcxX21xX74x10f10xX3xX7xX2dxX2exX3xX114xX10xXfexX2exX6xX18xX10xX77xX3xX7xfd90xX3xXbxX1x13f21xXdxX3xXbcxXe4xX2exX39xX3xX22xX3cxXexX3xXbxX1xX66xX2exX3xXacxX1xXdcxX2exX3xXbcxXe7xXdxX3x18489xX3xXexXfexX105xX2exX3xXbcxX66xX77xX3xXexXdx17a80xX2exX3xXexX87xXdxX3xXc1xX1xX6xX22xXbxXdxX6fxX2exX7xX3xXcbxX10xX6xX39xX77xX10xX3xX22x1635bxX6xX3xXex1408exXdxX3xX7xX6xX77xX3xXacxX1xXdxX3xX4xXdcxX4xX3xXc1xXe0xXe1xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX4xXe4xX3xX2exX1xX6axX2exX39xX3xX1xXe7xX2exX1xX3xX28xXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4xX3xX348xX3xXexXfexX105xX2exX3xXbcxX21xX77xX3xX51xXdx14b78xX2exX3xXfexX6xX3xX2exX39xXe7xX74xX3xX143x10a33xX129xX1a2xX3xX28xX123xX6xX3xX76xX77xX6xX129xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xXcxX1xXbaxX2exX39xX3xX18xXdcxX6fxX3xX4xX37xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX39xX1xXdxX3xXfex1397fxX142xX3x17a94xX28exX6xX77xX3xX1xXe7xX2exX1xX3xX28xXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4xX3xX4xX37xX6xX3xX4xXdcxX4xX3xXc1xXe0xXe1xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX11bxX6xX51xXfexXdxX51xX3xXexXfexX6fxX2exX39xX3xXexXfexX105xX2exX3xXbcxX21xX77xX3xX54xXexX1xX10xX6fxX3xXbcxXdxX272xX77xX3xX2xX1a2xX3xX76xX77xX74xX3xX4xX1xX79xX3xXacx124a4xX3xX5xX77xX105xXexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX58xX31axX3x17e79xX74xX3xX18xX6xX2exX3xXacxXdxXd9xX22xX3xX7xX6fxXdcxXexX3xX28xXe7xX3xXacxX463xX3xX5xX77xX105xXexX3xXbcxXd6xX3xXfexX6xX3xX5xX32xX2exX1xX3xXbcxXe4xX2exX39xX3xX4xX25xX6xX3xX22xX3cxXexX3xXbxX1xX66xX2exX3xX4xX37xX6xX3xX7xX2dxX2exX3xX28exX6xX2exXexXdxX6xX39xX6fxX3xX114xX10xXfexX2exX6xX18xX10xX77xX3xXexXfexX6fxX2exX39xX3xX22xX3cxXexX3xXexXfexX105xX2exX3xXbcxX21xX77xX129xX3xXc1x18886xX3xXexX1xXd9xX3xX1xf9a5xX2exX31axX3xX4xXdcxX4xX3xXacxX1xX77xX3xX28xXfaxX4xX3xX2xX143xX1a0xX3xX28xXe7xX3xX2xX143xX143xX3xX4xX37xX6xX3xX7xX2dxX2exX3xX28xX105xX2exX3xXbcxX3cxX2exX39xX3xX7xX32axX3xXbcxXe4xX2exX39xX3xX4xX25xX6xX3xXexXfexX6fxX2exX39xX3xXexXfexX105xX2exX3xXbcxX21xX77xX3xX7xX2dxX2exX3xX2exX1xXe7xX3xX7xX1d4xXbxX3xXexX372xXdxX3xX4xX37xX6xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX11bxX6xX51xXfexXdxX51xX3xXexX87xXdxX3xXc1xX1xX6xX22xXbxXdxX6fxX2exX7xX3xXcbxX10xX6xX39xX77xX10xX129xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX11bxX6xX51xXfexXdxX51xX3xX4xXe4xX3xX2exX39xX1x11dc6xX6xX3xX28xX4d9xX3xXexXfexX1f8xX4e0xX2exX39xX3xX22xX3cxXexX3xX18xXdxXd9xX77xX3xX2exX39xX6axX3xX28xX372xXdxX3xX51x1745dxX2exX39xX3xX4xX1xX6axX3xX404xX56xXe4xXdxX3xXacxX1xXbaxX2exX39xX3xX28xX372xXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4x1184cxX3xXexX87xXdxX3xX4xXdcxX4xX3xXacxX1xX77xX3xX28xXfaxX4xX3xXbcxX21xX74xX5b8xX129xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xX0xXdxX22xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX3fxX3fxXexX1xX10xXexX1xX6xX6fxX129xXexX1xX6xX2exX1xX2exXdxX10xX2exX129xX4xX6fxX22xX129xX28xX2exX3fxX197xXdxX4xXexX77xXfexX10xX7xX143xX1a0xX2xX1a2xX1a0xX1a4xX3fxX2exX39xX1xXdxX1aaxX143xX1a0xX2exX10xX1afxX3fxXcxXfexX77xX6fxX2exX39xX1aaxX143xX1a0xX56xX39xX1xXdxX3fxX7xX6fxX51xX6fxX129xX1c3xXbxX39xXaxX3fxX12x13427xX1xX77xX3xX28xXfaxX4xX3xX2xX143xX1a0xX3xX28xXe7xX3xX2xX143xX143xX3xX4xX37xX6xX3xX7xX2dxX2exX3xX114xX10xXfexX2exX6xX18xX10xX77xX3xX2ex15032xX22xX3xXbxX1x1436fxX6xX3xX7xX6xX77xX3xXacxX1xX77xX2exX39xX3xXexX1xXe7xX2exX1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xXcxXfexX105xX2exX3xXbcxX21xX77xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXbxX1xX87xXexX3xX13xX10xX6xX5xX3xX11bxX6xX51xXfexXdxX51xX3xX5xXe7xX3xXexXfexX105xX2exX3xX1xX8bxX3xXbcxXdcxX2exX1xX3xX18xX87xXdxX3xX114xX6xX74xX10xXfexX2exX3xX11bxX77xX2exXdxX4xX1xX3xXexX87xXdxX3xX18xXdcxX2exX3xXacxX79xXexX3xX5xX1f8xX1f9xXexX3xXbcxXdxX31axX3xX4xX3cxXexX3xX22xX82xX4xX3xX76xX77xX6xX2exX3xXexXfexX8bxX2exX39xX3xX4xX1xX6fxX3xX4xX1xXdxX79xX2exX3xXexX672xX4xX1xX3xX5xXe7xX3xXbcxX3cxXdxX3xXbcxX66xX77xX3xXexXdxX355xX2exX3xX2xX1a0xX3xX5xX66xX2exX3xX28xXbaxX3xXbcxX19xX4xX1xX3xXc1xX1xX6xX22xXbxXdxX6fxX2exX7xX3xXcbxX10xX6xX39xX77xX10xX129xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xXcxX1xX10xX6fxX3xXexX1xXbaxX2exX39xX3xX18xXdcxX6fxX3xXexXfexX355xX2exX3xXexXfexX6xX2exX39xX3xX4xX1xX37xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX31axX3xX4xX77xX3cxX4xX3xX4xX1xXdxX79xX2exX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4xX3xX5xXe7xX3xX1f8xX77xX3xXexXdxX355xX2exX3xX4xX6xX6fxX3xX4xX37xX6xX3xXex16761xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX2exXe7xX74xX129xX3xXc1xX4e0xX3xX76xX77xX6xX2exX3xX76xX77xX32exX2exX3xX5x14282xX3xX18xXe4xX2exX39xX3xXbcxXdcxX3xX4xX1xX2dxX77xX3x14e6bxX77xX3xX4xXe4xX3xX4xX1xX672xX2exX1xX3xX7xXdcxX4xX1xX3xXacxX1xXbaxX2exX39xX3xXacxX1xX6fxX6xX2exX3xX2exX1xX1f8xX1f9xX2exX39xX3xX28xX372xXdxX3xX2exX1xX6axX2exX39xX3xX1xXe7xX2exX1xX3xX28xXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4xX3xX28xXe7xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xXbcxX82xXdxX3xX145xX25xX31axX3xX4xX32exX3xXexXfexX355xX2exX3xX7xX2dxX2exX3xX4xffebxX3xX5x134f6xX2exX3xXacxX1xXdcxX2exX3xXbcxXe7xXdxX129xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xX56xX1xX1f8xX3xX28xX105xX74xX31axX3xXexXfexX6fxX2exX39xX3xXexXfexX105xX2exX3xX7xX2dxX2exX3xX2exX1xXe7xX3xXbcxX66xX77xX3xXexXdxX355xX2exX3xX348xX3xX22xX36exX6xX3xX39xXdxX32exXdxX3xX143xX1a0xX2xX1a2xX3x127d0xX3xX143xX1a0xX2xX1a4xX31axX3xX22xX3cxXexX3xXbxX1xX66xX2exX3xX7xX2dxX2exX3xX28exX6xX2exXexXdxX6xX39xX6fxX3xX114xX10xXfexX2exX6xX18xX10xX77xX3xX7xX32axX3xXexXfexX82xX2exX39xX3xX28xX1d4xX2exX39xX3xXacxX1xXdcxX2exX3xX39xXdxX32exX3xX28xXe7xX3xXbxX1xX37xX3xX18xX348xXdxX3xX18x15efdxX2exX39xX3xXfexXbaxX2exX3xX4xXe4xX3xX51xX58exX2exX39xX3xX4xX1xX6axX3xX404xX56xXe4xXdxX3xXacxX1xXbaxX2exX39xX3xX28xX372xXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4xX5b8xX129xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6fxX51xX74xXaxX12xXe0xX21xX74xX3xX5xXe7xX3xX22xX3cxXexX3xX28xX79xXexX3xX39xX1f9xX2exX3xXbcxXdcxX2exX39xX3xXexXdxX79xX4xX3xXexXfexX6fxX2exX39xX3xX4xX1xXdxX79xX2exX3xXexX1xX1d4xX2exX39xX3xX28xXdxX2exX1xX3xX76xX77xX6xX2exX39xX3xX348xX3xX22xX36exX6xX3xX39xXdxX32exXdxX3xX143xX1a0xX2xX3c8xX5axX143xX1a0xX2xX1a2xX129xX3xX56xX1xX1f8xX2exX39xX3xXbcxXdxX272xX77xX3xXbcxX21xX74xX3xX5xXe7xX3xX4xX66xX2exX3xXexX1xXdxX79xXexX3xXacxX1xXdxX3xX2exX87xX2exX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX18xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX2exX39xX3xXexX3cxX4xX3xXbcxX6xX2exX39xX3xX2exX39xXe7xX74xX3xX22xX3cxXexX3xX4xXe4xX3xX51xX21xX77xX3xX1xXdxX32xX77xX3xX5xX10xX6fxX3xXexX1xX6xX2exX39xX3xXexX87xXdxX3xX4xX1xX2dxX77xX3xX7d6xX77xX129xX3xXcxXdxXd9xX77xX3xX114xX32exX6fxX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao
2023-12-09 06:25:00

QTO - 30 năm qua kể từ ngày thành lập, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào thể dục thể thao (TDTT)...

Radio ngày cũ

Radio ngày cũ
2023-12-09 05:55:00

QTO - Đã từ lâu tôi không còn nghe đài phát thanh, dù trong nhà vẫn còn giữ mấy cái radio cũ trưng bày hoài niệm. Thế mà vừa rồi đi thủ đô, trên xe taxi...

Costa, Torres, Villa cùng Tây Ban Nha dự World Cup

Costa, Torres, Villa cùng Tây Ban Nha dự World Cup
2014-06-01 07:18:56

(TNO) - HLV Vicente Del Bosque đã quyết định đánh cược khi điền tên tiền đạo Diego Costa vào danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2014. Ngoài ra, trên hàng công Tây Ban Nha còn...

Đừng “nuôi gà chọi” nữa

Đừng “nuôi gà chọi” nữa
2014-06-01 07:18:39

(SGGP) - Hôm nay, đội tuyển U19 quốc gia sẽ được tập trung trước khi sang Nhật Bản tập huấn trong 3 tuần. Đây là đợt tập huấn nước ngoài thứ 2 sau chuyến du đấu tại châu Âu và...

Bóng đá Việt: Ai cũng có thể... dính chàm

Bóng đá Việt: Ai cũng có thể... dính chàm
2014-06-01 07:18:17

(SGGP) - Khi Phan Anh Tuấn, một trong những cầu thủ có tấm bằng đại học hiếm hoi của bóng đá Việt Nam rơi vào vòng lao lý, nhiều người đã cảm thấy tiếc cho tiền vệ này bởi một...

Kiện cáo quanh “50 sắc thái”

Kiện cáo quanh “50 sắc thái”
2014-05-31 12:00:44

(TNO) - Hai phụ nữ Texas, Mỹ vừa đệ đơn kiện đơn vị xuất bản bộ sách đang ăn khách 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey, tác giả E. L. James) và yêu cầu được chia lợi nhuận.

Khám phá di sản đô thị Hà Nội

Khám phá di sản đô thị Hà Nội
2014-05-31 12:00:25

(TNO) - Tiếp nối triển lãm Hoa vô ưu đang diễn ra từ nay tới ngày 6.6, Đại sứ quán Ý tại Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kiến trúc - công trình Trường đại học Phương Đông tổ chức tọa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết