Cập nhật:  GMT+7
7793xb86fxa9f1xe050x99fbxc7cbxadd5xd258xcb2cxX7xf17cxb1e6xf2f0x7910x8b93xd299xX5xf09cxXax9da2xdaa8xX1xc1a0xX3xe971xX1x9fe8xX17xX3xXcxX1xef2dxX3xXex8ef1x9e61xX17xb65bxX3xc561xX1xe3f3xXexX3xXexX21xa07dxX17xX24xX3xX5xX6xXdxX3xXexX1x8a66xX4xX1xX3xcd52xXdxae6bxXexX3xX7xcc69xX4xX1xX0xd908xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca81xX10xX6x7c7bxXaxX12x7c91xXcxX13xd5c9x92c8xX3xb80cxX3x8593xfc4bxX3x77d0xXdxcb93xX15xc1aaxXdxX3xX54xX6xXexcbafxX67xX6xcbb2xX6xb665xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX17xX3xXcxX1xX1exX3xXexX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xXexX3xXexX21xX2dxX17xX24xX3xX5xX6xXdxX3x80c9xX21x7e21xX4xX3xX17xX24xX21xaeedxXdxX3xX57xX19xX17xX3xX26xX1xX28xXexX3xX62xa970xX17xX3xe07cxXdxX3dxXexX3xXexX22xXdxX3xX3bxX63xX3xX67x9006xX15xX3xX72xX3dxX17xX3xX3bxX22xXdxX3xXexX63xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX7xX41xX4xX1xX74xX3xX17xfb85xXdxX3xXex88c7xX9axX3xX3bxX63xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX69xX3dxX3xX17xXd8xXdxX3xXexX1xc1dbxXexdae2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xX0xXexX6xXb0xX5xX10xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX72xX6xXdcxX24xXdxX17xf629xbeffxXbx9553xX3xX6xX15xXexX6fxXaxX12xX0xXexXdcxX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX72xX24xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11exe0b5x8103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxdcdcxXaxX3xf743xXdxX57xXexX1xX9xXaxX13fx9941xX151xXaxX3xXb0xX6fxXdcxX57xX10xXdcxX9xXaxX2xXaxX3xX1xX67xXbxX10xXdcxX5xXdxX17xX69xX9xXaxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX45xX45xX154xX154xX154xXf3xXexXdxX10xX17xXbxX1xX6fxX17xX24xXf3xX3bxX17xX45xXcxXdxX6xX17xX67xX6fxX17xX45x986cxX72xX6xX24xX10x99d1xXdxX10xX154xXf3xX6xX7xXbxX120xcc3exXcxX1xX15xX72xXb0xX17xX6xXdxX5xX19dxf2e3xX9xX11exX11exX11exX15cxd227xX151xXaxX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXdcxX12xX0xXexXdcxX12xX0xXexX57xX12xX62xX63xX3xX65xXdxX67xX15xX69xXdxX3xX54xX6xXexX6fxX67xX6xX72xX6xXf3xX3xaf42xX17xX1xX11dxX3xX54xX15xb62axX1eexXdxX17xX24xXexX6fxX17xX3xX13xX6fxX7xXexX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXdcxX12xX0xX45xXexX6xXb0xX5xX10xX12xf117x7c7cxX1xXdxX3xX7xX6xX67xX3xX17xX24xX1exX74xX3xXexe9f9xXdxX3xXexX1xXf1xX67xX3xX1xff69xX17xX3xX72xb267xX17xX1xX3xXb0xX6xX67xX3xX5xXbdxX17xX3xX72xXd8xXexX3xX4xX1xXdxX3dxX4xX3xd1daxf8a5xX5dxX3xX1xX229xX17xX1xX3xXexX6xX72xX3xX24xXdxX41xX4xX3xX3bxX63xX3xXexX1xde84xX17xX24xX3xXexXdxX3dxX17xX3xXexX22xXdxX3xX7xX6xX6fxX3xX20exXdxX72xda22xX74xX3xXb0xX63xX3xX65xXdxX67xX15xX69xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xXexXdcxX6fxX17xX24xX3xX72xXd8xXexX3xX4xX15xc305xX17xX3xX7xX41xX4xX1xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xX63xX17xX1xX3xX17xda63xX72xX3xX17xX24xX6fxX41xXdxXf3xX3xX20dxd4a3x8706xX3xX5xX63xX3xX72xXd8xXexX3xX17xX2dxXdxX3xXexX15xX67xXbdxXexX3xX98x81f2xXbxX3xX3bxX63xX3xXdcxXf1xXexX3xX120xX6xX17xX1xX3xXexX21xX2dxXdxX26axX74xX3xXb0xX63xX3xX69xX1xX256xX17xX24xX3xX98xd08fxX17xX1xXf3xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xX0xXexX6xXb0xX5xX10xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX72xX6xXdcxX24xXdxX17xX11dxX11exXbxX120xX3xX6xX15xXexX6fxXaxX12xX0xXexXdcxX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX72xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX151xXaxX3xXb0xX6fxXdcxX57xX10xXdcxX9xXaxX2xXaxX3xX1xX67xXbxX10xXdcxX5xXdxX17xX69xX9xXaxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX45xX45xX154xX154xX154xXf3xXexXdxX10xX17xXbxX1xX6fxX17xX24xXf3xX3bxX17xX45xXcxXdxX6xX17xX67xX6fxX17xX45xX19dxX72xX6xX24xX10xX1a2xXdxX10xX154xXf3xX6xX7xXbxX120xX1abxXcxX1xX15xX72xXb0xX17xX6xXdxX5xX19dxX1b6xX9xX11exX11exX11exX15cxX1bcxX2xXaxX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXdcxX12xX0xXexXdcxX12xX0xXexX57xX12xX62xX63xX3xX65xXdxX67xX15xX69xXdxX3xXexXdcxX6fxX17xX24xX3xX72xXd8xXexX3xX4xX1xXdxX3dxX17xX3xX57xX2dbxX4xX1xX3xXexXdcxXbdxX17xX3xX98xX21xXa0xX17xX24xX3xXbxX1xX288xX3xXcxX6fxX69xX67xX6fxX3xX1xX21cxX72xX3xX11exX13exX45xX2xX151xX45xX11exX151xX151xde09xXf3xX3xX1e7xX17xX1xX11dxX3xX54xX15xX1eexX1eexXdxX17xX24xXexX6fxX17xX3xX13xX6fxX7xXexX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXdcxX12xX0xX45xXexX6xXb0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xX62xX63xX3xX65xXdxX67xX15xX69xXdxX74xX3xX13exX13exX3xXexX15xcb45xXdxX74xX3xX98x8782xX3xX72xXdxXbdxX15xX3xXexXadxX3xX17xX1x87caxX17xX24xX3xXexXdcxXadxXdxX3xX17xX24xX1xXdxef98xX72xX3xX17xX24xX6fxX63xXdxX3xX1xX63xX17xX1xX3xXexXdxX17xX1xX3xX4xX1exX6xX3xX72xX229xX17xX1xX3xXexXdcxX6fxX17xX24xX3xX4xX15xX288xX17xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX4xX2a7xX3xXexb6efxX6xX3xX98xcd48xX3xX20dxX26xX1xX445xX17xX24xX3xX98xXdxX486xX15xX3xXdcxXf1xXexX3xX98xe7eexXdxX3xX5xc8faxX3xX5xd0b1xX17xX24xX3xX72xX63xX3xXexX21cxXdxX3xXexed4cxX17xX24xX3xX24x7e6dxXbxX26axX3xX5axX3xX1a2xX10xXdcxX67xX3x9de1xXexXdcxX6xX17xX24xX10xX3xXcxX1xXdxX17xX24xX7xX3xX19dxf3c9xX3bxX10xX3xefb9xX17xX4xX6fxX15xX17xXexX10xXdcxX10xX57xX3xX5exXf3xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xX2a6xX452xX3xX17xX1xXf1xXexX3xXbxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX17xX3xXexX21xX2dxX17xX24xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1exX6xX3xX26xX1xX28xXexX3xX62xXadxX17xX3xX4x9552xX17xX24xX3xXexXdxX3dxXexX3xX5xXd8xX74xX3xX4xX1xX15xX67xX3dxX17xX3xX1xX63xX17xX1xX3xXexXdcxX229xX17xX1xX3xX98xX2a7xX3xX20dxX98xX439xX3xX57xXdxbad4xX17xX3xXdcxX6xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX98xX19xX67xX3xX11exX151xX3xX17xX29bxX72xX26axXf3xX3xX20exX1xXdxX3xXb0xX63xX3xXexc314xX17xX1xX3xX57xX28xX67xX74xX3xXb0xX63xX3xX98xX439xX3xX69xd045xX3xX5xX49dxXdxX3xX4xX19xX15xX3xX4xX1xX15xX67xX452xX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX4xX1xX225xX17xX24xX3xX4xX51cxX3xX17xX24xX1xX10xXf3xX3xXcxX15xX67xX3xX17xX1xXdxXbdxX17xX74xX3xX21cxX17xX24xX3xXf1xX67xX3xX98xX439xX3xX17xX2a7xXdxX3xX3bxX22xXdxX3xXb0xX63xX3xXdcxae83xX17xX24xX74xX3xX98xX2a7xX3xX4xX1xX564xX3xX5xX63xX3xX24xXdxXf1xX4xX3xX72xX2dxXf3xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xXcxXdcxX41xXdxX3xX5xX49dxXdxX74xX3xX17xX24xX21xXa0xXdxX3xX4xX1xX225xX17xX24xX3xX1xXdxX452xX17xX3xX17xX6xX67xX3xX4xX1exX6xX3xXb0xX63xX74xX3xX21cxX17xX24xX3xe262xX15xX69xXdxX6fxX3xX54xX6xXexX6fxX67xX6xX72xX6xX3xX3bxX4acxX6xX3xX98xb200xX4xX3xX4xf774xX3xXcxX1xX1exX3xXexX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xXexX3xX62xXadxX17xX74xX3xX69xX1xXdxX3xX17xX24xX1xX10xX3xXexX1xXf1xX67xX3xX98xXdxX486xX15xX3xX17xX63xX67xX3xX98xX439xX3xX17xX2a7xXdxX11dxX3xX20dxd803xXdxX74xX3xX98xXdxX486xX15xX3xX98xX2a7xX3xXexX1xX28xXexX3xXexX15xX67xX452xXexX3xX3bxXa0xXdxX26axXf3xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xX0xXexX6xXb0xX5xX10xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX72xX6xXdcxX24xXdxX17xX11dxX11exXbxX120xX3xX6xX15xXexX6fxXaxX12xX0xXexXdcxX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX72xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX151xXaxX3xXb0xX6fxXdcxX57xX10xXdcxX9xXaxX2xXaxX3xX1xX67xXbxX10xXdcxX5xXdxX17xX69xX9xXaxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX45xX45xX154xX154xX154xXf3xXexXdxX10xX17xXbxX1xX6fxX17xX24xXf3xX3bxX17xX45xXcxXdxX6xX17xX67xX6fxX17xX45xX19dxX72xX6xX24xX10xX1a2xXdxX10xX154xXf3xX6xX7xXbxX120xX1abxXcxX1xX15xX72xXb0xX17xX6xXdxX5xX19dxX1b6xX9xX11exX11exX11exX15cxX1bcxX11exXaxX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXdcxX12xX0xXexXdcxX12xX0xXexX57xX12xc38fxX4a0xX17xX24xX3xX4xX1xX225xX17xX24xX3xX98xXdxX3xXexX22xXdxX3xX72xXd8xXexX3xX98xXdxX574xX72xX3xXb0xb8ddxX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX1xX21cxX72xX3xX11exX13exX45xX3e6xX45xX11exX151xX151xc38axXf3xX3xX1e7xX17xX1xX11dxX3xX54xX15xX1eexX1eexXdxX17xX24xXexX6fxX17xX3xX13xX6fxX7xXexX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXdcxX12xX0xX45xXexX6xXb0xX5xX10xX12xX20exX1xXdxX3xX4xd682xX17xX3xXexXdcx90dfxX74xX3xXb0xX63xX3xX98xX439xX3xXexX4acxX17xX24xX3xXexX1xX6xX72xX3xX24xXdxX6xX3xX17xX1xX2a7xX72xX3xX17xX1xXadxX67xX3xX17xX445xX3xXexXdcxX6fxX17xX24xX3xX7xX15xX288xXexX3xX13exX3xX17xX29bxX72xX3xXexX4acxX3xX69xX1xXdxX3xX1xdd48xX4xX3xa215xX3xXexXdcxX21xXa0xX17xX24xX3xX98xX49dxXdxX3xX1xX7e0xX4xX3xX740xX6xX5xXdxX1eexX6fxXdcxX17xXdxX6xX3xX5axX65xf951xX5exXf3xX3xX4bcxX6xX15xX3xX69xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX67xX3xX3bxX22xXdxX3xX4xX1xX225xX17xX24xX3xX4xX51cxX74xX3xXb0xX63xX3xX65xXdxX67xX15xX69xXdxX3xX98xX439xX3xX24xX4b1xXbxX3xX21cxX17xX24xX3xX610xX15xX69xXdxX6fxX3xX7e3xX3xX65xX801xX3xXdcxX225xXdxX3xX1xX7e0xX3xX5xX63xX72xX3xX98xX41xX72xX3xX4xX21xX22xXdxXf3xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xX740xX4a0xX17xX24xX3xX4xX1xXdxX3dxX17xX3xXexX1xX624xX17xX24xX3xX3bxX6xX17xX24xX3xX57xXd8xXdxX3xXexXdcxX6fxX17xX24xX3xX4xX15xXd8xX4xX3xXb0x10071xX15xX3xX4xX628xX3xX1xX21cxX72xX3xX13fxX151xX45xX3e6xX74xX3xX21cxX17xX24xX610xX15xX69xXdxX6fxX3xX54xX6xXexX6fxX67xX6xX72xX6xX3xX98xX439xX3xX98xX21xX9axX4xX3xXb0xX893xX15xX3xX5xX63xX72xX3xXcxX1xX1exX3xXexX21xX22xX17xX24xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX1xX10xX6fxX3xX4xX1exX6xX3xX26xX1xX28xXexX3xX62xXadxX17xXf3xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6fxX57xX67xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXcxX1xXadxX6fxX3xXcxX1xX10xX6fxX3xdf0bxX10xX15xXexX10xXdcxX7xX45xX54xX15xX1eexX1eexXdxX17xX24xXexX6fxX17xX3xX13xX6fxX7xXexX0xX45xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao
2023-12-09 06:25:00

QTO - 30 năm qua kể từ ngày thành lập, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào thể dục thể thao (TDTT)...

Radio ngày cũ

Radio ngày cũ
2023-12-09 05:55:00

QTO - Đã từ lâu tôi không còn nghe đài phát thanh, dù trong nhà vẫn còn giữ mấy cái radio cũ trưng bày hoài niệm. Thế mà vừa rồi đi thủ đô, trên xe taxi...

Triển lãm của CLB Mỹ thuật người Hoa

Triển lãm của CLB Mỹ thuật người Hoa
2009-09-05 10:09:39

(TTO) - 58 tranh thủy mặc và 10 tác phẩm thư pháp chữ Hán của các họa sĩ trong CLB Mỹ thuật người Hoa vừa được ra mắt trong triển lãm thường niên tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (từ 1...

Khoảnh khắc ấn tượng trong tuần

Khoảnh khắc ấn tượng trong tuần
2009-09-05 10:09:14

(VnExpress) - Người mẫu trong trang phục lộng lẫy ném bóng trong bùn. Vận động viên thả dù tung những dải khói màu lưng chừng trời. Dưới đây là những bức ảnh ấn tượng tuần qua.

Cú vôlê ngoạn mục hiếm có ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cú vôlê ngoạn mục hiếm có ở Thổ Nhĩ Kỳ
2009-09-04 13:37:00

(VnExpress) - Dẫn đầu danh sách 10 bàn thắng đẹp nhất tuần qua là pha dứt điểm của Franco Dario Cangele, cầu thủ của đội Kayserispor, thuộc giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.

MU có nguy cơ bị phạt như Chelsea

MU có nguy cơ bị phạt như Chelsea
2009-09-04 13:36:36

(VnExpress) - Một khi FIFA khẳng định được tính xác thực trong đơn kiện của Le Havre (Pháp), ít nhất là trong một kỳ chuyển nhượng, sân Old Trafford không được phép đón chào...

Người mang họa tới cho Chelsea là ai

Người mang họa tới cho Chelsea là ai
2009-09-04 13:36:10

(VnExpress) - Bóng đá đỉnh cao chỉ thực sự biết đến danh tính của tài năng sinh năm 1991, Gael Kakuta, khi hôm qua FIFA đưa ra án phạt nặng nề đánh vào Chelsea.

Ca múa hợp xướng Lục Vân Tiên

Ca múa hợp xướng Lục Vân Tiên
2009-09-04 13:04:02

(TTO) - Sau thành công với hợp xướng Truyện Kiều, nhạc sĩ Vũ Đình Ân đang chuẩn bị cho ra mắt tiếp chương trình ca múa hợp xướng Lục Vân Tiên (vừa phúc khảo chiều 3-9, sẽ chính...

Michael Jackson an nghỉ

Michael Jackson an nghỉ
2009-09-04 13:03:43

(TPO) - Hai tháng sau khi trút hơi thở cuối cùng, Vua nhạc Pop chính thức về với đất mẹ ngày 3/9, tại nghĩa trang sang trọng Forest Lawn (Los Angeles).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết