Cập nhật:  GMT+7
53b6xb3eax7ac7x7b59xd66fx54f6xacabx8906xc31bxX7xe129x9c0axc978x760cx9f13xcadaxX5x75d3xXax7a2fxc475xX5xd6a1x5946xXbxXdxX4xX3xX16xba3exX6xX3xb4f9xc5ddxac0fxc6e6xX3xX7xbaf8xX21xX3xX7x7076xX21xX22xX3x70a8xX1xX6xXdxX3xX16xdda4xX4xX0x990axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6c5xX10xX6x6de1xXaxX12x7ac2xca29xX21x615fx65cdxXbxbe85xX10xX7xX7x5c9dxX3xc995xX3xXcxcdbfxX15xc1caxXexX3xX1fxc329xX3xXbxX1xd809xX3xXexX51xe166xX21xX22xX3xX4fx9bddxX6xX3xd6ccxX1cxX21xX22xX3xX21x6756xXdxX3x544bxX15xXbxX51xX10xX7xX7xX3xX70xX29xX3xX4xc73axX4xX3xX4cx5dbbxX4cxX3xX4xX1x8ea7xX3xX4x7a99xX21xX3xX4xX1xd595xX3xX1fxX5cxX21xX3xX21xX22xX29xX15xX3xXexX51xX6xX21xX1xX3xXexX29xXdxX3xX4bxX2x74dbxX36xc744xX55x7466xX3xX79xX85xX4xX1xX3xX1fx85f3xX15xX3xX2dxX1x73c8xabe0xX21xX22xX3xX16x7cf6xXexX3xXexX5ax96dfxX21xX3xXexX1xX96xXdxX3xXexXdxX5cxXexX3x7825xX16xX3x8067xXd6xXexX3xXexX1xd5e0xX96xX21xX22xX3x9ee4xX3xX4cxX6xX21xX4xXbexX5axX70xX10xX51xX3xX4bxX79xX6xX21xX6xX48xX6xX55xX3xX2dxX1xXdxX5cxX21xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX70xXdxd855xX4xX3xX4xX1xX5axc10axX21xX3xXd9x9accxX3xX4xX64xX6xX3x9102xXcxX79xX3xX22x9f2bxXbxX3xX21xX1xXdx726fxX5axX3xX2dxX1xX6dxX3xX2dxX1x743dxX21xX3xXb1xX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xXd9xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX51xX22xXdxX21x5f94xXafxXbxX4fxX3xX6xX5axXexXbexXaxX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXadx5bb7x5b85xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x5675xXdxX48xXexX1xX9xXax95b2xX167xb340xXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36x8b1dxXdxX5xX10xX7xX36x7ce5xX5axXd9x8b61xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36x8afcxX2xX36xbbd7xX79xX36xXafxcec8xX36xXexX5axX15xX10xXexX57xXexX51xX6xX21xX22xXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xXcxX1xX5cxX3xX70x7725xX21xX3xX1xXc4xXdxX3xX16xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4cxX6xX21xX4xXbexX5axX70xX10xX51xX3xX4bxX79xX6xX21xX6xX48xX6xX55xX3xXafxX17bxX2xX17bxX3xX1fxX60xX3xX2dxX1xX20xX21xX22xX3xX4xX91xX21xX3xX21xd6faxXdxX3xX5xXbexX3xXexX1xXdxX5cxX5axX3xXexX5axX15xX5cxXexXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX179xdadaxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxXadxX252xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xdbd6xX5axXbexX4xXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX89xX5ax9489xX4xX3xX1fxX60xX3xX4xX6dxX3xX16xX11bxXexX3xXexX33xXdxX3xX4cxX6xX21xX4xXbexX5axX70xX10xX51xX3xX1fxa53fxX3xX4xX1xX5axX10cxX21xX3xXd9xX110xX3xXexX1xX68xXbxX3xX7xX85xX21xX22xX3xX2dx7d13xX3xX13xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3xX16xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX48xXdx90fexX21xX3xX51xX6xX3xXex9648xX3xX21xX22xX29xX15xX3xX2xXafxX3xX1fxX5cxX21xX3xXafxX1bbxX36xXafxXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXadxXafxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxX179xX167xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xX48xX5axX57xXexX5axX15xX10xXexXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX79xX85xX4xX3xX4cxX89xX4cxX3xX22xXd6xXbxX3xX51xX76xXexX3xXexX1eaxXbxX3xX5xX5axX15xX106xX21xXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXadxX2xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxX179xX167xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xXd9xX6xX21xX22xX57xX48xX10xXbexXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX79xX85xX4xX3xX4cxX89xX4cxX3xXexX1eaxXbxX3xX1fx6a49xX3xX1fxb60exXbexXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXadxXafxX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxX179xX167xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xX48xXbexX57xX48xX10xXbexXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXadxX17bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxX179xX167xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xX21xX1xX6xX15xX57xX70xX6xX21xXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xdf22xXc4xXexX3xXbxX1xX6xX3xXexX1eaxXbxX3xX21xX1xXbfxX15xX3xX70xX85xX21xX3xXexX51xXdfx9846xXexXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXafxX167xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxX179xX167xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xXexX51xX5axXbexXexX57xXd9xX6xX21xX57xX7xX5axX21xX22xXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX4cxX89xX4cxX3xX16xX20xX21xX3xXexX51xXdfxX5c9xXexX3xXexX5axX15xX5cxXexX3xXd9xX68xX21xX3xX7xX76xX21xX22xXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXafxX1bbxXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxX179xX167xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xXexX51xX5axXbexXexX57xXexXbexX4xX57xX48xXbexXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xXcxX51xXdfxX5c9xXexX3xXd9xX12axX21xX22xX3xXexX2cbxX4xX3xX1fxXc4xXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXadxXafxX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX172xXdxX48xXexX1xX9xXaxX179xX167xX17bxXaxX3xXd9xXbexX51xX48xX10xX51xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX36xX36xX172xX172xX172xXb1xX70xX21xX10xX4fxXbxX51xX10xX7xX7xXb1xX21xX10xXexX36xX1a7xXdxX5xX10xX7xX36xX1adxX5axXd9xX1b0xX10xX4xXexX36xXadxX116xX36xX1b8xX2xX36xX1bbxX79xX36xXafxX1bfxX36xXexX51xX5axXbexX4xX57xXexXbexX4xX57xX48xXbexX57xX4xX5axX57xX5xX15xX57xX21xX22xX6xX21xXb1xX1b0xXbxX22xXaxX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xXexX51xX12xX0xXexX48xX12xXcxX51xXdfxX5c9xXexX3xXd9xX12axX21xX22xX3xXexX2cbxX4xX3xX1fxXc4xX3xX4x6da5xX3xX5xX15xX3xX21xX22xX68xX21xXb1xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX51xX12xX0xX36xXexX6xXd9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXbexX48xX15xXaxX12x9287xX21xX1xX146xX3xX1b8xX1a7x9fafxX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

HLV Ancelotti cho Terry nghỉ phép

HLV Ancelotti cho Terry nghỉ phép
2010-02-12 05:39:35

(VnExpress) - Trung vệ đội trưởng của Chelsea là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại gây sốc 1-2 trước Everton tối 10-2.

11 cầu thủ hay nhất ở vòng 21 La Liga

11 cầu thủ hay nhất ở vòng 21 La Liga
2010-02-12 05:39:14

(VnExpress) - Trung vệ Gaby Milito của Barca đánh dấu sự trở lại bằng lần xuất hiện đầu tiên trong đội hình tiêu biểu sau gần hai mùa bóng.

Nhớ nồi bánh chưng

Nhớ nồi bánh chưng
2010-02-11 07:38:09

(TTO) - Mỗi năm, cứ độ xuân về lòng tôi cảm thấy buồn nhè nhẹ, một thoáng trầm tư ùa về trong tâm khảm. Chẳng hiểu sao tôi thèm lắm cái hương vị của những ngày chộn rộn đón tết...

Ký ức chợ quê

Ký ức chợ quê
2010-02-11 07:37:56

Một góc chợ quê ngày giáp Tết - Ảnh: Thái Bá Dũng

Rio de Janeiro “nóng” trước lễ hóa trang

Rio de Janeiro “nóng” trước lễ hóa trang
2010-02-11 07:37:43

(VnExpress) - Chuẩn bị xe rước, đồ hóa trang, tổ chức các buổi diễu hành trước carnival, người Brazil nóng lòng chờ lễ hội carnival hoành tráng nhất thế giới khai màn.

Làng làm hoa vào Tết

Làng làm hoa vào Tết
2010-02-11 07:37:30

(VnExpress) - "Năm mới cận kề, không khí đầm ấm bao trùm cả xứ đạo Báo Đáp (Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định). Nhiều gia đình giáo dân bộn bề bên những cánh hoa giấy ngày Tết",...

Rừng mây ở Sapa

Rừng mây ở Sapa
2010-02-11 07:37:06

(VnExpress) - Được mệnh danh là “Kinh đô mùa hè Đông Dương”, Sapa bí ẩn và mộng mơ với những áng mây uốn lượn, thửa ruộng bậc thang hay khu phố núi du lịch huyền ảo như tranh...

Hoa tulip giữa nắng xuân Sài Gòn

Hoa tulip giữa nắng xuân Sài Gòn
2010-02-11 07:36:38

(VnExpress) - Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (TP HCM) năm nay gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của tulip, được xem là quốc hoa của Hà Lan. Hình ảnh do bạn Giang Vỹ Hùng chia sẻ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết