Cập nhật: 25/08/2013 14:34 GMT+7
f061x14937x15d71x176a6x17548x1a187x179bax14907xf2a6xX7x1530cx13adcxfe74x1612fx1221ax10363xX5x133d0xXax186b0x175dbxX1x1968cxXexX3x18468xX3x17aacxXdx1a83bxXexX3xX5x100b7x10339xX3xXbxX1xXdxX21xX3x1a77dx19f14xX3x170d0xX1xX6x19a27xX3x11202x117faxXdxX3x123a7xX1x162b4x153f8xX0x11e71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff8exX10xX6x1249dxXaxX12x1546bxXcxX13x18376x1940cxX3xX18xX3xX13x1901ax16810x16fb1xXdxX3xX4xX31xX2exX57xX3xX7x16b33xX3xX5xX20xX3xX4bxX62xX3xf875xX2exX3xXbxX1xXdxX21xX3xXex14dfdxX37x13a83xX1cxX2exX3xXexX73xX37xX75xX29xX2exX3xX1x11300xX2exX1xX3x16cc9x11dfdxX4xX3x11dfcxXdxX1cxXexX3xX85xX58x179a1xX4xX3xX1xX90xXbxX3xXexX6axX4xX3xX7x10d1cxX2exX3x11678xX37x11117xXexX3xX57xXdx14323xX6xX3x133ddxX20xXdxX3xXexX73xX37xX75xX29xX2exX3xX1xX81xX2exX1xX3xXcxX30x117dbxX3xX4xf2b9xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX30xX9cxX2exX3xX4exXcxX30xXbbxX52xX3xX28xX20xX3xXa9xX20xXdxX3xXexX73xX37xX75xX29xX2exX3xX1xX81xX2exX1xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX4exX1axXcxX1axX52x1994bxX3xX2exX1xX36xX2exX3x12476x145f6xX3xX2exXdxX1cxX21xX3x16a04x19298xX3xX2ex19cbexX21xX3xXexX1xXdx1309bxXexX3xX5xX15xXbxX3x18ae5xX37xX6xX2exX3xX1xX1cxX3xX2exX57x16d9ex128dcxXdxX3xX57xXdxX6xX11bxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX18xX3xX13xX1xX15xXex1259axX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX11bxX4bxX75xXaxX12xX2bxX1xXdxX21xX3xXf8x186a4xX3xX28xX29xX3xXexX81xX2exX1xX3xX89xX11cxX2exX3xX4xX6xX11bxX3xX85x140d4xXbxX3xX57xXdxXa6xX6xX3xX2exX1xX20xX3xX75x1167axX37xX3xX2exX58x100cfxX4xXf1xX3xX4xX1x10e79xX3xX7x19560xX3xX2bxX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX3xX4xXbexX6xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX28xX20xX3xX89xX6axX4xX3xX7xX179xX3x190a0xX7xX6xX89xX6xX3xXbbxX6xXf8xXdxXexX6xX73xX11bxX3xX4xXbexX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX30xX9cxX2exXf1xX3xXexX73xX11bxX2exX57xX3xXexX1xX59xXdxX3xX57xXdxX6xX2exX3xX2bxX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX3xX85xX10axX2exX3xX13xX1xX15xXexX3xX30xX9cxX2exX3xX4exX2xfc3fxX101xX101xX52xXf1xX3xX73x17faexXdxX3xX28xX29xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xXf8xX1x12956xXdxX3xX85xX31xX2exX57xX3xXbxX1xX11bxX2exX57xX3xXexX73xX20xX11bxX3xXa9x181b6xX2exX57xX3x111f8xX37xX12fxX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX89xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX73xX57xXdxX2ex1762bx1a0c4xXbxX9fxX3xX6xX37xXexX11bxXaxX12xX0xXexX73xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX11bxX4bxX75xXaxX12xX0xXdxX21xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xXdxX21xX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX235xX39xX39x18f0bxX296xX296xX12fxXexX1xX6xX2exX1xX2exXdxX10xX2exX12fxX4xX11bxX21xX12fxX28xX2exX39xX2bxXdxX4xXexX37xX73xX10xX7xX236xX101xX2xf2a7x1a26axX39xXcxX1xX6xX2exX57xX39xX2exX57xX37xX11bxXdxX4xX11bxX2exX57xX7xX37xX12fx11092xXbxX57xXaxX39xX12x17326xX21xXdxX3xXcxX6xXf8xX10xXdxXf1xX3xX48xX37x108adxX2exX1xX3xXa9xX216xX2exX57xX3xX28xX20xX3xX13xX11bxX73xXdxX75xX37xXf8xXdxX3xX48xXdxX57xX6xX7xX1xXdxX75xX6xX21xX6xX3xX18xX3xf100xX2exX1xX235xX3xXexX89xX7xX12fxX4xX11bxX12fxX2cbxXbxX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX73xX12xX0xX39xXexX6xX89xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX11bxX4bxX75xXaxX12xX13xX57xX58xX59xXdxX3xX4xX31xX2exX57xX3xX7xX62xX3xX85xX58xX90xX4xX3xX4xX1x11006xX3xX85xX11cxX11bxX3xX89xX202xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX85xX11cxX11bxX3xX4bxXdx10abexX2exX235xX3xX13xXbbx1a4e8xXcxX3xX2bxX1xX11cxX21xX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xX2bxX1xX11bxX2exX57xX3xX28xX20xX3xX1a0xX75xX6xXexX11bxX3x156fexX6xXexX7xX37xX4bxX6xXf1xX3xXf8x11c6cxX4xX1xX3xX89xX9cxX2exX3xX4xXbexX6xX3x12202xX37xX2exXdxX4xX1xXdxX73xX11bxX3xXcxX6xX2exXdxX57xX37xX4xX1xXdx19ceaxX3xX28xX170xXdxX3xX7xX62xX3xX57x11ea9xXbxX3xX21xX86xXexX3xX4xXbexX6xX3xX4xX6axX4xX3xX4bxXdxX35fxX2exX3xX28xXdxX16bxX2exX3xX2ex1130bxXdxX3xXexXdxX10axX2exX57xX3xX236xX3xX2exX58xX170xX4xX235xX3xX48xX37xX2dexX2exX1xX3xXa9xX216xX2exX57xX3xX4exX28xX6xXdxX3xX2bxX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX52xXf1xX3x100c3xX6xX2exX3xX2bxX1xX58x19b68xX2exX57xX3xX4exX400xXdxX16bxX2exX52xXf1xX3xX30xX81xX2exX1xX3xX382xXdxX2exX1xX3xX4exX34xX58xX59xX2exX57xX3xXa9xX14bxX52xXf1xX3xX48xX1f1xX2exX57xX3xXa9xX104xX2exX57xX3xX4exXcxX73x12699xX2exX3xXa9xX216xX2exX57xX3xX2bxX1xX11bxX2exX57xX52xXf1xX3xX13xX11bxX73xXdxX75xX37xXf8xXdxX3xX48xXdxX57xX6xX7xX1xXdxX75xX6xX21xX6xX3xX4exX236xX3xX28xX6xXdxX235xX3xX89xX6axX4xX3xX7xX179xX3xX1a0xX7xX6xX89xX6xX3xXbbxX6xXf8xXdxXexX6xX73xX11bxX3xX28xX20xX3xXbbxX37x17bb2xX37xXf8xXdxX3xXcxX10xXexX7xX37xX75xX6xX52xXf1xX3xX2d1xX21xXdxX3xXcxX6xXf8xX10xXdxX3xX4exX1a0xXf8xX6xX2exX10xX52xXf1xX3xX89x188b2xX3xX382xX6xX2exX6xX3xX1a0xX7xXdxX4bxX6xX3xX4exXbbxX6xXf8xX37xX73xX6xX52xX12fxX12fxX12fxX3xX2bxX1xXdxX21xX3xXbxX1xX6axXexX3xX7xX3b5xX2exX57xX3xX5xf44cxX4xX3xX236xX101xX3xX57xXdxX59xX3xX2exX57xX20xX75xX3xX236xX1eaxX12fxX1eaxX3xXexX73xX16bxX2exX3xXf8xX16bxX2exX1xX3xX1axXcxX1axX2xX12fxX3xX13xX12fxX1axX36xX2exX0xX39xXbxX12


Các tin đã đưa

Hạ Long nhìn từ vách đá

Hạ Long nhìn từ vách đá
2013-08-25 14:33:11

(TNO) - Vừa qua, Trung tâm kỷ lục Việt Nam đã công nhận hai bố con nghệ sĩ nhiếp ảnh ở TP.Hạ Long đều là Kỷ lục gia chụp ảnh phong cảnh Hạ Long.

ĐTLA sẽ cứu V-League ?

ĐTLA sẽ cứu V-League ?
2013-08-25 14:32:48

(TNO) - V-League đã không còn quyết liệt ở cuộc đua xuống hạng khi Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) bỏ giải và chỉ còn “nóng” ở tốp đầu với 5 đội tranh nhau ngôi vô địch và...

Tài năng trẻ thể thao Việt Nam: Nuôi mà ít dưỡng

Tài năng trẻ thể thao Việt Nam: Nuôi mà ít dưỡng
2013-08-25 14:32:39

(TNO) - Chỉ “rụt rè” đặt chỉ tiêu đoạt 1 HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á nhưng VN đã cán đích với 5 HCV. Thành tích đặc biệt xuất sắc này càng đặt ra cho các nhà quản lý...

Chelsea chốt giá 35 triệu bảng để mua Rooney

Chelsea chốt giá 35 triệu bảng để mua Rooney
2013-08-25 14:32:21

(TNO) - Chelsea sẽ đưa ra mức giá cuối cùng để mua tiền đạo Wayne Rooney từ Manchester United (M.U) là 35 triệu bảng ngay sau cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này kết thúc, theo...

Tạp bút: Thành phố không tiếng còi

Tạp bút: Thành phố không tiếng còi
2013-08-25 14:29:57

(QT) - Tôi đến thành phố này vào mùa mưa. Những cơn mưa rất lớn, trắng phủ cả cánh rừng, rồi ánh nắng le lói xuất hiện. Cứ thế, qua cửa khẩu để vào thành phố gần 300 km trải...

MC Thanh Bạch tổ chức đám cưới cho phạm nhân

MC Thanh Bạch tổ chức đám cưới cho phạm nhân
2013-08-25 14:17:22

(TNO) - Vừa qua, Công ty sách Trí Việt (First News) tổ chức chuyến đi thăm Trại giam Z30D (Hàm Tân, Bình Thuận) để tặng sách, biểu diễn văn nghệ và giao lưu với các phạm nhân.

Phim Lửa phật - Đừng kỳ vọng quá nhiều

Phim Lửa phật - Đừng kỳ vọng quá nhiều
2013-08-24 13:31:17

(SGGP) - Vậy là bộ phim được nhiều người chờ đợi trong năm 2013 đã ra rạp. Sau hàng loạt những bộ phim khiến người xem thất vọng về chất lượng, độ nhảm nhí, thảm họa hoặc gặp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết