Cập nhật:  GMT+7
762ax847cx10781xe7d8xf725xca2bxa54fx137b9xa19dxX7xc248xf3a1xb34dx1346dx110ccx10d89xX5xb7a3xXaxf9d8xfe95x114e8xf72bx12f17x1258fx14b14xX3xbfb6xX6xX18xX1xX3x83a7x8876xX3xa2eaxX15xX6xX18xX14xX3xe27cxc7caxX18xX14xX3xX4xX29xX18xX14xX3xb2d7x141d7xb291xXexX3xX18xX14xbb05xXdxX3xb484xX15x1153cxX18xX3xX3cxX15x1498exX18xX3xcb83xXdxX10xXexX18xX6x8ee4xd5f5xX7xX3xX13xX10xe2d9xXexX3xXcxX33xXbxX3xe695xX33x12fbexX10xX5xX3x937bxcdddxX2xd940xX0x13651xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6xX5bxXaxX12xbad4x131b1x7ce8xX7bx123b3xX1axce56x1049cx114faxX3xf08ex119c3xX4cxX3xX4xX1xX15xX18xX14xX3x11b00xcafbxXexX3xX13xX14x124c1x87aaxXdxX3xX4cx12695xX15xX3xX46xXdxc22axXexX3xX13xX6xX4cxX3xX81xX3xX46xXdxX10xXexX18xX6xX4cxX4dxX7xX3xX13xX10xX52xXexX3xXcxX33xXbxX3xX59xX33xX5bxX10xX5xX3xX5fxX60xX2xX62xX3xX81xX3xX1fxeb42xX6xX3xX8dxX8exXexX3xXexX1xb0fdxX4xX3xXexf5b5xXdxX3xX2x130d3xX81xX2xX3xXexX34xXdxX3xX13xX1xX20xX3xXexX1xXdxX3xX32xc00exX15xX3xX22xX15xX43xX18xX3xX8dxX1xX15xX3xXd8xed13xX3xXcxX7dxX28x10d72xX59xX3xX1fxbd80xXdxX3xX18xX14xX39xXdxX3xX1fxf0a5xX3xX4xX6xX33xX3xX18xX1xXe9xXexX3xXexX1xX15xc400xX4xX3xX1fxebffxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX18xX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX15xX6xX18xX14xX3xX28xX29xX18xX14xX80xX3xX83xX43xX16xX3xX5xX20xX3xX5x8c07xX18xX3xX32xX13fxX15xX3xXexXdxX84xX18xX3xXex103d1xX33xX18xX14xX3x8973xX3xX18xef8bxX4cxX3xX3cxX15xX6xX3xX4xX1xX93x102ccxX18xX14xX3xXexX14cx91ecxX18xX1xX3xX4x126d9xX3xX1xX6xXdxX3xX3cxX15xX3exX18xX3xX3cxX15xX43xX18xX80xX0xXexX6x12822xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX4cxX6xX14cxX14xXdxX18x13ab4xX5fxXbxX52xX3xX6xX15xXexX33xXaxX12xX0xXexX14cxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX4cxX14xX3xX17cxX33xX14cxX5bxX10xX14cxX9xXaxX60xXaxX3xX18xX6xX4cxX10xX9xXaxXdxX4cxX6xX14xX10xX7dxX1xX33xXexX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x12484xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX151xX62xX60xXaxX3xX7xX14cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX64xX64xX1c9xX1c9xX1c9xX80xX7xX14xX14xXbxX80xX33xX14cxX14xX80xX1fxX18xX64xX5bxX6xXexX6xXdxX4cxX6xX14xX10xX7xX64xX33xX14cxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX64xX5fxX60xX2xX151xX64xX60xX2xX64xXdxX4cxX6xX14xX10xX7xX151xe931x8571xXd8xXd8xX5fx9fdexX6xX18xX1xX80x11ab8xXbxX14xXaxX64xX12xX0xX64xXexX5bxX12xX0xX64xXexX14cxX12xX0xXexX14cxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX18xX1xX3xX79xXexX14cxX3exXdxX7fxX3xX1fxX20xX3xX22xX15xX6xX18xX14xX3xX28xX29xX18xX14xX80xX0xX64xXbxX12xX0xX64xXexX5bxX12xX0xX64xXexX14cxX12xX0xX64xXexX6xX17cxX5xX10xX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX18xX1xX3xX4xX6xX33xX3xX2xXf6xX215xX214xX4cxXf6xX3xX5xX20xX3xXexX1xc352xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX14cx13a4exX3xXexX15x91f7xXdxX3xX18xX1xXe9xXexX3xX4xX15xX116xX4xX3xXexX1xXdxX80xX3xXfbxX39xX3xXexX1xe630xX3xX1xXdxX9dxX18xX3xX7x11e16xX3xXaxX5xX116xXexX3xX52xX3exX4xXaxX3xX18xX14xX33xX34xX18xX3xX4cxc1d1xX4xXf6xX3xXexXc7xX3xX1xX164xX18xX1xX3x14848xX18xX1xX3xXexX1xX39xX3xX8dxX9dxX4xX1xX3xX1fxX20xX3xX17cx7712xX3xX18xX14xX2e8xX3xX1fxXffxXdxX3xX4xX39xX18xX14xX3xX1fxXdxX9dxX4xX3xX4x1165dxX6xX3xX18xX14xX93xX94xXdxX3xX4cxX98xX15xX3xX32xdce7xX3xXexX14cxX93xfc94xX18xX14xX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xX1fxX20xX3xX17cxX2d7xX18xX3xX5xd396xX18xX1xX3xX1xX15exX18xX3xXexX14cxX33xX18xX14xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xb887xX3xXexX1xX3exX4xX1xX3xXexX34xXdxX3xX4xX15xX116xX4xX3xXexX1xXdxX80xX3xX22xX15xX6xX18xX14xX3xX28xX29xX18xX14xX3xX4xX6xX33xX3xX2xXf6xf3c4xX4cxXf6xX3xX4xX169xX3xX18xX1xXdxX11axX15xX3xX8dxXdxX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxX9dxX4cxX3xXexX34xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX7xX1xX33xX1c9xX3xX5bxXdxX17xX18xX3xXexX1xX94xXdxX3xXexX14cxX6xX18xX14xX3xXexX14cxX33xX18xX14xX3xX18xX93xXffxX4xX80xX3xX83xX84xX4cxX3xX4xX1xX15xX18xX14xX3xX8dxX8exXexX3xX5xX20xX3xX7xX2b8xX3xXexX14cxX6xX18xX1xX3xXexX20xXdxX3xX4xX2fdxX6xX3xX151xX3xXexX1xX28cxX3xX7xXdxX18xX1xX18dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX18xX1xXf6xX3xXcxXdxX84xX15xX3x140d6xXdxX18xX1xXf6xX3xXfbxX6xX33xX3xX13xX14xX43xX18xXf6xX3x129d8xX15xX16xX3x10aa5xX18xX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX15xX6xX18xX14xX3xX28xX29xX18xX14xX80xX3xX7axX6xX15xX3xXbxX1xX13fxX18xX3xX4cxX310xX3xX32xX13fxX15xXf6xX3xX151xX3xXexX1xX28cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX33xX3xXexX20xXdxX3xX3cxX15xX6xX3xX4cxX20xX18xX3xXexX14cxX164xX18xX1xX3xX5bxXdxX17xX18xX3xX17cxX116xX3xX7xX93xX15xX3xXex8f25xXbxX3xXexX14cxX6xX18xX14xX3xXbxX1xX2cbxX4xX3xXcxX1xX15xX3xX83xX39xX18xX14xXf6xX3xX7xXdxX84xX15xX3xX4cxX98xX15xX3xd7a7xX15xX43xX18xX3xX3dfxX6xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX4cxbd44xXexX3xX17cxX6xX18xX3xX14xXdxX3exX4cxX3xX8dxX1xX2d7xX33xX3xX4xX39xX18xX14xX3xX17cxXd4xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX14xX93xX94xXdxX3xX4cxX98xX15xX3xX22xX15xX6xX18xX14xX3xX28xX29xX18xX14xX3xX1fxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX18xX1xX3xX1fxX20xX33xX3xXexX33xXbxX3xX5fxXf6xX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX2cbxX4xX3xXexX14cxX6xX18xX1xX3xX18xX14xX39xXdxX3xX3cxX15xX3exX18xX3xX3cxX15xX43xX18xX80xX3xXcxXdxX8exXbxX3xX32xX169xXf6xX3xXexX33xXbxX3xX5fxX3xX14xd27bxX4cxX3xX22xX15xX6xX18xX14xX3xX28xX29xX18xX14xX3xX1fxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX18xX1xX3xX5bxXdxX9dxX18xX3xXexX14cxX6xX18xX14xX3xXbxX1xX2cbxX4xX3xX4xX2fdxX6xX3xX18xX1xX20xX3xXexX1xXdxX8exXexX3xX8dxX8exX3xX28xX33xX20xX18xX14xX3xX59xXdxX18xX1xX3xX28xX20xXf6xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xX33xX3xX5bxX3exX18xX14xX3xX4xX1xX2cbxXbxX3xX2d7xX18xX1xX3xX4xX29xX18xX14xX3xX7xX2b8xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX1xfac2xX6xX3xX4xX2fdxX6xX3xX1fxa175xX3xX32xX33xX20xX18xX3xX28xX33xX20xX18xX14xX3xXcxX1xX39xX18xX14xX80xX3xX46xXffxXdxX3xXbxX1xX13fxX18xX3xXexX14cxX164xX18xX1xX3xX5bxXdxX17xX18xX3xX32xX13fxX16xX3xXexX2b8xX3xXexXdxX18xXf6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX18xX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX15xX6xX18xX14xX3xX28xX29xX18xX14xX3xX52xcba3xX18xX14xX3xX32xX3exX18xX14xX3xX1fxXffxXdxX3xX5bxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX9dxX15xX3xX22xX15xX3exX18xX3xX3cxX15xX43xX18xX3xX46xXdxX10xXexX18xX6xX4cxX4dxX7xX3xX13xX10xX52xX3xXcxX33xXbxX3xX59xX33xX5bxX10xX5xX3xX4cxX29xX6xX3xXexX1xX5b7xX3xX151xX3xX18xX154xX4cxX3xX5fxX60xX2xX62xX80xX3xX3efxXdxX9dxXbxX3xXcxX14cxXd0xX4xX3x10d43xX1xX15xX84xX0xX64xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2014

Chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2014
2015-01-19 00:44:00

TT - Vào 21g10 ngày 18-1, live show thứ 10 của chương trìnhCặp đôi hoàn hảo - cũng là live show chung kết cuối cùng của mùa thi năm nay - sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du...

Tình yêu thời @

Tình yêu thời @
2015-01-19 00:43:48

TT - Chi người Hà Nội, bị gia đình ép cưới vì một lời hứa hôn từ khi cô còn nhỏ, và cũng là để tạo cơ hội thăng tiến cho bố cô. Thùy Trang vai Chi trong phim Tình yêu thời @ -...

Ronaldo và Bale mang về 3 điểm cho Real Madrid

Ronaldo và Bale mang về 3 điểm cho Real Madrid
2015-01-19 00:43:34

TTO - Tối 18-1, ở vòng 19 La Liga, hai ngôi sao đắt giá nhất của Real Madrid là Ronaldo và Bale đã lần lượt lập công, giúp đội nhà đánh bại Getafe 3-0 ngay trên sân khách. Phút...

Uzbekistan gặp Hàn Quốc ở tứ kết

Uzbekistan gặp Hàn Quốc ở tứ kết
2015-01-19 00:43:21

TTO - Đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 3-1 ở lượt đấu cuối bảng B Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2015 diễn ra chiều 18-1, Uzbekistan đã giành quyền vào tứ kết.Các cầu thủ...

Australian Open 2015: Del Potro rút lui

Australian Open 2015: Del Potro rút lui
2015-01-19 00:43:09

(SGGP) - Quyết định rút lui khỏi Australian Open 2015 – sẽ khai diễn vào sáng ngày mai, 19-1, của Juan Martin del Potro không khiến cho dư luận ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều này...

Manchester United chiến thắng nhờ CĐV

Manchester United chiến thắng nhờ CĐV
2015-01-19 00:42:56

(SGGP) - Phải đợi tới hiệp hai và nhờ hai cầu thủ vào sân thay người Marouane Fellaini và James Wilson thì Manchester United mới có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Queen Park...

Nghệ sĩ Thái Lan triển lãm tại Huế

Nghệ sĩ Thái Lan triển lãm tại Huế
2015-01-18 00:21:51

TT - Triển lãm của các nghệ sĩ Thái Lan thuộc Trường đại học mỹ thuật Silpakron đến công chúng Huế chiều 15-1 tại New Space Arts Foundation (15 Lê Lợi, TP Huế). Không gian...

Tạm dừng phát sóng Điều ước thứ 7

Tạm dừng phát sóng Điều ước thứ 7
2015-01-18 00:21:28

TTO - VTV đã quyết định tạm dừng phát sóng chương trình “Điều ước thứ 7” trên kênh VTV3 vào chiều thứ 7 hàng tuần, đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với đạo diễn và BTV của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết