Cập nhật: 24/12/2010 11:22 GMT+7
b1f8xef71xe795x12ea5xb91fx12cd5x13defx10eb5x105bexX7x141c4xf45cxf0a6xda74xb261x100baxX5xca75xXax10185xbf53x116c3xbfe8xX3xXex13529xX3xc319xX18xb5baxc77bxX14xX3x11fa6x120c8xX21xX10x102c1xX3xXexX1xe50axX1dxX1xX3xcb75xXdxX3xX7xefbaxX1dxX3xe5a1xc810xX1dxX3xX1x142f7x14268xX0x11c91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd05exX10xX6xX2cxXaxX12xea58xXcxXcxeb80xbc2bxX3x11285xX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX1axX18xX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX56xX3xX4xX38xX1dxX3xX1axX18xX1cxX1dxX14xX3xXex1394bxX1dxX14xX3x12be9x140fbx12cf9xXexX3xX1xXdxfdecxX1dxX3xXex143fbxc0f0xX1dxX3xX21xf92axX6xX3xX6xX5xX21xX7dx10fc2xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3x13dd5xX38xX6xX2cxX3xX50xc015xX18xX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX56xX2xdb5ax128a4xXafxX54xX3xX4xb2c1xX6xX3xX21xX6xX1dxX3xX1dxX1xf2bbxX4xX3xX1xX7dxX24x1442cxX1dxX3xXexX1xX38xXbexXdxX3xXcxX1xX10xX3xd45cxX10xX6xXexX5xX10xX7xX3xX56xX3xX33xX78xX6xX3xX1axX18x10610xX4xX3xX4xX1xb8ebxX1dxX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX20xX1dxX1xX3xX4xd20bxX1dxX14xX3xX1dxX1xd0a5xX1dxX3xX5xX28xX3xX2cxXdxX3xX7xX30xX1dxX3xX33xX34xX1dxX3xX1xX38xX39xe357xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX38xX2cxX24xXaxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX93xX6xX87xX14xXdxX1dxb737xcd45xXbxX7cxX3xX6xX7dxXexX38xXaxX12xX0xXexX87xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXdxX93xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xb847xX93xX6xX14xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXax12fa5xXaxX3xX21xX38xX87xX2cxX10xX87xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX24xXbxX10xX87xX5xXdxX1dxb465xX9xXaxXaxX3xX38xX1dxX4xX5xXdxX4xX183xX9xXaxX87xX10xXexX7dxX87xX1dxX3xX7xX1xX38xf1aexX157xX93xX6xX14xX10xX50xXexX1xXdxX7xX10dxX7xX87xX4xX54xXaxX3xX7xX87xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX3bxX3bxXbxX1xXdxX10xX1dxX21xX6xX1dxX4xX7dxX10dxXexX7dxX38xXdxXexX87xX10xX10dxX33xX1dxX3bxXexXdxX6xX1dxX24xX38xX1dxX3bxX157xX93xX6xX14xX10xb450xXdxX10xX19bxX10dxX6xX7xXbxX7cx145caxXcxX1xX7dxX93xX21xX1dxX6xXdxX5xX157xcb55xX9xeb65x10582xX2xX138xX138x12ea9xXaxX3bxX12xX0xX3bxXexX2cxX12xX0xX3bxXexX87xX12xX0xXexX87xX12xX0xXexX2cxX12xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX1axX18xX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX7cxX7dxX7exXexX3xX1xXdxX83xX1dxX3xXexX87xX88xX1dxX3xX21xX8cxX6xX3xX6xX5xX21xX7dxX93xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX9bxX38xX6xX2cxX3xX50xX2xXafxXb0xXafxX54xX3xX4xXb5xX6xX3xX21xX6xX1dxX3xX1dxX1xXbexX4xX3xXcxX1xX10xX3xXd1xX10xX6xXexX5xX10xX7xX3xX56xX3x112dcxX1dxX1xX137xX3xf895xXdxX183xXdxXbxX10xX2cxXdxX6xX0xX3bxXexX2cxX12xX0xX3bxXexX87xX12xX0xX3bxXexX6xX21xX5xX10xX12x141d7xX1xX39xXexX3xX21xXdxf3dexX7dxX3xXexX87xX18xf2f5xX4xX3xX7xf30bxX3xX183xXdxX83xX1dxX3xXexX87xX88xX1dxb224xX3x115a5xX38xX1xX1dxX3xX286xX10xX1dxX87xX38xX7xX10xX3xX56xX3xXd1xd0d1xX3xXexX87xX18x11a20xX1dxX14xX3xX21xX2b4xX3xX1f0xX7dxX3xX5xeee1xX4xX1xX3xX33xX28xX3xX2cxXdxX3xX7xX30xX1dxX3xX1dxf52dxXdxX137xX3xc204xe475xX1xXf3xX1dxX14xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX93xX2b4xXexX3xXexX38xX28xX3xX5x12a51xX7dxX3xX1axX28xXdxX2a2xX3xX4x146f4xX1dxX14xX3xX4xX1xcba6xX1dxX14xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX93xX2b4xXexX3xX1dxX1xX28xX3xXexX1xX1cxX2a2xX3xX1dxX1xX18xX1dxX14xX3xX1dxX1xX1cxX3xX4xX2d3xX3xX2xX16dxX3xXbxX1xcb0axXexX3xX4xX1x10a16xXbxX3xX1xX8cxX1dxX1xX3xX50xX4xXb5xX6xX3xX1dxX1xX2d3xX93xX3xXcxX1xX10xX3xXd1xX10xX6xXexX5xX10xX7xX54xX3xX33xX28xX38xX3xX21xX7dxebe8xXdxX3xX7xX39xX1dxX14xX3xXexX1xX39xX1dxX14xX3x125a3xX3xX1dxX34xX93xX3xX2xXafxXb0xXafxX2a2xX3xX1dxX14xX15xX3xXexX18xX3xX1dxX28xX24xX3xX1axX15xX3xXexX87xX2b9xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xX93xX2b4xXexX3xXbxX1xb584xX1dxX3xX2cxXdxX3xX7xX30xX1dxX3xX4xXb5xX6xX3xX1axX7exXexX3xX1dxX18xX293xX4xX3xX4xX1xX323xX1dxX14xX3xXexX6xc508xX10dxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX38xX2cxX24xXaxX12x1465fxX1dxX14xX3xX286xX10xX1dxX87xX38xX7xX10xX3xX4xX2f5xX1dxX14xX3xX4xX1xX38xX3xX87x12e06xX1dxX14xX3xX33xXdxX83xX4xX3xX1axX18xX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX1axX18xXe1xX4xX3xX4xXf3xX1dxX14xX3xX1dxX1xXf9xX1dxX3xX5xX28xX3xX2d7xX21xX3d1xX1dxX14xX3xX4xX1xc9daxX1dxX14xX3xX7cxX39xX4xX3xXexX1xX297xX4xX3xX1dxX1xX7exXexX3xX33xXc4xX3xX7xX297xX3xX1dxX34dxXdxX3xXexXdxddc4xX1dxX14xX3xX183xX1xd2a9xXbxX3xXexX38xX28xX1dxX3xX4xX385xX7dxX3xX4xXb5xX6xX3xX1dxX1xX2d3xX93xX3xXcxX1xX10xX3xXd1xX10xX6xXexX5xX10xX7xX3a4xX10dxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX38xX2cxX24xXaxX12xX9bxXdxX88xX1dxX14xX3xX1axb9b2xXdxX3xX33xX293xXdxX3x129bcxX4xbc45xX6xX87xXexX1dxX10xX24xX3xX56xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xX33xXdxX88xX1dxX3xX21xX6xX1dxX3xX1dxX1xXbexX4xX3xXcxX1xX10xX3xXd1xX10xX6xXexX5xX10xX7xX3xX56xX3xXexX1xX8cxX3xX138xX16dxX2xX16dxX3xX5xX28xX3xX2d7xX1dxX34xX93xX3xX93xX6xX24xX3xX93xX424xX1dxX3xX1dxX1xX2ecxX1dxX3xX1axXf3xXdxX3a4xX3xX1axX462xXdxX3xX33xX293xXdxX3xX4xX39xX3xX1dxX1xX2ecxX1dxX3xXf3xX1dxX14xX3xX4xX2f5xX1dxX14xX3xX1dxX1xX18xX3xX21xX6xX1dxX3xX1dxX1xXbexX4xX3xX21xX2b9xXdxX3xX5xX385xX1dxX3xX1axX385xX7dxX3xXexXdxX88xX1dxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX6xX3xX183xX1xX323xX4xX3xX4xXb5xX6xX3xXcxX1xX10xX3xXd1xX10xX6xXexX5xX10xX7xX3xX7cxX7dxX7exXexX3xX1xXdxX83xX1dxX3xXexX87xX88xX1dxX3xXdxXcxX7dxX1dxX10xX7xX3xX33xX28xX3xX1axX18xX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX4xX2f5xX1dxX14xX3xX1axX18xXe1xX4xX3xX21xX30xX38xX3xXex11d17xX1dxX10dxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX38xX2cxX24xXaxX12xX13xX3d1xX93xX3xX2b9xX3xXbxX1xXe6xX6xX3xXd1xX424xX4xX3xXexX1xXb5xX3xX1axXf3xX3x141d3xX38xX1dxX2cxX38xX1dxX2a2xX3xX21xX88xX1dxX3xX1dxX14xX38xX28xXdxX3xXbxX1xd50cxX1dxX14xX3xXexX1xX7dxX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX56xX3xX1dxf2d8xXdxX3xXcxX1xX10xX3xXd1xX10xX6xXexX5xX10xX7xX3xXexX1xX297xX4xX3xX1xXdxX83xX1dxX3xX6xX5xX21xX7dxX93xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX9bxX38xX6xX2cxX3xX2a2xX3xX1dxX14xX15xX3xXexX18xX3xX1axX18xX1cxX1dxX14xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xXexX87xX2b9xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xX4xX38xX1dxX3xX1axX18xX1cxX1dxX14xX3xX1axX385xX7dxX3xXexXdxX88xX1dxX3xX50xX183xX1xXf3xX1dxX14xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX93xX2b4xXexX3xXexX38xX28xX3xX1dxX1xX28xX54xX3xX1axX18xXe1xX4xX3xX4xX1xXe6xX1dxX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX4xXf3xX1dxX14xX3xX1dxX1xXf9xX1dxX3xX5xX28xX3xX2cxXdxX3xX7xX30xX1dxX3xX4xX7exXbxX3xX157xX157xX10dxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX38xX2cxX24xXaxX12xXa1xXdxXc4xX7dxX3xX1dxX28xX24xX3xX1axX541xX1dxX14xX3xX1dxX14xX1xb321xX6xX3xX33xX293xXdxX3xX33xXdxX83xX4xX3xX1dxX14xX15xX3xXexX18xX3xX20xX21xX21xX10xX24xX3xX7x12105xX3xX183xX1xXf3xX1dxX14xX3xX21xX2c4xX3xXexX1xX6xX24xX3xX1axX34dxXdxX2a2xX3xX7xe5faxX6xX3xX4xX1x14359xX6xX3xXexX87xX78xX3xX183xX1xXdxX3xX4xX2d3xX3xX7xX297xX3xX1axX541xX1dxX14xX3xXexX8cxX1dxX1xX3xXexX78xX3xX4xX1xXe6xX1dxX1xX3xfbb2xX7dxX24xXc4xX1dxX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xXbxX1xX462xX3xX33xX28xX3xX1dxX1xX694xX1dxX14xX3xX6b8xX7dxX24xX41exXexX3xX1axX2c4xX1dxX1xX3xX4xXb5xX6xX3xX4xX1xXe6xX1dxX1xX3xX6b8xX7dxX24xXc4xX1dxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX2cxX297xX6xX3xXexX87xX88xX1dxX3xe82axX3xX1dxX14xX1xX65fxX6xX3xX5xX2c4xX4xX1xX3xX7xX68fxX2a2xX3xX4xX1xX400xX4xX3xX1dxX34xX1dxX14xX3xX33xX28xX3xX1xXdxX83xX1dxX3xXexX87xXbexX1dxX14xX3xX4xXb5xX6xX3xX2cxXdxX3xXexXe6xX4xX1xX10dxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX38xX2cxX24xXaxX12xX13x13ac7xc05bx10aa9x12f3exX13xX3xX286xX4ax13d04xX469xX3xX50xXcxX1xX10xX38xX3xX20x10e9axX286xX2a2xX3xX9bxX10xX7dxXexX10xX87xX7xX54xX0xX3bxXbxX12


Các tin đã đưa

Christian Bale hợp tác cùng Trương Nghệ Mưu

Christian Bale hợp tác cùng Trương Nghệ Mưu
2010-12-24 11:22:16

(TTO) - “Người dơi” Christian Bale sẽ tham gia dự án phim mới nhất về đề tài Chiến tranh thế giới thứ hai của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu mang tên Nanjing heroes (Anh hùng...

Tuấn Hưng ước có Minh Hằng trong đêm Noel

Tuấn Hưng ước có Minh Hằng trong đêm Noel
2010-12-24 11:21:44

(VnExpress) - Nắm chặt tay nữ diễn viên 'Ngôi nhà hạnh phúc', nam ca sĩ gốc Hà Thành chia sẻ với khán giả 'mong ước thầm kín' của anh trong đêm nhạc 'Sao đổi ngôi', tối 22/12...

Rộ tin đồn Inter thay Benitez bằng Leonardo

Rộ tin đồn Inter thay Benitez bằng Leonardo
2010-12-23 10:19:49

(VnExpress) - Từ chối xác nhận thay HLV trưởng, nhưng chính ông chủ Inter, Moratti cũng thừa nhận mọi việc xung quanh chuyện đi ở của nhà cầm quân này đang rất phức tạp.

Nani mừng khi Cristiano Ronaldo rời MU

Nani mừng khi Cristiano Ronaldo rời MU
2010-12-23 10:19:19

(VnExpress) - Tiền vệ của MU đang nỗ lực thể hiện và đặt mục tiêu giành Quả bóng Vàng. Anh cũng cho rằng chỉ có Chelsea xứng đáng là đối thủ của MU trong cuộc đua ở Ngoại hạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết