Cập nhật:  GMT+7
a734xd51bxfea9xf8ddx118bcxbf60x119a1xf742x1103bxX7xf641xd384xc98dxaa57xd175xdb7dxX5xba09xXaxd4aexfd40xb8f5x105dcxX3xXexX1xX15xX6xX3xd20cxX4x11e12xX3xXcxX1x10d59xXdxX3x11a90xX6xe944xX3xX7xc5d8xX3x106c6x12b85xX4xX3xXexc417xb2c3xX27xX3xX5xc598xX4xX3xX4xX1xX31xX3xbad2xb0c3xX3exX3xd8d0xX15xXbxdbc9xX0x1055dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf21xX10xX6xX2cxXaxX12xcc57xX13xX25xe9e4xf4eexe780xX3xedfaxX3xX55xX25xee89xX3xe9eexXdxX6xXexXdxX7xX15xc4c9xX3xX6fxX1xccf3xX27x102d5xX3xbcafxX15xX2dxX27xX3xXexX1xX15xX6xX3xX1cxX4xX3xfc92xX3xXexefa1xd1a4xX27xX3x12993xad13xX15xX3xX4xX15xX2dxXdxX3xX5xf5cbxfa69xXexX3xX8bxXdxX3x12a7dx12aaaxX27xX75xX3x1205axX3xbff5xce17xX27xX75xX3xX5xX31x11993xXdxX3x125ccxX31xX87xX5xX2cxX3xX41xX15xXbxX3x1197cxd471xX2xcf06xX3xX6fxX1xX15xX3xXa3xX36xX4xX3xX4xX1x11179xX15xX3x127acxX3xX27xX1xX95xX27xX75xX3xX27xX14xX15xX3xXexX87xe693xX27xX75xX3xXexX6xd058xX1exX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX7xX2axX3xX4xX1xX15xXddxe8d2xX27xX3xX1xX95x110c5xX27xX75xX3xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX32xX27xX3xX5xX36xX4xX3xX4xX1xX31xX3xX3dxX3exX3exX3xX41xX15xXbx12d21xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX77xX6xX87xX75xXdxX27xaa28xXb7xXbx12071xX3xX6xX15xXexX31xXaxX12xX0xXexX87xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXdxX77xX75xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX77xX6xX129xc01dxb380xXdxX2cxXexX1xX126xX3xX2xXb8xXb8xcecaxX3xX44xXdxX77xXbxX31xX87xXexX6xX27xXexXaxX3xXdxX2cxX9xXaxXdxX77xX75xb9cdxX10xX10xX2cxcd93x10b5axadefxX2xXb8xX148xX6xX16exc177xX9cxX148xX2xX2xX10xX16cxX148xX9cxX9cxX16exX10xX148xabb2xX174xac10xX6xXb7xXb8xXbaxX183xX6xXb7xX4xX4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX55xX25xX66xX3xX68xXdxX6xXexXdxX7xX15xX6fxX3xX77xX15xX2dxX27xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX32xX27xX3xX5xX36xX4xX3xX9cxX9dxX31xX3xXa3xd5dexX3xX27xX75xX73xXdxX3xXa3xX73xX3xX8bx110acxX4xX1xX3xX3dxX3exX3exX3xbb60xX15xc7b0xX15xX6fxXdxX3xX41xX15xXbxXaxX3xXexXddxXbxX10xX9xXaxXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXbxX1xX31xXexX31xXdxX2cxX9xXaxX10xX10xX2cxX16cxX16dxX16exX2xXb8xX148xX6xX16exX174xX9cxX148xX2xX2xX10xX16cxX148xX9cxX9cxX16exX10xX148xX181xX174xX183xX6xXb7xXb8xXbaxX183xX6xXb7xX4xX4xXaxX3xX87xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX46xX46xX27xX5xX2cxX111xXa3xX4xX77xX10xX2cxXdxX6xX111xXa3xX27xX46xXb7xXb8xX2xX16cxX46xX2xX183xX16exX183xX16dxXbaxXb7xXbaxX148xX2xX2xXb8xX16dxX16exX2xX16dxX16cxXb8xX174xX16exX2xXb7xXb7xX181xX181xX148xX174xX174xXb8xX174xXb8xX16exX2xX174xX2xX174xX2xX2xXb8xX16exX181xXbaxX16exX174xX148xX27xX148xX2xX183xX16dxX16exXb8xX2xXb7xXb7xX16exXb7xX16exXb8xX2xX111xb9f1xXbxX75xXaxX3xX1xX9xXaxX16cxX181xX16dxXaxX3xX149xX9xXaxX16exX16cxXb8xXaxX3xX2cxX6xXexX6xX148xX31xX87xXdxX75xXdxX27xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX46xX46xX27xX5xX2cxX111xXa3xX4xX77xX10xX2cxXdxX6xX111xXa3xX27xX46xXb7xXb8xX2xX16cxX46xX2xX183xX16exX183xX16dxXbaxXb7xXbaxX148xX2xX2xXb8xX16dxX16exX2xX16dxX16cxXb8xX174xX16exX2xXb7xXb7xX181xX181xX148xX174xX174xXb8xX174xXb8xX16exX2xX174xX2xX174xX2xX2xXb8xX16exX181xXbaxX16exX174xX148xX27xX148xX2xX183xX16dxX16exXb8xX2xXb7xXb7xX16exXb7xX16exXb8xX2xX111xX279xXbxX75xXaxX3xX7xX87xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX46xX46xX27xX5xX2cxX111xXa3xX4xX77xX10xX2cxXdxX6xX111xXa3xX27xX46xXexX1xX15xX77xX9cxX168xX149xX46xX174xX183xXb8xX46xXb7xXb8xX2xX16cxX46xX2xX183xX16exX183xX16dxXbaxXb7xXbaxX148xX2xX2xXb8xX16dxX16exX2xX16dxX16cxXb8xX174xX16exX2xXb7xXb7xX181xX181xX148xX174xX174xXb8xX174xXb8xX16exX2xX174xX2xX174xX2xX2xXb8xX16exX181xXbaxX16exX174xX148xX27xX148xX2xX183xX16dxX16exXb8xX2xXb7xXb7xX16exXb7xX16exXb8xX2xX111xX279xXbxX75xXaxX46xX12xX0xX46xXexX2cxX12xX0xX46xXexX87xX12xX0xXexX87xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX12xX55xX25xX66xX3xX68xXdxX6xXexXdxX7xX15xX6fxX3xX77xX15xX2dxX27xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX32xX27xX3xX5xX36xX4xX3xX9cxX9dxX31xX3xXa3xX1c1xX3xX27xX75xX73xXdxX3xXa3xX73xX3xX8bxX1ccxX4xX1xX3xX3dxX3exX3exX3xX1d4xX15xX1d6xX15xX6fxXdxX3xX41xX15xXbxX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX2cxX12xX0xX46xXexX87xX12xX0xX46xXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX31xX2cxXddxXaxX12xX5exae69xX3xX5xX32xX3xXbxX1xX22xXexX3xX9cxXdxXf0xX15xX3xX4xf4c5xX6xX3xX55xX25xX66xX3xXexX87xX95xX84xX27xX75xX3xXexX15xXddxXf0xX27xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX68xXdxX6xXexXdxX7xX15xX6fxX3xX27xX75xX6xXddxX3xXexX87xX95xXf5xX4xX3xXexX87xX88xX27xX3xX75x10f50xXbxX3xXexX15xXddxXf0xX27xX3xX1cxX4xX3xX84xX3xX5xX95xX96xXexX3xXexX87xX88xX27xX3xXexX1x10911xX3xX174xX3xX9cxX9dxX27xX75xX3xXa1xX3xXa3xXa4xX27xX75xX3xX5xX31xXaaxXdxX3xXadxX31xX87xX5xX2cxX3xX41xX15xXbxX3xXb7xXb8xX2xXbaxX3xX6fxX1xX15xX3xXa3xX36xX4xX3xX4xX1xXc6xX15xX3xXc9xX3xX7xX2axX3xX2cxXdxabd1xX27xX3xX87xX6xX3xXa3xX32xX31xX3xX27xX75xX32xXddxX3xX2xX174xX148xX2xX2xX3xXexXaaxXdxX3xXa1xX6xX27xX75xX6fxX31xX6fxX111xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX31xX2cxXddxXaxX12x107fexXcxX73xXdxX3xX8bxd329xX3xX27xX3f4xXdxX3xXa3xXf5xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX1x11946xX4xX3xXexX87xXa4xX3xX87xecfaxX27xX75xX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX4xX1xXdxX14xX27xX3xX8bxX8cxX15xX3xX8bxX14xX27xX3xX4x1141axX27xX75xX1exX3xX6fxX1xX73xX27xX75xX3xX8bxX95xX96xX4xX3xXbxX1x1122exXbxX3xX9cxX15xX73xX27xX75xX3xX129xX15xX73xXdxX3xX2cxX4f8xX3xX4xd0f1xX3xX1xe6bdxXdxX3xX2cxX32xX27xX1xX3xX4xX1xX31xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX84xX3xX7xXc6xX27xX3xX4xX1xX51cxXdxX3xXadxX31xX87xX5xX2cxX3xX41xX15xXbxX3xX87xX8cxXexX3xX77xX31xX27xX75xX3xX77xX6xX27xX1xX111xX3xX5exX51fxXdxX3xXexX15xXddxXf0xX27xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX1xXdxXf0xX15xX3xX87xdf0exX3xX27xX75xX95xac47xXdxX3xX1xXc6xX77xX3xX77xX51fxX3xX77xX31xX27xX75xX3xX8bxX96xXdxX3xX4xX1xe24exX27xX75xX3xXexX73xXdxX3xX8bxX22xX3xX7xXa4xX27xX75xX3xXbxX1x10514xX27xX75xX3xXa3xXf5xXdxX3xXexX15xXddxXf0xX27xX3xX1cxX4xX111xX3xXcxX87xX31xX27xX75xX3xXexX87xX95xX576xX27xX75xX3xX1xX96xXbxX3xX9cxXaaxXdxX3xXexX87xX88xX27xX1exX3xX4xX1xX58bxX27xX75xX3xXexX73xXdxX3xXa3x1215exX27xX3xX4xXa4xX27xX3xX77xX51fxXexX3xX75xXdxX9dxXdxX3xX8bxX8cxX15xX3xX5xXf5xX27xX3xX8bxXf0xX3xX27x108b9xX3xX5xX36xX4xX3xXexX87xX31xX27xX75xX3xX27x12883xX77xX3xXb7xXb8xX2xX16cxX3xX5xX32xX3xX3dxX3exX3exX3xX41xX15xXbxX111xX3xX41xX1xX58bxX27xX75xX3xXexX73xXdxX3xX7xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX32xX27xX3xX5xX36xX4xX3xX8bxXf0xX3xX9cxX9dxX31xX3xXa3xX1c1xX3xX27xX75xX73xXdxX3xXa3xX73xX3xX8bxX1ccxX4xX1xX3xX75xXdxX32xX27xX1xX3xX8bxX95xX96xX4xX3xX27xX5fexX77xX3xXb7xXb8xX2xX183x12c61xX1exX3xX68xXdxX6xXexXdxX7xX15xX6fxX3xXbxX1xX22xXexX3xX9cxXdxXf0xX15xX111xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX31xX2cxXddxXaxX12x12a78xX43bxXbxX3xX1cxX4xX1exX3xX55xX25xX66xX3xX68xXdxX6xXexXdxX7xX6xX6fxX3xXbxX1xXc6xX27xX3xXexff43xX4xX1xX3xXa3xf651xX3xX27xX5f1xXdxX3xX5xX31xX3xX4xX22xX4xX3xX4x11df0xX15xX3xXexX1xX404xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX4xX3f4xX3xXexX1xXf0xX3xXexX1xX404xX27xX75xX3xX5xX95xXf5xXdxX3xXexba05xX3xX27xX1x10aaaxX27xX75xX3xXexb659xX27xX1xX3xX1xX15xX2dxX27xX75xX3xX9cxX3f4xX27xX75xX3xX9cx108e9xX27xX75xX111xX3x10976xX1xX22xXexX3xX9cxXdxXf0xX15xX3xXexX87xb696xX27xX3xX13xX1xX88xXexX3xX9cxX22xX31xX3xXa1xX6xX27xX75xX6fxX31xX6fxX3xX6f0xX31xX7xXexX3xX5bxXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX60xX1exX3xX68xXdxX6xXexXdxX7xX15xX6fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11146xX126xX3xX4c3xX1cxX4xX3xX5xX32xX3xX8bxX51fxXdxX3xX9cxX3f4xX27xX75xX3xX87xX8cxXexX3xX77xXaaxX27xX1xX111xX3xX55xX4d8xX3xX4xX3f4xX3xXexX1xXf0xX3xX1xX6dbxX27xX1xX3xX4xX6xX31xX3xXexX31xX3xXa3xX32xX3xX6fxX1xX9dxX3xX27xX5fexX27xX75xX3xX4xX1xX51cxXdxX3xX8bxX6afxX15xX3xX8bxX43bxX4xX3xX9cxXdxX1c1xXexX3xXexX2dxXexX111xX3xX5exXc6xXddxX3xX87xX571xX3xX87xX32xX27xX75xX3xX5xX32xX3xXexX87xX88xX27xX3xX8bxX8cxX15xX3xX6fxX1xX3f4xX3xX6fxX1xX5fexX27xX3xX4xX1xX31xX3xX1xX32xX27xX75xX3xXbxX1xXa4xX27xX75xX3xX27xX75xX36xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX656xX111xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX31xX2cxXddxXaxX12xa7b5xX4f8xX3xX8bxX4c9xX3xX75xX6afxX27xX3xX27xX1xX95xX3xX1xX14xXexX3xX4xX51cxX3xX1xX51fxXdxX3xX8bxX31xXaaxXexX3xXa3xX50axX3xX2cxX36xX3xXadxX31xX87xX5xX2cxX3xX41xX15xXbxX3xXb7xXb8xX2xXbaxX3xX27xX1xX95xX27xX75xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX25xX6xX27xX3xX87xX8cxXexX3xX129xX10xX77xX3xXexX87xX31xX27xX75xX3xXexX87xX88xX27xX3xX8bxX8cxX15xX3xX27xX32xXddxX3xXa3xX32xX3xX8bxX43bxXexX3xX77x127bbxX4xX3xXexXdxX6fcxX15xX3xX75xXdxX32xX27xX1xX3xX69cxXexX3xX27xX1xX8cxXexX3xX2xX3xX8bxXdxXf0xX77xX3xXexX87xX95xXf5xX4xX3xX1cxX4xX111xX3xX1d4xX6xX15xX3xX4xX15xX51fxX4xX3xX8bxX83exX27xX75xX3xX8bxX51fxX3xXa3xXf5xXdxX3xX1cxX4xX1exX3xX55xX25xX66xX3xX68xXdxX6xXexXdxX7xX6xX6fxX3xX7xX2axX3xX75xX58bxXexX3xX2cxX6xX27xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xXb7xX181xX3xX4xX6afxX15xX3xXexX1xX404xX3xX7xX6xX27xX75xX3xX6f0xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX27xX10xX7xX3xX2cxX36xX3xX3dxX3exX3exX3xX41xX15xXbxX3xXb7xXb8xX2xX16cxX3xX6fxX1xX6xXdxX3xX77xXaaxX4xX3xX27xX75xX32xXddxX3xX2xX16exX148xX2xX2xX111xX3xX3dxX27xX1xX3xX7d9xe026xX27xX75xX3xX148xX3x11a3bxX27xX1xX126xX3xXa1xX6xX27xX75xX6fxX31xX6fxX3xX6f0xX31xX7xXexX0xX46xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Everton xác nhận muốn Depay

Everton xác nhận muốn Depay
2016-11-14 08:08:35

(SGGP) - HLV Ronald Koeman khẳng định Everton đang sẵn sàng gửi đến Man.United đề nghị chuyển nhượng Memphis Depay ngay khi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào...

Antonio Conte: Tôi luôn nghĩ về 3-4-3

Antonio Conte: Tôi luôn nghĩ về 3-4-3
2016-11-14 08:07:49

(SGGP) - Chelsea đang toàn thắng 5 trận ở Premier League, ghi 16 bàn và không để thủng lưới kể từ khi HLV Antonio Conte quyết định chuyển sang chơi với sơ đổ 3-4-3 sở trường....

Yếu tố châu âu

Yếu tố châu âu
2016-11-14 08:07:20

(SGGP) - Bóng đá hiện đại dựa trên nền tảng pressing. Và điều đó tiêu hao thể lực của các cầu thủ, nhất là ở khâu hồi phục. Sự thắng thế của 2 đội Chelsea, Liverpool cho thấy...

Ai sẽ đoạt Scudetto?

Ai sẽ đoạt Scudetto?
2016-11-14 08:06:23

(SGGP) - Cuộc chiến giành ngôi vô địch Serie A mùa này đã được xem là cuộc đua một ngựa chỉ vài tuần trước đây. Tuy nhiên, việc Juventus có thể tổn thương đã mở ra cánh cửa cho...

“Vua sân phủi” Sài thành

“Vua sân phủi” Sài thành
2016-11-13 17:33:45

(QT) - Hơn 10 năm “cháy” hết mình trong các giải bóng đá phong trào, bóng đá “phủi” từ Nam ra Bắc, cầu thủ Nguyễn Văn Cáp (sinh năm 1987), ở khu phố 3, phường 4, thành phố Đông...

HLV Nguyễn Hữu Thắng hài lòng

HLV Nguyễn Hữu Thắng hài lòng
2016-11-13 16:32:51

(SGGP) - Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất chuỗi trận tập huấn thành công bằng trận hòa không bàn thắng trước CLB mạnh của Nhật Bản. Trong phòng họp báo sau trận đấu,...

Liverpool cần 1 lời tuyên bố

Liverpool cần 1 lời tuyên bố
2016-11-13 16:31:29

(SGGP) - Chiến thắng 6-1 trước Watford đã đưa Liverpool lần đầu tiên lên vị trí đầu bảng một cách ngạo nghễ. Thế mà HLV Jurgen Klopp vẫn nói “hãy bình tĩnh”. Báo chí Anh “phán”...

Oezil sẽ không “phản bội Wenger”

Oezil sẽ không “phản bội Wenger”
2016-11-13 16:30:38

(SGGP) - Sau khi nhật báo The Sun loan tin Mourinho muốn tái hợp Mesut Oezil vào mùa hè 2017, kênh thể thao ESPN tức khắc cho rằng Oezil mà đầu quân cho Man.United thì tức là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết