Cập nhật:  GMT+7
8377x92c4xee91x9028xb6fdx8fe5x11894xcb72x8aa3xX7x1329cx130f9xbab8x101ffx92dfxab10xX5xf9e2xXaxff4dxc063xX6xfe4bxX6xX5x13c11xX3x1077exaa44x92a3xX1cxX6xce94xX3x108b2x9f46xX1bxX3xd9e6xX1xcf07xX3xX15x99a1xccbdxX3xX4xX1x13656xXdxX3xb785xX3xe3d8xX6xX1cxX4xX10xX5xX2bxX25xX6xX3xd0efxXbxX10xX25xX0x13cc1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbad7xX10xX6xX15xXaxX12xc33axe29exX25xd245x9bd4xXbxX1cxX10xX7xX7x8460xX3xe387xX3x8f85xX1xX27xX6xX3xX4xed8exX3xXexX1x10c6cxX3xXexX1xca4bxX4xX1xX3xX25x12dbcxX2bxX3xX21xX74xX25x14195xX3x9f09x116c9xX3xX21x962dxXdxX3x8e03xd982xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX6xX1fxX3xX88xf820xXexX3xX25xX79xX1fxX3xX81xX82xX3xXexa538xX3xX21xc769xX1bxX3xX7fxXdx9569xXdx10239xX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX88xX79xX3xX1axX1bxX1cxX1cxX6xX1fxX3xX15x137c3xX3xX15xX79xX25xX7fxX3xX5xf95axXexX3xX88xX79xX2bxX3xXexbd7cxX3xX81xc993xXexX3xX7xX6xX1bxX3xX5xX2bxX2axXexX3xXexX1cxa931xX25xX3xX88x10b5bxX25xX7fxX3xfd5bxXaaxX0xX43xXbxX12xX0xXexX6x1075axX5xX10xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax115c5xX6xX1cxX7fxXdxX25x88d0xa5afxXbxX5cxX3xX6xX1bxXexX2bxXaxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12xX0xXdxXfaxX7fxX3xX1xX10xXdxX7fxX1xXexX9xXaxX101xd246x120fexXaxX3xX6xX5xXexX9xXax1421bxX25xX15xX1fxX3xX1axX1bxX1cxX1cxX6xX1fxX3xXexX1xfda6xX25xX7fxX3xX25xX1xX6xX25xX1xX3xX32xX3xX88xXe2xX25xX7fxX3xXe6xX3xX34xX6xX1cxX4xX10xX5xX2bxX25xX6xX3xX3exXbxX10xX25xX3xX101xc889xX2xX101xXaaxXaxX3x101c6xXdxX15xXexX1xX9xXaxee65xX133xX16cxXaxX3xXefxX2bxX1cxX15xX10xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX43xX43xX88xX25xX10xX5cxXbxX1cxX10xX7xX7xXaaxX25xX10xXexX43xc9fexXdxX5xX10xX7xX43x12f4exX1bxXefx11469xX10xX4xXexX43xXe6xXefxX43xXefxX15xX43xX133xX16cxX43xX133xX6xX43xX13bxX25xX15xX1fxX64xX1axX1bxX1cxX1cxX6xX1fxXaaxX1acxXbxX7fxXaxX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX15xX12xX0xX43xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12xX13bxX25xX15xX1fxX3xX1axX1bxX1cxX1cxX6xX1fxX3xXexX1xX149xX25xX7fxX3xX25xX1xX6xX25xX1xX3xX32xX3xX88xXe2xX25xX7fxX3xXe6xX3xX34xX6xX1cxX4xX10xX5xX2bxX25xX6xX3xX3exXbxX10xX25xX3xX101xX16cxX2xX101xXaaxX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX15xX12xX0xX43xXexX1cxX12xX0xX43xXexX6xXefxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12xXcxX6xX1fxX3xX88xX95xXexX3xX7xX85xX3xX179xX3xXexX1xXd0xX3xX7fxXdxX89xXdxX3xX4xX1xda04xX3xXfaxX22xXexX3xX21x12056xX25xX7fxX3xX132xX179xX3xXbxX1xX271xXexX3xX21xX82xX3xX4xX1x998bxX25xX3xX21xXcdxX25xX7fxX3xX21xX85xXdxX3xXexX1xX70xX3xX25xX7fxX27x9dcaxXdxX3xX66xX2bxX5xX2bxXfaxXefxXdxX6xX3xX1a9xX6xX25xXexXdxX6xX7fxX2bxX3xe178xXdxX1cxX6xX5xX15xX2bxX3xX7xX6xX1bxX3xX101xX3xX7xX10xXexX3xX88xX89xXdxX3xXexa806xX3xX7xX85xX3xX133xX64xX2xX18xX3xX133xX64xX101xXaaxX3xX13bxX25xX15xX1fxX3xX1axX1bxX1cxX1cxX6xX1fxX3xXexX1xX2bxXa8xXdxX3xXfaxX74xXdxX3xX4xX1xX2axX1fxX3xX81xX1xX149xXbxX3xX7fxX6cxX4xX3xX7x10966xX25xX3xX21xX82xX3xXexX1bxX25xX7fxX3xX1cxX6xX3xX25xX1x9f51xX25xX7fxX3xXbxX1xX6xX3xX81xXd0xXexX3xXexX1xX271xX4xX3xXexX1cxX27xX89xX4xX3xX7x926fxX3xX4xX1xX85xX25xX7fxX3xXexX1cxXa8xX3xX1fxXd0xX1bxX3xX89xXexX3xX4x9389xX6xX3xXexX6xX1fxX3xX88xX95xXexX3xX21xXcdxX25xX7fxX3xXexX1xXcdxX3x13887xX179xX3xXexX1xXd0xX3xX7fxXdxX89xXdxXaaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12x8ce3xX3xX88xXe2xX25xX7fxX3xXexXcdxX3xX81xXd0xXexX3xX88xX79xX2bxX3xXexX85xXdxX3xX25xX7fxX79xX1fxX3xX101xX132xX43xX179xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1cxX6xX1fxX3xX7xb1f8xX3xX7fxX282xXbxX3xX1axXdxX5xX2bxX7xX3x14134xX6xX2bxX25xXdxX4xX3xX58xX66xX6xX25xX6xX15xX6xX62xX18xX3xX25xX7fxX27xX295xXdxX3xX21x12312xX3xX5xX2bxX2axXdxX3xX21xX85xXdxX3xXexX1xX331xX3xX4xX1xX331xX3xX25xX1xX79xX3xX13bxX5xXfaxX6xX7fxX1cxX2bxX3xX32xX3xX88xXe2xX25xX7fxX3xXefxX6xX3xX133xX64xXe6xX18xX3xX133xX64xXe6xX3xX4xX1xX26axX3xXexX1cxX2bxX25xX7fxX3xX133xX132xX3xXbxX1xX271xXexXaaxX3xX58xX3xX5cxX10xXfaxX3xX4xX5xXdxXbxX3xX62xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12xX1a9xX2bxX3xX88xX89xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1cxX6xX1fxX18xX3xX1xX2axXexX3xX7fxXdxX85xX25xX7fxX3xX7xX85xX3xX2xX3xX39bxX6x11b5cxX6xX10xX5xX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX88xX22xXexX3xX88xXa8xX3xX1xX2fxX25xXaaxX3xX1a9xX6xX1bxX3xX81xX1xXdxX3xXexX1xX149xX25xX7fxX3xX15xXbdxX3xX32xX3xX7xX10xXexX3xX2xX18xX3xX6xX25xX1xX3xX88xX22xXbxX3xXbxX1xXa8xXdxX3xX7xX31dxX3xXexX1cxbcccxXdxX3xX15xXdexX1fxX3xXfaxX2axX25xX1xX3xXfaxX38fxX3xXexXa0xX3xXbxX1xbef9xX6xX3xX39bxX2bxXefxX10xX1cxXexX3xX1a3xX6xX1cxX6xX1xX3xX58xX66xX2bxX5xX2bxXfaxXefxXdxX6xX62xX3xX32xX3xX21xXa3xX1bxX3xX7xX10xXexX3xX101xX3xX21xX82xX3xXefxX74xXfaxX3xX21xX1bx87bcxXdxX3xX21xXdxX82xXfaxX3xX7xX85xXaaxX3xX13xX1xX27xX25xX7fxX3xX1a3xX6xX1cxX6xX1xX3xX81xX1xc852xX25xX7fxX3xX5xX79xXfaxX3xX21xX27xX95xX4xX3xX7fxe6ccxX3xX1xX2fxX25xX3xX7xX6xX1bxX3xX21xX6cxX3xX88xX79xX3xXexX1xX1bxX6xX3xX4xX1xX1bxX25xX7fxX3xX4xX1bxca70xX4xX3xX101xX64xX133xX18xX3xXe6xX64xX133xXaaxX3xX58xX3xX5cxX10xXfaxX3xX4xX5xXdxXbxX3xX62xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12xXcxX1xX149xX25xX7fxX3xXexX1cxXdexX25xX3xX25xX79xX1fxX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX88xX79xX2bxX3xXexXcdxX3xX81xXd0xXexX3xX7fxX282xXbxX3xX1xX2axXexX3xX7fxXdxX85xX25xX7fxX3xX7xX85xX3xX345xX3x8de0xX6xX25xX81xX2bxX3xXcxXdxXbxX7xX6xX1cxX10xX88xXdxX4xX3xX58xX1a9xX10xX1cxXefxXdxX6xX62xXaaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12xX66xX282xXbxX3xX21xX22xX1bxX3xXexXcdxX3xX81xXd0xXexX3xXexX1xXcdxX3xXe6xX3xX7xX38fxX3xX5xX79xX3xX4xX1bxX505xX4xX3xX25xX505xXdxX3xX4xX1xXdxXd0xX25xX3xXcxX2f5xX1fxX3xX34xX6xX25xX3xX13xX1xX6xX3xX7fxXdxX305xX6xX3x10815xX6xX88xXdxX15xX3xX1a3xX10xX1cxX1cxX10xX1cxX3xX88xX79xX3xX1a3xX10xX5xXdxX4xXdxX6xX25xX2bxX3xd0a3xX2bxXbxX10xddc2xXaaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2bxX15xX1fxXaxX12xX66xX282xXbxX3xX21xX22xX1bxX3xXexXcdxX3xX81xXd0xXexX3xX4xX1bxX85xXdxX3xX4x955cxX25xX7fxX3xX15xXdxXbdxX25xX3xX1cxX6xX3xX7fxXdxX305xX6xX3xd6e9xX10xXdxX3xX13xXdxX7xX1xXdxX81xX2bxX1cxXdxX3xX88xX79xX3xX13xXdxX4xX2bxX5xX6xX7xX3xX13bxX5xXfaxX6xX7fxX2bxXaaxX3xX1axXdxX25xX1xX3xX52xX79xX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc đợt phim chào mừng các ngày lễ lớn

Khai mạc đợt phim chào mừng các ngày lễ lớn
2012-04-27 02:57:34

(QT) - Nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2012), 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2012), Cục Điện ảnh...

Khởi động Hoa khôi Thể thao

Khởi động Hoa khôi Thể thao
2012-04-26 06:25:38

(TNO) - Kể từ ngày Trần Thị Quỳnh đăng quang năm 2007 đến nay, cuộc thi Hoa khôi Thể thao mới trở lại với hình thức như một show truyền hình thực tế.

Idecaf kỷ niệm 15 năm làm sân khấu thiếu nhi

Idecaf kỷ niệm 15 năm làm sân khấu thiếu nhi
2012-04-26 06:25:06

TT - Chiều 23-4 tại nhà hát Nón Lá TP.HCM, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf đã có buổi gặp gỡ với báo chí nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 15 năm hoạt động sân khấu thiếu...

VN vào top 10 giải thưởng phim ngắn quốc tế

VN vào top 10 giải thưởng phim ngắn quốc tế
2012-04-26 06:24:51

TT - Với câu chuyện dễ thương về một anh chàng Tây biết hát tiếng Việt bài Cháu yêu bà, phim The visitor (Vị khách) đã vào top 10 giải thưởng phim ngắn AESF (Asia-Europe Short...

Văn Quyến đến Sài Gòn FC

Văn Quyến đến Sài Gòn FC
2012-04-26 06:24:22

(VnExpress) - Chiều 25/4, Sài Gòn FC xác nhận đã có sự phục vụ của tiền đạo Phạm Văn Quyến theo hợp đồng cho mượn từ Sông Lam Nghệ An. “Chúng tôi tạo mọi điều kiện để Văn Quyến...

Hạ Real trong loạt luân lưu, Bayern vào chung kết

Hạ Real trong loạt luân lưu, Bayern vào chung kết
2012-04-26 06:23:52

(VnExpress) - Real Madrid tưởng chắc thắng khi dẫn 2-0 chỉ sau 14 phút. Nhưng nhờ khí phách và tinh thần Đức, Bayern rút ngắn tỷ số còn 1-2 (chung cuộc 3-3) và thắng kịch tính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết