Cập nhật: 24/08/2013 13:30 GMT+7
563x35aex7303x28abx3021x49b6x5adcx2789x2820xX7x2f88x2308x26a6x55e4x64c9x6344xX5x6e0fxXax5e62x8ebx9269xXdx8f76xX3xX5x8d93xX3xXexX19xXdxX3xX5x2b26xX3xX1x18dcxXdxX3xd6exXdxX6x8b60xX3xX5x9ab7x23f5xX3x5435x56b2x7ed6xX3xX1x66cdxX6xX3x4b61xX23xXdxX3x1d4dxX31xX3x3e48xX3x63fexX1x4057xXexX3x9115x4d00xX31xX0xa41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x8737xXaxX12x5105xXcxX40x99d9xf29xX3xX3exX3xX37x1b34x7c31xX3x7a2xX2dxX6xX3xa50x6df6x55fcx4b8bxX16xX3xX31xX1xXdx5cbbxX2dxX3xX1xX29xX19xXexX3x7496xX23xX31xX26xX3xXex9ae1xX29xX31xX26xX3x55baxX1xX2dxX67xX31xX3xX8axX1x60c7xX3xX5xX20xX3xX1xX23xXdxX3xX26xXdxX6xX29xX3xX5xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xX34xX6xX3xX37xX23xXdxX3xX3bxX31xX3xX3exX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX3xX5x638dxX31xX3xXexX1x231cxX3xX2xX2xX3xX7fx29ecxX3xX5bxXdxX20xX31xX3xX85xX6xX3xXexX19xXdxX3xXbxX1x3846xX3xX4xX92xX3xX37xX23xXdxX3xX3bxX31xX3xX5ex2354xX2dxX46xX31xX26xX3xX40xX6xX68xX62xX16xX3xX31xX1xX2cxX3xX31xX26x89ccx6813xX3xX1xX23xXdxX3x3cb4xX67xX85x3600xX68xX29xX31xX3xX5exXexX19xXdxX3xX4x39d0xX6xX3xX1xXf9xX31xX26xX3x1684xXf9xX31xX3xX26xXdxX34xX3xX40xX1xX42xXexX16xX3xX2x4994xX3xX37xX29xXf9xX31xX26xX3x16caxX30xX31xX3xXcxX1x9cd3xX62xX16xX3xXexX85x4d92xX31xX1xX3xX31xX26xX1xX77xX3xX4xX6xX29xX3xX5xXbfxX2dxX3xX37xX23xXdxX3xX3bxX31xX3xX5exX31xX1xXf9xX3xX1xXf9xX31xX26xX3x5998x545fxXfaxX3xX7xX46xX16xX3xX7xXdaxX3x4974xX3xX40xX26xX2dxXfaxX20xX31xX3xXcxX1x473fxX3xX13xXdxX31xX1xX3x4ef5xX1xX6xXdxX62xX16xX3xX26xXdxX6xX29xX3xX5xX2cxX2dxX3xX31xX26xX1x6809xX3xXexX1xX2dxX42xXexX3xX37xX23xXdxX3xX3bxX31xX3xX3exX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX3xX5exX7xX15cxX31xX3xX8axX1x52c3xX2dxX3xX15bxX1xdd7xX6xX3xX15bxXbfxX2dxX16xX3xX46xX31xX1xX3xX62xX70xX3xX116xX20xX3xX1xX23xXdxX3xX8ax31d3xX29xX3xX5bxXf9xXdxX3xX7fx78b1xX31xX3xX31xX26xXf9xXfaxX3xX6exX166xX70xX71xX16xX3xX31x6db3xX68xX3xXexX85xX29xX31xX26xX3xX4xX1xX2dx773bxXdxX3xX7x1939xX3xX8axXdxX18bxX31xX3xX40xX30xX68xX3xX1x44a4xX2dxX3xX31xX26xX1xX171xX3xX12dxXdxX18bxXexX3xX40xX6xX68xX3xX3exX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX3xX8ax6b2axX3xX31xXdxX18bxX68xX3x9328x1924xX3xX31xX30xX68xX3xXexX1xXdxX1d0xXexX3xX5xX42xXbxX3xX6axX2dxX6xX31xX3xX1xX18bxX3xX31xX26xX29xX19xXdxX3xX26xXdxX6xX29xX3xX26xXdxX1fbxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX31xX2cxX14xX4xX3xX5exX2x58dxX125xX6fxX3xX3exX3xX6exX220xX2xX6fxX62xX70xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX29xX5bxXfaxXaxX12xX116xX20xX3xX1xX23xXdxX3xX5xXbfxX31xX3xX31xXf9xXfaxX3xX4xX34xX3xXexX1xX103xX68xX3xX4xa01axX4xX3xX1xX29xX19xXexX3xX7fxX23xX31xX26xX3xX68xX14xXdxX16xX3xX5xX19x906fxX3xX26xXdxX6xX29xX3xX5xX2cxX2dxX3xXexX1xX2cxX3xXbxX1xX28cxXbxX3x7284xX6xX8axX6xXdxX3xX2fxXf9xX3xX37xX23xXdxX3xX3bxX31xX16xX3xXexX85xX139xX31xX1xX3xX5bxXdxX20xX31xX3xX1xeb7xXbxX3x95c9xX2cxX14xX31xX26xX16xX3xXexX1xX2cxae1xX31xX26xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXexX85xXf9xX3xX2d4xX6xX31xX1xX3xX13xX6xX4xX4xX1xX6xX3xX116xX6xXexXexX10xX16xX3xX2dexX3xXexX29xX2dxX85xX3xX4xX1xX2dxXfaxX103xX31xX3xX7fxX77xX3x6571xX1acxX2dxX3xX2d4xX2cxX6xX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX16xX3xX26xXdxX14xXdxX3xXexX1xXdxX18bxX2dxX3xXex8d32xX3xX7xX28cxX4xX1xX3xX4xX32dxX6xX3xX31xX1xX34xX68xX3xXcxX1efxX3xX116xX1efxX4xX3xX2fxX30xX31xX3xX7fxX29xXf9xX31xfcdxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6x2f77xX5xX10xX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX68xX6xX85xX26xXdxX31xX2a0xX6exXbxX2d4xX3xX6xX2dxXexX29xXaxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX29xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxX68xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX3xX5xX19xX3xXexX19xXdxX3xX5xX20xX3xX1xX23xXdxX3xX26xXdxX6xX29xX3xX5xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xX34xX6xX3xX37xX23xXdxX3xX3bxX31xX3xX3exX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX3xX5bxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a0xX49xX49x6eecxX3d8xX3d8xX70xXexX1xX6xX31xX1xX31xXdxX10xX31xX70xX4xX29xX68xX70xX2fxX31xX49x9e04xXdxX4xXexX2dxX85xX10xX7xX6exX220xX2xX6fxX71xX49xX15bxX29xX31xX26xX30fxX29xX31xX26xX49xX6exX6fxX220xX71xX2xX6fxX49xX26xXdxX6xX29xX5xX2dxX2dxX12dxX37x6895xX5bxX70x5730xXbxX26xXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX85xX12xX0xX49xXexX6xX354xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX29xX5bxXfaxXaxX12xX116xX20xX3xX1xX23xXdxX3xX5bxX29xX3x8e69xX45xX40xX30fxX3xXcxX3edxX70xX37xX23xXdxX3xX3bxX31xX3xX5exXe7xX2dxX46xX31xX26xX3xX40xX6xX68xX62xX3xXbxX1xXdaxXdxX3xX1xX2d1xXbxX3xX2fxX14xXdxX3xX4xX28cxX4xX3xX4x13b6xX3xX6axX2dxX6xX31xX3xX31xX1xX2cxX3xX100xX19xXdxX3xX7xXc4xX3xX6axX2dxX28cxX31xX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX3xXexX19xXdxX3xX12dxXdxX18bxXexX3xX40xX6xX68xX16xX3xXcxX85xX2dxX31xX26xX3xXexX15cxX68xX3xX26xXdxX6xX29xX3xX5xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xX34xX6xX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX3xXexX19xXdxX3xX12dxXdxX18bxXexX3xX40xX6xX68xX3xX5ex3820x2703xX62xX16xX3xX12dxX30xX31xX3xXbxX1x7aacxX31xX26xX3xX15bxX47bxX3xX6axX2dxX6xX31xX3xX1xX2d1xXbxX3xXexX28cxX4xX3xX6axX2dxXdaxX4xX3xXexX1d0xX3xX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX3xX5exX4dbx6962xX15bxX3bxX62xX16xX3xXcxX85xX2cx38dcxX31xX26xX3xX100xX37xX3xX40xX1fbxX3xX15bxX1xXdxX103xX2dxX3xX37xX4e6xX6xX3xX2fxXf9xX3xX4xX28cxX4xX3xXexX1xXf9xX31xX1xX3xXbxX1xXdaxX3xX2b4xX6xX8axX6xXdxX16xX3xX40xX6xX85xX6xX3xX5exX40xX1xX42xXexX3xX45xX46xX31xX62xX34cxX3xXexX92xX3xX4xX1xXc4xX4xX70xX3xXcxXdxX31xX16xX3xX46xX31xX1xX3xX2a0xX3xX37xX70xee5xX70xX37xX3xX3exX3xXe7xX70xX37x74fcxX50dxX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

Xếp hạng thêm 7 di tích cấp quốc gia

Xếp hạng thêm 7 di tích cấp quốc gia
2013-08-24 13:30:41

(TNO) - Ngày 20.8.2013, Bộ VH-TT-DL vừa ký quyết định xếp hạng 7 di tích quốc gia của các tỉnh Quảng Nam, Hà Giang, Hòa Bình, Bến Tre, Hà Nam và Lạng Sơn.

Tháng vàng du lịch di sản Huế

Tháng vàng du lịch di sản Huế
2013-08-24 13:30:31

(TNO) - Ngày 23.8, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã công bố Tháng vàng du lịch di sản Huế nhân kỷ niệm 20 năm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản...

Huỳnh Kesley sẽ kiện XTSG lên FIFA

Huỳnh Kesley sẽ kiện XTSG lên FIFA
2013-08-24 13:30:21

(TNO) - Hôm qua, thường trực Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã đưa ra “phán quyết”, không có thêm đội nào xuống hạng nữa khi Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) đã bỏ giải.

Tiến Minh ngồi ngoài, đội nhà thắng đậm

Tiến Minh ngồi ngoài, đội nhà thắng đậm
2013-08-24 13:29:39

(TNO) - Phong độ không tốt của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh khiến ban huấn luyện CLB Pune Pistons quyết định để anh ngồi ngoài trong trận thắng đậm Banga Beats ở...

Quỹ Vladimir Spivakov - Chắp cánh tài năng âm nhạc

Quỹ Vladimir Spivakov - Chắp cánh tài năng âm nhạc
2013-08-23 07:47:44

(SGGP) - Tại liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu 2013”, có một chương trình mang đến nhiều thích thú cho công chúng, đó là phần biểu diễn của 7 tài năng trẻ đến từ Quỹ...

Bảo tàng ảo tìm công chúng thật

Bảo tàng ảo tìm công chúng thật
2013-08-23 07:47:11

(TNO) - Bảo tàng trong nước đã thử nghiệm trưng bày ảo trên mạng. Tuy nhiên, trưng bày ảo này cần có những tương tác đặc biệt hơn.

Bất ngờ với cải lương

Bất ngờ với cải lương
2013-08-23 07:46:24

(TNO) - Mới đây, tại rạp Công Nhân (TP.HCM), khán giả được thưởng thức vở cải lương Chồng ơi đừng khóc với nhiều bất ngờ, thú vị. Không chỉ từ bản thân vở diễn, mà còn rút ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết