Cập nhật: 05/07/2012 08:09 GMT+7
8671xd8ffxa2f5x11833x1333dx1014exa3faxd823xdc39xX7xf51cx12f3bxa701x93d2x12578x8cebxX5x11160xXaxf51dx11950xXdxX5xX6x13189xX3xXex1015dxe5c2xXdxX3xX4xX1x110dcxX17xX3xXexX1xd39dxX17xX1xX3xX4xc09exX17x11c6dxX3xb3f1xXdxX5xcc2cxX6xX0x11029xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11042xX10xX6xd321xXaxX12xXcxXcxee27xX3xd2eaxX3x11a47xa4dbxfd29xX3xbfebxX4fxX3xX13xXdxX5xX6xX17xX3xX31xcd84xX6xX3xX31xcc2bxXdxX3xb108xX5dxX17xX2cxX3xX4xX1x1136cxX3xcb17xXdx1139exXexX3xX1x9a33xX3xa6a1xfcc9xX3xXexX1xX61x12b8exX6fxXexX3xXbxX1x104b5xX4xX3xX75x9d36xf8a7xX4xX3xXexX1axX61xX17xX2cxX3xX31xea7dxX3xXcxX1xXdxX6xX2cxX6bxX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX2cxXdxX6xX3xX1xdc49xX17xX3xX1xX86xXbxX3xX75x124c3xX17xX2cxX3xX64xcb72xXdxX3xX75xa534xX3xXexXdxX6fxXbxX3xXexX81xX4xX3x107b2xX3xX5xXa4xXdxX3xX7xX20xX17xX3xX2exX6xX17xX3xX2exXdxX1axX6bxX3xX75xX6fxX17xX3xX17xc0adxX64xX3xa1bexfc16xX2xe102xec04xX3x12a23xX20xX7bxX3xX5xX25xX3xX64xf79cxXexX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX5xXb1xX17xX3xX4x121d4xX6xX3xX53xX4fxX3xX13xXdxX5xX6xX17xXdfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6bxX46xX7bxXaxX12xX0xXexX6xX6dxX5xX10xX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX64xX6xX1axX2cxXdxX17x95baxXdbxXbx98fbxX3xX6xX61xXexX6bxXaxX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX64xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xdb0exX64xX6xX2cxX10xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxe849xXdxX46xXexX1xX131xX3x12b49xb6daxXdcxXbxX134x1284dxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX131xX3xc0dexXdbxX2xXbxX134xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX175xXdexXdcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxXdcxXaxX3xX15fxXdxX46xXexX1xX9xXaxX166x9dc0xX1a3xXaxX3xX6dxX6bxX1axX46xX10xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX1xX7bxXbxX10xX1axX5xXdxX17xb106xX9xXaxXaxX3xX6bxX17xX4xX5xXdxX4xX1baxX9xXaxX1axX10xXexX61xX1axX17xX3xX7xX1xX6bxX15fxX151xX64xX6xX2cxX10xa6b9xXexX1xXdxX7xXdfxX7xX1axX4x1172axXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX34xX34xXbxX1xXdxX10xX17xX6dxX6xX17xX4xX61xXdfxXexX61xX6bxXdxXexX1axX10xXdfxX31xX17xX34xXexXdxX6xX17xX7bxX6bxX17xX34xX151xX64xX6xX2cxX10x97d8xXdxX10xX15fxXdfxX6xX7xXbxX134x1345dxXcxX1xX61xX64xX6dxX17xX6xXdxX5xX151xaddcxX9x8dadxXdexX229xX229xXdbxX2xXaxX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX46xX12xXcxX1axX61xX17xX2cxX3xX31xX90xX3xXcxX1xXdxX6xX2cxX6bxX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX4dxX3xb01exX17xX1xX131xX3x11d4exX10xXexXexX7bxX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX1axX12xX0xX34xXexX6xX6dxX5xX10xX12xXcxX1xXdxX6xX2cxX6bxX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX75xX6xX17xX2cxX3xX75xX85xX86xX4xX3xX134xX10xX64xX3xX5xX25xX3xX64xX1bxX17xX3xX1xX25xX17xX2cxX3xX1xX6bxXexX3xXexX1axe1b5xX17xX3xXexX1xba51xX3xXexX1axX85xfba4xX17xX2cxX3xX4xX1xX61xX7bxXb5xX17xX3xX17xX1xX85xX86xX17xX2cxXdfxX3x11e53xXb5xX3xXexX5dxX3xX1baxX1xXdxX3xX64x110f3xX6xX3xX2cxXdxf968xXdxX3xXdbxXdcxX2xX2xX4dxXdbxXdcxX2xXdbxX3xX1baxX6fxXexX3xXexX1x11e01xX4xb9d0xX3xX64xXe9xXexX3xX5xX6bxXa4xXexX3xX75xXe9xXdxX3xX6dxX1bxX17xX2cxX3xX17xX1xX25xX3xX2cxXdxX25xX61xX131xX3xbffaxX6xX1axXdxX7xX3xX2exX6xXdxX17xXexX4dxX261xX10xX1axX64xX6xXdxX17xX3xX1d8xX305xX2exX261xX2e7xX3xX305xX1xecb7xXbxX1e1xX2e7xX3xX51xX6xX1axX4xX10xX5xX6bxX17xX6xX3xX1d8xXcxX20xX7bxX3xX51xX6xX17xX3xafe8xX1xX6xX1e1xX2e7xX3xX13xX6xX17xX3xX4fxXdxXexX7bxX3xX1d8xX53xX17xX1xX1e1xXdfxXdfxXdfxX3xX75xX76xX3xX5xXdxX2a5xX17xX3xXexX81xX4xX3xX4x135eexX3xX17xX2cxX85xX2afxXdxX3xXexXdxX6fxXbxX3xX4x132abxX17xX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX31xXb1xXdxX3xc41fxX61xX7bxX6fxXexX3xXexX20xX64xX3xX6dx107a4xX4xX3xX6xX17xX1xX3xX1baxX1xfc97xXdxX3xX7xX20xX17xX3xX2exX6xX17xX3xX2exXdxX1axX6bxX3xX17xX2cxX6xX7bxX3xXexX1axX6bxX17xX2cxX3xX64xX2cdxX6xX3xX1x8e60xX3xX17xXd8xX64xX3xX17xX6xX7bxXdfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6bxX46xX7bxXaxX12xX4fxX321xX4xX1xX3xX75xX20xX7bxX3xX1baxX1xX6bxX2d2xX17xX2cxX3xX6dxX6xX3xXexX61x10578xX17xX2e7xX3xX17xX1xd893xX17xX2cxX3xXexX85xXc0xX17xX2cxX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX75xX76xX3xXexX1axXc0xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xX17xX2cxX85xX2afxXdxX3xX4xXfcxX6xX3xX305xX2exX261xX3xX7xX6xX61xX3xX1baxX1xXdxX3xX75xXe9xXdxX3xX6dxX1bxX17xX2cxX3xX305xX1xX321xXbxX3xX17xX20xX17xX2cxX3xX64xcf84xX4xX3xX2cxXdxX321xX3xX4xX1xX61xX7bxXb5xX17xX3xX17xX1xX85xX86xX17xX2cxX3xX5xX2a5xX17xX3xX229xXdcxX3xXexX1axXdxX90xX61xX3xX10xX61xX1axX6bxX3xX4dxX3xX2cxXdxX321xX3xX1baxdfa2xX3xX5xX81xX4xX3xX4xX1xX6bxX3xX64xXe9xXexX3xX1xX36cxX61xX3xX31xX90xXdfxX3xX339xX1xX85xX17xX2cxX3xX4xX321xX4xX3xX2axX17xX2cxX3xX4xX1xXfcxX3xX4xXfcxX6xX3xX13xXdxX5xX6xX17xX3xXexXdxX6fxXbxX3xXexX81xX4xX3xXexX5dxX3xX4xX1xX384xXdxX2e7xX3xX6dxXc0xXdxX3xX75xX384xXdxX3xX31xXb1xXdxX3xX1xX73xX2e7xX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX5xX25xX3xX64xXe9xXexX3xXexX1axX6bxX17xX2cxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX3e1xX61xX3xXexX1xXfcxX3xX1d8xX4xX2cdxX17xX2cxX3xX31xXb1xXdxX3xX151xX6dxX1axX6xX1xXdxX64xX6bxX31xXdxX4xX1e1xX3xX1baxX1xX2axX17xX2cxX3xXexX1xXb5xX3xX75xX81xX17xX2cxX3xXexXb1xXdxX3xXexXa4xXdxX3xX7xX20xX17xX3xX2exX6xX17xX3xX2exXdxX1axX6bxX3xXexX1xX2afxXdxX3xX75xXdxXb5xX64xX3xX1xXdxX90xX17xX3xXexXa4xXdxXdfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6bxX46xX7bxXaxX12xX2c2xX1xX2axX17xX2cxX3xX4xX1xea7fxX3xXexX5dxX3xX4xX1xX384xXdxX3xX7xX384xX3xXexXdx113a0xX17xX3xX1baxX1xd273xX17xX2cxX3xX5xXacxX3xXexX5dxX3xX75xXe9xXdxX3xX6dxX1bxX17xX2cxX3xX17xX1xX25xX3xX2cxXdxX25xX61xX3xX305xX2exX261xX2e7xX3xX51xX50xXe1xX3xX75xXe9xXdxX3xX6dxX1bxX17xX2cxX3xX321xX6bxX3xX7xX73xX4xX3xX75xX38dxX3xX75xX10xX17xX3xX4x13510xX17xX3xX17xX2cxXacxXdxX3xX31xX25xX6bxX3xX6dxX25xX17xX3xX75xX25xX64xX3xXbxX1xX321xX17xX3xXexX1xX61xX7bxX6fxXexX3xXbxX1xX81xX4xX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX2cxXdxX6xX3xX1xXa4xX17xX3xX1xX86xXbxX3xX75xXacxX17xX2cxX3xX64xXb1xXdxX2e7xX3xX31xX25xX3xX1xX73xX3xX75xX76xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX1baxX1xXdxX3xXexX1axX61xX17xX2cxX3xX31xX90xX3xX17xX25xX7bxX3xX75xf679xXexX3xX6dxX2e5xXexX3xX1bax9c83xX3xX31xX25xX6bxX3xX6dxX2d2xX17xX3xX1xX86xXbxX3xX75xXacxX17xX2cxX3xX64xXb1xXdxX3xX75xXb5xX3xXexXdxX6fxXbxX3xXexX81xX4xX3xXc0xX3xX5xXa4xXdxX3xX7xX20xX17xX3xX2exX6xX17xX3xX2exXdxX1axX6bxX3xX75xX6fxX17xX3xX17xXd8xX64xX3xXdbxXdcxX2xXdexXdfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6bxX46xX7bxXaxX12xX2exXdxX5xX31xX6xX2e7xX3xXdbxXdexX3xXexX61xX54exXdxX2e7xX3xX2cxXdxX6xX3xX17xX1xX36cxXbxX3xX53xX4fxX3xX13xXdxX5xX6xX17xX3xX31xX25xX6bxX3xX17xXd8xX64xX3xXdbxXdcxXdcxX167xX3xX1d8xXexX5dxX3x11040xX5xX61xX64xXdxX17xX10xX17xX7xX10xX1e1xX3xX31xX25xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX1bxX17xX2cxX3xXexX1axXc0xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXexX1axX81xX3xX4xXe9xXexX3xXexXa4xXdxX3xXexX1axX61xX17xX2cxX3xXexX20xX64xX3xX1xX25xX17xX2cxX3xXbxX1xX58bxX17xX2cxX3xX17xX2cxf1aexX3xX4xXfcxX6xX3xX75xXe9xXdxX3xX6dxX1bxX17xX2cxX3xX17xX25xX7bxXdfxX3xX213xXb1xXdxX3xX6dxX2d2xX17xX3xX1xX86xXbxX3xX75xXacxX17xX2cxX3xX64xXb1xXdxX2e7xX3xX64xX42exX4xX3xX5xX85x129b3xX17xX2cxX3xX4xXfcxX6xX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX75xX76xX3xXexXd8xX17xX2cxX3xXexX5dxX3xX166xX3xXexX1axXdxX90xX61xX3xX10xX61xX1axX6bxX34xX17xXd8xX64xX3xX5xX2a5xX17xX3xa9caxX3xXexX1axXdxX90xX61xX3xX10xX61xX1axX6bxX34xX17xXd8xX64xX2e7xX3xXexX1axXc0xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xX4xX3e1xX61xX3xXexX1xXfcxX3xX75xX85xX86xX4xX3xXexX1axX2d2xX3xX5xX85xX6fdxX17xX2cxX3xX4xX6xX6bxX3xXexX1xX42exX3xX17xX1xb78dxX3xXexXa4xXdxX3xX4fxX50xX51xX3xX17xX25xX7bxX3xX1d8xX75xX42exX17xX2cxX3xX75xX3e1xX61xX3xX5xX25xX3xX151xX6dxX1axX6xX1xXdxX64xX6bxX31xXdxX4xX3xX31xXb1xXdxX3xX2xXdcxX3xXexX1axXdxX90xX61xX3xX10xX61xX1axX6bxX34xX17xXd8xX64xX1e1xXdfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6bxX46xX7bxXaxX12xXcxX1axX6bxX17xX2cxX3xX175xX3xX17xXd8xX64xX3xX1baxX1xX6bxX321xX4xX3xX321xX6bxX3xX53xX4fxX3xX13xXdxX5xX6xX17xX2e7xX3xX2exXdxX5xX31xX6xX3xX75xX76xX3xX1axX6xX3xX7xX20xX17xX3xXexX1axX2a5xX17xX3xX2xXdcxXdcxX3xXexX1axX36cxX17xX3xX1d8xX2cxX1xXdxX3xX72bxX3xX6dxX25xX17xX1e1xX3xX31xX25xX3xX4xX2cdxX17xX2cxX3xX4fxX50xX51xX3xX17xX25xX7bxX3xX2cxXdxX25xX17xX1xX3xX4xX1xX42exX4xX3xX213xXe1xX3xX2exX10xX1axXdxX10xX3xX53xX3xX17xXd8xX64xX3xXdbxXdcxX2xX2xXdfxX3xXcxXdfxX213xccdexX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Federer tái ngộ Djokovic ở bán kết

Federer tái ngộ Djokovic ở bán kết
2012-07-05 08:09:09

(TNO) - 2 tay vợt hàng đầu của làng banh nỉ thế giới Roger Federer và Novak Djokovic sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết Wimbledon năm nay, sau khi cùng thắng dễ dàng các đối...

Vận động tài trợ nhạc cổ điển

Vận động tài trợ nhạc cổ điển
2012-07-05 07:41:09

(TNO) - Chương trình hòa nhạc Eternal Concert - Những giai điệu cổ điển vượt thời gian sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 14.7, 15 giờ và 20 giờ ngày 15.7 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Ba...

Liên hoan phim về thể thao và du lịch

Liên hoan phim về thể thao và du lịch
2012-07-05 07:40:35

TT - Liên hoan phim điện ảnh, truyền hình, thể thao và du lịch quốc tế (FICTS) lần thứ VI vừa khai mạc tối 4-7 tại Hà Nội. Các phim sẽ lần lượt được giới thiệu tới khán giả vào...

Naomi Watts đóng vai công nương Diana

Naomi Watts đóng vai công nương Diana
2012-07-05 07:39:59

TT - Những hình ảnh đầu tiên của diễn viên người Anh Naomi Watts trong vai công nương quá cố Diana vừa được tiết lộ.

Lisicki gây sốc khi hạ Sharapova

Lisicki gây sốc khi hạ Sharapova
2012-07-04 10:42:46

TTO - Thêm một cơn địa chấn nữa đã xảy ra tại Wimbledon 2012. Lần này là ở nội dung đơn nữ với cú sốc mang tên Maria Sharapova khi cô bất ngờ để thua tay vợt người Đức Sabine...

“Bóng hồng” thủ lĩnh đoàn

“Bóng hồng” thủ lĩnh đoàn
2012-07-04 10:33:00

(QT) - Trong số những thủ lĩnh đoàn của BĐBP tỉnh Quảng Trị thì nữ Trung úy Nguyễn Thị Phương Thảo là một trường hợp khá đặc biệt, bởi vì từ trước đến nay Phương Thảo là nữ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết