Cập nhật:  GMT+7
43f7x6039xab7ex760exdc77x868cx102d7xf09exb19exX7x610bx5e20x5ba5xbf27x7c2ax669cxX5xf332xXaxc429xbd18xX6x4d0bxd3e6xX3xb304xa5d3xX15xX3xX1x8981xX6xX3xf6d8xc453xXdxX3x48b7xX15xX3x6306xc298xX15xX3x113d0xX1x6e5exXexX3x4b41x6540xX15xX0x93bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6x7f3cxXaxX12xd46axXcxXcx10935xbefbxX3xaa28xX3xXcx10bfbxdfbbxX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16xa04exaa23xX3xX2xda43xX3xX18xX5dxX3xX2x637dxX4fxX2x93d3x6abcxX3xXex9b5fxXdxX3xXexX1xX5dxX15xX1xX3xXbxX1xcc38xX3x6ee4xX6x794dxX6xXdxX6bxX3xXex1121fxX15xX1xX3xX4cxX7xX6xX7dxX6xX6bxX3xX2bxX1xX2dxXexX3xX30xX31xX15xX3xX27xeb2axX3xX46xXdxef01xX15xX3xX52xX6xX3xX4xX1xb9efxbe4exX15xX16xX3xXexX52xc06axX15xX1xX3xX16xXdxX6xX53xX3xX5xXa4x6cfdxX3xd64axX19xX15xX3xX1xX1dxX6xX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX3xX4fxX3xX2bxX1xX2dxXexX3xX30xX31xX15xX3xX5xe8b0xX15xX3xXexX1x110c7xX3xX2xa0dfx9c67xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX53xX46xX5exXaxX12xX0xXexX6xdaeexX5xX10xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxa87axX6xX52xX16xXdxX15xdcf3xXdbxXbx5ec4xX3xX6xXb6xXexX53xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX100xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xccdcxXdxX46xXexX1xX9xXaxb260x5abcxX6axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXdbxX12dx714exXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX34xX34xXf5xX6xX53xaddfxXb6xX6xX15xX16xXexX52xXdxXdcxX18xX15xX34xXbxX53xX52xXexX6xX5xX7xX34xX6axX34xXcxX52xXb6xX53xX15xX16xX14dxXb6xX6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX34xXdbxX13xX52x10ed4xXexX6ax8236x4807xXdcxab8bxXbxX16xXaxX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX46xX12xX7bx79b0xX15xX3xX7dxX1xe25axXb6xX3xX4xX1xXa4xXa5xX15xX16xX3xXexX52xXabxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX53xX3xX5xXa4xXb6xX3xX18xX19xX15xX3xX1xX1dxX6xX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX4fxX3xX2bxX1xX2dxXexX3xX30xX31xX15xX3xXexX6exXdxX3xX7bxX24xX179xX24xbdbdxX3xX4fxX3xededxX15xX1xX106xX3xbadfxXd8xX4xX3xX13xXdxX15xX1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX52xX12xX0xX34xXexX6xXf5xX5xX10xX12xXcx8d53xX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX3xX27xX98xX3xX27xX10xX100xX3xX4xcaa5xX4xX3xX4xX1xXa4xXa5xX15xX16xX3xXexX52xXabxX15xX1xX6bxX3xX15xX21xXdxX3xX46xXb6xX15xX16xX3xX4xX1dxX3xXex7c37xX15xX1xX3xX27xa0d8xX4xX3xXexX52xXa4xX15xX16xX3xX4xd39dxX6xX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX6bxX3x6fd8xXb6xX31xX15xX16xX3xX2bxX6xX100xX3xXexX1xX6xX100xX3xX16xXdxX6xX3xX5xX9cxX3xX1xX21xXdxX3xX15xX1xXa4xX106xX3xX7bxe76exX4xX3xXf5x9d6exX6xX6bxX3xXf5xX31xX3xXexX52xX6exX53xX6bxX3xX15xX16xX1xb809xX3xXexX1xXb6xX2dxXexX3xX46xX195xX15xX3xX16xXdxX6xX15xX3xf9bcxX1xX19xX100xX6bxX3xXexX52xXabxX15xX1xX3xX46xXdxX9cxX15xX3xX15xX1xX6exX4xX3xX4xe799xX3xX46xX195xX15xX3xXexX21xX4xX6bxX3xX4xX20dxX4xX3xXexX52xa8b3xX3xX4xX1xXa5xXdxX3xX30xX5dxXdxX3xX4xX1xX2b2xXdxX6bxX3xX15xX1xX31xX5exX3xX7xX6exXbxX6bxX3xX27xXdxX279xXb6xX3xX100xf1c6xX6xX3xX30xX53xX15xX3xX49xX2bxX1xX2dxXexX3xX30xX31xX15xX4dxX6bxX3xX100xX2d3xX6xX3xXexX52xX79xX15xX16xX3xX4xXa5xX100xX3xXdcxX3xXdcxX3xXdcxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX53xX46xX5exXaxX12xX2bxX16xX53xX5dxXdxX3xX52xX6xX6bxX3xX4xX1xXa4xXa5xX15xX16xX3xXexX52xXabxX15xX1xX3xX4xX2b2xX15xX3xX16xXdxedbcxXdxX3xXexX1xXdxX279xXb6xX3xX1xXabxX15xX1xX3xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xX4xf21cxX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX3xXexX1x643cxX15xX16xX3xX14dxXb6xX6xX3xX15xX1x10345xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX28xX4xX3xX27xbeb3xX15xX3xX5x800dxX15xX16xX3xXf5x6934xX15xX16xX3xX18xXdxX279xX4xX3xXexX52xX6xX15xX16xX3xXexX52xX22bxX3xXexX6exXdxX3xX7dxX1xX34dxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX9cxX3xX1xX21xXdxX3xX18xX5dxX3xXexX342xX3xX4xX1xXd8xX4xX3xXexX52xX2b2xX3xX4xX1xXa5xXdxX3xXaxXcxX1x645bxX3xXexX5dxXdxX3xX46xX20dxX15xX3xX5xX366xX15xX16xX3xX27xX362xX15xX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xXaxXdcxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX53xX46xX5exXaxX12xX30xc755xX15xX3xX4xX6exX15xX1xX3xX27xX1dxX6bxX3xXexX6exXdxX3xXexX9cxX3xX1xX21xXdxX3xX4xX2b2xX15xX3xX4xX1dxX3xX4xX20dxX4xX3xX1xX53xX6exXexX3xX27xX21xX15xX16xX3xXexX52xXdxebbdxX15xX3xX5xX98xX100xX6bxX3xXexX52xXa4xX15xX16xX3xXf5xX5dxX5exX3xX1xXdxX279xX15xX3xX18xX2dxXexX3xa237xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX3xX15xX16xX5dxX5exX3xX19axX5exX3xX4fxX3xXf5xX195xX5exX3xX16xXdxa59bx7e50xX6bxX3xX426xX2bxX1xX357xX15xX16xX3xX27xX53xX20dxX3xX1xX53xX6xX3xX6xX15xX1xX3xX27xX5dxX53xX3x4f8exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX43fxX6bxX3xX16xXdxX32bxXdxX3xXexX1xXdxX279xXb6xX3xX18xX5dxX3xX14dxXb6xX31xX15xX16xX3xXf5xX20dxX3xX46xXb6xX3xX5x7388xX4xX1xX3xX4fxX3xX46xX47fxX4xX1xX3xX18xX2a1xX3xX20xX21xXdxX3xX24xX15xX3xX27xX28xX15xX3xX18xX32bxXdxX3xX15xX16xXa4xX43exXdxX3xX46xX195xX15xX3xX2bxX1xX2dxXexX3xX30xX31xX15xXdcxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX53xX46xX5exXaxX12xX179xXdcx4e24xX13xX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Một nghề cao quý trong các nghề cao quý

Một nghề cao quý trong các nghề cao quý
2023-09-28 17:27:00

QTO - Tôi rất phấn chấn và xúc động được tham dự lễ ra mắt 3 tập sách quý “Thời gian và nhân chứng” (Hồi ký các nhà báo). Tôi say mê đọc hết những câu...

9X “phượt văn hóa” bằng Facebook

9X “phượt văn hóa” bằng Facebook
2014-10-21 07:23:55

(TNO) - “Lâu nay người ta cứ nói bọn trẻ chỉ ưa những thứ văn hóa bên ngoài. Nhận thức đó là không đúng”, GS Ngô Đức Thịnh cho biết khi ông tham gia buổi nói chuyện với hàng...

Nhiều thay đổi tại “Làn sóng xanh 2014”

Nhiều thay đổi tại “Làn sóng xanh 2014”
2014-10-21 07:23:27

(TNO) - Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức vừa phát động việc bầu chọn cho mùa giải năm 2014. Năm nay, giải thưởng này có nhiều nét mới...

Kiều nữ đụng độ ở WTA Finals 2014

Kiều nữ đụng độ ở WTA Finals 2014
2014-10-20 09:02:03

(TNO) - WTA Finals năm nay hứa hẹn nhiều thú vị bởi đây không chỉ lần đầu tiên giải được tổ chức ở Đông Nam Á, mà còn hội tụ nhiều kiều nữ của quần vợt thế giới hiện nay.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết