Cập nhật: 10/03/2016 00:29 GMT+7
c94cx1674bx18130xf857x16ec1xf6e6x1379ax12198x10358xX7x161b4x15392xf9a8xdcebx1284dx11ce7xX5x11287xXax11d83x13a2fxfb7axX3x148bcx1348cx16d71x11471xX3x16ff9xX3x11739xXdx15efdxXexX3xXcx14400xXdxX18xX1xX3xXex17b45xXdxX3xX18xX19xf294x12005xX3xX5xdb73xcff1xX3x13e93x109bexX3xX16xX29xXexX3xf289x160d3xXdxX3xX1bxX3xX1dxX3dxXdxX3xX1xX29xXexX0x16054xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xe967xXaxX12xXcxXcx12ba1xX3xX1bxX3xX36x1518dxXbxX3x14932xe1dbxXdxX3xX3cxX32xX18xX19xX3xX4x161dexX6xX3xX69xXdxX1fxX18xX3x11097xX18xX1xX3xX1dxXdxX1fxXexX3x167e0xX6xX33xX3xX18xX1x106d8xX18xX19xX3xX18xfb7bxX33xX3x14511x1722bxX3xX1xX2exXdxX3xX18xX19xX2exX3xXexX23x11f0exX18xX19xX3xX3cxX6xXdxX3xXexX23xe4a5xX3xX33xf01axXdxd47exX3xX18xX19x14d76xf795xXdxX3xX5cx18147xX18xX3xX4xX1xXb2xdbf5xX18xX19xX3xXexX23x154e6xX18xX1xX3xX4xX3dxX2exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX29xXexX3xea2dxX6xX23xX6xX9fxXd4xX10xX3xXexX23x12974xX18xX3xXexX23xX3dx15066xd187xX18xX3xX1xXc3xX18xX1xX3xX33xX6xX18xX19xX3xXexXdexX18xX3xX16xX29xXexX3xX3cxX3dxXdxX3xX1bxX3xX1dxX3dxXdxX3xX1xX29xXex106b1xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xd299xX5xX10xX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX23xX19xXdxX18xXaex176ecxXbx16f0bxX3xX6xX3dxXexX9fxXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1765fxX9fxX5cxXe4xXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xXdxX18xX1xX3xXexX29xXdxX3xX18xX19xX2exX2fxX3xX5xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX16xX29xXexX3xX3cxX3dxXdxX3xX1bxX3xX1dxX3dxXdxX3xX1xX29xXexX3xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXaexX4axX4axX7xXexX6xXexXdxX4xX107xX18xX10x16502xX107xXexX3dxX9fxXdxXexX23xX10xX107xX3cxX18xX4axXexXexX9fxX4axXdxX4axX7x14f47xX121xX1b0xX4axX121xX93xX2xX1b0xX4axX93x125fbxX4axX93xX92xX4axX33xX4xX1bxX5xXe4xX1bxX1xX3dxX18xX19xX1bxX3cxXdxX10xXexX1bxXexX23xXdxX18xX1xX1bxX1xX6xXexX1bxX3cxX3dxXdxX1bxX3cxX3dxXdxX1bxX1xX6xXexX1bxX2xX1baxX1bxe1cexXbxX19xX1bxX2x177f2x13d66xdcacxX1edxX92xca61xX1efxX92xX1efxX107xX1e8xXbxX19xXaxX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xXdxX18xX1xX3xX3cxX32xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xX4axXexX6xX10fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12x10bbdxX17xX3xXd4xX1xX6axX18xX19xX3xX1xXdxf3c7xX33xX3xX5x12189xX18xX3xX123xX3dx1652dxXexX3xX1xXdxX1fxX18xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX3dxX3xX18xX1xXb2xX18xX19xX3xX69x177faxXe4xX3xX5xX32xX3xX5xX26fxX18xX3xX69xX26fxX3dxX3xXexXdxXdexX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX3cxX32xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xXdxX18xX1xX3xXexX3dxX18xX19xX3xX1x14dc7xX18xX19xX3xXexX23xX9fxX18xX19xX3xX3cxX6xXdxX3xXexX23xXa9xX3xX18xX19xXb2xXb3xXdxX3xX5cxXb7xX18xX3xX4xX1xXb2xXbdxX18xX19xX3xXexX23xXc3xX18xX1xX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX9fxX3xX10fxXdxX26bxXexX3xX6xX18xX1xX3xX18xX1x17ae8xX18xX3xX5xXb3xXdxX3xX5xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX4xX73xX6xX3xX4xX1xXb2xXbdxX18xX19xX3xXexX23xXc3xX18xX1xX3xX4xX1x16b58xX3xX33xX2exXexX3xX18xX19xX32xXe4xX3xXexX23xXb2xXacxX4xX3xX10fxX3dxe698xXdxX3xX19xX1xXdxX3xX1xXc3xX18xX1xX3xX69xX26fxX3dxX3xXexXdxXdexX18xX3xX18xXdexX18xX3xXd4xX1xX6axX18xX19xX3xXexX23xX29xX18xX1xX3xXd4xX1x124f6xXdxX3xX18xX1xX8axX18xX19xX3xX3cxX274xXbxX3xX3cxX29xXbxX3xX10fxX6xX18xX3xX69xX26fxX3dxX107xX3xXcxX23xX9fxX18xX19xX3xXd4xX1xXdxX3xX69x15c9fxX2fxX3xX10fxf30cxX18xX19xX3xX7x1055cxX3xX1xX9fx13440xXexX3xX18xX29xX9fxX3xX3cxX32xX3xX5cxX3dxXe4xXdexX18xX3xX5cxX29xX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX33xXc3xX18xX1xX2fxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xXdxX18xX1xX3xXd4xX1xX6axX18xX19xX3xe6d6xXexX3xX5xX26fxX18xX3xXexX23xXdexX3dxX3xX19xX1xd7caxX9fxX3xX3cxX32xX3xX5xX32xX33xX3xX18xX19xXb2xXb3xXdxX3xX10fxX39exX18xX3xX5cxXb7xX18xX3xX4xX73xX6xX3xX33xXc3xX18xX1xX3xX10fx1818axXdxX3xX23xX3fexXdxX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12xXcxX3dxXe4xX3xX18xX1xXdxXdexX18xX2fxX3xX4xX1xX3cexX18xX1xX3xX7xX39axX3xX1xX32xXdxX3xX1xXb2xXacxX4xX3xX3cxX32xX3xX10fxXc3xX18xX1xX3xX5cxX28dxX18xX3xX4xX73xX6xX3xX4xX66xXbxX3xX69xX6axXdxX3xX35xX36xX3xX18xX32xXe4xX3xX19xXdxd7e4xXbxX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX3cexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX26fxX18xX3xX69xX26fxX3dxX3xX69xX2bcxX18xX19xX3xX1xX29xXexX3xXexX23xXb2xXacxX4xX3xXd4xX1xX29xX18xX3xX19xXdxX7bxX3xXexX23x1738fxX3xX18xXdexX18xX3xX10fxXc3xX18xX1xX3xXexfb33xX18xX1xX3xX3cxX32xX3xXexX39axX3xXexXdxX18xX3xX1xXbdxX18xX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12xX36xX17xX18xX19xX3xX3cxXacxXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1bxX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xXdxX18xX1xX2fxX3xX4xX6xX3xX7xX496xX3xX84xX19xdbc2xX4xX3xdf1exXbdxX18xX3xX3cxX32xX3x121aaxX1xXb2xXbdxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4x170b0xX18xX19xX3xX19xX391xXbxX3xX33xX66xXexX3xXexX23xX9fxX18xX19xX3xX4xX1xXb2xXbdxX18xX19xX3xXexX23xXc3xX18xX1xX3xX3cxXacxXdxX3xX3cxX6xXdxX3xXexX23xXa9xX3xX19xXdxX29xX33xX3xXd4xX1xX7bxX9fxX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12xX1dxXacxXdxX3xXd4xXdxX18xX1xX3xX18xXdxX1fxX33xX3xX18xX1xXdxXe5xX3dxX3xX18xX8fxX33xX3xX69xX2bcxX18xX19xX3xXexX23xXdexX18xX3xX7xX28dxX18xX3xXd4xX1xX274xX3dxX2fxX3xX84xX19xX4e2xX4xX3xX4e5xXbdxX18xX3xXd4xX1xX6axX18xX19xX3xX4xX1xX332xX3xX18xX1xX311xX18xX3xX123xd3d7xXexX3xX4xX1xX274xXexX3xX19xXdxX4e2xX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xXexX1xX3cexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX33xX32xX3xX4xXa9xX18xX3xXexX23xX3dxXe4xXe5xX18xX3xX69xX39exXexX3xX4xX1xX9fxX3xX1xX4e2xX3xX18xX1xX8axX18xX19xX3xXaxXexX3dxXe4xX1fxXexX3xX4xX1xXdxXdexX3dxXaxX3xX33xX32xX3xX4xX7bxX3xX19xXdxX29xX33xX3xXd4xX1xX7bxX9fxX3xX4ecxX1xXb2xXbdxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX1x136c7xX6xX3xX18xX1xX311xX18xX3xX4xX4faxX18xX19xX3xXexX5f0xX18xX19xX3xX1xX4e2xX4xX3xX5xX36cxX33xX3xX69xXb2x15b25xX4xX3xXexX5f0xX3xX6xX18xX1xX3xX13exX6xX3xX84xX19xX4e2xX4xX3xX4e5xXbdxX18xX3xX23xX274xXexX3xX18xX1xXdxXe5xX3dxX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12xX36xX1xXb2xXbdxX18xX19xX3xXexX23xXc3xX18xX1xX3xX16xX29xXexX3xX3cxX3dxXdxX3xX1bxX3xX1dxX3dxXdxX3xX1xX29xXexX3xX5cxX9fxX3xXcxX23xX3dxXe4xXe5xX18xX3xXexX1xX6axX18xX19xX3xf000xX1xX6xX18xX19xX3xX3cxX32xX3xf761xX32xXdxX3xXcxX23xX3dxXe4xXe5xX18xX3xX1xXc3xX18xX1xX3xX1dxX496xX18xX1xX3xX13xX9fxX18xX19xX3xXbxX1xX3fexXdxX3xX1xX60cxXbxX3xXexX1xX39axX4xX3xX1xXdxX1fxX18xX2fxX3xX10fx182a7xXexX3xX69xX26fxX3dxX3xX5xXdexX18xX3xX7xX391xX18xX19xX3xXcxX16xX3xX1dxX496xX18xX1xX3xX13xX9fxX18xX19xX3xX2xX3xX3cxX32xX9fxX3xX5xX458xX4xX3xX2xX2xX19xX1baxX93xX3xX36xX1xX73xX3xX18xX1xX311xXexX2fxX3xX18xX19xX32xXe4xX3xX2xX1baxX1bxX1baxX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX9fxX5cxXe4xXaxX12xX84xX1xX8axX18xX19xX3xX69xX9fxX39exX18xX3xXexX23xX3cexX4xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xX18xX1xX2exX18xX3xXexX5f0xX3xX4xX3dxX2exX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX29xXexX3xX3cxX3dxXdxX3xX1bxX3xX1dxX3dxXdxX3xX1xX29xXexXaexX0xXexX6xX10fxX5xX10xX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX23xX19xXdxX18xXaexX121xXbxX123xX3xX6xX3dxXexX9fxXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xX4axXexX6xX10fxX5xX10xX12xXcxX107xX35xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh
2023-03-23 08:25:00

(Baoquangngai.vn)- Di tích Văn hoá Sa Huỳnh được Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định tầm vóc, giá trị của một trong ba nền văn minh lớn nhất...

Áo dài ơi

Áo dài ơi
2016-03-10 00:29:25

TTO - Xem màn đồng diễn áo dài quy tụ hơn 1.000 người trình diễn tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trong khuôn khổ Lễ hội áo dài TP.HCM lần 3.

Ông Wenger không quan tâm băng rôn phản đối

Ông Wenger không quan tâm băng rôn phản đối
2016-03-10 00:29:12

(SGGP) - Arsenal thắng Hull City 4-0 trong trận đấu lại FA Cup. Khán giả Arsenal treo băng rôn kêu gọi HLV Arsene Wenger từ chức nhưng ông thầy người Pháp bảo rằng chẳng quan...

Việt Nam thua Hàn Quốc 0 - 4

Việt Nam thua Hàn Quốc 0 - 4
2016-03-10 00:28:41

(SGGPO).-Tối 9-3 (theo giờ Việt Nam), trên sân Nagai (Osaka, Nhật Bản) tuyển Việt Nam để thua 0 - 4 trước Hàn Quốc, ở lượt trận cuối của Vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic...

Phim Việt và dấu ấn nghệ sĩ nữ

Phim Việt và dấu ấn nghệ sĩ nữ
2016-03-09 00:19:53

(SGGP) - Không hẹn mà gặp, hàng loạt những nghệ sĩ nữ tên tuổi: Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Mai Thu Huyền, Thanh Thúy... hay lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Nguyễn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết