Cập nhật: 08/10/2016 14:08 GMT+7
70f0xa13bxde90x9438x9baexb543xc669x9316x93adxX7x9b15x8e95x9233xc171xd056xced1xX5xd99cxXaxc9efxba82xX1x766exXdxX3xe023x8469xea63x78fbxX3xX4x8f82xX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7x10ba7xX1axX1bxX3xXexX27xX4xX3xe7bexefbdxX3xXexX1xX1exabe4xXexX3xbdc4x8257xd4efx7a3exXcx88dax98e8xXcxX3xXcxf6edxf2c4xX6xd3a0xX3x75ddx84b1xX2xc488x71cbxX0x75cexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6eexX10xX6xX43xXaxX12xbc92xde11xfb37xX64x10991x10566x7ab6xc189xa9d5xX3xX38xX5cxdb66xX6xX3xX7xb5f8xX3xXex1066ex9d82xX3xX4xX1xX1exX45xa18dxX1axX3xX1axX1bxX1xXdxd396xXbxX3xX6axX3xX39xX3axX3bxXcxX3dxX3exXcxX3xXcxX42xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX2xX4axX4bxX3xX5xf559xX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1axX1xd940xX2fxX3xXexb91fxX2fxX3xc147xXdxe43exX2fxX3xX4xX42xX1axX3xX18x10644xa469xX1axX1bxX3xX1xXaexX1axX1xX3xXexX1xX9dxX1axX1xX3xX2fxX19xXexX3xX1axc848xX1axX3xX2fxX30xX3xXexX1xX1exX35xXexX3xX4xX1xX1exX45xX7cxX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX83xXbxX3xX43xX9dxX1axX1xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX42xf920xX3xX7xX72xX3xXexX75xX76xX3xX39xXdxX83xXexX3xcf8bxX6xX2fxX69xX3xc525xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX43xX42xX3xXcxX1xX10xX3xX39xX69xX6xX75xXexX3xbfc2xX9dxX3xX108x8211xfca2xX3xX5cxX42xXf5xX3xX7xX72xX3xXexX75xX76xX3xXcxX66xX5cxX108x7478xX3xXbxX1xa3d3xXdxX3xX1x7a44xXbxX3xXexcc54xX3xX4xX1x8ea9xX4xX69xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX42xX43xX45xXaxX12xX103xX1xb031xX1axX1bxX3xXexX9dxXdxX3xX1axc23fxX1axX1bxX3xX18xXbbxX13cxX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX83xX1axX3xXexbfb4xX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1axX9dxX45xX3xX7xf2dcxX3xX4xd25axX3xX18xXdxXd0xX1exX3xXb1xXdxX83xX1axX3xX18x7255xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xX1exX45xX3xX4xX1xX1exX45xX7cxX1axX3xX2fx86c1xX1axX3xX11exX9dxX3xX4xX138xX1axX1bxX3xX1xXdxXb3xX1axX3xX4xX1xX42xX3xX18xX6xX2fxX3xX2fxX7cxX3xX1xX19xXdxX3xX1xX6exX6xfb03xX3xX18xXbbxX13cxX4xX3xX7xX138xX1axX1bxX3xX11exX9dxX3xX18xXdxX3xX18xXb3xX1axX3xX4x7964xX1axX1bxX3xX11exfdf6xXdxX3xX4xX42xX1axX3xX18xXbbxXbcxX1axX1bxX3xX7xX27xX1axX1bxX3xXexX27xX4xX3xX18x9579xX3xX4xX1xX6exX1axX1d0xX3xX18xXbbxX13cxX4xX3xXexX75xX6xX42xX3xX4x7f43xX3xX1xX19xXdxX3x9b04xXbbxX1ecxX4xX3xX75xX6xX3xX1axXd0xX1axX3xX2fxX30xX3xXexX1xX1exX35xXexX3xX75xX19xX1axX1bxX3xX5xX1ecxX1axX3xX4xf8bfxX6xX3xXexX1xXb3xX3xX1bxXdxX1ecxXdxX69xX0xXexX6xX21cxX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX75xX1bxXdxX1axfbfcxX47xXbx10156xX3xX6xX1exXexX42xXaxX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX21cxX42xX75xX43xX10xX75xX9xXaxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xda79xXdxX43xXexX1xX9xXaxX47xb501xX48xXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25bxX4dxX4dxX285xX285xX285xX69xX7xX1bxX1bxXbxX69xX42xX75xX1bxX69xX11exX1axX4dxX43xX6xXexX6xXdxX2fxX6xX1bxX10xX7xX4dxX42xX75xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX4dxX47xX48xX2xX4axX4dxX2xX48xX4dxXdxX2fxX6xX1bxX10xX7xX4axb521xX48xd983x711axX2d0xd422xX39xX6axX6xX75xXexX69xc2bdxXbxX1bxXaxX4dxX12xX0xX4dxXexX43xX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX43xX12xX0xX4dxXexX43xX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX6xX21cxX5xX10xX12xX123xX9dxX3xX3axX5xX43xX10xX1bxX6xX75xX43xX6xX3xX3bxX69xX3xX63xX4xX1xX10xXdxX43xX10xX1bxX1bxX10xX75xX1d0xX3xXexXdxXb3xX1axX3xX7xX72xX3xX5xb2ccxX4xX1xX3xX7xa55dxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX1exX35xXexX3xX1axX1bxXbbxXbcxXdxX3xXcxX1x10860xX45xX3xX63xX72xX1d0xX3xX1axX1bxX1exX45xX7cxX1axX3xX1bxXdxX27xX2fxX3xX18xX138xX4xX3xXbxX1xX344xX3xXexX75xX27xX4xX1xX3xX2fxb88dxX1axX1bxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX1exX35xXexX3xX4xX1xbfecxX1exX3x86b3xX3xX4xX23bxX6xX3xX1axX1xX9dxX3xX18xbe50xX1exX3xX1bxXdxX27xX3xX63xX42xXexX1xX10xX21cxX45xc726xX7xX3xX11exX9dxX3xX2d2xX3xX1axX1xX9dxX3xX7xXbbxX1exX3xXexX35xXbxX3xX18xXb3xX1axX3xXexX17bxX3xX63xXdxX1axX1bxX6xXbxX42xX75xX10xX1d0xX3xX108xX6xX1axX6xX43xX6xX1d0xX3xX122xXdxX25exX10xX2fxX21cxX42xX1exX75xX1bxX3xX4xX1e7xX1axX1bxX3xX4xX1xX23bxX3xX1axX1xXdxX83xX2fxX3xX108xX122xX123xX3xX5cxX6exX6xX3xX63xX72xX3xXexX75xX76xX3xXcxX66xX5cxX108xX134xX3xX18xX203xX3xX1axX1xX35xX1axX3xX5xXbcxXdxX3xX5xX9dxX2fxX3xX1bxXdxX27xX2fxX3xXb1xX1xX366xX42xX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX38xX5cxX6exX6xX3xX63xX72xX3xXexX75xX76xX3xX4xX1xX1exX45xX7cxX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX83xXbxX3xX6axX3xX39xX3axX3bxXcxX3dxX3exXcxX3xXcxX42xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX2xX4axX4bxX69xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX42xX43xX45xXaxX12xXcxX1xXbcxXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXb1xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX9dxX3xX1axX1bxX9dxX45xX3xX4axX6axX2xX48xX6axX47xX48xX2xX4axX3xX11exX9dxX3xXb1xXb3xXexX3xXexX1xf86bxX4xX3xX11exX1ecxXdxX3xX18xX7cxX2fxX3xX64xX6xX5xX6xX3xXexX75xX6xX42xX3xX1bxXdxX366xXdxX3xX43xXdx96b3xX1axX3xX75xX6xX3xX4xX1exX138xXdxX3xXexX1xX27xX1axX1bxX3xX47xX6axX47xX48xX2xX2d0xX69xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX42xX43xX45xXaxX12xXcxX1xX19bxX3xX5xX83xX3xX11exX9dxX3xX18xX138xXdxX3xXexXbbxX13cxX1axX1bxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX1bxXdxX6xX25bxX3xX5cxX6exX6xX3xX7xX72xX3xXexX75xX76xX3xX43xXbbxX1ecxXdxX3xfeb5xX48xX3xXexX1exX140xXdxX3xX62xX7xXdxX1axX1xX3xXexX17bxX3xX1axX167xX2fxX3xX2xX2d3xX2d0xX4axX68xX1d0xX3xXexX27xX4xX3xXbxX1xd66dxX2fxX3xX5xX9dxX3xXexX75xX6xX1axX1xX3xX1bxXdxX27xX3xX11exX18bxX3xX4xX1xX383xXexX3xX5xXdxX83xX1exX3xX7xX216xX1axX3xX43xcf1axX1exX3xX62xX42xXdxX5xX3xX4xX42xX5xX42xX75xX68xX1d0xX3xX7xX216xX1axX3xX2fxX9dxXdxX3xX62xX5xX6xX4x732fxX1exX10xX75xX68xX1d0xX3xX6xX75xX4xX75xX45xX5xXdxX4xX1d0xX3xX4xX1xX383xXexX3xX5xXdxX83xX1exX3xXexX140xX1axX1bxX3xX1xX13cxXbxX3xX62xX2fxXdxX25exX6axX2fxX10xX43xXdxX6xX68xX69xX69xX69xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX42xX43xX45xXaxX12xX134xe2c8xXdxX3xX1xX6exX6xX3xX7xX72xX3xX1axX19xXbxX3xX2xX6axX47xX3xX43x84c6xX3xX27xX1axX3xX1axX1bxX1xX83xX3xXexX1xX1exX35xXexX3xX4xX27xX3xX1axX1xX375xX1axX3xX62xX7xX10xX75xXdxX10xX7xX3xXexX75xX6xX1axX1xX68xX1d0xX3xXexX17bxX3xX2d2xX6axX2xX48xX3xXexX27xX4xX3xXbxX1xX527xX2fxX3xX4xX1e7xX1axX1bxX3xX21cxX19xX3xX62xXb1x8737xX4xX1xX3xXexX1xXbbxX1ecxX4xX3xX2fxX5adxXdxX3xX4xX1xXdxXd0xX1exX3xXexX75xX7cxX1axX3xX4axX48xX4xX2fxX68xb680xX3xX43xXdxX4aaxX1axX3xX1bxXdxX366xXdxX3x1042bxX3xXexXbbxX15xX1axX1bxX3xX11exXd0xX3xX21cxX19xX3xXexX75xX6xX1axX1xX3xX11exX9dxX3xX565xX1exX45xX3xX4xX27xX4xX1xX3xXexX75xXbbxX1axX1bxX3xX21cxX9dxX45xX3xX62xX1axXb3xX1exX3xX4xX18exX68xX69xX3xX103xX1bxX42xX9dxXdxX3xX75xX6xX3xX4xe639xX1axX3xX21cxX6xX42xX3xX1bxaec4xX2fxX3xX2xX3xX108xX39xX3xX62xX1xX673xX3xX7xX216xX3xX565xX1exX27xX3xXexX75xXaexX1axX1xX3xX1xX42xXf5xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX1exX35xXexX3xX4xX27xX3xX1axX1xX375xX1axX68xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX42xX43xX45xXaxX12xXcxXdxX7cxX1exX3xX4xX1xX603xX25bxX3xa841xXd0xX3xX4xX6xX42xX3xXexX603xX1axX1xX3xX4xX1xX1exX45xX7cxX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX83xXbxX1d0xX3xXexX603xX1axX1xX3xX1xX83xX3xXexX1xX138xX1axX1bxX1d0xX3xX45xXb3xX1exX3xXexX138xX3xX7xX27xX1axX1bxX3xXexXf5xX42xX3xXexX75xX42xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1aexX1axX3xX1axX1bxX15exX3xXexX1xX19bxX3xX1xXdxX83xX1axX1d0xX3xX18xX19xX4xX3xX18xX27xX42xX3xX11exXd0xX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX27xX4xX1xX3xX11exX9dxX3xXexXbbxX216xXdxX3xX2fxX1ecxXdxX3xX11exXd0xX3xX4xX366xX2fxX3xX25exX48exX4xX69xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX42xX43xX45xXaxX12xXcxX1xXbcxXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX1axX19xXbxX3xX43xX5c0xX3xX27xX1axX25bxX3xXexX17bxX3xX1axX1bxX9dxX45xX3xX4xX1aexX1axX1bxX3xX21cxX138xX3xX4xX1xX42xX3xX18xXb3xX1axX3xX2xX2d0xX3xX1bxXdxXbcxX3xX1axX1bxX9dxX45xX3xX4axX6axX2xX47xX6axX47xX48xX2xX4axX3xX565xX1exX6xX3xX285xX10xX21cxX7xXdxXexX10xX3xX4xX23bxX6xX3xXcxX1xX10xX3xX39xX69xX6xX75xXexX3xX11exX9dxX3xX10xX2fxX6xXdxX5xX25bxX3xXdxX1axff8bxX42xf11exXexX1xX10xX11exX6xX75xXexX69xX4xX42xX2fxX3xX63xX67xX103xX64xX3xX66xX5cx9614xX134xX0xX4dxXbxX12


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đức Toàn

Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đức Toàn
2016-10-08 14:07:49

(SGGP) - Ngày 7-10, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn (ảnh), tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với âm nhạc cách mạng Việt Nam, đã trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội. Là bậc...

Làm phim với hóa trang không chuyên

Làm phim với hóa trang không chuyên
2016-10-07 01:26:36

(NLĐ) - Là bộ phận quan trọng trong khâu tạo hình nhân vật nhưng người làm hóa trang của phim Việt chủ yếu theo dạng truyền kinh nghiệm, làm lâu ngày thạo việc. Phim “Tấm Cám:...

Sao truyền hình nào có thù lao cao nhất ở Mỹ?

Sao truyền hình nào có thù lao cao nhất ở Mỹ?
2016-10-07 01:26:21

(NLĐO) – Theo khảo sát của Variety, các sao trong phim truyền hình “The Big Bang Theory” dẫn đầu danh sách diễn viên được trả thù lao cao nhất ở Mỹ: 1 triệu USD/ tập. “The Big...

Thành Lộc tìm cha mẹ đỡ đầu cho 1000 trẻ Làng SOS

Thành Lộc tìm cha mẹ đỡ đầu cho 1000 trẻ Làng SOS
2016-10-07 01:26:03

(NLĐO) - NSƯT Thành Lộc đảm nhiệm vai trò đại sứ chương trình "Lọ đựng tình thương" của Làng trẻ mồ côi SOS Việt Nam. chương trình “Lọ đựng tình thương” với thông điệp “Không...

Bé Hồ Văn Cường cũng thành “sao” dự sự kiện

Bé Hồ Văn Cường cũng thành “sao” dự sự kiện
2016-10-07 01:25:49

(NLĐO)- Hồ Văn Cường trong trang phục bảnh bao tham dự sự kiện khiến cùng nhiều ngôi sao khác khiến nhiều người bất ngờ.Hồ Văn Cường bảnh bao chụp ảnh cùng Hoa khôi Diệu Ngọc...

Thua như Man.City cũng... tốt

Thua như Man.City cũng... tốt
2016-10-06 12:01:51

(SGGP) - Rồi đây sẽ có nhiều đối thủ gặp Man.City là đá theo bài của Tottenham. Tuy nhiên, vấn đề là hầu hết các đội ấy đều không có đủ sức lực, tốc độ và trình độ như...

Cam kết của Wenger

Cam kết của Wenger
2016-10-06 12:01:12

(SGGP) - Khi nói về chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng đấu vừa qua, người ta nói nhiều đến cánh tay của Koscielny chứ ít thấy ai bàn đến chuyện Arsenal ghi bàn ngay ở những...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết