Cập nhật: 23/06/2022 10:25 GMT+7
b515x15cf8xc189x15eefxe161x17638x15823xcf90x15628xX7x10facx17dffxc898x15d10x17139xd0a4xX5x1662axXax155f3x17e28xX1xX6xXdxX3x121eexc8abxX4xX3xc76exXdx13f23xXdxX3x18257x175c8xX3x156c6xc8d5xX4xX1xX3x11dbfxe234xd8a6xe6adxX3xX4xX1x129fex13810x13c3exX2bxX3x17f40x181c3xXdxX3xX35xXdx1484cxX2bxX3x125b7xbc94xX3exX3xbf90xX30x13547xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bx10769xX18xX3xX3ex10696xX3exX3exX0x11aa9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112baxX10xX6xfcc0xXaxX12xf1a4xf131xX2bxX2cxX3xX2bxX6xX31xX3xX3exed80xX54xf288x151ddxX3xXexX19xXdxX3xX1xX30xX31x13139xX2bxX3xX1cxXdx14210xX3x17e29xXdxX2bxX1xX76xX3xX69x10727xX3x14e03xX4cxX2bxX3xX1xX2axX6xX76xX3xXcxX1xX3bxX3xXexX1xX6xX84xX3xX21xbefexX3x129cdxX30xX3xX5xX25xX4xX1xX3xf0a1xX30xX1exX2bxX2cxX3xXcx16f40xX25xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1x11b3fxXbxX3xX21x10e2axXdxX3xX86xXdxeb34xX2bxX3xX24xX84xXa2xX2bxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX8fxXdxX7fxXexX3xe391xX6xX18xX3xXex16c82xX3xX4xX1xec16xX4xX3x17d47xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX35xX36xXdxX3xX35xXdxX3bxX2bxX3xX3exX3fxX3exX3xX42xX30xX44xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX4cxX18xX3xX3exX50xX3exX3exc452xX3xc272xX1xX2axX3xb95cxX1xe008xX3xXexX25xX4xX1xX3x18539xX29xXdexXa4xX3xXexcbd6xX2bxX1xX3xX63xX84xXa2xX2bxX2cxX3xXdexX6xX18xf08bxX3xX12cxX1xX2axX3xX130xX1xX132xX3xXexX25xX4xX1xX3xX86xXdxXc5xX2bxX3xX24xX84xXa2xX2bxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX8fxXdxX7fxXexX3xXdexX6xX18xX3xX12cxX1xX19xX18xX3xXdexX2cx10210xX4xX3xX69x15655xX2bxX3xX24x13a3axX2bxX3xX66xb9ecxX12axX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX35xX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX18xX6xXb3xX2cxXdxX2bxbb55xX3exXbxX3fxX3xX6xX30xXexX84xXaxX12xX0xXexXb3xX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX35xX6xX84xX42xX30xX6xX2bxX2cxXexXb3xXdxX12axX21xX2bxX54xX66xX10xX7xXeaxXexX84xXbxX54xX2bxX10x14f25xX7xX54xX3exX3exX3ex146dbxX54x13dd1x148e0xX66xX1e9xX2xX50xX3exX1e7xX1e7xX2xXexX2xX75xX1eaxX3exX1e7xX50xX5xX2xX12axcd97xXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexXb3xX12xX0xXexXb3xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX12cxX1xX2axX3xX130xX1xX132xX3xXexX25xX4xX1xX3xX139xX29xXdexXa4xX3xXexX13fxX2bxX1xX3xX63xX84xXa2xX2bxX2cxX3xXdexX6xX18xX3xX21xXa2xX3xX29xX6xX2bxX3xXexXe3xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xXex1675fxX2bxX2cxX3xX1xX84xX6xX3xX21xXa2xX3xX4xX185xX3xX5x14250xX30xX3xX2bxXdxX7fxX18xX3xX4xX1xX84xX3xX4xX6axX4xX3xX24x1253fxXdxX3xX35xX2axX2bxX2cxX3xX21xXa2xX3xX24xX278xXdxX3xX2bxX2cx12ff7xX3xXexXb3xX181xX2bxX2cxX3xXexXa2xXdxX3x151dexX3x16447xX2bxX1xX1a7xX3xc774x1107fxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexXb3xX12xX0xX54xXexX6xX35xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX3xX66xX18dxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX35xX36xXdxX3xX35xXdxX3bxX2bxX3xX3exX3fxX3exX3xX42xX30xX44xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX4cxX18xX3xX3exX50xX3exX3exX3xX4xX2axX3xX1xX185xX2bxX3xX2xX50xX50xX3xX8fxX29dxX8fxX3xX2bxX6xX18xX76xX3xX2bxe717xX3xX24xX189xX2bxX3xXex176a2xX3xX2xX1e7xX3xX24xX278xXdxX3xX35xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX6xX18xX76xX3xX2x16d05xX3xX24xX278xXdxX3xX35xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX31axX3xXexX1xX30xX278xX4xX3xX2xX3exX3xXexX13fxX2bxX1xX76xX3xXexX1xXa2xX2bxX1xX3xXbxX1xX44xX3xX21xXa2xX3xXexXb3xX30xX2bxX2cxX3xXexf132xX18xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX84xX3xXexXb3xXc5xX2bxX3xX4xX2axX3xXbxX1xX84xX2bxX2cxX3xXexXb3xXa2xX84xX3xX35xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX35xX36xXdxX3xX35xXdxX3bxX2bxX3xX18xX19xX2bxX1xX3xXexXb3xXc5xX2bxX3xX4xX1exX3xX2bxX267xXc0xX4xX3xX2cx17b8fxX18xX1a7xX3xXcxX12cxX12axX63xX3adxX3xX130xX1x163afxX3xX29cxXdxX2bxX1xX76xX3xXcxX12cxX12axX29dxXa2xX3xXdex11107xX2bxX2cxX76xX3xXcxX12cxX12axX63xX1exXdxX3xX12cxX1x13283xX2bxX2cxX76xX3xXcxX12cxX12axX130x15d45xX2bxX3xXcxX1xX185xX76xX3xX13xXdxXc5xX2bxX3xX1cxXdxX6xX2bxX2cxX76xX3xX13xX1xX6axX2bxX1xX3xX63xX3d6xX6xX76xX3xX29xXa2xX3x116c8xX25xX6xX295xX8fxX289xX2bxX2cxX3xXcxXa2xX30xX76xX3xX12cxX1x1429bxX3x17c34xXc5xX2bxX76xX3xX130xXa2xX3xX29cxX6xX30xX14cxX3xXcxXb3xX30xX2bxX2cxX3xXexX366xX18xX3xX63xX30x14b31xX2bxX3xX5xX30xX31xX7fxX2bxX3xX21xXa2xX3xXcxX1xXdxX3xX24xX42cxX30xX3xX42xX30xX44xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX130xX3dfxX2bxX3xXcxX1xX185xX76xX3xXcxXb3xX30xX2bxX2cxX3xXexX366xX18xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX84xX3xX13xX1xX6axX2bxX1xX3xX63xX3d6xX6xX76xX3xXacxX30xX366xX2bxX3xX24xX84xXa2xX2bxX3xX1e9xX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX35xX6xX84xX42xX30xX6xX2bxX2cxXexXb3xXdxX12axX21xX2bxX54xX66xX10xX7xXeaxXexX84xXbxX54xX2bxX10xX1e1xX7xX54xX3exX3exX3exX1e7xX54xX1e9xX1eaxX66xX1e9xX2xX50xX3exX1e7xX1e7xX2xXexX2xX75xX1eaxX3exX1e7xX50xX5xX3exX12axX1fdxXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX130xX6axX4xX3xX8fxX29dxX8fxX3xX2bxX31axX3xXexXb3xX6xX2bxX1xX3xXexXa2xXdxX3xX7xX22xXdxX3xX2bxXe3xXdxX3xXexX19xXdxX3xX2bxX278xXdxX3xX66xX30xX2bxX2cxX3xX35xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX2bxX31axX3xX295xX3xX297xX2bxX1xX1a7xX3xX29cxX29dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX35xX6xX84xX42xX30xX6xX2bxX2cxXexXb3xXdxX12axX21xX2bxX54xX66xX10xX7xXeaxXexX84xXbxX54xX2bxX10xX1e1xX7xX54xX3exX3exX3exX1e7xX54xX1e9xX1eaxX66xX1e9xX2xX50xX3exX1e7xX1e7xX2xXexX2xX75xX1eaxX3exX1e7xX50xX5xX73xX12axX1fdxXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX130xX6axX4xX3xX8fxX29dxX8fxX3xX2bxX6xX18xX3xX4xX44xX2bxX2cxX3xX1xXdxX189xX2bxX3xX1xX189xXexX3xX18x181ccxX2bxX1xX76xX3xXexX19xX84xX3xX2bxXc5xX2bxX3xXexXb3xe2d1xX2bxX3xX4xX3dfxX30xX3xX1xX42cxXbxX3xX66x1705cxX2bxX76xX3xX2cxX366xX31xX3xX4xX42cxX2bxX3xX295xX3xX297xX2bxX1xX1a7xX3xX29cxX29dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX35xX36xXdxX3xX35xXdxX3bxX2bxX3xX3exX3fxX3exX3xX42xX30xX44xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bx14436xX18xX3xXexXb3xX84xX2bxX2cxX3xX1xX7fxX3xXexX1xX44xX2bxX2cxX3xX2cxXdxX1exXdxX3xX42xX30xX44xX4xX3xX2cxXdxX6xX12axX3xX69xX6xX30xX3xX2cxXdxX1exXdxX3xX24xX42cxX30xX76xX3xX29xX6xX2bxX3xXexXe3xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX7x17472xX3xXexX30xX31xX3bxX2bxX3xX4xX1xX181xX2bxX3xX24xX267xXbcxX4xX3xX2bxX1xX31axX2bxX2cxX3xX2cxX267xX185xX2bxX2cxX3xX18xX258xXexX3xX18xXc0xXdxX76xX3xX2bxX1xX31axX2bxX2cxX3xX21xX5d0xX2bxX3xX24xX278xX2bxX2cxX3xX21xXdxXc5xX2bxX3xX3fxX30xX42cxXexX3xX7x12515xX4xX3xX24xX3bxX3xX35xXe3xX3xX7xX30xX2bxX2cxX3xX21xXa2xX84xX3xX24xX278xXdxX3xXexX30xX31xX3bxX2bxX3xX35xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX35xX36xXdxX3xX35xXdxX3bxX2bxX3xX42xX30xX44xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX1xX636xX18xX3xX4xX1xX30x104efxX2bxX3xX35xX25xX3xX5xX18dxX4xX3xX5xX267xXbcxX2bxX2cxX3xX4xX1xX84xX3xX2bxX1xX31axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX1exXdxX3xX24xX42cxX30xX3xX42xX30xX44xX4xX3xXexX189xX3xX7xX6b3xXbxX3xXexXc0xXdxX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX29cxX278xXexX3xX7xX44xX3xX1xX5c1xX2bxX1xX3xX1exX2bxX1xX3xX42cxX2bxX3xXexX267xXbcxX2bxX2cxX3xXexXb3xX84xX2bxX2cxX3xX2bxX2cxXa2xX31xX3xXexX1xXdxX3xX24xX42cxX30xX3xX24xX3dfxX30xX3xXexXdxXc5xX2bxX1a7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX35xX6xX84xX42xX30xX6xX2bxX2cxXexXb3xXdxX12axX21xX2bxX54xX66xX10xX7xXeaxXexX84xXbxX54xX2bxX10xX1e1xX7xX54xX3exX3exX3exX1e7xX54xX1e9xX1eaxX66xX1e9xX2xX50xX3exX1e7xX1e7xX2xXexX2xX75xX1eaxX3exX1e7xX50xX5xX1e9xX12axX1fdxXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX35xX6xX84xX42xX30xX6xX2bxX2cxXexXb3xXdxX12axX21xX2bxX54xX66xX10xX7xXeaxXexX84xXbxX54xX2bxX10xX1e1xX7xX54xX3exX3exX3exX1e7xX54xX1e9xX1eaxX66xX1e9xX2xX50xX3exX1e7xX1e7xX2xXexX2xX75xX1eaxX3exX1e7xX50xX5xX1e7xX12axX1fdxXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX35xX6xX84xX42xX30xX6xX2bxX2cxXexXb3xXdxX12axX21xX2bxX54xX66xX10xX7xXeaxXexX84xXbxX54xX2bxX10xX1e1xX7xX54xX3exX3exX3exX1e7xX54xX1e9xX1eaxX66xX1e9xX2xX50xX3exX1e7xX1e7xX2xXexX2xX75xX1eaxX3exX1e7xX50xX5xX75xX12axX1fdxXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX35xX6xX84xX42xX30xX6xX2bxX2cxXexXb3xXdxX12axX21xX2bxX54xX66xX10xX7xXeaxXexX84xXbxX54xX2bxX10xX1e1xX7xX54xX3exX3exX3exX1e7xX54xX1e9xX1eaxX66xX1e9xX2xX50xX3exX1e7xX1e7xX2xXexX2xX75xX1eaxX3exX1e7xX50xX5xe47bxX12axX1fdxXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX2bxX3xX35xX36xXdxX3xX35xXdxX3bxX2bxX3xX3exX3fxX3exX3xX42xX30xX44xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX4cxX18xX3xX3exX50xX3exX3exX3xX66xXdx1686exX2bxX3xXb3xX6xX3xXexX321xX3xX2bxX2cxXa2xX31xX3xX3exX73xX295xX3exX75xX54xX75xX54xX3exX50xX3exX3exX3xXexX19xXdxX3xX29xX36xXdxX3xX35xXdxX3bxX2bxX3xX130xf725xX6xX3xX8fxXdxX7fxXexX76xX3xX1xX30xX31xX7fxX2bxX3xX1cxXdxX84xX3xX86xXdxX2bxX1xX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX84xX66xX31xXaxX12xX29cxXdxX2bxX1xX3xX29dxXe7xX4xX0xX54xXbxX12


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Ký giả Phạm Quốc Toàn, đời và nghề…

Ký giả Phạm Quốc Toàn, đời và nghề…
2022-06-19 17:36:31

QTO - Đã hẹn trước sẽ ra sân bay đón anh về dự sự kiện trưng bày hiện vật, triển lãm ảnh “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi” của Hội Nhà báo Việt Nam nhân...

Đông Hà, dấu chấm than lơ lửng giữa trời

Đông Hà, dấu chấm than lơ lửng giữa trời
2022-06-19 17:28:28

QTO - Trong ký ức tuổi thơ tôi, Đông Hà là một vệt mờ không rõ hình hài. Năm chiến tranh biên giới phía Bắc, tôi còn là đứa trẻ học lớp bồi dưỡng chuyên...

Thơ Trần Kim Thoa

Thơ Trần Kim Thoa
2022-06-19 17:21:14

LTS:Nhà báo, nhà thơ Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một hiện tượng thơ những năm gần đây. Thơ chị có nét riêng, là những ký ức, hình bóng người thân yêu,...

Nhặt chẹn lúa vàng

Nhặt chẹn lúa vàng
2022-06-19 17:08:59

QTO - Hôm mồng 5 tháng 5 (âm lịch) con trai tôi hỏi vì sao vào ngày này phải có thịt vịt? Tôi lý giải theo cách hiểu của riêng mình - người được sinh ra,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết