Cập nhật:  GMT+7
1039xe448x8313x5ab4x7fc8x8712x7105xba43x902bxX7xa207x307bxc058x9b17x5ff1x39d6xX5x3ccaxXax9a00x6cddx5845xXbxX3x97d0x401dx44dbx7f0exX3xX1xdcf8xX19xX3xX19xX1x2933xX19xb70bxX3x8d08x5e79xX19xX1axX3xX1axXdxX27xX3xX1axXdxX6xX3xX17x6579xX19xX1xX3xX5x5163xX19xX3xX7xX27xX19xX1axX3x21a0xXcxX41xX3xa13fx1119xX3xX13xXcxX41xX0xbe15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x21aexXaxX12xXcxXcx80f8xX3x66bcxX3x54c0x5d7exX19xX1axX3xX5xX46xX3xX17x4914xX3xXexX46xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX17xX34xX19xX1xX3xX19xX1x360dxX19xX1axX3xX17xX81xX14xX4xX3xc75axX1xX6xXdxX3xXexX1x8b94xX4xX3x210axX3xX19xX1x1c15xX19xX1axX3xX1axX27xX4xX3xX17x9174xX3xX8axX1xX91xX4xX3xX19xX1xX6x6a07x4097xX3xX26xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX27xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX34xX19xX1xX3xda2axX5exX46xXdxX3x92eex90edxX3xXexd68dxXbxX24xX3xX17x8c37x40d8xX3xX5exXdx8b5axX19xX3xde54xX1axXabxc768xXd3xX19xX3xXcxXdxdaa3xX19xX3x2a97x46d7xX19xX1axd627xX3xX8ax3e0bxX3xX45xX70xX3xX19xX1xX98xX19xX1axX3xe26cxXdxX3xX8ax1cf2xX4xX1xX3x8222xb966xXd9xX3xdd77xX6xX3xXexX100xXcfxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX17xX34xX19xX1xX3xX1dxX19xX1axX3xe559xXcfxX19xX1axX24xX3x23b9xX46xX3xXfcxXabx18c8xXexX3xXbxX1xX91xXexX3xX17xXdxXe9xX11cxX3xX5xX46xX3xX19xX1xX98xX19xX1axX3xXexX1xX6xX11cxX3xX45x976exX19xX1axX3xX4xb5a6xX6xX3xX5x3c56xX19xX1axX3xX19xX1axX81x472exXdxXacxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXf4xX5xX10xX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX11cxX6xX100xX1axXdxX19x8ff2x96f1xXbxXfcxX3xX6xXabxXexXcfxXaxX12xX0xXexX100xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc26xXcfxX5exXd9xXaxX12xX0xXdxX11cxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX19xX3xX19xX1xX22xX19xX24xX3xX26xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX27xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX34xX19xX1xX3xX5xX39xX19xX3xX7xX27xX19xX1axX3xX41xXcxX41xX3xX45xX46xX3xX13xXcxX41xX3xXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX4cxX4cxX7xXexX6xXexXdxX4xXacxX19xX10x7e1dxXacxXexXabxXcfxXdxXexX100xX10xXacxX45xX19xX4cxXexXexXcfxX4cxXdxX4cxX7x6ac9xX169xX1faxX4cxX169xb810xX2xX1faxX4cxX1ffxe94axX4cxX2x1f80xX4cxX5exX1faxX2xX10xX2xX5exX207xX1ffxXacx9729xXbxX1axXaxX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX100xX12xX0xXexX100xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12xX13xX6xXdxX3xX5exXdxXd3xX19xX3xX45xXdxX39xX19xX3xX4xX1xcce1xX19xX1xX3xX186xXfdxXcfxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX65xX3xXcxXabxX121xX19xX3xXe2xXe3xX19xX1axX3xXexX100xXcfxX19xX1axX3xX13xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX19xX3xX19xX1xX22xX19xX3xX65xX3x5602xX19xX1xX168xX3xX41xXcxX41xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX100xX12xX0xX4cxXexX6xXf4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12xX26xX6xXabxX3xX4xX91xXdxX3xX4xX1xXdfxXexX3xX4xX142xX6xX3xX10xX11cxX3xX1axX91xXdxX24xX3x3cb2xXdxX19xX1xX3xbc55xXabxXd9xXdfxXexX3xX17xXf8xX19xX1xX3xX45xX70xX3xX19xX81x6045xX4xX3xXexX34xX11cxX3xX1xXdxXe9xXabxX3xX45xX46xX3xXbxX1xX91xXexX3xX1xXdx3506xX19xX3xX19xX1xXdxX70xXabxX3xX19xX1axX1xXdxX3xX45xX121xX19xXacxX3xX67xX68xX19xX1axX3xX45xX2e0xXdxX3xd043xXdxX11cxX3x7ae4xX19xX1xX3xX65xX3xX19xX1xX22xX19xX3xX45xXdxX39xX19xX3xX4xX142xX6xX3xX2cbxXd9xX24xX3xX6xX19xX1xX3xX5ex7021xX19xX3xX8axX1xX91xX11cxX3xXbxX1xX91xX3xX100xX6xX3xX7x5853xX3xXexX1xXc9xXexX3xX17xX6xXabxX3xX5xX146xX19xX1axX3xX45xX70xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX34xX19xX1xX3xX11cxX34xX19xX1xXacxXacxXacxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12x78f1xX1xXdxX11cxX3xX4xX27xX3xX7xX343xX3xXexX1xX6xX11cxX3xX1axXdxX6xX3xX4xX142xX6xX3xX4xX91xX4xX3xX5exXdxXd3xX19xX3xX45xXdxX39xX19xX3xX116xX81x2ff8xX19xX1axX3xXcxX1xXdfxX3xXcxX1xX46xX19xX1xX24xX3xX186xX24fxX4xX1xX3xX13xXabxXd9xX70xX19xX24xX3x5b93xXcfxX46xX19xX3xXcxX1xX46xX19xX1xX3xXcxX46xXdxX24xX3xX116xX39xX3xX186xXfdxXcfxX3xXcxX100xXabxX19xX1axX24xX3xX67xX1xX22xXabxX3xX312xX1xX6xX24xX3xX312xXdxX11cxX3xX116xX14xXdxXacxXacxXacxX24xX3xX5xX39xX19xX3xX7xX27xX19xX1axX3xX13xXcxX41xX204xX3xXex6358xX3xX19xX1axX46xXd9xX3xX2xd635xX65xX204xX3xX5xe001xX4xX3xX169xX169xX1axX3xX1xaf6axX19xX1axX3xX19xX1axX46xXd9xXacxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12xXcxX100xXcfxX19xX1axX3xX8axX1xXdxX3xX17xX27xX24xX3xXf4xXa1xX3xXbxX1xXdxX11cxX3xXexX100xXabxXd9xX70xX19xX3xX1xX34xX19xX1xX3xX5exX46xXdxX3xXc5xc825xX3xXexXc9xXbxX3xX13xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX19xX3xX19xX1xX22xX19xX3xXc0xXd6xX26xXd6xXe2xX3xX312xX1xXfdxXdxX3xX13xX81xX19xX1axX3xX17xXcexXcfxX3xX5exXdxXd3xX19xXe6xX3xX7x5c23xX3xX100xX6xX3xX11cxb56exXexX3xX8axX1xX91xX19xX3xX1axXdxXfdxX3xXexX401xX3xX19xX1axX46xXd9xX3xX169xX1ffxX65xX204xX3xXexX100xX39xX19xX3xX41xXcxX41xX2xXacxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12xX37bxX1xXdxX11cxX3xXfcxXcfxX6xXd9xX3xX2d0xXabxX6xX19xX1xX3xX11cxb994xXdxX3xX2d0xXabxX6xX19xX3xX1xX2f6xX3xXexX100xXcfxX19xX1axX3xX1xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX19xX3xX19xX1xX22xX19xX3xX4xX142xX6xX3xX37bxX1xXcfxX19xX1axX3xXc0xXcxX1dxX3xXcxXabxX121xX19xX3xXe2xXe3xX19xX1axXe6xX3xX45xX46xX3x79f3xXabxbfbcxX19xX1xX3xXc0xX186xXfdxXcfxX3xXcxX1xX6xX19xX1xXe6xXacxX3xX37bxX1xXcfxX19xX1axX3xX5xX46xX3xX4xX1xX46xX19xX1axX3xXexX100xX6xXdxX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX19xXabxX1dxXdxX3xX11cxXa1xX19xX1axX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xX5exXdxXd3xX19xX3xX45xXdxX39xX19xXacxX3xX26xX6xXabxX3xX19xX1xXdxX70xXabxX3xX5xX333xX19xX3xX19xX1xX14dxX3xX45xXfdxX24xX3xX37bxX1xXcfxX19xX1axX3xX17xX81xX14xX4xX3xX1x8f82xX6xX3xX1x22e6xX19xX3xX4xX1xXcfxX3xX17xX27xX19xX1axX3xXbxX1xXdxX11cxXacxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12xXd6xX1xX81xX19xX1axX3xX8axX1xXdxX3xX5xX39xX19xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXbxX1xX4ddxX24xX3xX37bxX1xXcfxX19xX1axX3xX11cxX2e0xXdxX3xXf4xXdxXdfxXexX3xX45xX6xXdxX3xX5exXdxXd3xX19xX3xX4xX142xX6xX3xX11cxX34xX19xX1xX3xX8axX1xX1dxX19xX1axX3xXbxX1xXfdxXdxX3xXexX100xX39xX19xX3xXbxX1xXdxX11cxX3xXfdxX19xX1xX3xX11cxX46xX3xX5xX46xX3xXexX100xXcfxX19xX1axX3xX17xX14dxXdxX3xXexX1xX343xX4xX3xX8axX1xXdxX3xXbxX1xXfdxXdxX3xX5xX46xX11cxX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX142xX6xX3xX51cxXabxX51exX19xX1xX3xX65xX3xX11cxXa1xXexX3xX4xX1dxX3xX1axX91xXdxX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xX17xXcexXexX24xX3xXexX100xXcfxX19xX1axX3xXf4xXfdxX19xX3xX1xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX19xX3xX19xX1xX22xX19xX3xX4xX27xX3xXexX1xX14dxXdxX3xX1xXcexX19xXacxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12xXcxXabxXd9xX3xX5xX46xX3xX45xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX1axXdxXfdxX3xX19xX1xX81xX19xX1axX3xX37bxX1xXcfxX19xX1axX3xX65xX3xX51cxXabxX51exX19xX1xX3xX17x808bxX3xXf4xXf8xX3xX4xXabxX4ddxX19xX3xX45xX46xXcfxX3xX11cxX2e0xX3xXf4xX146xX19xX1axX3xXf4xXcfxX19xX1axX3xXexX100xX91xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX2f6xX11cxX3xX45xX2e0xXdxX3xX19xX1xXdxX70xXabxX3xX7xX343xX3xX4xX4ddxX3xXcfxX91xXdxX3xXcfx6e99xX11cxXacxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXcfxX5exXd9xXaxX12xXd6xX1axXcfxX46xXdxX3xX19xX1xX98xX19xX1axX3xX5exXdxXd3xX19xX3xX45xXdxX39xX19xX3xXexX100xb87dxX3xX19xX1xX81xX3xXcxX1dxX3xXcxXabxX121xX19xX3xXe2xXe3xX19xX1axX24xX3xX186xXfdxXcfxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX24xX3xXcxX100xXabxX19xX1axX3xX312xXdxX39xX19xX24xX3xX116xX22xX11cxX3xX41xXdxX7xX7xX6xXd9xXacxXacxXacxX24xX3xXbxX1xXdxX11cxX3xX4xX146xX19xX3xX4xX27xX3xX7xX343xX3xX1axX27xXbxX3xX11cxae6fxXexX3xX4xX142xX6xX3xX11cxXa1xXexX3xX7xX4ddxX3xXexX39xX19xX3xXexXabx7453xXdxX3xX2d0xXabxX10xX19xX3xXexX1xXabxXa1xX4xX3xX19xX1xX81xX3xX37bxX1xX40exX3xXcxX1xX6f3xX19xX1axX24xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX312xX1xX6xX24xX3xX37bxX1xX40exX3xX3bexX1dxX19xX24xX3xXcxX1xXabxX3xX316xX19xXacxXacxXacxX3xX13xXacxX116x2517xX3xX65xX3xX41xXacxX41xXacxXcxbb38x2f19xXd6xX0xX4cxXbxX12


Các tin đã đưa

Bình tĩnh

Bình tĩnh
2016-09-17 14:40:23

(SGGP) - Đội tuyển futsal Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước Italia mới hy vọng có vé giành quyền đi tiếp. Nếu như tuyển Italia muốn giữ vững mạch thắng để tiến vào vòng 1/16...

Bơi lội Việt Nam: Vượt sông ra biển lớn

Bơi lội Việt Nam: Vượt sông ra biển lớn
2016-09-17 14:39:04

(SGGP) - Đại hội thể thao bãi biển châu Á 5 (ABG5) có môn không tranh tài trên cát mà xuống nước đua đường dài chính là bơi marathon. Về lý thuyết, chúng ta có cơ hội giành...

Nghịch lý V-League

Nghịch lý V-League
2016-09-17 14:36:17

(SGGP) - 1. Trong cuộc đua vô địch chưa bao giờ hấp dẫn và gây cấn đến mức còn 3 đội đủ khả năng lên ngôi tại vòng đấu cuối cùng thì ở phía bên kia bảng xếp hạng, Đồng Tháp thì...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết