Cập nhật:  GMT+7
4890xc98dx91f7x77d4xaf2bxb0cdx7767x8e9ax9271xX7xb69ax53a9xcc81x52c8x7df0x7590xX5x4b84xXax940axca7dxbb40xb0b9x5b4axX3xbbd2x820dxX15x48bcxX3x60acx937ax4df6xX4xX3xXcxX1xX1ex75caxX15xX3xb79cxc40exX15xX3xX28x865bxXexX3xX4xX1x842axb104xX15xX16xX3xXex59f2xb502xX15xX1xX3xXaxX18xb3f0xX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX7x6810xX15xXaxX0x50ccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX28xXaxX12xd26cxXcxcefbxb550x60bbxX3x6917xX3xX63xbcebxX63xbc24xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3x5f1fx899axX3xX28xXdxb1b4xX15xX3xX77xXdx8beaxX15xX3xX1xX78xXdxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xXcxX1xX1exX25xX15xX3xX7xbd6fxX3xXexX38xaca5xX3xXexX1xX78xX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3x8edbxbd60xX3xX28xX29xX15xX3xX28xX2dxXexX3xX4xX1xX32xX33xX15xX16xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX18xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX7xX48xX15xX3xXbxX1xXdxX81xX15xX3x9f83xd167xX15xX3xX18xXdx7516xXexb010xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc496xX48xX28x5098xXaxX12xX6cx52edxX6xX3xXexX1xX10xX48xX3x6594xX48xX38x8498xX6xXexX3xX15x9d46xXdxX3xXexXdxa098xX15xX16xX3xX4x946exX6xX3xX63xX1xX25xXexX3xXe7xXd0xX15xX3xX4xae1cxX3xXaxXexX1exXfexXdxX3xXexX1x4aa9xXaxX3xX1xX33xX15xX3xcabex5e0exX3xX15xa102xXf9xX1bxX3xX18xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX7xX48xX15xX3xX5xX78xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX16xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xXexX38xX1exXeax8d5bxX15xX3xX1xX39xX15xX1xX3xXexX1xXeexX4xX3xXexX103xX3xX61xX28x84abxX15xX16xX3xXexX6xX5x7a22xX7xX1xX48x534fxX65xX3xX28xX78xX15xX1xX3xX4xX1xX48xX3xX4xcd5cxX4xX3xX4x9843xXbxX3xX77xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xXexX38x9196xX3xX77xb930xX6xX3xXf9x59d3xXdxX3xX4xX32xX192xXdxX3xXexX38xX48xX15xX16xX3xXexX1xcfdcxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX18exX3x5fc8xX3xXexX1xX179xX15xX16xX3xcc5axX103xX15xX3x7047xX3xX15xX12axXf9xXd7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX48xX28xXeaxXaxX12xX18xX192xXdxX3x5b8bxX127xX3xXbxX1xcde4xXexX3xXf9x9184xXdxX3xXexX25xXbxX1bxX3xX18xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX7xX48xX15xX3xX5xX78xX3xX15xX33xXdxX3xXf9xX78xX3xX15xX1x604cxX15xX16xX3xX15xX16xX32xX1a2xXdxX3xX4xX1xX32xX6xX3xX4xX115xX3xX15xX1xXdxX14fxX1exX3xX168xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXf9xX3xXexX38xX48xX15xX16xX3xX1b5xX1a2xXdxX3xX7xX1fxX15xX16xX3xX1xa242xX15xX3xX15xX1xX19xX15xX1bxX3xX1b5xX6xX15xX16xX3xX4xX1fxX3xX16xX2dxX15xX16xX3xX1xX48xX78xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX1fxXdxX3xX7xX1fxX15xX16xX1bxX3xXex7b2axX15xX1xX3xX4xX179xX4xX1xX3xX4xX115xX3xXexX1x77d6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX18bxX3xX15xX1xX202xX15xX16xX3xX4xX19xX1exX3xX4xX1xX1exXeaxXd5xX15xX3xX4x8e0exX3xXexX1xX26dxX3xX4xX108xX6xX3xX4xX1xX25fxX15xX1xX3xXf9xX39xX15xX1xXd7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX48xX28xXeaxXaxX12xXa4xX1e1xXdxX3xX7xX1fxX3xXbxX1xX179xXexX3xX7xX115xX15xX16xX3xX7xX94xX3xX16xX14xXf9xX3x5391xX3xXbxX1x85bbxX15x7eb3xX3x8f19xX1xX2cfxX15xX3xXf9x606dxXexX3xX5xX78xX3xX7xXeexX3x8723xX1ex5053xXexX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX4xX108xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX17dxXbxX3xX77xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX2cfxX15xX3xX5xX32xX3fxXexX3xXexX38x56b0xX3xX4xX1xX1exXeaxXd5xX15xX3xX4xc6bexX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xXa4xXa5xX1bxX3xXbxX1xX2cfxX15xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX78xX3x7128xX1xX48xXd0xX15xX1xX3xX168xX1xX2dxX4xX3xXf9xX6xXeaxX3xXf9xX2dxX15xX3xX67xX3xXcfxX1fxX4xX3xXexX1xX12axXf9xX3xXexX38xX1ddxX15xX16xX3xXexX1xX32xX98xX15xX16xXd7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX48xX28xXeaxXaxX12xX13xX6xXdxX3xXa4xXa5xX3xX4xX1xX25fxX15xX1xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX16xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX5xX78xX3xX63xX6axX63xX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX77xX78xX3xX28xXdxX7cxX15xX3xX77xXdxX81xX15xX3xX1xX78xXdxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xXcxX1xX1exX25xX15xX3xXd7xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxXf9xX6xX38xX16xXdxX15xX2d1xX2cbxXbxX2e2xX3xX6xX1exXexX48xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX48xX28xXeaxXaxX12xX0xXdxXf9xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d1xX4cxX4cxX16cxX16cxX16cxXd7xXexX1xX6xX15xX1xX15xXdxX10xX15xXd7xX4xX48xXf9xXd7xX77xX15xX4cxX2d3xXdxX4xXexX1exX38xX10xX7xX2cbxX127xX2xX1d8xb521xX4cxX2d3xX1xX1exX48xX15xX16xXcxX1xX6xX15xX1xX4cxX77xX48xX4xX1xX48xX15xX16xX7xX48xX15xXd7xa89cxXbxX16xXaxX4cxX12xX13xX6xXdxX3xXa4xXa5xX3xX4xX1xX25fxX15xX1xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX16xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX5xX78xX3xX63xX6axX63xX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX77xX78xX3xX28xXdxX7cxX15xX3xX77xXdxX81xX15xX3xX1xX78xXdxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xXcxX1xX1exX25xX15xX3xX67xX3xaa09xX15xX1xX2d1xX3xXe7xXcxXa5xX3xX4xX1exX15xX16xX3xX4xX2e4xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX28xX12xX0xX4cxXexX38xX12xX0xX4cxXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX48xX28xXeaxXaxX12xX63xX2d9xXdxX3xX28xX1exX15xX16xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX179xX4xX3xX4xX1exX2d9xX4xX3xXexX38xX30cxX3xX4xX1xX1exXeaxXd5xX15xX3xX7xX94xX3xX168xX1xX236xX15xX16xX3xXexX1exX19xX15xX3xXexX1xX108xX3xXexX1xX10xX48xX3xXcfxX2e4xXexX3xX168x9c3bxX3xX168xbfadxX4xX1xX3xXcfxXd0xX15xX3xX15xX78xX48xX3xXf9xX78xX3xX7xX94xX3xX5xX78xX3xX15xX1xX202xX15xX16xX3xX4xX19xX1exX3xX4xX1xX1exXeaxXd5xX15xX3xXexX1xX25xXexX3xX4xX108xX6xX3xXexX18exX15xX16xX3xX4xX17dxXbxX3xX77xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX1bxX3xXexX18exX3xX4xX1xX1exXeaxXd5xX15xX3xX1x5c2fxX15xX3xX1xX30cxX1bxX3xX15xX1xX202xX15xX16xX3xX168x7a59xX3xX15xXdxXd5xXf9xX3xX1b5xX179xX15xX16xX3xX15xX1xX192xX3xX1b5xX103xX15xX3xX15xX1xX202xX15xX16xX3xX38xX2dxX4xX3xX38xX1fxXdxX3xX7xX6xX1exX3xX1xX236xX15xX3xX15xX1xX19xX15xXd7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX48xX28xXeaxXaxX12xXcxX38xX48xX15xX16xX3xXcfxX1fxXdxX3xX4xXd0xX15xX1xX3xXexX38xX1exXeaxX14fxX15xX3xX1xX39xX15xX1xX3xX1b5xX6xX15xX16xX3xXexX38xX78xX15xX3xX15xX16xX25xXbxX3xX4xX179xX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX16xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xXexX1xXeexX4xX3xXexX103xX3xXexX39xXf9xX3xX168xXdxX103xXf9xX3xXexX78xXdxX3xX15xX12axX15xX16xX3xXexX1xX39xX3xX18xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX7xX48xX15xX3xX1xa64axX6xX3xX1xX561xX15xX3xX7xX94xX3xXf9xX6xX15xX16xX3xX1b5xX103xX15xX3xX15xX1xX202xX15xX16xX3xX16xXdxX179xX3xXexX38xX514xX3xXexX1xXdxX103xXexX3xXexX1xXeexX4xX3xX1xX33xX15xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX179xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX1b5xX39xX15xX1xX1bxX3xX1b5xX17dxX4xX3xXcfxXdxXd5xXexX3xX5xX78xX3xX4xX179xX4xX3xX1b5xX236xXdxX3xX77xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xXexX38xX18bxX3xXd7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX48xX28xXeaxXaxX12xXa5xX1xX32xX33xX15xX16xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX7xX94xX3xXbxX1xX179xXexX3xX7xX115xX15xX16xX3xXexX38xX81xX15xX3xX13xXcxX18xX430xX3xX77xX78xX48xX3xX2cbxX2cbxX3xX16xXdxX1a2xX3xX4xX1xX108xX3xX15xX1xX25xXexX3xX1xb73bxX15xX16xX3xXexX1exX2cfxX15xX1bxX3xXexX18exX3xX126xXd7xcedbxXd7xX3xXcxX1xXdxX81xX15xX3xX13xX32xX33xX15xX16xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương Thư quán Nguyễn Nhật Ánh tại Hà Nội

Khai trương Thư quán Nguyễn Nhật Ánh tại Hà Nội
2013-07-12 08:24:20

(SGGP).- Thư quán đầu tiên mang tên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại Hà Nội đã được khai trương tại địa chỉ K7-P104 Bách Khoa, đường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thư quán là nơi trưng bày...

Khởi động Ươm mầm ước mơ

Khởi động Ươm mầm ước mơ
2013-07-12 08:24:09

(TNO) - Hành trình 37 ngày đạp xe xuyên miền Tây 2013 với chủ đề Ươm mầm ước mơ chính thức khởi động vào sáng 11.7 tại hội trường Hội Nhà báo TP.HCM, do Công ty sách First News...

Arsenal bắt đầu du đấu

Arsenal bắt đầu du đấu
2013-07-12 08:18:33

(TNO) - Hôm nay, các “Pháo thủ” bắt đầu chuyến du đấu châu Á khi đến Indonesia thi đấu trận đầu tiên vào ngày 14.7. Sau đó, toàn đội Arsenal sẽ đến Hà Nội bằng chuyên cơ riêng...

ĐTLA bất ngờ vào bán kết Cúp Quốc gia

ĐTLA bất ngờ vào bán kết Cúp Quốc gia
2013-07-12 08:17:58

(TNO) - Đang trồi sụt ở cuối bảng xếp hạng V-League và đối mặt với nguy cơ xuống hạng, nhưng chiều qua Đồng Tâm Long An (ĐTLA) bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước ứng cử viên...

Bán độ len lỏi vào Gold Cup 2013

Bán độ len lỏi vào Gold Cup 2013
2013-07-12 08:17:39

(TNO) - Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribean (CONCACAF) ngày 11.7 cho biết đang tiến hành xác minh thông tin một số cầu thủ của tuyển Belize thừa nhận liên tục nhận một...

Tiến Minh vào tứ kết giải Mỹ mở rộng

Tiến Minh vào tứ kết giải Mỹ mở rộng
2013-07-12 08:17:11

(TNO) - Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 9 thế giới) giành quyền vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng, sau trận thắng trước Tan Chun Seang (Malaysia, hạng...

Tưởng niệm 400 năm ngày mất Chúa Nguyễn Hoàng

Tưởng niệm 400 năm ngày mất Chúa Nguyễn Hoàng
2013-07-11 07:06:57

(SGGPO). - Sáng 10-7, lễ tưởng niệm 400 năm ngày mất Chúa Nguyễn Hoàng (1613-2013) do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tổ chức đã...

Han Ga In bất ngờ vì người hâm mộ Việt Nam

Han Ga In bất ngờ vì người hâm mộ Việt Nam
2013-07-11 07:06:42

(TNO) - Ngay khi vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nữ diễn viên Hàn Quốc Han Ga In đã rất bất ngờ trước sự tiếp đón nồng nhiệt của khán giả hâm mộ Việt Nam dành cho mình.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết