Cập nhật: 12/01/2016 00:08 GMT+7
dd21xfd19x14740x1589dx15a30xfd2bx1471ax12617x12117xX7x112b2xeebex127fex10f2fx10607xf9f1xX5x12963xXaxffbex14587x15ac8x13b68x152b1xX3x11706x10104xX15xX3xX5xe2aex12fb4xX3xX16xXdx154fbxX1exX3x11bffxX1xef13x145c7xX3xX4xX1x139dbxX15xX16xX3xX25xfef6xXexX3xXcxX1x13fd9xX3xXexX1xX22xX4xX1xX3x13777xX16xe50ax12975xXdxX3xX15x1221cxXdxX3xXexXdxX31xX15xX16xX0x1093bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1530exXaxX12xXcxXcx10943xX3xe9daxX3xXcxX1xX36xX3xXexX1xX22xX4xX1xX3xX15xX16xX40xX41xXdxX3xX15xX45xXdxX3xXexXdxX31xX15xX16xX3xX7x11184xX3x11585xX40x1528cxX4xX3x12d4axX1dxX28xX3xX8bx136f0xX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX25xX31xXexX3xX8bxX88xXdxX3x15989x145e6xX1exX3xXexX1xXdxX3xXa2xe835xX2cxX3xXexXdxXa3xX15xX3xXbxX1xX22xXexX3xX7xea13xX15xX16xX3xX5xebd5xX4xX3x1305fxX2xX16xX3xX15xX16xX1dx111b1xX3xX2xXc1xX67xX2xX3xXexe766xXa3xX15xX3xX25xXa3xX15xX1xX3xXcxX13xX18xf365xX2x14265xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX86xX5xX10xX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX1exX6xXd0xX16xXdxX15x12912xXc1xXbx14fb2xX3xX6xX2cxXexX28xXaxX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130c3xX28xX60xXc8xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX4x15bdbxX15xX16xX3xX18xXdx10fa3xXexX3xX13xX40xfceexX15xX16x12304xX3xXcxXd0x133c4xX15xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xXexXd0xX28xX15xX16xX3xX8bxX90xX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX25xX31xXexX3xXcxX1xX36xX3xXexX1xX22xX4xX1xX3xX15xX16xX40xX41xXdxX3xX15xX45xXdxX3xXexXdxX31xX15xX16xX3xX67xX3x144b3xX15xX1xXf7xX3xX18xXdxX10xXexX4xX28xX1exXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX4exX4exX7xXexX6xXexXdxX4xXdexX15xX10xf382xXdexXexX2cxX28xXdxXexXd0xX10xXdexX8bxX15xX4exXexXexX28xX4exXdxX4exX7x13024xXc1xX1b2xX4exXc1xfafbxX2xX1b2xX4exX1b7xX2xX4exX2xX2xX4exX1b7x150bfx144bcx10f3cx13ccexX1c2xX2xXc1xXdex12e58xXbxX16xXaxX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX28xX60xXc8xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX4xX12fxX15xX16xX3xX18xXdxX135xXexX3xX13xX40xX13axX15xX16xX13dxX3xXcxXd0xX141xX15xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xXexXd0xX28xX15xX16xX3xX8bxX90xX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX25xX31xXexX3xXcxX1xX36xX3xXexX1xX22xX4xX1xX3xX15xX16xX40xX41xXdxX3xX15xX45xXdxX3xXexXdxX31xX15xX16xX3xX67xX3xX17bxX15xX1xXf7xX3xX18xXdxX10xXexX4xX28xX1exX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexXd0xX12xX0xX4exXexX6xX86xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX28xX60xXc8xXaxX12xXcxX22xX1exX3xXexX1x113bcxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5x153ffxXexX3xX8bxX1dxX28xX3xX8bxX90xX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX25xX31xXexX3xX7xX84xX3xXexXd0xe547xX15xX1xX3xX60xXdxfe5bxX15xX3xX15xX1x1212exX15xX16xX3xXexXdxX31xXexX3xX1ex151f6xX4xX3xX15xX16xX1xX135xX3xXexX1xX2cxdf8fxXexX3xX25xX1x1182exX15xX16xX3xXa2xXbexX15xX16xX3xX8bxX88xXdxX3xX7xece8xX3xXexXd0xX40xX41xX15xX16xX3xX4x13d99xX6xX3xX1exX2a9xX15xX1xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX28xX60xXc8xXaxX12xfad5xX2bexX3xXexX1x12108xX13dxX3xe301xX2cxX25xX6xX13dxX3xX30bxX1x10ad3xX1exX3xXdcxff5exX4xX1xX13dxX3x1333exXdxX15xX1xX3xeaf6xX1xX27xXdxX3x103ccxX15xX1xX3xX7xX84xX3xX86xXdxX308xX2cxX3xX60xXdxX2afxX15xX3xXfaxXdxX31xX4xX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2c9xXexX13dxX3xXcxXdxX31xXexX3xX303xX40xX13axX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2c9xXexX13dxX3xXcxX1xX22xXdxX3xe731xX13axX15xX3xX8bxX1dxX3xX18xddadxX3x140cdxXdxX15xX1xX3xXdcxX19xX1exX3xXexX1xXdxX3xX25xX317xX4xX1xX3xX15xXb9xXdxX13dxX3xX13xX27xXdxX3xXcxXd0xXdx151fbxX2cxX3xX8bxX1dxX3xX18xfca8xX3xX13xX1dxX3xX60xXdxX2afxX15xX3xX15xX1xX27xXc8xX3xX1exXbexX6xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX28xX60xXc8xXaxX12xX364xX6xX2cxX3xXa2xXa3xX1exX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX25xX31xXexX3xX15xX1dxXc8xX13dxX3xX86xf5b9xX15xX3xXexX1xX286xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xXb9xX3xX7xX3d3xX3xXa2xXdxX308xX1exX3xX4xX6xX28xX3xX15xX1xX141xXexX3xX60xX28xX3xX25xX1xX22xX15xX3xX16xXdxX27xX3xXexX313xXdxX3xXbxX1xXdxX1exX3xXexXd0xX40xX41xX15xX16xX3xX86xX2a9xX15xX1xX3xX4xX1xX28exX15xX3xX7xX84xX3xXa2xXdxX3xXexXdxX31xXbxX3xX8bxX1dxX28xX3xXa2xXa3xX1exX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX25xX31xXexX3xXfaxX31xXbxX3xX1xX313xX15xX16xX13dxX3xXbxX1xX22xXexX3xX7xXb9xX15xX16xX3xX15xX16xX1dxXc8xX3xX2xX1c4xX67xX2xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX28xX60xXc8xXaxX12xX3exX16xX28xX1dxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX25xX1xX22xX1exX3xX16xXdxX27xX28xX3x14f72xX2cxX10xX15xX3xXexX1xX2cx1175bxX4xX3xX5xX1dxX3xXcxXd0xX141xX15xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xX67xX3xX18xXdxX135xXexX3xX13xX40xX13axX15xX16xX13dxX3xX3exX364xX3exe730xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xXexX1xX6xX1exX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xX40xX13axX15xX16xX3xXexXd0xX2a9xX15xX1xX3xX8bxX88xXdxX3xX8bxX6xXdxX3xXexXd0xX90xX3xX5xX1dxX3xX16xXdxX22xX1exX3xX25xX1xX27xX28xX3xX25xX1xX22xX4xX1xX3xX1exX41xXdxXdexX3xX13xXdexXdcx158b9xX0xX4exXbxX12


Các tin đã đưa

Nguyễn Anh Đức - từ “gỗ” thành “vàng”

Nguyễn Anh Đức - từ “gỗ” thành “vàng”
2016-01-11 08:01:16

(SGGP) - Đức “Ê-Tô”, “chân gỗ”… là những biệt danh mà giới bóng đá hay dùng để nói về Nguyễn Anh Đức, tân chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2015, một trong những trường hợp đặc...

Aga chinh phạt Shenzhen

Aga chinh phạt Shenzhen
2016-01-11 08:00:21

(SGGP) - Tay vợt nữ hạng 4 thế giới người Ba Lan Agnieszka Radwanska đã kỷ niệm lần quay trở lại tốp 4 của mình với ngôi vô địch Shenzhen Open 2016 bằng chiến thắng 6/3, 6/2...

Tiền vệ Adnan Januzaj - Tự thui chột tài năng

Tiền vệ Adnan Januzaj - Tự thui chột tài năng
2016-01-11 07:59:58

(SGGP) - Chưa đầy nửa năm sau khi đến Dortmund, tiền vệ 20 tuổi người Bỉ đã được Man.United gọi về vì ở Đức anh không còn nằm trong kế hoạch của nhà cầm quân Thomas Tuchel....

Sức hút Underground

Sức hút Underground
2016-01-11 06:58:32

(SGGP) - Sự đổ bộ mạnh mẽ của các nhân tố xuất thân từ giới Underground trong chương trình tạo sức hút mạnh mẽ nhất trên sóng truyền hình hiện nay là The Remix - Hòa âm ánh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết