Cập nhật:  GMT+7
af4exb5a5xdbe7xdf2cxb5b0xd15exe3eaxd2daxb07bxX7x10d31x137eex11d7bxc7dfxf0a3x13d6exX5x1019axXaxb465xf6b2xe451xe920xX3xX5x13c49xeb47xX15xX3xXexX19xXdxX3x12f4cxX10xf162xX6xe964xXexX6x10691xX3xX13xefb2xX15xX22xX3x131fbxd090xf85dxX15xX22x12d11xX3xc8d3xX14xXdxX3xf7ccxX18xX3xX1xb176xX3xXexX1xb9a3xX15xX22xX3x10b07x12d5axX15xX3xd2c6xe588xX0x13853xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX39xXaxX12x127b0xXcxXcxb89fxb861xX3x13ee7xX3xXcxX41xXdxX3xb8a1xX67xX2xX67x111edx12440xX2xX72x13ac7xX3xX1xX30xX15xX3xX2xX72xX72xX3x1229bxX1xX46xX15xX3xX22xXdxdd0cxX3xc5b4xbcc4xX3xX49xbd43x11a62xX3xX5xe91axX8dxX3xX4xX46xX4xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX49xXdx1268axX15xX3xX4xdbc3xf3c4xX3xX27xX19xXbxX3xX4xX1xXdxfac1xe174xX3xXbxX1xXdxXa3xX3xX20xX10xX22xX6xX24xXexX6xX27xX3xX13xX2axX15xX22xX3xX2exX2fxX30xX15xX22xX3xX61xXcx139f3xea3axX13x123adxX20xX65xX3xX8dxX9exXadxX3xX4x1333axXadxX3xX22xXdxX86xXdxX3xXexX1xeb57xX4xX1xX3xX49xff46xX3xX45xdba7xXdxX3xXexX1xX2fxb607xX15xX22xX3xX4xX1xX18xX3xX49xXdxX3dxX4xX3xX1xb7e0xX3xX4xe4abxX3xX49xX4axX3xX15xX1xX2fxX15xX22xX3xX7fxX1xe3e3xX15xX22xX3xX88xX2fxbeedxX4xX3xX49xXe5xX18xX3xX27xX19xXbxX3xX88x111e4xX3xd61fxX10xXa3xX3xXbxX1xXdxXa3xX3xccd0xX49xX6xXexX6xX27xX3xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcc5xX18xX39xX8dxXaxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXa3xX6xX27xX22xXdxX15xX33xX71xXbxX120xX3xX6xXadxXexX18xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXa3xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX72xXaxX3xX45xX18xX27xX39xX10xX27xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX8dxXbxX10xX27xX5xXdxX15xX7fxX9xXaxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX4cxX4cx122a1xX1a8xX1a8xXcbxXexXadxX18xXdxXexX27xX10xXcbxX4xX18xXa3xXcbxX49xX15xX4cxXcxXdxX6xX15xX8dxX18xX15xX4cxc716xXa3xX6xX22xX10xX2exXdxX10xX1a8xXcbxX6xX7xXbxX120x11967xXcxX1xXadxXa3xX45xX15xX6xXdxX5xX1c3xdc51xX9x12311xX6dxbd74xX71xX72xd1cfxXaxX4cxX12xX0xX4cxXexX39xX12xX0xX4cxXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX39xX12xfa46xX1xX46xX15xX3xX22xXdxX86xX3xX120xXacxXbxX3xX1xXe5xX15xX22xX3xX4xX1xXeexX3xXa3xXadxX6xX3xX49xX4axX3xX120xX10xXa3xX3xX129xX49xX6xXexX6xX27xX3xX1dexX1dcxX3xXexX19xXdxX3xX27xX19xXbxX3xX20xX10xX22xX6xX7xXexX6xX27xX3xX13xX2axX15xX22xX3xX2exX2fxX30xX15xX22xX3xX67xX3xf00exX15xX1xX33xX3xX2exXcbxXcaxXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX39xX12xX0xX4cxXexX27xX12xX0xX4cxXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX18xX39xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXexX1xX10cxX15xX22xX3xXexXdxX15xX3xXex121bbxX3xX7fxX1xX46xX15xX3xX22xXdxX86xX3xXcaxX1xX18xX15xX22xX3xX35xX6xX15xX75xX3xX4xX10cxX3xX49xXe5xX3xX45xX19xX15xX3xX88xX89xX3xXa3xXadxX6xX3xX49xX4axX3xX120xX10xXa3xX3xXbxX1xXdxXa3xX3xX129xX49xX6xXexX6xX27xX3xX61xXcxX1xXacxX3xXexX1xX8cxX15xX65xX3xX120xXadxX90xXexX3xX4xX1xXdxXacxXadxX3xX5x13e7axX4xX3xX2xX1e0xX22xX2xX1e3xX3xX15xX22xXe5xX8dxX3xX6dxX67xX2xX3xXexX282xX3xX15xX22xXe5xX8dxX3xX2xX67xX2xXcbxX3xXcxX1xXacxX3xX15xX1xX2fxX15xX22xX3xX7fxX1xXdxX3xX88xXacxX15xX3xX27xX19xXbxX75xX3xX7xX6xXadxX3xX7fxX1xXdxX3xXbxX1xX86xXdxX3xX120xXacxXbxX3xX1xXe5xX15xX22xX3xX4xX1xXeexX3xX88xX112xXdxX3xX88xX11exX3xX88xX2fxX112xX4xX3xX7fxXdxX11exXa3xX3xXexX27xX6xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX75xX3xX88xXacxX15xX3xX4x11a14xX15xX22xX3xX7xX18xX46xXexX3xX49xX4axX3xXexX1xceefxX3xX4xX10cxX3xX45x10358xX3xX4xX1x13935xX15xX3xX5xX19xXdxX3xX7fxX1xX10cxX15xX22xX3xX4xX1xX18xX3xX49xXe5xX18xX3xX49x10517xXdxX3xX5x117e2xX3xX39xX18xX3xX49xX4axX3xX7fxX1xX10cxX15xX22xX3xX1xX112xXbxX3xX5xX3dxXcbxX3xXcdxX10cxX3xX88xX89xX3xX5xXdxX9exX15xX3xX5xX19xX4xX3xX49xX374xXdxX3xXbxX1x1174exX15xX22xX3xX49xX4axX3xX88xX11exX3xX1xc9dbxXdxX3xXexX1xX354xX3xX88xX2fxX112xX4xX3xXbxX1xX3a3xX15xX22xX3xX49xX4axX3xXexX27xX86xX3xX5xXeexXdxX3xX5xXe5xX3xX49xX4axX3xX49x107adxX15xX3xX1xX112xXbxX3xX5xX3dxX75xX3xX4xXffxX3xX22xXdxX46xX3xXexX27xX35axXcbxX3xXcxX27xb09axX3xX5xX19xXdxX3xX45x13d24xX3xXbxX1x10f51xX15xX3xX7xX18xX46xXexX3xX49xX4axX3xXexX1xX354xX3xX4xX10cxX3xX49xX3d2xX15xX3xX7fxX1xX10cxX15xX22xX3xX88xX2fxX112xX4xX3xX49xXe5xX18xXcbxX3xX13xX30xX15xX3xX2xX72xX72xX3xX15xX22xX2fxXeexXdxX3xX7fxX1xX46xX4xX3xX4xe69axX15xX22xX3xX27xX30xXdxX3xX49xXe5xX18xX3xX1xX18xXe5xX15xX3xX4xX86xX15xX1xX3xXexX2fxX30xX15xX22xX3xXexfff9xX3xX7fxX1xXdxXacxX15xX3xX15xX1xXdxc16dxXadxX3xX15xX22xX2fxXeexXdxX3xX45xX44dxX4xX3xX45xX3f2xXdxX75xX3xX4xX44dxX3xX4xX89xXdxX3xX49xX374xXdxX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX49xXdxX9exX15xX3xX27xX19xXbxXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX18xX39xX8dxXaxX12xXcxX27xX86xX3xX5xXeexXdxX3xXcxXadxX346xXdxX3xXcxX27x13e77xX3xX75xX3xX4xX10cxX3xX13xX18xXe5xX15xX22xX3xX129xX15xX1xX75xX3xX88xX19xXdxX3xX39xXdxX3dxX15xX3xXexX27xXadxX8dxX458xX15xX3xXexX1xX10cxX15xX22xX3xX4x127bbxX6xX3xX20xX10xX22xX6xX24xXexX6xX27xX3xX4xX1xX18xX3xX45xXdxXacxXexX3xX15xX22xXadxX8dxX9exX15xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX7xX44dxX3xX49xXdxX3dxX4xX3xX5xXe5xX3xX39xX18xX3xX5xX14xXdxX3xX4xX4d0xX6xX3xX1xX3dxX3xXexX1xX41xX15xX22xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX4axXcbxX3xXcdxX10cxX3xX22xXdxX86xXdxX3xXexX1xXe0xX4xX1xX3xXexX1xX10xX18xX3xdfb3xXadxX8dxX3xXexX27xX354xX15xX1xX3xXexX1xX354xX3xX7fxX1xXdxX3xXa3xX3f2xXexX3xX49xX4axX3xX120xX10xXa3xX3xXbxX1xXdxXa3xX3xX88xX2fxX112xX4xX3xX45xX46xX15xX3xX27xX6xX75xX3xX1xX3dxX3xXexX1xX41xX15xX22xX3xX7x13353xX3xX22xX1xXdxX3xX15xX1xX3f6xX15xX3xX7xX41xX3xX22xX1xXacxX3xX49xXe5xX3xX7fxX1xXffxX6xX3xX49xX4axXcbxX3xXcxXadxX8dxX3xX15xX1xXdxX9exX15xX3xX49xX354xX3xXa3xX3f2xXexX3xXexX27xXa2xX4xX3xXexX27xX35exX4xX3xX4xX1xX2fxX6xX3xX120xX46xX4xX3xX88xX35axX15xX1xX75xX3xX1xX3dxX3xXexX1xX41xX15xX22xX3xX88xX89xX3xX7fxX1xX10cxX15xX22xX3xX7fxX1xXffxX6xX3xX7xX6xXadxX3xX7fxX1xXdxX3xXa3xX3f2xXexX3xXexX3f6xXbxX3xXexX1xX11exX3xX88xX35exXexX3xXa3xXadxX6xX3xX49xX4axX3xX7xX41xX3xX5xX2fxX112xX15xX22xX3xX5xX374xX15xXcbxX3xX1f9xXacxXexX3xX52bxXadxX86xX3xX5xXe5xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX49xXdxX9exX15xX3xXbxX1xX3a3xX15xX22xX3xX49xX4axX3xX49xX3d2xX15xX3xXexXdxXacxXbxX3xXexXa2xX4xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX4axX3xX4xX1xX18xX3xX7fxX1xX46xX4xX1xX3xX1xXe5xX15xX22xX3xX49xX354xX3xX15xX22x12bffxX3xX22xX1xXacxX3xX49xX3d2xX15xX3xX4xX3a3xX15xX3xXexX27xX41xX15xX22xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX18xX39xX8dxXaxX12xXaxX1f9xX1xXdxX3xX7xX44dxX3xX49xXdxX3dxX4xX3xX120xX86xX8dxX3xX27xX6xX75xX3xX88xXe0xX4xX1xX3xXexX1xX8cxX15xX3xX6xX15xX1xX3xdcf7xX22xXfcxX4xX3xXcdxX1xX8cxXadxX75xX3xX52bxXadxX86xX15xX3xX5xX378xX3xX4xXa2xXa3xX3xX27xX19xXbxX3xX49xXe5xX3xX4xX1xX2d3xX15xX22xX3xXexX10cxXdxX3xX88xX89xX3xX4xXffxX3xX5xXeexXdxX3xX120xXdxX15xX3xX5xX14xXdxX3xX7fxX1xX46xX4xX1xX3xX1xXe5xX15xX22xX3xX4xX430xX15xX22xX3xX15xX1xX2fxX3xX45xXe8xXdxX3xXexX1xX2fxXeexX15xX22xX3xX4xX1xX18xX3xX2xX71xX1e3xX3xXexX27xX2fxXeexX15xX22xX3xX1xX112xXbxXaxX3xX67xX3xX4xX10cxX3xX129xX15xX1xX3xX15xXffxXdxXcbxX3xXcdxX46xX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX15xX22xX3xX46xX15xX3xX45xXe8xXdxX3xXexX1xX2fxXeexX15xX22xX3xX45xX6xX18xX3xX22xXe8xXa3xX3xX88xX346xXdxX3xX49xX4axX3xX88xX11exX3xX7fxX1xX46xX15xX3xX22xXdxX86xX3xX120xX10xXa3xX3xXbxX1xXdxXa3xX3xX49xXe5xX18xX3xXa3xX3f2xXexX3xX15xX22xXe5xX8dxX3xX7fxX1xX46xX4xX75xX3xX1xX18xXe5xX15xX3xXexXdxX458xX15xX3xX7fx11ca0xXa3xX3xXexX35exX15xX22xX3xXbxX1xXdxXacxXadxX3xXexX1x141ccxX4xX3x11b2fxX15xX3xX49xXe5xX3xX15xX2fxX374xX4xX3xXadxX41xX15xX22xX3xX1xX18xX35exX4xX3xX1xX18xXe5xX15xX3xXexXdxX458xX15xX3xX49xX374xXdxX3xXa3xX768xX4xX3xX22xX90xXbxX3xX88xX10cxXdxX3xX61xX1dexX72xX72xXcbxX72xX72xX72xX88xX65xX3xX7xX18xX3xX49xX374xXdxX3xX22xXdxX46xX3xX49xX4axX3xX22xX41xX4xX3xX61xX2xX1e3xX72xXcbxX72xX72xX72xX88xX65xXcbxX3xXcxX27xX2fxX374xX4xX3xX4xX8cxXadxX3xX1xX3aexXdxX3xX7xX564xX3xX22xXdxX86xXdxX3xX52bxXadxX8dxXacxXexX3xX27xX6xX3xX7xX6xX18xX3xX49xX374xXdxX3xX15xX1x1219axX15xX22xX3xXexX27xX2fxXeexX15xX22xX3xX1xX112xXbxX3xX7fxX1xX46xX15xX3xX22xXdxX86xX3xX88xX89xX3xX45xX3aexX3xX27xX6xX3xX49xX458xX3xXexX27xX2fxX374xX4xX3xX7fxX1xXdxX3xX88xX2fxX112xX4xX3xX45xXe8xXdxX3xXexX1xX2fxXeexX15xX22xX75xX3xX4xX10cxX3xX129xX15xX1xX3xX45xX6xX15xX3xX88xXd6xXadxX3xXexX3aexX3xX27xX6xX3xX5xX2d3xX15xX22xX3xXexX2d3xX15xX22xX3xXaxX4xXffxX3xX5xX564xX3xX1xXfcxX3xX88xX89xX3xX4xX1xX90xXbxX3xX15xX1xX3f6xX15x141d9xXaxX3xX15xX1xX2fxX15xX22xX3xX7xX6xXadxX3xX88xXffxX3xX1xX768xX6xX3xX15xXacxXadxX3xX7fxX1xX46xX15xX3xX22xXdxX86xX3xXa3xX6xX15xX22xX3xX49xX4axX3xX88xXacxX15xX75xX3xX20xX10xX22xX6xX24xXexX6xX27xX3xX7xX564xX3xX88xX458xX15xX3xX45xX2axX3xXexX1xX3aexX6xX3xX88xX46xX15xX22xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX18xX39xX8dxXaxX12xX24xX6xXadxX3xX45xX6xX3xXexXadxXd6xX15xX3xX4xX10cxX15xX22xX3xX4xX1xXdxXacxXadxX75xX3xX7xXdxX9exXadxX3xXbxX1x13f72xXa3xX3xX88xXdxX3dxX15xX3xX86xX15xX1xX3xX45xX6xX3xX4xX1xXdxX458xXadxX3xX129xX49xX6xXexX6xX27xX3xX4xX4d0xX6xX3xX88xX19xX18xX3xX39xXdxf1bcxX15xX3x1225fxX6xXa3xX10xX7xX3xXcdxX6xXa3xX10xX27xX18xX15xX3xX88xX89xX3xX49xX2fxX112xXexX3xX52bxXadxX6xX3xX1xXe5xX15xX22xX3xX1xX18xX19xXexX3xXbxX1xXdxXa3xX3xX7fxX1xX46xX4xX3xX88xX11exX3xX88xX768xX15xX22xX3xX49xXe5xX18xX3xX49xX35axX3xXexX27xXe0xX3xXexX1xX768xX3xX1xX6xXdxX3xXexX27xX18xX15xX22xX3xX39xX6xX15xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX15xX1xX7ecxX15xX22xX3xX45xX3f2xX3xXbxX1xXdxXa3xX3xX76bxX15xX3xX7fxX1xX46xX4xX1xX3xX15xX1xX90xXexX3xXa3xXfcxXdxX3xXexX1xXeexXdxX3xX88xX19xXdxX75xX3xX4xX1x10dc4xX3xX7xX6xXadxX3xXcxXdxXexX6xX15xXdxX4xX3xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX18xX39xX8dxXaxX12xXcaxX13xb0c9xX20xX3xXcxX13xb358xX682xX13xX3xX682xX13x125c5xX682xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vương nắng dã quỳ

Vương nắng dã quỳ
2023-09-23 14:51:00

QTO - Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa...

Nhớ về cha !

Nhớ về cha !
2023-09-23 14:50:00

Tuổi thơ của cha trôi qua bên dòng Linh Giang êm đềm nhưng trăm bề thiếu thốn. Dưới nếp nhà tranh xiêu vẹo, cha đã lớn lên trong cơ hàn, đói rét, nhọc nhằn cùng những bữa cháo...

Yoko Ono viết tự truyện về John Lennon

Yoko Ono viết tự truyện về John Lennon
2010-01-11 09:43:49

(TTO) - Sau cùng Yoko Ono (ảnh) đã chấp nhận nói lên sự thật về những ngày sống bên John Lennon cũng như vai trò của bà đối với sự tan rã của ban nhạc Beatles. Tự truyện sẽ ra...

Mười hai anh tài...

Mười hai anh tài...
2010-01-11 09:43:33

(TTCT) - Chỉ sau vài tháng khai trương, Trung tâm nghệ thuật ứng dụng thuộc Đại học Mỹ thuật TP.HCM (5 Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh) đã nhanh chóng trở thành một địa điểm hội tụ...

Arsenal suýt thua ngay tại Emirates

Arsenal suýt thua ngay tại Emirates
2010-01-11 09:43:05

(VnExpress) - Phải nhờ đến pha làm bàn ở phút bù giờ của cầu thủ vào sân thay người Rosicky, Arsenal mới có được trận hòa 2-2 khó nhọc khi tiếp Everton tối thứ bảy.

Bàn phản lưới nhà giúp MU vớt vát thể diện

Bàn phản lưới nhà giúp MU vớt vát thể diện
2010-01-11 09:42:50

(VnExpress) - Nếu không vì cú đỡ bóng vụng về của Scott Dann giữa hiệp hai, Birmingham đã có thể gây bất ngờ. Nhưng kết quả 1-1 cũng đủ làm MU nhói đau khi cơ hội tiếm ngôi đầu...

Dương Hồng Sơn bị loại khỏi tuyển Việt Nam

Dương Hồng Sơn bị loại khỏi tuyển Việt Nam
2010-01-11 09:42:21

(VnExpress) - Chưa kết luận thủ môn này không trung thực xung quanh sự cố mất hộ chiếu trước trận đấu tại Libăng, nhưng LĐBĐ Việt Nam và HLV Calisto vẫn gạt anh khỏi danh sách...

Nhà đày Lao Bảo

Nhà đày Lao Bảo
2010-01-10 21:57:37

LTS: Đồng chí Trần Hữu Dực sinh ngày 15/1/1910 tại làng Dương Lệ Đông, tổng Gia An, nay là xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm...

Đại hội TDTT thị xã Quảng Trị lần thứ V

Đại hội TDTT thị xã Quảng Trị lần thứ V
2010-01-10 21:53:41

(QT) - Thị xã Quảng Trị vừa tổ chức Đại hội TDTT thị xã lần thứ V. Trước buổi lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã, tại quảng trường Thành Cổ đã diễn ra màn đồng diễn thể dục nhịp...

Trao giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN 2009

Trao giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN 2009
2010-01-10 05:09:36

(TTO) - Ngày 8-1 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ VN đã trao Giải thưởng âm nhạc 2009 với năm giải nhất và trên 60 giải nhì, ba, khuyến khích ở các thể loại thanh nhạc, khí nhạc và lý luận.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết